15. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2003

Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu

Jen právo a zákonnost dokáží zajistit základ existence volného trhu, jímž je ekvivalentní výměna. Bez zákonnosti nediktuje ceny trh, ale diktuje je monopolizace a užívání síly.

David Satter, autor nové knihy Darkness at Dawn: The Rise of the Russian Criminal State (Tma za úsvitu: Vzestup ruského zločineckého státu, kterou vydalo nakladatelství Yale University Press, sepsal hlavní argumenty svého díla pro internetové stránky Hoover Institution, ZDE. Jeho argumentaci shrnujeme: obsahuje zajímavé - a docela děsivé - paralely s vývojem v naštěstí ne tak drasticky postižených, západnějších postkomunistických zemích. Je také pozoruhodným svědectvím, že si nyní po letech i američtí autoři už uvědomují, že absolutně "volnotržní" řešení bez přívlastků, bez pevného právního řádu bylo pro středovýchodní Evropu katastrofou a že bylo pro Západ chybou, oslavovat pochybné "tržní komsomolce" z první poloviny devadesátých let:

V Rusku převládla po pádu komunismu chudoba, zastrašování a zločinnost.

Jak začal být budován nový stát, veškerá pozornost se soustředila na budování kapitalismu a zejména na vytváření skupiny bohatých soukromých vlastníků, jejichž moc nad výrobními prostředky, jak se předpokládalo, měla automaticky vést ke vzniku hospodářství volného trhu a na právu založené demokracii.

Tento přístup, pochybný i v nejlepších podmínkách, musel vést v případě Ruska ke katastrofě. Znamenalo to, že v zemi, která potřebovala po více než sedmi desetiletích duchovního úpadku za komunismu morální hodnoty, sae začalo považovat zavedení kapitalismu za jediný cíl, který vyřeší všechno.

"Mladí reformátoři" spěchali vybudovat kapitalismus a dělali to tak, že nevěnovali pozornost ničemu jinému než proměně hospodářských struktur. Veškerý kapitál byl proprán a začal kolovat. Nebyly přijaty žádné zákony, které by zabraňovaly legalizaci zločineckých příjmů. Nikdo se při privatizačních dražbách neptal: Kde jsi vzal své peníze? Do majetku byly investovány obrovské částky a neexistoval rejstřík majitelů. Taková politika neexistovala v žádné civilizované zemi.

Rozhodnutí restrukturalizovat ekonomiku obrovské země bez vlády práva a zákonnosti nevedlo ke vzniku volnotržní demokracie, ale kleptokracie s několika nebezpečnými hospodářskými a psychologickými rysy.

Zaprvé byl nový systém charakterizován úplatkářstvím. Všechny zdroje byly zpočátku v rukou státu: podnikatelé tedy mezi sebou soutěžili o to, kdo si "koupí" důležité vládní úředníky. Ti, kdo zvítězili, získali možnost si kupovat další vládní úředníky, a důsledkem bylo to, že se začaly dávat úplatky v celém systému.

Kromě úplatkářství bylo charakteristickým rysem nového systému institucionalizované násilí. Gangsteři byli považováni za normální hospodářské aktéry, což mlčky legitimizovalo jejich zločineckou činnost. Zároveň se stali partnery podnikatelů, kteří jich začali využívat jako stráží, vynucovatelů a výběrčích dluhů.

Nový systém byl také charakterizován rozkrádáním. Peníze, získané kriminální činnost, se ilegálně vyvážely, aby nemohly být někdy v budoucnosti zkonfiskovány. Tím Rusko přišlo o miliardy dolarů, které potřebovalo na svůj hospodářský rozvoj.

Avšak zřejmě ještě důležitější než tyto hospodářské rysy byla sociální psychologie nového systému, který charakterizoval masový morální nezájem. Pokud se za komunismu popírala univerzální morálka ve prospěch údajných "zájmů dělnické třídy", v novém režimu lidé ztratili schopnost rozlišovat mezi legální a zločineckou činností.

Oficiální korupce začala být považována za "normální" a považovalo se za výjimečně dobrou práci, když státní úředník, kromě to, že kradl, k tomu ještě plnil své oficiální povinnosti. Vydírání se začalo považovat za normální praxi a podnikatelé začali považovat placení výkupného za "ochranu" za běžnou součást svého podnikání.

Zároveň státní úředníci a podnikatelé nepřijímali odpovědnost za následky svých činů, i když vedly k hladomoru či k úmrtí lidí.

Mladí reformátoři byli oslavováni na Západě, ale, jak míjely roky a přislibované znovuzrození Ruska se jaksi neuskutečnilo, v Rusku se začalo diskutovat o tom, zda pokroku brání odpor v ruském parlamentě, nedostatečná pomoc ze Západu anebo neschopnost samotného ruského lidu. Tyto argumenty byly poněkud surrealistické, neboť předpokládaly, že lze vybudovat volnotržní demokracii bez vlády práva a zákonnosti.

Přitom však tržní ekonomika nutně předpokládá vládu zákonnosti, protože jen právo a zákonnost dokáží zajistit základ existence volného trhu, jímž je ekvivalentní výměna. Bez zákonnosti nediktuje ceny trh, ale diktuje je monopolizace a užívání síly.

Rusko obzvláště potřebovalo pevný právní rámec, protože socialismus byl pro obyčejné Rusy, kromě toho, že to byl ekonomický systém, i sekulárním náboženstvím, který poskytoval milionům lidí mocný, i když falešný pocit jistoty. Když se rozpadl Sovětský svaz, bylo nutno nahradit nejen socialistické hospodářské struktury, ale i "třídní hodnoty", které komunistický systém posvěcovaly. To se dalo udělat pouze tím, že se měla vytvořit autorita transcendentálních, univerzálních hodnot, jejichž dodržování je z praktického hlediska dosažitelné jen vytvořením pevného právního státu.

Dodejme, že je ovšem velkou otázkou, zda myšlení lidí nebylo natolik zdevastováno komunistickou filozofií, že je v postkomunismu dodnes zavedení pevného morálního a právního řádu nemožné. Vždyť kolik lidí v České republice nám neustále píše, že podle jejich názorů žádné pevné civilizační či morální hodnoty neexistují a každý si přece může dělat, co chce.

                 
Obsah vydání       15. 8. 2003
15. 8. 2003 Americké "lidské štíty" čelí v USA 12 letům vězení a pokutě jednoho milionu dolarů
15. 8. 2003 Blair donutil Kellyho podrobit se druhému výslechu
14. 8. 2003 Kelly: "Bylo to celé černobílé"
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu Jan  Čulík
15. 8. 2003 Jak mohou dnešní Spojené státy legitimizovat své činy
15. 8. 2003 Proč byla zlikvidována vlaková pošta Tomáš  Krček
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
15. 8. 2003 Odškodnění obětem trestných činů
15. 8. 2003 Správné rozhodnutí: vláda nesnížila hranici trestní odpovědnosti pod patnáct let Eduard  Vacek
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
15. 8. 2003 Zahraniční Češi "zažalují český stát o 100 milionů dolarů" Jiřina  Fuchsová
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
14. 8. 2003 Wattsová: "Kelly neobvinil Campbella"
14. 8. 2003 Má kategorie politických vězňů své místo i v demokracii ? Eduard  Vacek
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 8. 2003 Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu Jan  Čulík
15. 8. 2003 Jak mohou dnešní Spojené státy legitimizovat své činy   
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?   
15. 8. 2003 Proč byla zlikvidována vlaková pošta Tomáš  Krček
15. 8. 2003 Americké "lidské štíty" čelí v USA 12 letům vězení a pokutě jednoho milionu dolarů   
14. 8. 2003 Drahá zábava v pražské zoo Jan  Čulík
14. 8. 2003 Wattsová: "Kelly neobvinil Campbella"   
14. 8. 2003 Má kategorie politických vězňů své místo i v demokracii ? Eduard  Vacek
14. 8. 2003 Kelly: "Bylo to celé černobílé"   
13. 8. 2003 POVÍDKA
Flaškova taška
Blanka  Jirušková, Jaroslav Jirušek
13. 8. 2003 Kauzu Mein Kampf byl měl rozhodnout český ústavní soud Karel  Mašita
13. 8. 2003 Hučí voda po lučinách? - aneb dojde k renesanci meteorologických měření v povodí Jizery Miloš  Zahradník
12. 8. 2003 Diskriminácia černochov zvýšila počet jazzových skladateľov Miroslav  Brada
12. 8. 2003 The discrimination of blacks has increased the number of jazz composers Miroslav  Brada