12. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Monika Ševčíková - Ďábel chce také na nebesa
12. 5. 2003

Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové

Monika Ševčíková (1959) studovala v letech 1978 až 1984 na Akademii výtvarných umění v Praze. Koncem osmdesátých let se zúčastnila několika legendárních Konfrontací ve Svárově. Vystavovala v roce 1989 na výstavě Minulost a budoucnost Vinohradské tržnice v Praze a zastoupena byla v roce 1990 v projektu Česká alternativa (ÚLUV Praha). V nově otevřené galerii Rozehnal je komorním způsobem presentován uzavřený soubor děl, kterým se malířka zařadila mezi přední autory současného českého uměni. S jistotou v nëm ukazuje emocionální schopnost malířského projevu, který může diváky zaujmout nekonvenčním způsobem zpracování citlivých témat člověka.

Jedním z dominantních motivů, jež lze v díle Moniky Ševčíkové pozorovat, je tvar abstrahovaný z vizuální představy, směřující jako autentický symbol osobního významu až na samou hranici srozumitelnosti. Povětšinou černé bytosti, ptáci, či bojovníci nesou negativní význam a stávají se jakýmsi extraktem neovladatelných živočišných lidských pudů.

Jejich vizuální působivost je pak umocňována hledáním výtvarného i obsahového protějšku, jež je často opakován až k umíněné ornamentální rytmizaci malířské plochy. Autorka má na mysli dvojznačnost protikladů, obsahovou irelevanci, ba téměř devalvaci konkrétních významů, v nichž například otevřená sexualita splývá s cudnosti a dobro se těsně dotýká zla (ďábel se mění v anděla).

Takto vyostřená názorová bipolarita ústí v díle veskrze do těžké sebeprojekce a je významným momentem tvorby Moniky Ševčíkové, která vyrůstala na jedné straně v silně katolickém a na straně druhé v přísně ateistickém prostředí. Zacházet ovšem v tvorbě i životě otevřeně s těmito prostředky duchovní vybavenosti způsobem vedoucím jakoby k fatálnímu popření vlastní identity a směřujícím téměř k životní sebe destrukci (odtud patrně téma ohrožení v obraze) je pro autora vždy velmi obtížné.

Co je ovšem pro tvorbu důvodem menším než bolest? Lze namítnout radost, co však je radost bez bolesti, která uvolňuje pozitivní energii lidského poznání, jež složitou cestou vnitřní katarze vede zpět k naději? Makléř na burze nemusí zvednout ruku, umělec věřící důvodům své tvorby nemá kam couvnout.

Jednou z pozoruhodných kvalit malby Moniky Ševčíkové je proměna násobeného symbolického motivu s jasnými osobními významy v ornament a tato proměna je mimořádným zjevem nejen proto, že význam ornamentu je pro vývoj výtvarného umění nesporný. V případě autorky se totiž objevuje v rovině tvorby osobního mýtu, což je v českém umění (např. Josef Váchal) poloha velmi svébytná.

Označení osobní mýtus je velmi nedokonalý slovní tvar, vyjadřující hluboko uložené mentální informace v lidském povědomí o sobě samém, nelze ho nikdy před jinými verbálně definovat, lze ho jen pociťovat vůči sobě samému. Umění má ale výjimečnou schopnost vizuálně ho přiblížit, zprostředkovat, ovšem nikdy ne odkrýt. Vnitřní život umělce, který čerpá z osobní mytologie se přirozeně brání vnějšímu tlaku "exaktně" vyložitelného světa a ztotožňuje se jen toliko s vlastními představami o něm. Není to rozum, který stimuluje "uměleckou paměť.

Podstatným zdrojem uvědomování si "umělecké paměti", jež je vlastně jakýmsi nástrojem k odkrývání "osobního mýtu", jsou vidiny, které v duševní a psychické oblasti takto nastaveného umělce hrají stimulující roli k uvolnění "přesných představ" o tom co v díle chci a o co v díle půjde.Vidiny lze velmi úspěšně podporovat, ale jen do té míry, dokud neztratí smysluplnou vazbu k "osobnímu mýtu", tedy k jeho nositeli jako sobě samému.

Přílišná podpora vede totiž k vnější závislosti na druhotném a pro tvorbu nepodstatném produktu extatického stavu, kterým lze nazvat něco jako "duševní blaho". Jestliže dojde k odtržení spojující linie mezi "uvědomovaným nevědomím" a vůlí vlastního rozumového já, vzniká blud, jež je konečným a definitivním výrazem odcizení sobě samému, tvorbě a světu.

Není jisté, zda malba Moniky Ševčíkové bude, či může dále pokračovat naznačenou individuační cestou přeměny nezávazné abstraktní povahy jejího díla k mytologizujícímu ornamentálnímu symbolismu, v němž se temné síly, abstrahované v ostrých, dynamicky se pohybujících tvarech kupí a přetavují až do barokizující vznešené zdobnosti, v níž se svět tmy a světla, malověrnosti a víry spojuje v dynamickém a temperamentním podání silného osobního výrazu.

Monika Ševčíková ale dokázala v nejlepších obrazech ideálně propojit svoji impulzivnost, vnitřní touhu po svobodě a nezávislosti s pocity nejistoty a obav. Výsledkem jsou pak kvalitní, téměř snové malířské práce až tajemného vzezření, plné pocitů nedefinovatelného ohrožení. V mystériu tajemství imaginárního a téměř kosmického prostoru na mnoha místech až fluoreskující malby jsme svědky vzepětí i pádů, trvání v nekonečnosti i ohraničené pomíjivosti a nicoty.

Její obrazy jsou jakýmsi průhledem do duchovních prostor zranitelného i zraňovaného člověka a je zřejmé, že kvalitní tvorba vždy balancuje na nebezpečně tenké hraně individuálního vydání se a klade na umělce tyto nároky. Výstava potrvá v galerii Rozehnal, Vítězná 11, Praha 5, do 25. 5. 2003.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2003
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Jeden pán o Špidlovi povídal Karel  Mašita
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák
10. 5. 2003 Irák, s.r.o.: Joint venture vybudovaná na nesplněných slibech
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 K čemu je sjednocování Evropy dobré? Josef  Trnka
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Suverenita malého státu v Evropské unii Petr  Drulák
12. 5. 2003 NEU - EU z jiného úhlu pohledu Bohdana  Rytířová
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
12. 5. 2003 Evropským neziskovkám se nelíbí "nadstadardní" postavení církví v evropské ústavě
12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze
12. 5. 2003 Fenomén Olek Krákora Vladimír  Bernard
12. 5. 2003 Národ sobě Roman  Weber-Pachola
12. 5. 2003 Útok na italského režiséra
12. 5. 2003 FREINET 2003 - soutěž o nejlepší školní časopis
12. 5. 2003 Nejvyšší soud USA potvrdil platnost copyrightu na 95 let Martin  Mačok
9. 5. 2003 Timesy: Není moudré, řeší-li britští konzervativci své spory útokem na BBC Jan  Čulík
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2003 BBC a Guardian byly během útoku na Irák nejpopulárnějšími britskými servery v Americe   
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Na Blaira ostře zaútočila odstupující ministryně jeho vlády   
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí   
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?   
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit   
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld   
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík

Monitor Jana Paula RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
6. 5. 2003 Monitor Jana Paula : Jefim Fištejn a Arnošt Lustig radí : "Přestaňte se přejídat!" Jan  Paul
7. 4. 2003 Monitor Jana Paula : Další živé pochodně jako devalvace mýtu obětní smrti Jan  Paul
23. 3. 2003 MONITOR JANA PAULA: O násilí Jan  Paul
21. 3. 2003 Monitor Jana Paula: V prostoru nicoty amerického ultimáta a "ultimativního kuchyňského pomocníka" Jan  Paul
17. 3. 2003 Monitor Jana Paula:
O zbrani jménem automobil a falešné loajalitě k asociálnímu chování
Jan  Paul
10. 3. 2003 Monitor Jana Paula: Současné výtvarné umění a média Jan  Paul
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
21. 2. 2003 Monitor Jana Paula : Děla pro Prahu Jan  Paul
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
10. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě ke kontroverzi o Srdci Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba