18. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2003

Komentář kontra zpravodajství

Polemika, kterou rozvířil Jan Čulík svojí analýzou komentáře Jana Urbana (ČRo6) se dotkla i mě osobně, neboť jsem byl uveden jako příklad mylného uvažování o aspektech novinářské práce a na mých názorech Jan Čulík demonstruje svou "jedinou pravdu" o nutnosti absolutní nezávislosti novináře ZDE. Spíše se mi jeví, že si s Janem Čulíkem nerozumíme v definici určitých pojmů.

Jedná se o pojmy zpravodajství, analýza, komentář. J. Čulík je ve svém příspěvku nenápadně směšuje a na tomto základě útočí proti J. Urbanovi a dalším novinářům, kteří v komentářích vyjadřují svůj vyprofilovaný postoj k určitým událostem. Tím, že se ve svých textech přikloní na jednu ze stran společenského konfliktu ztrácejí tito žurnalisté, podle J. Čulíka, svou nezávislost vůči dané straně (establishmentu, mocenskému centru, politickým stranám, nátlakovým či aktivistickým skupinám). Jsou následně J. Čulíkem onálepkováni jako ideologicky předpojatí a tudíž téměř novinářsky odepsaní.

Stojím si za svým názorem, že lze objektivitu, nezávislost a kritičnost požadovat pouze od zpravodajství a analýzy. Od komentáře rozhodně objektivitu nelze požadovat již z logiky fungování tohoto žurnalistického útvaru. Komentář se píše právě proto, že nemůže být objektivní a právě proto, by měl být oddělen od ostatních forem (a v seriózních médiích se tak děje). Komentář píše novinář či někdo jiný ze své (tzn. "zaujaté") pozice, je tak zcela přirozeně a nezbytně ideologicky (názorově, hodnotově) zabarven.

Zpravodajství slouží k přenosu informací z místa, kde se stala událost k někomu, koho informace o dané události zajímá. Tato informace by měla být co nejméně zkreslena nejenom tím, kdo ji poskytuje, ale i tím kdo ji předává čtenářovi (divákovi), tedy médiem. Po shromáždění informací k dané události může nastoupit analýza. Analýza musí vycházet z co nejširšího datového zázemí (tvůrci v médiích musí být rovněž schopni svou informační základnu náležitě "vytěžit" -- Čulík to píše jinými slovy: "novinář vždycky musí vědět o daném tématu, o němž referuje, alespoň tolik jako příslušný ministr či tiskový mluvčí, anebo o něco víc"), aby mohla být objektivní, nezávislá a kritická.

V ní by se měl čtenář (divák) dozvědět veškeré relevantní informace bez ohledu na preference jejího tvůrce (zde se musí novinář odpoutat od svého světonázoru či názorové orientace -- Čulík: "dobrý novinář dokáže prezentovat profesionální úsudek tak, aniž by se v jeho analýze projevoval jeho osobní názor").

Analýza klade na autora velmi nekompromisní požadavky a je to pravděpodobně nejtěžší žurnalistická forma, to je zřejmě důvodem, proč se dobrých analýz v českém tisku stále nedostává. Mnozí si jí totiž pletou právě s komentářem. Nikoli, kritická analýza není komentář a komentář není analýza.

Názorové (ideologické) komentáře mají v médiích své opodstatnění. Představují totiž vyhraněné pozice svých autorů, které nemohou zaznít v informačně neutrálním zpravodajství. Zpravodajství pouze seznamuje s "objektivními" fakty. Jednotliví lidé samozřejmě s těmito fakty zacházejí rozdílně a to je základem oné ostré diskuse, která je, i podle J. Čulíka, základem moderní demokracie. Ostrost diskusi ovšem dodává vzdálenost názorových pozic jednotlivých diskutérů. Pokud je tedy komentář označen jako komentář, očekávám názor komentátora a nikoli "suchý" souhrn faktů.

Zajímavé je, že někteří čeští komentátoři takto postupují. Seskupí známá fakta a dodají pár rádobyprovokativních otázek. Tím pro ně práce komentátora končí. Při četbě (poslechu) komentářů jsem připraven na "ideologickou předpojatost" a jsem rád, když se v nich novinář vyjádří jasně, kde stojí. Nemám rád "komentáře" současných hvězd novinářské obce, které jsem si osobně zařadil pod typ "nebude-li pršet, nezmoknem". Nikdy se nic kloudného nedovím, protože se snaží být politicky nezaujatí.

                 
Obsah vydání       18. 7. 2003
19. 7. 2003 Británie šokována smrtí, kterou způsobila politická mstivost
18. 7. 2003 Údajný ministerský "zdroj" kritiky britské vlády byl zřejmě nalezen mrtvý Jan  Čulík
19. 7. 2003 Smrt dr. Kellyho: tragická cena pohrdání svobodou tisku
18. 7. 2003 MFD: článek o korupci ministrů potlačen na příkaz německého vlastníka?
17. 7. 2003 Jan Urban "nebude vysvětlovat, za čí peníze jel do Iráku" Jan  Čulík
18. 7. 2003 Jan Urban: Neschopný Jan Čulík opět udavačem!
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
18. 7. 2003 Nebezpečí internetu pro dospívající dívky
17. 7. 2003 Není "mediální partnerství" vlastně korupce? Jan  Čulík
18. 7. 2003 "Mediální partnerství" nemusí být korupce
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
18. 7. 2003 Memento 17
Že by to bylo jen v té výslovnosti?
Miloš  Dokulil
18. 7. 2003 O pozitivní a negativní žurnalistice
18. 7. 2003 Komentář kontra zpravodajství Jan  Maršák
18. 7. 2003 RFE/RL: Stěhovat se nebudeme, nebudeme a nebudeme Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Třídní boj ve Francii - realita odporu proti vládním sociálním reformám Petr  Záras
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
18. 7. 2003 Město Slaný: Ve stopách Rudolpha Giullianiho Jaromír  Hanák
17. 7. 2003 Bush a jeho Bůh:
naletěla Bushka Bryndová "arabské dezinformaci"?
17. 7. 2003 Šílený Bush a jeho Bůh Bushka  Bryndová
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
17. 7. 2003 Jan Urban: svůj názor na válku opírám o dost hluboké znalosti Jan  Urban
17. 7. 2003 Poslechovost ČRo 6 a českého vysílání BBC Jan  Čulík
17. 7. 2003 Měřítko negativity není ještě měřítko kvality Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 To, že je česká žurnalistická praxe špatná, neznamená, že nemá být novinářství kritické Jan  Čulík
17. 7. 2003 ČTK jako velkovýroba překrucovaných pseudoinformací Štěpán  Kotrba
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2003 Komentář kontra zpravodajství Jan  Maršák
18. 7. 2003 RFE/RL: Stěhovat se nebudeme, nebudeme a nebudeme Štěpán  Kotrba
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
4. 12. 2002 Bude se "Svobodka" stěhovat do Kunratic? Štěpán  Kotrba
1. 10. 2002 "Nebylo samozřejmé dostávat ve Svobodné Evropě do vysílání československé disidenty" Milan  Schulz
29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Velinger, Jan Čulík
20. 9. 2002 České vysílání Rádia Svobodná Evropa končí Štěpán  Kotrba
7. 6. 2002 Mohou mít nezávislí novináři milostný poměr s politiky? ČRo se omlouvá za hanopis o Haně Marvanové Jan  Čulík
6. 6. 2002 O čem se ve Svobodné Evropě nemluvilo Karel  Mašita
15. 5. 2002 Úpadek dobrých mravů v Radiu Svobodná Evropa Karel  Mašita