21. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2003

Hoďte doňho kameňom, kto ste bez viny!

14. marec. Výročie vzniku Slovenskej republiky v roku 1939. Jedni ho oslavujú, iní zatracujú. Znovu a znovu sa prehodnocujú dejiny, poväčšine jednostranne a skreslene. Znovu a znovu sa vyslovujú súdy o prezidentovi ThDr. Jozefovi Tisovi. Často to robia ľudia, ktorí túto dejinnú etapu slovenského národa poznajú iba "z rýchlika". Ako to teda bolo? Kto bol prezident ThDr. Jozef Tiso? Spreneveril sa tento muž svojmu poslaniu, alebo nie?

Odpovedať na tieto otázky vôbec nie je jednoduché. Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, v akých podmienkach Jozef Tiso žil a pôsobil. V roku 1939 mala okýptená Slovenská republika necelé 3 milióny obyvateľov. Za Hitlerom stálo 80 miliónov Nemcov. Jozef Tiso konal pod silným tlakom, ale vždy so zámerom chrániť vlastný národ. Snažil sa robiť to najlepšie, čo mu kázalo jeho svedomie. Jeho možnosti však boli nepatrné. Často bol vmanipulovaný do procesov, ktoré nemohol ovplyvniť. Často bol postavený pred hotovú vec. Bol predstaviteľom malého národa a dejinné udalosti ho beznádejne prevalcovali. Mnohé veci sú mu vytýkané neprávom. Napríklad genocída židovského obyvateľstva.

Áno, ThDr. Tiso sa neraz vyjadril, že kvôli židovskej pospolitosti nedá zahynúť slovenskému národu. Napriek tomu sa ale snažil židovské obyvateľstvo v rámci svojich obmedzených možností chrániť. V roku 1942 boli deportácie zo Slovenska zastavené a okrem toho Tiso udeľovaním prezidentských výnimiek z tzv. židovského kódexu zachránil tisíce židovských spoluobčanov.

Je potrebné si uvedomiť aj ďalšiu veľmi dôležitú skutočnosť. Utrpenie židovského národa sa nezačalo na území Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny. Židia boli prenasledovaní počas celých svojich dejín. Už v Biblii je zakotvený tvrdý Boží súd nad potomkami Abraháma. Židia boli vyvoleným národom, ale neprijali vykupiteľskú misiu Ježiša Krista, Božieho syna. Preto ich Boh tvrdo súdil. V Biblii je viacero pochmúrnych vízií genocídy židovského národa.

"Ja sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej. Vás rozptýlim medzi národy a za vami na vás vytasím meč, vaša krajina bude púšťou a vaše mestá rumoviskom." (3. Mojž. 26,32-33) "Tak zahyniete medzi svojimi nepriateľmi a krajina vašich nepriateľov vás požerie." (3.Mojž. 26,38) "Ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoja, ani tvoja noha nebude mať odpočinutia. I tam ti dá Hospodin prestrašené srdce, hasnúci zrak a chradnúcu dušu." (5. Mojž. 28,65)

Ten nepokoj, ktorý Židia i židia po stáročia zažívali a dodnes zažívajú, snáď nikdy neskončí a obávam sa, že kým sa židia nezmieria s Ježišom Kristom ako svojím Mesiášom, nenájdu pokoj na tejto planéte. Ubezpečujem čitateľov, že nie som zaujatý voči židovskej pospolitosti. Pre mňa, ako kresťana katolíka, je najvyšším príkazom Boží príkaz lásky k blížnemu bez ohľadu nato, či sa jedná o kresťana, moslima, či ateistu. Ten príkaz lásky platí samozrejme aj pre Židov, či židov. Veď Židom bol aj Ježiš Kristus a všetci apoštoli.

Odmietam princíp kolektívnej viny Židov za ukrižovanie Krista. Myslím si, že Židia neboli o nič horší, alebo lepší, ako ktorýkoľvek iný národ. Dokonca si dovolím povedať takú kacírsku myšlienku, že keby boli namiesto Židov vyvoleným národom Gréci, či príslušníci ktoréhokoľvek iného národa, zlyhali by práve tak, ako Židia. Tak to bolo jednoducho v Božom pláne od počiatku vekov. Toto všetko tu uvádzam len preto, aby som dokumentoval, že problém Židov, či židov je globálny historický problém a Jozef Tiso bol príliš malý pán nato, aby ho mohol relevantne ovplyvniť. Teda vytýkať práve Tisovi genocídu židovského národa by jednoducho nebolo čestné a spravodlivé.

V tejto súvislosti však musím bez akejkoľvek predpojatosti vyjadriť ešte niekoľko tvrdých, ale pravdivých slov. Židia sa podľa všetkého dodnes nepoučili zo svojej pohnutej histórie. Boh ich ustanovil za vyvolený národ, ktorý mal duchovne viesť ostatné národy k Bohu. Židia si však vysvetlili toto poslanie mylne a usilovali sa ovládnuť svet mocensky. Je verejným tajomstvom, že práve sionistický kapitál je prerastený s americkým vojenskopriemyselným komplexom, ktorý rozducháva nové a nové vojnové konflikty vo svete.

Samozrejme, že nie každý Žid, či žid je sionista. Medzi najchudobnejším a najbohatším príslušníkom židovského spoločenstva je nepredstaviteľná priepasť. Ale je neodškriepiteľný fakt, že sionizmus stojí v pozadí mnohých vojnových konfliktov minulého i súčasného sveta. A kým sa nezmení táto skutočnosť, nenájde židovstvo zľutovanie v očiam nekompromisného, ale predsa milujúceho Boha. Len sa Abrahámovi potomkovia už konečne musia naučiť chápať toho, kto si ich vyvolil za privilegovaný národ. Boh predsa nechcel, aby jeho vyvolený ľud ovládol svetové finančníctvo! Nechcel, aby najbohatší židovskí finančníci žili v nepredstaviteľnej hojnosti, zatiaľ čo milióny obyvateľov najchudobnejších krajín sveta umierajú od hladu! Nechcel ani to, aby jeho vyvolený národ ulúpil vlasť palestínskym Arabom a vytvoril štát Izrael, vlastniaci ničivé jadrové zbrane.

Boh dal izraelitom inú zbraň -- lásku. Najmocnejšiu zbraň na svete. Ukázalo sa však, že vyvolený národ nepochopil zámery svojho Boha. A to je alfa i omega utrpenia vyvoleného národa. Nie kresťania trestajú vyvolený národ! Nie moslimovia trestajú vyvolený národ! Svoj vyvolený národ trestá sám Hospodin! Utrpenie vyvoleného národa teda nemajú na svedomí kresťania, či moslimovia, ale samotní príslušníci vyvoleného národa!

Ak chcú teda potomkovia Abraháma konečne nájsť pokoj na tejto planéte, musia začať hľadať u seba a nie obviňovať kohokoľvek iného zo svojho nešťastia! Ak to dokážu, nebude už viac holokaust a nebudú pogromy!

Toto nehovorím z nenávisti, ale naopak, z pravej kresťanskej lásky k židovskému spoločenstvu! Je to naozaj tak ťažké pochopiť?!

                 
Obsah vydání       21. 3. 2003
22. 3. 2003 Iráčané jsou šťastni, že Američané provedli invazi, ale bojí se veřejně projevit své city
22. 3. 2003 Irák: matka všech propagandistických bitev? Jan  Čulík
23. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
22. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
21. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
22. 3. 2003 Fisk: Jsem svědkem masivního bombardování Bagdádu
22. 3. 2003 8000 iráckých vojáků se "vzdalo koaličním jednotkám"
21. 3. 2003 Blair rozhádanému britskému národu: sjednoťte se a podpořte "naše vojáky"
21. 3. 2003 Britská vláda odmítla vyloučit užívání tříštivých bomb
20. 3. 2003 Prohlášení české vlády: Tanec mezi vejci
21. 3. 2003 No, potěš pánbůh, máme se opravdu na co těšit
aneb o co dnes v Iráku opravdu jde
Petr  Kužvart
21. 3. 2003 Mezinárodní komise právníků vyhlásila válku proti Iráku za protizákonnou
20. 3. 2003 Koaliční vojska okupovala irácké město Umm Qasr
21. 3. 2003 Monitor Jana Paula: V prostoru nicoty amerického ultimáta a "ultimativního kuchyňského pomocníka" Jan  Paul
20. 3. 2003 "Není to válka - je to jednostranná demonstrace síly celému světu"
21. 3. 2003 Příspěvek k anatomii impéria Karel  Dolejší
21. 3. 2003 Falešná hrdost a její následky pro mezinárodní vztahy Darius  Nosreti
21. 3. 2003 Hrozí Praze vyškrtnutí ze seznamu UNESCO?
21. 3. 2003 Hándl se ve Stockholmu přiznal
21. 3. 2003 "Vykopaná sekyrka" aneb pohled středočeských sociálních demokratů na KSČM Štěpán  Kotrba
20. 3. 2003 Amnesty International: Dodržujte v Iráku lidská práva!
20. 3. 2003 Bojkotujme americké výrobky Darius  Nosreti
20. 3. 2003 Špinavé tajemství Velké Británie
20. 3. 2003 Milý pane Bushi, měl jste jet do zahraničí, tedy aspoň jednou...
21. 3. 2003 Pohlednice z Timoru VI. Jaroslav  Kováříček
21. 3. 2003 Rýchly internet cez obyčajné drôty? Spoznajte DSL! Pavel  Sviták
21. 3. 2003 ADSL na Slovensku: Ako to bolo, je a bude Peter  Polakovič
21. 3. 2003 SIS: Rezignácia šéfa tajnej služby Peter  Greguš
21. 3. 2003 Desať rokov po... z pohľadu nového tisícročia
21. 3. 2003 Láska už aj cez internet? Michal  Feik
21. 3. 2003 Hoďte doňho kameňom, kto ste bez viny! Karol  Dučák jr.
20. 3. 2003 Tato válka se stává nebezpečným precedentem pro budoucí konflikty
20. 3. 2003 Pište Cyrilu Svobodovi
5. 2. 2003 Pošta redakci
20. 3. 2003 Změna účtu Britských listů
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2003 Hoďte doňho kameňom, kto ste bez viny! Karol  Dučák jr.
17. 3. 2003 Stalingrad -- nedobytná pevnosť na Volge   
14. 3. 2003 Hamán Richard  Feder
5. 3. 2003 Vztahy Čechů k jejich sousedům a jejich vývoj Miroslav Václav Steiner
28. 2. 2003 Krívajúca analógia Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf: Adolf Hitler o sebe a svojich cieľoch Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf a 21. storočie Peter  Greguš
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
3. 2. 2003 Hitler   
28. 1. 2003 Cesta k diktatúre Peter  Greguš
24. 1. 2003 Diskuse o zničení Německa a o nacistické vině pokračuje   
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?   
20. 1. 2003 Vznik NSDAP Peter  Greguš
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
3. 12. 2002 BBC: Vyhnání Němců je tématem minulosti