21. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 7. 2003

Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem"

Nedělní rozhovor serveru Česká média s třemi "mediálními odborníky" - Liborem Mihalkou, Barborou Osvaldovou a Jefimem Fištejnem - se týkal souvislostí okolo volby nového generálního ředitele a případného sloučení ČT a ČRo. Opět se ke slovu většinově dostali ti, kteří k tomu skoro nemají co říci. A nebo snad právě proto?

Digitalizace médií TÉMA BL

Hned první otázka Českých médií O čem tedy podle Vás svědčí tak časté střídání v čele této instituce? dala Jefimu Fištejnovi možnost říkat banální pravdu o tom, že ČT je spojena pupeční šňůrou se společností ... a hledat příčiny pro neplnění veřejné služby a nespokojenost s vedením ČT takřka normalizační.

Svědčí to o nedostatku tohoto v podstatě fundamentálního, fundamentální charakteristiky politického a sociálního vývoje společnosti, jakým je stabilita, takže o jejím nedostatku svědčí tento vývoj.

Jefim Fištejn jakoby zapoměl, že krize v zimě 2000-2001 vznikla nikoliv kvůli nedostatku stability, ale kvůli destabilizaci těmi zaměstnaci ČT, kterým perspektivně hrozila výpověď za jejich nekvalitní práci a propojení se zájmovými strukturami mimo televizi, včetně PR agentur a produkčních firem.

Kšefty za tím byly, reb Fištejn, ohrožený kšefty, nikoliv ohrožená demokracie.

Místo toho vidí (jak jinak) "konzervativní" komentátor vinu v politicích: Politická reprezentace nese především vinu za to, že byla ve společnosti utvořena tato atmosféra neklidu a nestability.

Nedivěj se, reb Fištejn, protože oni ti poslanci už se na to nemohli koukat. Ani na tu televizi, ani na ten bordel v ní.

Oproti tomu Barbora Osvaldová se domnívá, že v režimu parlamentní zastupitelské "demokracie" jsou místa, kam volení zástupci občanů nemají strkat -zřejmě na rozdíl od ní - nos.

Politická reprezentace nemá veřejnoprávní médium jakkoli "řešit".

Nu ano, politická reprezentace nemá média veřejné služby jakkoliv "řešit", má je jenom platit... Zvonivá představa ryzí demokracie podle "mediální" vysokoškolské pedagožky Barbory Osvaldové...

Ještěže paní Osvaldová chápe, že spojení ČT a ČRo ... je světový trend a oddělování obou médií je nefunkční.

Jediný z tázaných si zachoval vyvážený pohled, rozumný názor a chladnou hlavu v nedělně tropické diskuzi - Libor Mihalka. Ten se domnívá, že je-li osobnost ředitele zpochybňována útoky zvenku (nebo zevnitř například právě Radou ČT), je zavedení těchto interních pravidel velmi obtížné/nemožné. Pojmenovává i příčinu, aniž by hledal "ideální" řešení: Politické reprezentaci vyhovuje stav, kdy klíčové médium s vysokou důvěryhodností je nestabilní a zcela závislé na rozhodování politiků. Libor Mihalka vidí ale správně i možná rizika fůze ČT a ČRo.

Sloučení ČRo s ČT by byl manažersky velmi náročný úkol, v situaci, kdy ředitelé jsou voleni "náladovými" Radami by zřejmě neobstál ani zkušený manažer (víte že více než polovina fúzí je označována jako neúspěšná) Relativní stabilitě ČRo (ČRo není předmětem intenzivnějších kritik) by nestabilita České televize spíše škodila.

Nejdříve je tedy třeba urychleně vymést Augiášův chlév personálních propletenců v obou médiích, zlikvidovat přezaměstnanost ve většině jejich provzů a během této "omlazovací" kůry zahájit sbližování.

Podívejme se trochu blíže na téma křížového vlastnictví médií a fůze technologií. Podívejme se na budoucnost médií veřejné služby za situace "zuřící" informační a telekomunikační revoluce... Indiferentní odpovědi patří indiferentnímu "mediálnímu odborníkovi"... Nazvěme si ho třeba Sedlákem. Protže na mediální odbornictví pochopení obsahu těchto otázek mu stačí pouze selský rozum. Ten snad bude na totéž stačit i poslancům Parlamentu České republiky...

Je možné a pro koncesionáře přínosné, aby měl Český rozhlas či Česká televize internetové stránky?
Snad ano.
A je logické, aby na nich zveřejňoval obsah a využíval tak jejich "okamžitosti" k co nejaktuálnějšímu informování občana?
Snad ano.
A je nutné, aby na těchto stránkách, stejně jako ve vysílání vždy uplatňoval nejnovější technologie?
Snad ano.
A je součástí těchto technologií i statický a dynamický obraz nebo zvuk?
Snad ano.
Dovedete si představit v době rozmachu P2P sítí, xDSL, MMS, GPRS, a dalších technologií mobilních telekomunikací a boomu multimediální internetové produkce budoucnost rozhlasu a televize veřejné služby bez internetového vysílání, multimediální produkce, prezentace obrazového, animovaného, a vždy i ozvučeného info-produktu na jakékoliv téma?
Asi ne.
Může to dělat samostatný Český rozhlas či samostatná Česká televize v dostatečné kvalitě?
Možná... Asi ne.
Pomůže těmto institucím,. když spojí síly stejně, jako fůzují nadnárodní poskytovatelé internetových služeb, softwaroví producenti a držitelé autorských práv k multimediálním dílům?
Asi ano.
Dovedete si představit informační média budoucnosti? Dovedete si předstyavit, že váš mobilní telefon bude mít funkce computeru, televize, rozhraní do multimediálního internetu a videotelefonu a broadcast videokamery - to vše s desítkami gigabytů paměti a vysokým rozlišením a kvalitou snímaného obrazu i zvuku?
Asi ne.
Dovedete si představit v době přežívání duálního systému - konkurence veřejnoprávních a privátně-komerčních stanic na jdenom či dvou digitálních multiplexech - stav, kdy si budou veřejnoprávní média úspěšně konkurovat namísto jejich vzájemné spolupráce a programové participace v mnoha oblastech - počínaje zpravodajstvím a konče večerníčky?
Snad ano.
Jak dlouho se domníváte, že taková vysilující konkurence oběma médiím vydrží?
No tak asi ne...
V čím zájmu je oslabení organismu médií veřejné služby a jejich "rozdělování" cestou zákona, jestliže v "neregulovaném" konkurenčním prostředí komerčních digitálních médií se dá očekávat interaktivita a multimedialita v horizontu několika málo let?
........ !
Tak vidíte...

Autor těchto otázek, na které neexistují příliš dlouhé ani složité odpovědi, nepatří mezi "mediální experty", přestože se tématem rozvoje informačních a telekomunikačních služeb, mediálních produktů na internetu a digitalizace vysílání dlouhodobě zabývá. Přitom prosazuje postupnou programovou a posléze i organizační fůzi ČRo a ČT jako jediný způsob přežití obou institucí už několik let. Přibral by do spolku i Českou tiskovou kancelář, kdyby současná kvalita jejich produktů stála za řeč. Snad by mohla plnit roli multimediální encyklopedie minulosti médií v České republice. A to nebyl zdaleka první, kdo pledoval po výhledovém propojení médií veřejné služby do jedné instituce, pouze se shodl a následně převzal štafetu po předchozím řediteli Českého rozhlasu Vlastovi Ježkovi poté, co se odmlčel coby šéfredaktor časopisu Naše rodina. Škoda. Měl vytrvat. Prostor měl.

Hovořil jsem o tomto tématu na semináři o budoucnosti médií veřejné služby tváří v tvář digitální revoluci, uspořádaném pro Radu ČRo. Bohužel jsem sice dostal jednomyslný souhlas tehdejší Rady s odprezentovanými závěry, ale bez viditelných a hlavně závazných realizačních výstupů, které by se současný management ČRo rozhodl prosazovat prostřednictvím zásadních investic do rozvoje internetového vysílání a neustálého zkvalitňování obsahu. O dva roky později jsem na totéž téma hovořil na semináři, který uspořádala redakce Českých médií v Českém Krumlově. Naposledy jsem si notoval s šéfredaktorem Radiožurnálu Píchou a rozzuřil dramturgyni České televize Alenku Müllerovou.

Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! BL

Nově zvolenému řediteli České televize spolu s blahopřáním ke zvolení adresoval i tyto myšlenky:

Z profesionálního hlediska mne nejvíce nyní zajímá váš web - jako budoucnost ČT, neb bych byl rád, aby se z něj stal samostatný, obsahově bohatý portál....

... Bude to dokonce i nutnost v přechodu na digitální vysílání. Stávající selfpromo podoba webu České televize sluší bulvarizaci, "osobnostem" a PR těch správných hochů. Věcnost a obsah přináší témata i laťky.

Myslím, že ČT by tu svou měla a mohla nastavit v duchu veřejné služby hodně vysoko. Ale to je na delší povídání.

Byl bych též rád, kdyby mezi ČRo a ČT byla daleko větší míra spolupráce, ne daná pouze přátelstvím "hochů, co spolu mluví" v rámci vzájemné propagandy "těch pravých" názorů, ale plodné partnerství veřejnoprávních institucí. V zájmu přežití obou. Nepřítel je nejmohutnější venku v podobě komerčních televizí, které začnou vámi uprázdněné místo velmi rychle zaplňovat, ne na veřejnoprávním dvorku ...

Rád bych také, aby v publicistice se uplatnily i jiné názory, než se kterými sympatizují editoři a redaktoři, aby debaty byly ostřejší a konfrontačnější - a to na obě strany spektra. Absence levicových názorů neodpovídá volebnímu výsledku, který by měl být základním maticovým kritériem pro názorovou pestrost. A to je největší chyba, které se dopustila ČT v nedávné minulosti. Nerespektovala dynamicky se měnící realitu a někteří její redaktoři si mysleli, že ji za pomoci některých "mediálních politiků" mohou i spoluvytvářet.

Těším se proto na první změny.

A těším se i na zkvalitnění výběru odborníků, kteří budou diskutovat na serveru Česká média o vážných otázkách - o otázkách bytí a nebytí médií veřejné služby za situace, kdy mezi Českým rozhlasem a Českou televizí nebude už žádný rozdíl... Začít se ale musí v Českých médiích. Protože jen na inteligentní otázku může následovat inteligentní odpověď.

Hodnocení a záznamy ze semináře v Českém Krumlově
Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence
   11. 11. 2002
BL
Přednáška, přednesená na semináři v Českém Krumlově
Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století
9. 11. 2002
BL
Seminář pro Radu Českého rozhlasu Jednička nebo nula?
Český rozhlas na osudové křižovatce - na prahu digitalizace
2001
R ČRo
Analýza Rozvoj informačních a komunikačních technologií
na počátku 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby
11. 7. 2001
R ČRo
Digitalizace médií
TÉMA BL

                 
Obsah vydání       21. 7. 2003
21. 7. 2003 Mediální válka o BBC: Lhal Kelly anebo Gilligan?
21. 7. 2003 Pověst BBC zpochybněna: Přiznala, že zdrojem reportáže byl dr. Kelly
21. 7. 2003 Britský tisk zvyšuje tlak na BBC
21. 7. 2003 Gilligan popřel, že by zkreslil výroky dr. Kellyho
21. 7. 2003 Další pochybnosti o zprávě britské vlády o iráckých ZHN
21. 7. 2003 Jak došlo k tomu, že David Kelly musel zemřít
21. 7. 2003 Smrt Davida Kellyho: Otázky
21. 7. 2003 Smrt Davida Kellyho: "BBC se neměla nechat vyprovokovat k útočné reakci"
20. 7. 2003 Blairův spojenec Mandelson se pokusil britského premiéra podpořit v krizi
21. 7. 2003 BBC dává přednost samolibosti před pravdou
19. 7. 2003 Británie šokována smrtí, kterou způsobila politická mstivost
19. 7. 2003 Smrt dr. Kellyho: tragická cena pohrdání svobodou tisku
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Návraty v ČT: dočasným ředitelem zpravodajství ČT Ota Černý
21. 7. 2003 Vysoká škola, anebo dlouhý tunel? Ivo  Krčmář
21. 7. 2003 Komunální příběh opravdového člověka
aneb cílené kálení do kukaččích hnízd
Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 MIKROPOVÍDKA
V jistém smyslu cítím beznaděj
Hynek  Hanke
21. 7. 2003 Sympozium v Řehlovicích Jan  Paul
21. 7. 2003 STUDIE: Vnímání místa Jaroslav  Vávra
21. 7. 2003 Podpora ve věci svobody pro Bělorusko Josef  Brož
18. 7. 2003 Jan Urban: Neschopný Jan Čulík opět udavačem!
17. 7. 2003 Jan Urban "nebude vysvětlovat, za čí peníze jel do Iráku" Jan  Čulík
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 7. 2003 Komunální příběh opravdového člověka
aneb cílené kálení do kukaččích hnízd
Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Sympozium v Řehlovicích Jan  Paul
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
21. 7. 2003 Mediální válka o BBC: Lhal Kelly anebo Gilligan?   
18. 7. 2003 Nebezpečí internetu pro dospívající dívky   
18. 7. 2003 MFD: článek o korupci ministrů potlačen na příkaz německého vlastníka?   
18. 7. 2003 "Mediální partnerství" nemusí být korupce   
18. 7. 2003 Město Slaný: Ve stopách Rudolpha Giullianiho Jaromír  Hanák
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
18. 7. 2003 Jan Urban: Neschopný Jan Čulík opět udavačem!   
17. 7. 2003 Není "mediální partnerství" vlastně korupce? Jan  Čulík
17. 7. 2003 Jan Urban: svůj názor na válku opírám o dost hluboké znalosti Jan  Urban
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
15. 7. 2003 Nová kniha o české ultrapravici Ondřej  Slačálek
15. 7. 2003 Shromážděme na internetu veškeré informace o politicích   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Odpověď z ČT   
3. 7. 2003 "Datumy si nepamatuju" Jan  Čulík
3. 7. 2003 Znovu o životopise Jiřího Janečka Jan  Čulík
2. 7. 2003 Memento 16
Nechť se "potrefení" nehněvají!
Miloš  Dokulil
26. 6. 2003   
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Média veřejné služby dostanou brzy tvrdou konkurenci   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
4. 7. 2003 Reforma v půli cesty V.
"Odborníci" mají strach z čistě veřejnoprávního multiplexu. Proč asi?
Štěpán  Kotrba
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Média veřejné služby dostanou brzy tvrdou konkurenci   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
4. 6. 2003 Má smysl platit za veřejnoprávní televizi koncesionářský poplatek?   
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík

Reforma v půli cesty RSS 2.0      Historie >
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek