7. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 5. 2003

"Ministerstvo vnitra nesplnilo svou zákonnou povinnost"

Stanovisko občanského sdružení Archivy
k plnění zákona č. 107/2002 Sb. ministerstvem vnitra

V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. vydalo ministerstvo vnitra seznamy osob, které jsou evidovány jako spolupracovníci StB.

Citované ustanovení nařizuje zveřejnit "...evidenční záznamy ze zachovaných a nebo zrekonstruovaných protokolů, svazků a dalších evidenčních pomůcek bezpečnostních složek, z jejich informačních systémů dokumentů v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci Státní bezpečnosti nebo spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (III. správa), s údaji o datu zavedení svazku, jeho pohybu a archivování, druhu svazku a jeho změně, osobách, nejde-li o cizince, nebo o objektech, k nimž jsou svazky evidovány, pokud jsou takové údaje zachovány."

Občanské sdružení Archivy upozorňuje veřejnost, ministra vnitra a Poslaneckou sněmovnu prostřednictvím jejího orgánu pro sledování procesu zpřístupňování na velké množství nepřesností a omylů v těchto seznamech obsažených a prohlašuje, že tuto svou povinnost ministerstvo vnitra nesplnilo.

K tomuto závěru nás vedou tato zjištění:

1) svazky vedené bývalou I. správou SNB (rozvědkou)

Publikovaný "Seznam spolupracovníků vedených na I. správě SNB" obsahuje 3 147 záznamů. Tento seznam není ani zdaleka úplný. Dokazuje to například porovnání s rovněž zveřejněným seznamem spolupracovníků bývalé kontrarozvědky, v němž nalezneme několik set osob, které byly evidovány v zákonných kategoriích (ustanovení § 3 písmeno i/ cit. zákona) a u nichž je uvedeno, že byli předáni k využití bývalé I. správě SNB. Avšak 312 z nich na seznamu spolupracovníků bývalé I. správy SNB schází, přestože to jsou osoby, jejichž evidenční záznamy se zachovaly a ministerstvo vnitra má povinnost zveřejnit jejich údaje včetně údajů o pohybu svazku. Seznam těchto osob uvádíme v příloze. U některých z nich jsme doplnili registrační čísla a krycí jména, pod kterými jsou evidováni v archivu bývalé I. správy SNB. Celkový počet jmen, která v seznamu chybí, přestože nejde o cizince, je však mnohem obsáhlejší.

V rozporu s ustanovením § 3 písmeno i/ cit. zákona zveřejnilo ministerstvo vnitra v seznamech evidovaných spolupracovníků I. správy osoby evidované v kategorii ideospolupracovník, čímž zřejmě porušilo zákon na ochranu osobních údajů.

V "Seznamu objektových svazků vedených v registračních protokolech na I. správě SNB" je uvedeno celkem 256 svazků z více než 3 000 těchto svazků vedených I. správou SNB, na které se vztahuje povinnost zveřejnění.

Ministerstvo vnitra svévolně zredukovalo okruh zveřejněných objektových svazků pouze na problematiku emigrace. Takový postup nemá v zákoně žádnou oporu. Ani svazky vedené k problematice emigrace však nejsou zveřejněny v úplnosti, údaje o mnohých objektových svazcích k této problematice totiž v seznamu chybí.

Z objektových svazků, jejichž registrační číslo začíná osmičkou (tedy svazky operativní korespondence), kterých bylo do 28. prosince 1989 založeno 1 486, jich bylo v seznamu zveřejněno pouze pět.

V seznamu dále zcela schází údaje o osobách vedených v podsvazcích objektových svazků, jejichž zveřejnění požaduje výše zmíněný zákon, nejde-li o cizince. Jedná se o několik tisíc osob a opomenutí ministerstva vnitra je v tomto případě velmi závažné.

2) svazky vedené bývalou kontrarozvědkou

Zveřejněný seznam osobních svazků spolupracovníků bývalé kontrarozvědky je rovněž značně neúplný. Z asi 12 300 záznamů v registru tajných spolupracovníků centrály StB, který byl veden od roku 1954 do roku 1961, jich je zveřejněno pouze 3 400, přestože zákon jejich zveřejnění ministerstvu vnitra ukládá. Podobný stav je např. také u registrů tajných spolupracovníků krajských správ (Praha, České Budějovice). V uveřejněných seznamech zcela chybí registr tajných spolupracovníků 2. odboru Správy MV Jáchymov a Příbram. Rovněž zcela chybí registr tajných spolupracovníků Krajské správy Karlovy Vary (1954-1961), který obsahuje asi 5 500 záznamů.

U některých osob nejsou uvedeny všechny záznamy, které se k nim vztahují (některé registrace chybí zcela, u jiných není záznam úplný).V ministerstvem uveřejněném kódovníku útvarů, u kterých byly svazky registrovány, jsou mnohdy uvedeny kódy nesmyslné (neexistující ve vysvětlivkách).

Nejnižší odhad chybějících záznamů v seznamu spolupracovníků bývalé kontrarozvědky, které je podle zákona č. 107/2002 Sb. ministerstvo vnitra povinno zveřejnit, se pohybuje kolem 10 000, pravděpodobně to však je více než 33 000 záznamů.

3) provedení

Ministerstvo vnitra vydalo seznamy v naprosto nedostatečném nákladu (3000 ks), který neuspokojuje zájem veřejnosti. Kvalita vydaných seznamů je ostudná, jak pokud jde o zpracování, tak o technické provedení -- některé údaje jsou vytištěny tak, že jsou na hranici čitelnosti. Za o.s. Archivy

Radek Schovánek, místopředseda

Kateřina Volková, zapisovatelka

Se stanoviskem vyslovilo souhlas předsednictvo občanského sdružení Archivy ve složení: Přemysl Janýr, Milan Hulík, Radek Schovánek, Stanislav Milota, Jiří Gruntorád, Petr Uhl, Kateřina Volková

Příloha: Seznam 312 osob z evidence I. správy, u nichž ministerstvo vnitra nezveřejnilo údaje o pohybu svazku a změně jeho druhu, ačkoliv byly převedeny z kontrarozvědných správ na správu první (rozvědku).

Zasláno: Mgr. Stanislavu Grossovi - ministru vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7

Poslanecké sněmovně - orgánu PS pro sledování procesu zpřístupňování podle zákona č. 107/2002 Sb., Sněmovní 402, Praha 1

ČTK

                 
Obsah vydání       7. 5. 2003
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul
8. 5. 2003 Murdochovu Fox News vyšetřuje v Británii komise pro vysílání kvůli zaujatosti jejího zpravodajství
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
7. 5. 2003 "Jak se odvažujete říkat, že jsme vlci?" Jan  Čulík
7. 5. 2003 Polsko požaduje pro Irák mandát OSN
7. 5. 2003 Američané jednají v Iráku "groteskně"
7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
8. 5. 2003 Osvobození ČSR
7. 5. 2003 Komise pro etiku k veřejnému zájmu
7. 5. 2003 Irácký ministr informací Al-Sahháf nabízí, že se vzdá Američanům, a ti ho odmítají
7. 5. 2003 "Ministerstvo vnitra nesplnilo svou zákonnou povinnost"
7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
8. 5. 2003 Ticho okolo DPH
7. 5. 2003 Memento 6.
aneb o českém praporu
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
6. 5. 2003 Jak zaručit svobodu a demokracii?
6. 5. 2003 Monitor Jana Paula : Jefim Fištejn a Arnošt Lustig radí : "Přestaňte se přejídat!" Jan  Paul
6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři
6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci