18. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 8. 2003

2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy

srpen 2002 -- srpen 2003

Britské listy v uvedeném období přestály obtížné období krize důvěry drobných sponzorů, kteří formou solidárního příspěvku podporovali Britské listy v období let 2001 -- 2. Domníváme se, že jsme se dokázali ze svých chyb poučit a těch příštích se vyvarovat.

Aby čtenář této zprávy pochopil základní souvislosti, je potřeba se vrátit o několik měsíců zpět, ještě před datum konání předchozí valné hromady.

10. května 2002 oznámil dosavadní jednatel Občanského sdružení Britské listy Tomáš Pecina, že se rozhodl svou funkci nejbližší Valné hromadě OSBL složit a ukončit svou funkci v Občanském sdružení i činnost v Britských listech. Jeho rezignaci přijala Valná hromada OSBL dne 8. srpna 2002. Tomáš Pecina však zahájil obstrukční činnost a odmítl Občanskému sdružení předat jeho dokumentaci a majetek, včetně podkladů pro vypracování výroční finanční zprávy a přiznání k dani. Pokoušel se i napadnout platnost této valné hromady.

V období od 10. května 2002 do 2. září 2002 zjistilo předsednictvo OSBL podstatné nesrovnalosti při správě OSBL, vedením jehož administrativy byl Tomáš Pecina jako jednatel pověřen. Bylo zjištěno, že Tomáš Pecina nevypracoval a nepodal ve všech možných zákonem umožněných termínech přiznání k dani z příjmu právnických osob OSBL za rok 2001. Předsednictvo OSBL se bezvýsledně snažilo po řadu měsíců získat přístup ke kontu OSBL, které od začátku založení OSBL v únoru 2001 spravoval exkluzivně jednatel. Teprve po přijetí rezignace Tomáše Peciny na Valné hromadě OSBL dne 8. srpna 2002 a po přijetí a oficiální registraci nových stanov OSBL získalo předsednictvo OSBL přístup ke svému kontu. Zjistilo, že Tomáš Pecina z něho odčerpal veškeré finanční prostředky od sponzorů na svůj osobní účet, aniž by zdokladoval, jak s těmito prostředky naložil. Od února 2001 do konce srpna 2002 šlo o částku 770 000 Kč, z toho v hotovosti bylo panem Pecinou vybráno 644 483 Kč. Pan Pecina nadále dodnes zadržuje veškerý movitý majetek Britských listů v celkové pořizovací hodnotě 167 000 i některé jejich úřední dokumenty.

V září 2002 bylo proto na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy podáno trestní oznámení pro podezření ze zpronevěry.

Během podzimu 2002 přiměla Policie ČR, aby jí Tomáš Pecina předal zadržovanou finanční dokumentaci OSBL, kterou pak umožnila OSBL jako účastníku sporu okopírovat. Policii předaná finanční dokumentace byla neúplná, na což jsme upozornili i vyšetřovatele. Předsednictvem OSBL byla pověřena auditorská firma GAMI Ostrava, aby na základě získaných kopií, zčásti i notářsky ověřených, zrekonstruovala účetnictví za léta 2001 a 2002 a podala příslušné přiznání k dani z příjmu právnických osob. Auditorská firma GAMI také vypracovala pro Policii ČR odpověď na dotazy, které Policie vznesla v souvislosti s vyšetřováním činnosti Tomáše Peciny na základě trestního oznámení.

Vyšetřování trestního oznámení dosud Policie ČR neuzavřela.

Účetní firma GAMI předala podklady k vyplnění přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2001 k 30. červnu 2003, kdy také OSBL řádné daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Prahu 3 podalo. Vzhledem k vyhlášené daňové amnestii nebude OSBL nést žádné následky za to, že se tak stalo až v červnu 2003.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2001 konstatuje úhrn všech dosažených příjmů ke dni 31. 12. 2001 518 411,- Kč; daňově uznatelné výdaje 337 837,- Kč; rozdíl mezi příjmy a výdaji - hospodářský výsledek před zdaněním ke dni 31. 12. 2001 částku 180 574 ,- Kč.

Podklady pro přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2002 dodá účetní firma GAMI v polovině srpna roku 2003, jakmile Občanské sdružení plně uhradí honorář za jejich vypracování. Vzhledem k tomu, že OSBL v současnosti touto částkou nedisponuje, bude nutno s účetní firmou GAMI v této věci dále jednat o tom, jak další platby strukturovat. Doposud jsme firmě GAMI zaplatili 30 000 Kč.

Vzhledem k neprůhlednosti finančních záležitostí OSBL v době, kdy byl jeho jednatelem pan Tomáš Pecina, rozhodlo předsednictvo OSBL zveřejňovat kompletní historii účtu OSBL v Britských listech a každý měsíc publikovat zprávu o finančním hospodaření. Tyto položky jsou od 1. září 2002 zcela transparentní. Doposud však nemůžeme předložit stejně transparentní účet i za předchozí dobu.

Přehled o hospodaření OSBL

září 2002 -- červenec 2003

září 2002

Účet v korunách
Počáteční stav
-64,90 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
2930,- Kč
Výdaje
Eurotel - účet za mobilní telefon
790,89 Kč
Nové elektronické klíče k účtu
316,- Kč
Další bankovní poplatky (celkem)
165,70 Kč
Konečný zůstatek
1592,51 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

říjen 2002

Účet v korunách
Počáteční zůstatek
1592,51 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
11580,- Kč
úrok
0,85 Kč
Celkem
11580,85 Kč
Výdaje
CZ.NIC - poplatek za doménu britskelisty.cz
840,- Kč
Eurotel - mobilní telefon - září '02
1102,80 Kč
bankovní poplatky
455,20 Kč
Celkem
2398,00 Kč
Konečný zůstatek
10775,36 Kč
Devizový účet
0 EUR
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

listopad 2002

Účet v korunách
Počáteční zůstatek:
10775,36 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
5320,- Kč
úrok
1.61 Kč
Celkem
5321.61 Kč
Výdaje
bankovní poplatky
456.60 Kč
Celkem
456.60 Kč
Konečný zůstatek
15640.37 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč
Devizový účet
Příjmy
od sponzorů celkem
75 EUR
Výdaje
bankovní poplatky
4,03 EUR
Konečný zůstatek
70,97 EUR

prosinec 2002

Účet v korunách
Počáteční stav účtu
15640,37 Kč
Výdaje
Mobilní telefon:
faktury za říjen a listopad celkem
1124,56 Kč
dluh (faktura neuhrazená T. Pecinou)
2296,- Kč
Bankovní poplatky
673,30 Kč
Celkem
4093,86 Kč
Příjmy
Od sponzorů celkem
5365,- Kč
Úrok
1,83 Kč
Celkem
5366,83 Kč
Konečný zůstatek
16913,34 Kč
Devizový účet
Počáteční stav účtu:
71.75 EUR
Příjmy
Sponzorský dar:
111.00 EUR
Výdaje
Bankovní poplatky
0.94 EUR
Konečný zůstatek
181.81 EUR
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

leden 2003

Účet v korunách
počáteční zůstatek:
16913.34 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem:
3880.00 Kč
úrok:
2.34 Kč
Celkem
3882.34 Kč
Výdaje
platby za domény: 2 x 840 Kč =
1680.00 Kč
bankovní poplatky celkem
456.60 Kč
Celkem:
2136.60 Kč
Konečný zůstatek
18659.08 Kč
Devizový účet
počáteční zůstatek
181.81 EUR
Příjmy
sponzorský dar
111.00 EUR
Výdaje
bankovní poplatky
0.92 EUR
Konečný zůstatek
291.89 EUR
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

únor 2003

Účet v korunách
Počáteční zůstatek
18659.08 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
2691.00 Kč
úrok
2.03 Kč
Celkem
2693.03 Kč
Výdaje
Refundace soudního poplatku
1000.00 Kč
Honoráře
5000.00 Kč
Na postupnou úhradu dluhu za bezdrátové připojení (T. Pecina)
2500.00 Kč
Bankovní poplatky
702.60 Kč
Celkem
9202.60 Kč
Konečný zůstatek
12149.51 Kč
Devizový účet
Příjmy
0 EUR
Výdaje
bankovní poplatky
0,76 EUR
konečný zůstatek
291,13 EUR
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

březen 2003

Účet v korunách
Počáteční zůstatek
12149.51 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
7080.00 Kč
Převod konta euro 291,13 EUR na koruny
8787.94 Kč
Celkem
15867.94 Kč
Výdaje
Na postupnou úhradu dluhu za bezdrátové připojení (T. Pecina)
2500.00 Kč
Výdaje kanceláře BL
3000.00 Kč
Bankovní poplatky
596.00Kč
Celkem
6096.00 Kč
Konečný zůstatek
21921,45 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

duben 2003

Počáteční zůstatek
21921,45 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
450.00 Kč
Úrok
0,55 Kč
Výdaje
Honorář účetní firmě
9000,00 Kč
Honorář spolupracovníkovi BL
1000,00 Kč
Bankovní poplatky
86.13 Kč
Celkem
10086.13 Kč
Konečný zůstatek
12285,87 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

květen 2003

Počáteční zůstatek
12285,87 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
3022.00 Kč
Výdaje
Bankovní poplatky
90.00 Kč
Konečný zůstatek
15217,87 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

červen 2003

Počáteční zůstatek
15217,87 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
5000,00 Kč
Příspěvek Jana Čulíka 5000,00 Kč
Výdaje
Bankovní poplatky
95.00 Kč
Honorář za rekonstrukci účetnictví, firma GAMI, Ostrava (část)
16000.00
Konečný zůstatek
9122,87 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

červenec 2003

Počáteční zůstatek
9122,87 Kč
Příjmy
od sponzorů celkem
7260,00 Kč
bankovní úrok
3,79 Kč
Celkem
7263,79 Kč
Výdaje
Bankovní poplatky
141.00 Kč
Na postupnou úhradu dluhu za bezdrátové připojení (T. Pecina)
3000.00 Kč
Honorář za rekonstrukci účetnictví, firma GAMI, Ostrava (část)
5000.00 Kč
Celkem
8141.00 Kč
Konečný zůstatek
8245,66 Kč
Pokladna
Příjmy ani výdaje v hotovosti nebyly. Stav pokladny
0,- Kč

Shrnutí:

Celkem věnovali sponzoři OSBL v období od 1. září 2002 do 31. července 2003 54578 Kč a 176 EUR.

Sponzorské dary byl jediný zdroj příjmu Britských listů, nepočítáme-li nepeněžní pomoc formou úhrady nákladů spojených s rutinním provozem a prací ve prospěch OSBL.

Výdaje v tomto období byly:

Eurotel:
3017,36 Kč
platby za doménu:
2520 Kč
úhrada závazků za Tomáše Pecinu (bezdrátové připojení k internetu)   
10296 Kč
soudní poplatek:
1000 Kč
výjimečné honoráře/úhrada nákladů: (L. Sedláčik, Milan Krčmář):
6000 Kč
Běžné výdaje kanceláře BL (Š. Kotrba)
3000 Kč
účetní firma:
   30000 Kč
bankovní poplatky:
4234,13 Kč
z toho
ebanka:
RB:
 
3908.12 Kč
326 Kč

Zejména vzhledem k vysokým bankovním poplatkům v e-bance jsme převedli konto OSBL v březnu 2002 do Reifeissen banky.

Největšími výdaji OSBL jsou tedy honoráře pro firmu, rekonstruující účetnictví za léta 2001 -- 2 a úhrada závazků, které bez vědomí dalších členů OSBL podepsal za Britské listy a využíval jejich bývalý jednatel Tomáš Pecina.

Štěpán Kotrba hradí provoz sídla Britských listů i veškerý telekomunikační provoz kanceláře z vlastních zdrojů, včetně veškerého zadávání fotografií i článků ostatních autorů do systému. Stejně tak i Jan Čulík v Glasgow. Dominik Joe Pantůček hradí stejným způsobem pravidelnou dálkovou údržbu systému BL. Tím přispívají nepeněžním způsobem k udržení chodu, stávajícího rozsahu i periodicity Britských listů.

Rozsah a čtenost BL

Rozsah Britských listů se zvětšil z cca 12 -- 15 na cca 14 -- 18 článků denně.

Britské listy dosáhly v době útoku proti Iráku rekordní čtenosti.

Nejúspěšnější měsíc těchto stránek byl podle Navrcholu.cz březen 2003 s 402211 unikátními přístupy.

Britské listy pokusily improvizovat alternativní 24 hodinový zpravodajský servis nezávislý na ČTK pod názvem VČERA DNES A ZÍTRA, přinášely řadu překladových materiálů i z arabského světa -- ARABSKÉ LISTY a odkazovaly i na zdroje, které nebyly jinými způsoby dostupné.

Podle interních statistik BL si za březen a duben 2003 otevřelo v průměru Britské listy 44 898 individuálních IP adres měsíčně. V březnu mnohdy přesahoval počet individuálních čtenářů 5000 osob denně (k tomu nutno přičíst cca 2000 subskribentů, kteří dostávají Britské listy každodenně emailem).

Počet sessions za první prázdninový měsíc - červenec 2003 - byl 49 206, počet přístupů 323824.

Počet sessions za červen 2003 byl oproti tomu 54 805, počet přístupů 374668.

Nejčtenějším článkem Britských listů byl přehledový materiál Bushky Bryndové o pozadí útoku na WTC, který zaznamenal do dnešního dne více než 40 000 čtenářů.

Soudě podle zvýšení počtu individuálních IP adres, které si otvírají internetovou stránku BL, ve srovnání s červnem - červencem 2002, stoupla do března - dubna 2003 čtenost Britských listů o více než 35 %; soudíme-li podle průměru denních návštěv na stránkách BL, došlo od června 2002 do dubna 2003 k nárůstu čtenářů o 50,7 %. Počet subskribentů BL, odebírajících časopis e-mailem, zůstává za poslední rok víceméně stabilní, kolem 2000 čtenářů denně.

V letním období poklesla čtenost BL odhadem asi o dvacet procent.

Graf návštěvnosti za posledních 100 dní
Graf

Aktuální přehledy naleznou zájemci ve statistice NAVRCHOLU.cz. Tyto statistiky jsou nižší než interní statistiky BL jen o cca deset procent.

Až na sezónní výkyvy má čtenost Britských listů setrvalou, lehce stoupající úroveň, která se v současnosti pohybuje mezi 4800 - 5200 čtenářů denně.

Spolupráce s českými médii a univerzitami

Britské listy uzavřely dohodu o výměně reklamních odkazů se serverem Česká média, se slovenským týdeníkem Slovo, serverem Underground, serverem Integrace a s firmou Newton IT. Serverem a hostingem je sponzoruje firma Globe.cz.

Britské listy poskytly po omezenou dobu sponzorský odkaz projektu ČRo Hlas pro tento den, poskytovaly dlouhodobě banner Lize Lidských práv a jejich časopisu Via Iuris.

Dohoda se slovenským týdeníkem Slovo zahrnuje vzájemné odkazy na webových stránkách a oboustranné přebírání obsahu dle volného výběru redakcí. Newton IT poskytuje redakci analytické služby a přístup do databáze mediálního monitoru pro potřeby redakce.

Šéfredaktor Britských listů spolupracuje s týdeníkem Reflex, s deníky Právo a Lidové noviny a s rozhlasovou stanicí ČRo 6. Poskytuje rozhovory Radiožurnálu Českého rozhlasu. Vystoupil v posledním pořadu Klub Netopýr v České televizi.

Štěpán Kotrba občasně přispívá pro ČRo 6, několikrát přispěl na server Česká média, dlouhodobě spolupracuje s internetovou redakcí ČRo. Zúčastňuje se debat o médiích, vystoupil na mediálním semináři v Českém Krumlově či v Parlamentu ČR. Další pravidelní autoři publikují v Lidových novinách, Neviditelném psu, odborném tisku a dalších médiích.

Šéfredaktor Britských listů nyní pedagogicky a novinářsky spolupracuje se třemi českými vysokými školami, s Karlovou univerzitou v Praze, s Ostravskou univerzitou a s Masarykovou univerzitou v Brně, kde vede semináře o české literatuře a o sdělovacích prostředcích.

Články Britských listů přebírá či odkazuje na ně řada serverů, Britské listy jsou v základních vyhledávačích a hlavních mediálních monitorech.

Soudní spory

V listopadu 2002 u Městského soudu v Praze rozhodla soudkyně Dagmar Stamidisová v civilní soudní při o ochranu osobnosti mezi Jaromírem Štětinou a Janem Čulíkem ve prospěch Jaromíra Štětiny. Jan Čulík se odvolal, rozhodnutí nenabylo právní moci.

V květnu 2003 probíhal u Městského soudu v Praze spor o ochranu osobnosti mezi žalobcem Martinem Mrnkou a žalovaným Občanským sdružením Britské listy, za vedlejšího účastenství Tomáše Peciny na straně žalované. Spor skončil smírem za přivolení soudu mezi Martinem Mrnkou a OSBL.

Technické záležitosti

Britské listy se pozvolna mění. Inovujeme jejich vizuální stránku -- od roku 2002 publikujeme karikatury, užíváme tematické upoutávky, a celou řadu grafických zvýrazňovacích prvků a css formátů. Přibyly některé funkce. Zavádíme průběžně nová témata, sdružující články do logických bloků. Vyhledávací funkce se rozšířily o možnosti portálu PRÁVĚ DNES.cz, umožňující hledání v českých médiích. Přibylo množství fotografií a fotogalerií i dalších grafických a obrazových prvků.

Redakční systém Britských listů, který je funkční od září 2001, se v důsledku zvýšeného provozu i rozsahu časopisu dostal na hranici svých technických možností. V průběhu roku 2002 redakce přistoupila k softwarovému omezení umisťování odkazů na cizí servery z důvodu zamezení nehrazené reklamy. Na jaře 2003 dosáhlo zatížení stávajícího serveru takového rozsahu, že redakce přistoupila k úplné zrušení diskusí k článkům a rozhodla se omezit přístupnost starých fotogalerií a omezit i nové on-line rozhovory, které zatěžovaly server nejvíce.

Programátor Dominik Joe Pantůček zprovoznil RSS backend -- možnost přebírání článků prostřednictvím XML technologie a přístup k Britským listům pomocí rozhraní tzv. Sidebaru prohlížeče Mozzila. Optimalizoval také alespoň některé databázové procedury, čímž se stále daří i přes zvýšený zájem udržet systém v nepřetržitém a bezchybném chodu.

Pro tyto a další technické potíže se od začátku roku 2003 připravuje nový publikační i redakční systém. Bude mít i nový systém multimediálních galerií, on-line i off-line diskusí a diskusních fór k článkům. Podmínkou přechodu je zachování kontinuity se stávajícím archivem a shodnost URL odkazů vydaných článků i do budoucna. Nová struktura diskusních fór by měla vyřešit zahlcování diskusí patologickými příspěvky anonymů a příspěvky některých dalších pisatelů, nesouvisejících s obsahem článků. Redakce tímto sleduje zkvalitnění diskuse nad tématy jednotlivých příspěvků a současné omezení "bezbřehé demokracie" diskutujících, poškozujících dobré jméno listu u ostatních čtenářů. Snahou je ale zachování principu svobody projevu pro registrované účastníky. O registraci diskutujících bude nadále rozhodovat redakce, stejně jako o publikaci dopisů čtenářů redakci.

Redakce konstatuje, že Britské listy nejsou a nechtějí být primárně diskusním serverem. Jsou elektronickým deníkem. O konečné podobě diskusních fór se bude rozhodovat v konzultaci s programátorem tak, aby vyhověly jak novému systému, tak potřebám deníku Britské listy. Termín spuštění nového redakčního systému bude záviset výhradně na časových možnostech programátora, předpokládáme jej ale do konce září 2003.

Doposud se nepodařilo nalézt prostředky nutné pro zprovoznění starého archivu a jeho export na CD ROM, a to přesto, že jsme to slíbili všem, kteří na Britské listy přispěli. V současné době ale nedisponujeme prakticky žádnými volnými finančními prostředky, ze kterých bychom práci na starém archivu mohli financovat a zajistili výrobu CD ROMu. Nezbývá než tento úkol považovat i nadále za nesplněný -- a to k naší velké lítosti. Jedinou omluvou může být, že jsme nezavinili ani nynější finanční situaci OSBL, ani enormní náklady v minulosti. Přesto neseme důsledky.

Poděkování

Poděkování patří zejména všem, kteří Britské listy čtou, protože bez nich by naše práce neměla smysl. Zcela určitě patří tajemnici Markétě Sulovské za energii, se kterou se ujala nesnadného manažerského úkolu uprostřed kolektivu redakčních individualit.... Dík patří Dominiku Joe Pantůčkovi za programování i údržbu systému a ostrahu jeho bezpečnosti. Děkujeme také týmu editorů 24 hodinového zpravodajství z "irácké války" i všem těm, kteří přispěli v Praze, Iráku, Iránu, Sýrii, Jordánsku a Egyptě k množství původních zpráv a monitoru arabského tisku. Dík patří Štěpánu Kotrbovi za karikatury, grafické řešení a množství fotoreportáží. A dík patří všem našim autorům, bez kterých by Britské listy nebyly Britskými listy.

V Praze 5. srpna 2003

Jan Čulík

předseda OSBL

                 
Obsah vydání       18. 8. 2003
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími
18. 8. 2003
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Ivan Štern: To, co radí Štěpán Kotrba, se už děje
18. 8. 2003 Aféra David Kelly a falešné důvody pro útok na Irák -- shrnutí první etapy vyšetřování
18. 8. 2003 Aféra Kelly: Po prvním týdnu vyšetřování prohrávají všichni
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003
18. 8. 2003 Kdo má neustále opravovat chyby
aneb zločin se sice nestal, ale...
Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
18. 8. 2003 Letná filmová škola 2003: O spacákoch a akreditácii Peter  Konečný
18. 8. 2003 Skutočne občan? John  Pinder
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
13. 8. 2003 2003 - Usnesení valné hromady OSBL
13. 8. 2003 2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy

Občanské sdružení Britské listy RSS 2.0      Historie >
13. 8. 2003 2003 - Usnesení valné hromady OSBL   
13. 8. 2003 2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy   
24. 7. 2003 Valná hromada OSBL   
9. 8. 2002 Stanovy OSBL   
8. 8. 2002 Co se usnesla valná hromada Občanského sdružení Britské listy