30. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2002

Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu

Jan Velinger, Jan Čulík
Poté, co Spojené státy přestaly spolufinancovat české vysílání Svobodné Evropy, bylo toto vysílání plně začleněno do veřejnoprávního Českého rozhlasu jako stanice ČRo 6. Odešlo dosavadní vedení české Svobodné Evropy, které mělo značně úzkou představu o tom, jaké názory lze vysílat na "jejích" vlnách.

O tom jsme psali v únoru 2002 např. zde (šlo o potlačený příspěvek Václava Žáka) a koncem roku 1996 v Britských listech zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde (viz též knihu ...jak Češi myslí, Millenium Publishing, Chomutov, 1999, str 261 - 284).

Paradoxně má po ztrátě amerických financí dojít k podstatné liberalizaci vysílání stanice ČRo 6, která nyní přizvala ke spolupráci některé nové či své staronové komentátory. Do hlavního politického pořadu stanice se po sedmi letech od tohoto týdne má jako pravidelný komentátor vrátit i editor Britských listů Jan Čulík.

V neděli natočil s Janem Čulíkem o roli české RSE, jejím nejnovějším vývoji a o jejím významu, rozhovor pro anglické zahraniční vysílání ČRo jeho redaktor Jan Velinger. Shrnujeme v českém překladu hlavní argumenty z tohoto rozhovoru.

Musím deklarovat osobní zaujatost. Byl jsem totiž reportérem Svobodné Evropy - na volné noze, ale dělal jsem množství programů - pro české oddělení Svobodné Evropy v letech 1990 - 1995. Poté, co se toto oddělení přestěhovalo do České republiky, stanice se mnou rozvázala spolupráci. Hlavně to bylo proto, že jsem kritizoval ve svých komentářích Václava Klause a Občanskou demokratickou stranu.

Začal jsem poslouchat Svobodnou Evropu koncem šedesátých let a začátkem sedmdesátých let, když mi bylo kolem patnácti. Tehdy bylo toto vysílání vynikající. Plně se soustřeďovalo na politickou situaci v Československu. To vysílání bylo tak velmi dobré proto, že po sovětské invazi v roce 1968 se americké vedení Svobodné Evropy v Mnichově rozhodlo zaměstnat nejlepší reportéry a komentátory z pražského rozhlasu z období Pražského jara. V důsledku toho, jakmile začala ve vysílání pražského rozhlasu fungovat cenzura, lidé začali poslouchat tyto novinářské hvězdy, jako například Slávu Volného, lidé si budou pamatovat na jeho pořad "Dopisy přátelům", ve Svobodné Evropě, který v letech 1969 - 1970 poslouchal celý národ.

Československá stanice Svobodné Evropy udělala množství velmi dobré práce pro věc československé svobody a demokracie během sedmdesátých i osmdesátých let, zejména proto, že na rozdíl od jiných západních rozhlasových stanic, vysílajících do Československa, se soustřeďovala na vnitropolitická témata, měla výzkumné oddělení a podrobně se věnovala disidentským hlasům.

Mimochodem, je zajímavé, že nebylo automatické, že Svobodná Evropa nakonec poskytla hlas lidem, jako byl Václav Havel a čeští disidenti. V mnichovské stanici se v té věci v sedmdesátých a začátkem osmdesátých let odehrávaly značné kontroverze, jak o tom svědčil Milan Schulz, tehdejší čelný komentátor Svobodné Evropy (viz zde).

Někteří kritikové však poukazují na to, že Svobodná Evropa nenaučila lidi v Československu, že demokracie je debata, že je to střetávání odlišných názorů, že sdělovací prostředky musejí prezentovat opačné, protikladné argumenty, jejich konfrontací hledat řešení, jímž je kompromis.

Po roce 1994, kdy se česká sekce Svobodné Evropy vrátila do České republiky, vznikly pro ni existenční problémy. Tehdejší vedení české redakce v Praze začalo odmítat nezávislejší novinářský přístup. Dostal jsem se sám do problémů, když jsem poukázal na to, že Václav Klaus přijímá honoráře za své projevy, přestože zastává funkci ministerského předsedy, a natočil jsem reportáž, v níž jsem se dotazoval v úřadu Johna Majora v Downing Street, zda také bere premiér John Major za své projevy honoráře. V tom úřadě byli takovou představou šokováni. Karel Jezdinský, tehdejší reportér Svobodné Evropy v Americe, chtěl tutéž otázku položit v Bílém domě. Reportáž byla potlačena, protože Klaus se nesměl ve Svobodné Evropě v roce 1995 kritizovat. Nebyl jsem ovšem sám: cenzurováni byli tehdy ve Svobodné Evropě i lidé jako Jiří Pehe nebo Václav Žák. Nebylo možno citovat články o České republice ze západního tisku, pokud se stavěly vůči vývoji v České republice kriticky.

Abych to shrnul: Svobodná Evropa udělala ve věci demokracie a svobody Československa velmi dobrou práci. Avšak někdo by měl napsat historii českého vysílání Svobodné Evropy poté, co se česká redakce přesunula do Prahy v roce 1994, protože tehdy začaly vznikat problémy.

Je paradoxem, že nyní, kdy české vysílání Svobodné Evropy přišlo o své americké financování a bylo začleněno v trochu jiné formě plně do Českého rozhlasu, někteří komentátoři, kteří poslední dobou pro tuto stanici nesměli pracovat, byli nyní přizváni zpět ke spolupráci. Takže byla ztráta amerického financování dobrou nebo špatnou věcí? Nevím.

 • Ivan Medek však české vysílání Svobodné Evropy označil za to nejlepší, co existuje v rámci českých médií.

  Musím říci, že je pravda, že česká sekce Svobodné Evropy byla vyšší kvality než většina sdělovacích v České republice. To zejména platí pro první polovinu devadesátých let. Vím, že bylo možné odvysílat v té době v RSE celou řadu materiálů, které nebylo tehdy možno prosadit v žádných jiných českých médiích.

  V České republice však od pádu komunismu vznikl zvyk, že se všichni houfují do zájmových skupin - princip nezávislosti a nestrannosti se většinou nerespektuje. Během televizní krize o Vánocích 2001 Svobodná Evropa plně podporovala kauzu televizních rebelů vůči Jiřímu Hodačovi. Byla to dobrá novinářská práce? Nestranná stanice by analyzovala kořeny problému a kritizovala by obě strany. Samozřejmě, ODS si v poslední době stěžuje, že se česká Svobodná Evropa proměnila ve - svého druhu - hlasatele politiky Unie svobody. Nevím, do jaké míry je ta kritika spravedlivá, avšak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Svobodnou Evropu v této věci také kritizovala. Samozřejmě, můžete namítnout, že RRTV je hlasatelem politiky ODS. Takže je to velmi obtížné. Avšak je známo, že poslechovost RSE v poslední době klesala.

  Zdá se mi docela zajímavé, že po sedmi letech, okamžitě po odchodu osob, spojených s americkým financováním, byli někteří z nás znovu přizváni ke spolupráci. Václav Žák se dnes smál, že měl dosud zákaz přispívat do hlavního politického pořadu Svobodné Evropy. To se nyní také najednou změnilo. Myslím, že je to zajímavý námět k přemýšlení o situaci a praxi českých médií.

 • Proč se ale Spojené státy rozhodly přestat financovat českou Svobodnou Evropu?
 • Je samozřejmě pravda, že Česká republika - navzdory mnohým svým problémům v politice a v médiích a jinde - je na tom daleko lépe než země jako třeba Kazachstán a jiné části světa, kde mají Američané pocit, že (a) je pro ně strategicky důležitější prosazovat svůj vliv a (b) je daleko důležitější, aby byl slyšen alternativní hlas. Zjistíte to pokaždé, když se budete např. v Evropě snažit získat financování pro kauzy, pomáhající rozvoji demokracie v České republice. Evropská unie a jiné instituce vám sdělí, že na světě existují daleko horší případy než Česká republika, pohlédněte na Afriku, podívejte se na jiné země v třetím světě, pohlédněte na jiné součásti bývalého sovětského impéria. Takže z tohoto úhlu pohledu, měli bychom, my Češi, být rádi, že máme štěstí, že je naše situace tak dobrá, že se Američané rozhodli, že už není třeba financovat rozhlasovou stanici z vnějšku, která by prosazovala cíle americké zahraniční politiky.

                   
  Obsah vydání       30. 9. 2002
  30. 9. 2002 Západ Saddáma Husajna vytvořil - teď má morální povinnost ho zničit
  30. 9. 2002 ZOO ve Dvoře Králové: Zvířata na odstřel neprodáváme
  30. 9. 2002 Englezakis neobchoduje jen s žírným dobytkem Jeremy  Adams
  30. 9. 2002 Pražské metro zevnitř
  27. 9. 2002 Poezie je zbožná
  Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
  Jan  Čulík
  27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
  27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
  30. 9. 2002 Víkend v českých médiích: nic nového pod sluncem Josef  Trnka
  30. 9. 2002 "Šedivý a nudný" John Major měl čtyři roky poměr s extravagantní konzervativní poslankyní
  30. 9. 2002 Amerika se svým ultimátem Německu snaží zastrašit ostatní země
  29. 9. 2002 Neúspešné strany : Všade zúri zemetrasenie Lubomír  Sedláčik
  29. 9. 2002 NATO: Zavřete oči, přicházím Martin  Ondreját
  29. 9. 2002 Jak na pohledávky Daniel  Hrbáč
  30. 9. 2002 Phare: Neziskovkám "na povodně" téměř třicet milionů
  30. 9. 2002 Survival - strategie přežití a nebo zániku? Štěpán  Kotrba
  30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
  29. 9. 2002 Občanská neposlušnost April  Carter
  28. 9. 2002 Španělská II. republika - konec jednoho mýtu Vít  Zvánovec
  29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Čulík, Jan  Velinger

  ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
  29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Velinger, Jan Čulík
  20. 9. 2002 České vysílání Rádia Svobodná Evropa končí Štěpán  Kotrba
  7. 6. 2002 Mohou mít nezávislí novináři milostný poměr s politiky? ČRo se omlouvá za hanopis o Haně Marvanové Jan  Čulík
  6. 6. 2002 O čem se ve Svobodné Evropě nemluvilo Karel  Mašita
  15. 5. 2002 Úpadek dobrých mravů v Radiu Svobodná Evropa Karel  Mašita
  12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
  29. 1. 2002 RFE, CIA, Charta 77 a staré "tanky" Martin D. Brown
  10. 1. 2002 Emigruje Svobodná Evropa? Štěpán  Kotrba
  10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík
  4. 12. 2001 Braňte demokracii, ne diktátory: Češi zatkli uzbeckého "demokrata"   
  24. 10. 2001 Tohle divadlo platit nechci Jan  Paul
  10. 10. 2001 RFE-RL končí vysílání ČRo6/RSE, Kindernay stále vlastníkem licence TV3   
  10. 10. 2001 Pecháček odchází ze Svobodné Evropy do Svobodné Evropy Štěpán  Kotrba, Jan Čulík