6. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 5. 2003

Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje

Simon Baron-Cohen, The Essential Difference: Men, Women and the Extreme Male Brain (Základní rozdíl: Muži, ženy a extrémní mužský mozek), Penguin, 2003. Kniha vyšla v Británii dne 1. května 2003.

Charakteristickým rysem ženského mozku je empatie, schopnost identifikovat emoce a myšlenky druhého člověka a reagovat na ně vhodnými emocemi, mužský mozek je především vytvořen tak, že analyzuje svět a vytváří systémy, abstrahuje z nich pravidla, podle nichž fungují, a buduje samotné systémy, argumentuje Simon Baron-Cohen, ředitel střediska Autism Research Centre na Cambridge University.

Podrobnosti v angličtině viz ZDE

Podle této Baron-Cohenovy teorie má každá osoba (bez ohledu na to, zda je to muž nebo žena) určitý "typ mozku". Někteří jedinci mají "ženský mozek", protože spíše empatizují než systematizují; jiní mají "mužský mozek", protože spíše systematizují než empatizují, pak jsou jedinci, kteří dokáží systematizovat i empatizovat, ti mají "vyrovnaný mozek".

To, jaký máte mozek, není určeno vaším pohlavím, ale muži mívají častěji systematizující mozek, kdežto ženy častěji empatizující mozek.

Muži čtou raději časopisy o údržbě automobilů či motocyklů, o pilotování letadel, o plachtění, o matematice, o počítačových hrách či programování. Ženy se raději baví s přáteli, radí jim s rodinnými problémy, starají se o přátele, sousedy či domácí zvířata.

Ze studií vyplývá, že mají-li děti k dispozici přehrávač filmů z jediným kukátkem, na filmy se kukátkem dívají daleko delší dobu chlapci než dívky -- chlapci dívky prostě od kukátka odstrčí.

Děti ženského pohlaví, už od věku dvanácti měsíců, reagují empatičtěji na smutek či zoufalství jiných lidí. To pak pokračuje i v dospělosti: ženy častěji sdílejí emocionální problémy jiných a utěšují jiné lidi.

Při testech, kdy měli děti určit, zda někdo řekl něco, co mohlo druhého zranit, mají už od sedmi let věku daleko lepší výsledky dívky. Ženy také citlivě reagují na výrazy tváře. Lépe umějí dekódovat neverbální komunikaci, jsou schopny interpretovat jemné nuance tónu hlasu či výrazu tváře, umějí posuzovat charakter daného člověka.

Muži většinou projevují příměji agresi; ženy většinou projevují nepřímou, skrytou agresi, například šířením pomluv či podpásových poznámek.

Vědci zkoumali, jak lidé reagují na nového příchozího, zejména přivedením nového dítěte do skupiny dětí, které si spolu už hrají. Je-li nový příchozí dívka, většinou chvíli stojí a pozoruje, co se děje, a pak se snaží se k probíhající činnosti připojit. Většinou to vede k tomu, že je do skupiny přijata. Příchozí chlapec se naopak snaží hru změnit a připoutat pozornost všech vůči sobě. Už od věku šesti let jsou dívky lepšími hostiteli. Dávají příchozímu větší míru pozornosti. Chlapci často ignorují pokus nového příchozího se zařadit.

Studie, provedené na Cambridge University, prokázaly, že už při narození se dívky dívají déle na lidskou tvář, chlapci déle na mechanickou konstrukci, zavěšenou v prostoru. Bylo také zjištěno, že to, jak dlouho se děti dívají člověku do očí, je určeno tím, jakému množství testosteronu byly před narozením vystaveny.

Chlapci se daleko více zajímají o automobily, letadla, revolvery a mechanické hračky -- o systémy. Rádi věci sestavují, rádi si hrají s hračkami, které mají jasnou funkci.

Totéž je vidět v dospělosti. Některá povolání jsou téměř výlučně mužská. Jde o povolání, v nichž se konstruujjí systémy. Matematika, fyzika a inženýrství jsou především mužské disciplíny.

Při systematizujících testech prokazují muži lepší výsledky. Lépe umějí číst mapy.

Rozdíly mezi mužským a ženským mozkem jsou jistě do určité míry způsobeny rolí kulturního prostředí, ale z nejnovějších studií vyplývá, že jsou rozdíly částečně ovlivněny i biologicky. Vyplývá to zejména ze studií vlivu hormonů. Před časem byl ženám předepisován syntetický ženský hormon, ve snaze zabránit spontánním potratům. U chlapců, kteří se narodili těmto ženám, se začaly projevovat ženské charakteristiky. Děti, které mají malou míru testosteronu, se dívají častěji lidem do očí.

Autor argumentuje, že tyto rozdíly nám mohou pomoci pochopit choroby jako autismus a Aspergerův syndrom, což se zdají být extrémní realizace mužského mozku. Takovíto lidé mívají problémy s empatií, avšak přitom jsou schopni buď normálního anebo vynikajícího systematizování.

Jedinci, postižení autismem a Aspergerovým syndromem mají problémy při vytváření společenských vztahů, mají potíže při komunikaci, mají neobvykle silné, úzké zájmy a silně dodržují pravidelné chování. Posedlosti u dětí s autismem se často soustřeďují na "systémy".

                 
Obsah vydání       6. 5. 2003
6. 5. 2003 Jak zaručit svobodu a demokracii?
5. 5. 2003 Jak by se mohla Evropa vyhnout tomu, aby se stala vazalem Ameriky?
6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje
6. 5. 2003 Cibrian: "Cestovat se bude jen s občankou, exodus Romů ale nehrozí" Jan  Čulík
6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři
5. 5. 2003 Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? Jan  Čulík
6. 5. 2003 Britský ministr vnitra naléhá, aby svět zavedl elektronické cestovní pasy
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
6. 5. 2003 Monitor Jana Paula : Jefim Fištejn a Arnošt Lustig radí : "Přestaňte se přejídat!" Jan  Paul
5. 5. 2003 Velkochov mýtů v českých médiích Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2003 Dopis, který psal Pavel Pečínka svým kolegům
6. 5. 2003 Alexandrovci v Praze na pozvání českého ministerstva obrany Štěpán  Kotrba
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 2. 2003 Pošta redakci

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři   
6. 5. 2003 Cibrian: "Cestovat se bude jen s občankou, exodus Romů ale nehrozí" Jan  Čulík
6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje   
5. 5. 2003 Jak by se mohla Evropa vyhnout tomu, aby se stala vazalem Ameriky?   
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí   
5. 5. 2003 Slušní huliči, slušní policajti - slušný víkend Štěpán  Kotrba
5. 5. 2003 Velkochov mýtů v českých médiích Zdeněk  Jemelík
5. 5. 2003 Británie: opatrovníci dětí nebudou smět kouřit a užívat fyzických trestů   
5. 5. 2003 Nové revolty proti systému Immanuel  Wallerstein
2. 5. 2003 Kartel politických stran Tomáš  Jarmara
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
2. 5. 2003 Giscardovo dvojité prekvapenie Lucia  Waldnerová
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík