18. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2003

Výhody federalizmu sa prejavia postupne

Skutočne občan?

John Pinder

POLEMIKA

Reprezentatívna vláda, spolu s vládou zákona, je základným politickým právom občanov v moderných demokraciách. Hoci Európska únia nesie zodpovednosť za podstatnú časť zákonov, podľa ktorých majú ľudia žiť, a míňa minimálne časť daní, ktoré oni platia ( a občanov členských štátov nazvala občanmi únie), nie je zvykom pýtať sa, predovšetkým v Spojenom kráľovstve, do akej miery únia tieto základné politické práva rešpektuje.

Od vzniku v roku 1952 však Európske spoločenstvá (neskôr EÚ) urobili reálne kroky k ich napĺňaniu. Pravdepodobne najdôležitejšou črtou návrhu ústavy, ktorý predložil konvent, je, že sa dá vnímať ako ďalší rozhodujúci krok.

* * *

Článok I-45 hovorí, že "fungovanie únie má byť založené na princípoch zastupiteľskej demokracie" a návrh v skutočnosti aj výrazne smeruje k uzákoneniu legislatívy a kontroly exekutívy zástupcami priamo volenými občanmi. Súhlas s prijímanými zákonmi, vrátane výdavkovej časti rozpočtu, vyslovený tak Európskym parlamentom, ako aj Európskou radou, má byť všeobecným pravidlom (až na niektoré výnimky). Tým sa veľa legislatívnych právomocí dostáva jednak do rúk zástupcov volených občanmi, a jednak do rúk zástupcov štátov -- tak, ako je to typické pre federálne politické systémy.

Legislatívna úloha vlády má byť oddelená od zahraničnej politiky Radou pre zahraničné záležitosti, ktorej bude predsedať minister zahraničných vecí únie. Až na niektoré výnimky sa má stať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pravidlom aj v Rade pre legislatívu a všeobecné záležitosti.

Komplikovaný proces vážených hlasov štátov, ktorý sa tak ťažko vysvetľoval občanom a tak málo vyhovoval požiadavkám rozšírenia, nahradila väčšina minimálne polovice členských štátov reprezentujúcich minimálne tri pätiny obyvateľstva EÚ. Rada sa tým (vo svojich legislatívnych funkciách) stáva čímsi ako snemovňou zástupcov štátov, konajúcou spôsobom pochopiteľným pre občanov. Ostáva však otázkou, či jej rokovania budú také otvorené, ako by to malo pri demokratickej legislatívnej komore byť.

* * *

Svojrázne usporiadanie, v ktorom bude mať každý členský štát jedného zástupcu v Európskej komisii, no len pätnásť z nich bude mať hlasovacie práva posúvané na rotačnom princípe, vzbudilo veľa pozornosti. No metóda výberu prezidenta a ostatných komisárov je pre princíp zodpovednosti exekutívy zástupcom občanov omnoho relevantnejšia. Návrh hovorí, že "komisia má byť zodpovedná Európskemu parlamentu" a zároveň že parlament "má voliť prezidenta komisie".

Úloha prezidenta pri tvorbe komisie bola tiež posilnená -- komisárov s hlasovacím právom si môže vybrať bez akýchkoľvek formálnych obmedzení. Tým sa začína väčšmi podobať premiérovi formujúcemu si kabinet. Úloha parlamentu je posilnená jeho právom potvrdiť alebo odmietnuť komisiu ako celok.

Dôležitosť parlamentnej voľby prezidenta komisie nie je až taká jasná, pretože musí len súhlasiť, alebo odmietnuť kandidáta navrhnutého Európskou radou. No tá má pri svojom výbere brať do úvahy výsledky európskych volieb a rozhodnúť o kandidátovi "po vhodných konzultáciách". Ak ho väčšina europoslancov nepodporí, rada musí opäť postupovať podľa rovnakých procedúr predtým, ako navrhne nového kandidáta. Parlament by teda mal byť schopný zmeniť procedúru praktiky na spolurozhodovanie s Európskou radou. Vzhľadom na fakt, že komisia by mala byť akceptovateľná pre všetky štáty, ale aj zástupcov volených ľuďmi, bol by to optimálny prípad. Občania by zároveň mohli vidieť, že ich hlasy v európskych voľbách spoluvytvárajú charakter exekutívy i legislatívy.

* * *

V skratke, okrem sféry zahraničnej politiky a obrany, návrh skutočne uplatňuje princípy zastupiteľskej vlády a vláda zákona (s rovnakými výnimkami) sa v mnohých smeroch posilnila. No napriek rastu zodpovednosti únie v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a napriek tomu, že návrh dáva Európskej rade právo rozhodnúť o posune k "spoločnej obrane", celý systém ostáva predovšetkým v medzivládnej rovine, s jednohlasnosťou ako všeobecným pravidlom a minimálnou úlohou parlamentu. Rozdiely okolo Iraku zdôraznili otázku, či bez pokračujúceho procesu inštitucionálnej reformy aj v tejto oblasti, nemôže takýto intenzívny rozpor medzi štátmi poškodiť úniu ako celok.

Očakávam však, že vylepšenia komunitárneho systému, ktoré predstavil návrh ústavy, budú tak zreteľne demokratickejšie a efektívnejšie, že prevážia aj v zahraničnej politike EÚ. Pravda, ak ich štáty prijmú. Vtedy sa obyvatelia únie stanú občanmi v plnom politickom zmysle tohto slova.

Převzato z magazínu EURACTIV. Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       18. 8. 2003
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími
18. 8. 2003
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Ivan Štern: To, co radí Štěpán Kotrba, se už děje
18. 8. 2003 Aféra David Kelly a falešné důvody pro útok na Irák -- shrnutí první etapy vyšetřování
18. 8. 2003 Aféra Kelly: Po prvním týdnu vyšetřování prohrávají všichni
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003
18. 8. 2003 Kdo má neustále opravovat chyby
aneb zločin se sice nestal, ale...
Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
18. 8. 2003 Letná filmová škola 2003: O spacákoch a akreditácii Peter  Konečný
18. 8. 2003 Skutočne občan? John  Pinder
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
13. 8. 2003 2003 - Usnesení valné hromady OSBL
13. 8. 2003 2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy