BRITÁNIE:

Brutální škrty, které navrhuje vláda, jsou nesmyslné

20. 6. 2010

Současná britská vláda zamýšlí eliminovat strukturní rozpočtový deficit - ve výši asi 8 procent celostátní hospodářské produkce - jde o 116 miliard liber - během pěti let. Zároveň rozhodla, že 80 procenti se na eliminaci tohoto deficitu mají podílet finanční škrty. Je to tak tvrdý balík škrtů, jaký MMF vnutil Řecku, zemi na pokraji bankrotu. Je dvakrát tak tvrdý než známé tvrdé škrty v Kanadě v letech 1994-1997. Je třikrát tak tvrdý než škrty ve Švédsku v letech 1993-1995. Je daleko tvrdší než britské škrty po krizi r. 1976, kdy Británii zachraňoval MMF, či když britská libra vypadla z evropského směnného mechanismu r. 1992, píše v týdeníku Observer ekonom Will Hutton, čelný poradce současné britské liberálně-konzervativní vlády. Paralela s diskusí - či nediskusí - o navrhovaných českých rozpočtových škrtech je absolutní.

Pokud máme tuto politiku realizovat, musí existovat celonárodní konsensus, že je tato politika správná. To, co je navrhováno, se blíží ekonomické spálené zemi. Pokud to má fungovat, budeme muset být připraveni přijmout nejen obrovské hospodářské oběti, ale musíme být i ochotni považovat tyto škrty za legitimní. Musí existovat naprostá otevřenost a upřímnost ohledně toho, proč se tyto škrty realizují. Škrty samotné budou muset být realizovány nesmírně kompetentně a musí být vidět, že jsou spravedlivé.

Kongres ODS jako očistná lázeň v televizi

19. 6. 2010 / Ivo Šebestík

Od kongresu Občanské demokratické strany v Praze se očekává zejména volba nového vedení a něco na způsob "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti". Vedle toho pak ještě pár zajímavostí, jako byla například vystoupení (či dopisy) obětujících se a obětovaných tváří ODS a zdravice otce zakladatele, prezidenta Václava Klause.

Německá vládní koalice je na pokraji kolapsu

19. 6. 2010

Německá pravostředová vládní koalice je rozhádaná. Vládní jednání jsou jen hašteřením. Angela Merkelová, kdysi oslavovaná evropská politička, je nyní terčem ostré kritiky. Německá vládní koalice mezi křesťanskými demokraty Merkelové (CDU), bavorskou stranou křesťanského sociálního svazu (CSU) a propodnikatelskými svobodnými demokraty (FDP) se stala obětí konfliktů, které Merkelová neumí vyřešit. Hádky se soustřeďují na daně, na finanční trhy, na zdravotnictví, na energetiku a na budoucnost armády. Jsou to klíčová témata, o nichž o samého počátku vládní koalice odmítá kompromisy a Merkelová nenabízí žádné řešení.

2000 mrtvých v Kyrgyzstánu

19. 6. 2010

Prozatímní šéfka kyrgyzské vlády Rosa Otunbajeva kostatovala během své návštěvy postiženého regionu, že počet obětí etnického násilí na jihu Kyrgyzstánu dosáhl možná až 2000 osob. Otunbajeva přislíbila, že se statisíce prchajících uzbeků bude moci vrátit domů a že zničené město Oš bude znovu postaveno.

K případu West Dean

18. 6. 2010

V britském letovisku West Dean probíhá akademické sympozium o surrealismu (18.--20. 6.). -- Měl se ho osobně účastnit Jan Švankmajer, svou účast však odřekl. Učinil tak na základě nesouhlasu s obsahovým pojetím sympozia.

Případ vykradeného blázince

18. 6. 2010 / Bruno Solařík

A nechť je to, co není. Amen, amen: Amen. A tak se staň.
Adolf Wölfli

V každém vlaku je nebezpečné vyklánět se zpoza závěsu.
André Breton

1.

Předzvěst ofenzívy

Tento text je reakcí na stať známého historika a teoretika umění Rogera Cardinala, emeritního profesora literatury a výtvarného umění na univerzitě v Kentu, o vztahu surrealistů k tvorbě duševně nemocných (1992). 1)

Cardinal zde po delším rozboru dospívá k závěru, že mezi tvorbou surrealistů a psychotiků není přímý vztah kontaktu a odezvy, nýbrž že zde panuje jen jistá afinita, reflexe, resonance. Má pravdu.

Je však podivné, jak k tomuto závěru dospěl a co z něj vyvozuje.

Státní dluh jsou peníze, které vláda dluží nám!

18. 6. 2010

Pravicoví politikové nás rádi děsí. Prý je zadluženost země "hrozbou celé ekonomice". Je to nesmysl. Hrozba, které čelíme, je, že ideologicky motivované škrty vytvoří novou vlnu hospodářské krize, píše v deníku Guardian Paul Segal.

Finanční deficit vypadá děsivě, protože je to dluh. Britský premiér David Cameron argumentuje, že do pěti let státní dluh stoupne na "22 000 liber na každého občana v této zemi". To je možná pravda, ale Cameron nám nevysvětlil, že to jsou peníze, které vláda dluží nám, to nejsou peníze, které my dlužíme někomu jinému. 80 procent britského státního dluhu dluží vláda britským občanům. To, čemu se říká "státní zadluženost", to jsou naše vlastní úspory, na něž pohlížíte z druhé strany účetní rozvahy.

Naše úspory státu půjčují banky. A mohou si to rozmyslet.

18. 6. 2010 / Karel Dolejší

Článek Státní dluh jsou peníze, které vláda dluží nám! do jisté míry vykazuje paralely s marxistickou politickou ekonomií. Píšu ovšem "do jisté míry", protože letitá teorie, která zdůrazňuje, že veškeré hodnoty v ekonomice jsou vytvářeny výhradně prací bezprostředních výrobců (což je vlastně předpoklad poněkud zjednodušený, ale zde nemám prostor jej důkladně kritizovat), zároveň také ukazuje, že a proč výrobci navzdory tomu sami nerozhodují o produktu, který vytvoří. Přesně to měl udělat také autor článku v Guardianu Paul Segal, pokud by chtěl být důsledný. Naše úspory totiž státu nepůjčujeme my sami, ale putují k němu prostřednictvím bank. A tyto banky, pakliže finanční trhy prostřednictvím ratingových agentur obdrží signál, že náš stát je příliš zadlužen, budou půjčovat mnohem dráže - dokonce možná tak draho, že si stát nebude moci dále vypůjčit ani libru, či dokonce ani korunu. Moralizující úvaha, která si neláme hlavu s faktem, že produktem spoření jsou ve skutečnosti biti sami střadatelé, tedy jen na jiné úrovni opakuje tytéž omyly, jakých se před mnoha dekádami dopouštěli hůře intelektuálně vybavení teoretikové dělnického hnutí.

Kalkulační pochybení Paula Segala

18. 6. 2010

O problému finančního zprostředkování, multiplikace depozit a úvěrové emise peněz byly již popsány stohy papíru a ploch textových editorů. Kdyby si Paul Segal přelouskal jen zlomek hutného finančního moudra, nedopustil by se školácké chyby ve svém článku v Guardianu uveřejněného v překladu i zde, píše ing. Petr Ježek z FSE UJEP.

Banky a ratingové agentury

18. 6. 2010

k článku pana Dolejšího "Naše úspory státu půjčují banky. A mohou si to rozmyslet" bych chtěl jenom podotknout, že sklenice je pro někoho poloprázdná a pro někoho zpola plná.ale pan Dolejší si vždy najde důvod kritizovat to o čem píše. Zřejmě pisatel z Guardianu ví také a zřejmě předpokládá, že to vědí i čtenáři.

Ani jeden z nich však nezmínil souvislost jinou.je zcela zjevné, že ratingové agentury mají velmi dominantní postavení a ve světle vzniku současné krize se ukázalo, že toho zneužívají, respektive jejich hodnocení nejsou nestranná, píše Daniel Burian.

ČR potřebuje státní investice pro budoucnost, nikoliv finanční škrty

17. 6. 2010 / Martin Myant

České hospodářství trpí vážnou slabostí, protože Česká republika není schopna poskytnout svým vlastním inovativním, mezinárodně konkurenceschopným firmám solidní základnu. Prioritou pro Českou republiku by měly být investice do školství a nikoliv platové škrty. Je pozoruhodné, že učitelé cizích jazyků často v ČR naleznou lukrativnější zaměstnání v rutinní práci pro zahraniční firmu, než aby pomáhali vytvářet kvalifikovanější pracovní síly, které země bude potřebovat v budoucnosti.

Různí komentátoři se ptají, zda Česká republika skutečně čelí možnosti, že by se stala obětí takové krize zadluženosti, jaká postihla Řecko. Nejjednodušší indikátor, totiž míra státního dluhu ČR ve vztahu k HDP, naznačuje, že jakékoliv takové nebezpečí je vzdáleno mnoho let. Nicméně obavy z opakování řecké krize v České republice, jak se zdá, silně ovlivnily české veřejné mínění, a tedy i výsledky nedávných všeobecných voleb. Je zapotřebí střízlivého pohledu.

Mým názorem je, že rostoucí státní dluh je nežádoucí, ale že to není hlavním nebezpečím, jemuž čelí Česká republika. Největším nebezpečím je hrozba prohlubující se světové recese, kterou by mohly způsobit vlády, které zpanikaří a začnou se snažit škrty likvidovat státní dluh. Druhým největším nebezpečím především pro Českou republiku je to, že panika ohledně státního dluhu povede k škrtům v důležitých veřejných službách. Škrty poškodí důležité veřejné služby, školství, zdravotnictví, vědu a administrativní kapacitu země. To bude mít vážné následky pro budoucí hospodářský růst.

Profesor Martin Myant je čelným mezinárodním odborníkem na české hospodářství a autor celé řady prestižních publikací o této problematice. Podrobnosti ZDE

An English version of this article is in CLICK HERE

ČR 2020 -- chudá a bezvýznamná periferie Evropy?

18. 6. 2010 / Vít Klíma

Ekonomické centrum Evropy leží uvnitř hexagramu ohraničeného ze severu Londýnem, Amsterdamem, Hamburkem a Berlínem, pokračujícího na jih přes Mnichov až k Milánu a odtud se vracíme přes Paříž zpátky do Londýna. Právě uvnitř této části Evropy jsou nejprestižnější evropské VŠ a tedy i nejlepší vědeckovýzkumná pracoviště a s nimi spojená výroba high - tech produktů. Druhá evropská osa leží na trase Berlín -- (Varšava?) -- Moskva, kde probíhá výměna ruských surovin za špičkové německé výrobky. Českou republiku obě tyto hlavní linie míjejí a z historie víme, že nejméně prosperovaly a nejvíce zaostávaly ty regiony, kterými neprocházely hlavní obchodní cesty.

Nejhorší je rezignace elit na osud této země

18. 6. 2010 / Ladislav Žák

Cítím se osloven otázkou Víta Klímy, zda vidím jediný důvod pro to, aby schopní a úspěšní jednotlivci zůstávali v České republice a odpovídám mu, že pokud takové důvody existují, pak jsou skutečně velmi individuální a hluboce osobní. Horší je, že takové důvody nevidí ani mladí lidé bez ohledu na svou úspěšnost. Oni přestávají vidět doma příležitost pro normální budoucnost.

Dvakrát o dvojím vyšetřování...

18. 6. 2010 / Ladislav Žák

Tento týden jsme se na základě oficiálního vyšetřování po 38 letech dozvěděli to, co každý věděl, protože se to nepodařilo ututlat. Do bezbranných demonstrantů britská armáda v (London)Derry střílet neměla a dokonce je to nezákonné. Britský premiér to oznámil a omluvil se jménem vlády i celé země.

Nezapomínejme, že vyšetřování bylo dvojí. To první vedené ctihodným soudcem a snad dokonce aristokratem uzavřelo případ s tím, že je vše v nejlepším pořádku. Možná se mýlím, ale dokonce padly i nějaké ty návrhy na odměnu vojáků a velitelů, jako že za hrdinství v boji. V každém případě šlo o vyšetřování nezávislé podepřené autoritou soudu i samotného soudce. Každý, kdo tvrdil něco jiného, byť to bylo zjevné, byl svého druhu nepřítelem státu. Přesto se nepodařilo pravdu zadupat do země.

Proč by měla být veřejnou ochránkyní práv Anna Šabatová

18. 6. 2010 / Milan Daniel

Kritici bývalé zástupkyně veřejného ochránce práv Otakara Motejla nikdy neopomenou vytáhnout kartu Kuřim. O co šlo: jak praví Wikipedie, po vypuknutí tzv. kuřimské kauzy v květnu 2007 Šabatová vypověděla, že v říjnu 2006 se na ni obrátila Kateřina Mauerová s žádostí o pomoc její sestře Kláře s adopcí fiktivní třináctileté Anny (Barbory Škrlové) a Šabatová jim radila, jak postupovat.

Technické vzdělávání v České republice tématem v Senátu

18. 6. 2010 / Zdeňka Petáková

Podpora technického vzdělávání jako nutné podmínky zachování energetiky ČR byla tématem konference v Senátu 15. června 2010. Konference navázala na seminář Lidské zdroje v energetice -- hrozba či výzva pro Českou republiku, který proběhl v září loňského roku. Obě akce jsou aktivitou senátorky a první místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové.

Obamova vláda je spoluviníkem při zamlčování informací o katastrofě v Mexickém zálivu

18. 6. 2010 / Daniel Veselý

Aktuální projev amerického prezidenta k národu týkající se masivního úniku ropy v Mexickém zálivu ZDE, ZDE, za který nese hlavní vinu ropná společnost British Petroleum/BP, se nesl v podobném duchu jako většina projevů amerických prezidentů v době zlomových okamžiků amerického národa. Obama vzýval americké hodnoty, modlil se a prosil Boha (pro něj netypická berlička - pozn. aut.), publiku připomněl zdánlivě nedosažitelné úspěchy Spojených států (např. přistání na Měsíci), neopomněl uvést citaci obyčejného smrtelníka (v tomto případě kněze a bývalého rybáře v jedné osobě), což je rovněž častá rétorická floskule proklamací amerických prezidentů; prostě Amerika byla před touto havárií a nadále bude i po ní -- posílená a uvědomělá. Spoluodpovědnost americké vlády za destruktivní dopady této havárie na život a přírodní prostředí v zasažené oblasti však Obama nepřiznal, ačkoliv skutečnost je poněkud odlišná.

Americký Kongres kritizoval šéfa BP Haywarda, že ignoroval nebezpečí

18. 6. 2010

Generálního ředitele ropné firmy BP Tony Haywarda kritizoval rozhněvaný výbor amerického Kongresu, že jeho podnik ignoroval nebezpečí, když vytvářel ropný vrt v Mexickém zálivu. Avšak, jak na to ve čtvrtek večer poukázaly britské televizní Channel Four News, Amerika dosud neřeší svou "drogovou závislost" na ropě samotné.

Předseda kongresového výboru pro energetiku a obchod Henry Waxman zdůraznil, že "samolibost firmy BP v době, než ropný vrt dne 20. dubna 2010 vybuchl, byla "překvapující".

Předseda British Academy:

Drastické univerzitní škrty ohrozí budoucí úspěchy Velké Británie

18. 6. 2010

Předseda grantové agentury British Academy Sir Adams Roberts varoval v britské Dolní sněmovně, že drastické škrty v univerzitních a výzkumných rozpočtech ohrozí obrovskou práci, kterou britské univerzity a výzkumníci přispívají k britskému hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu životu. Roberts zaútočil na "sterilní a zastaralou představu" dvou oddělených univerzitních kultur, humanitní a technické.

Izrael zmírní blokádu Gazy

18. 6. 2010

Izraelská vláda se snaží neutralizovat rostoucí mezinárodní kritiku poté, co izraelská armáda po přepadu lodi v mezinárodních vodách usmrtila devět aktivistů z humanitárního konvoje určeného pro Gazu zmírněním blokády Gazy.

Izraelský premiér Binyamin Netanyahu vydal prohlášení, že Izrael rozšíří počet výrobků, které dovolí dovážet do Gazy, včetně stavebního materiálu. Námořní blokáda nebude zrušena.

Americká mládež je příliš obézní, aby se hodila pro armádu

18. 6. 2010

Tvrdí to studie "Too Fat to Fight", která poukazuje na to, že 9 milionů amerických mladých lidí ve věku od 17 do 24 let - 27 procent celkové mládeže "je příliš obtloustlých na to, aby mohli sloužit v armádě". Studie varuje, že je to hrozbou bezpečnosti amerického státu. Za posledních 10 let vzrostl počet amerických států, informujících, že 40 procent jejich mládeže ve věku 18-24 let má nadváhu, anebo jsou obézní, stoupl z jednoho (Kentucky) na 39. Ve třech státech - v Kentucky, v Mississippi a v Alabamě - mělo r. 2008 více než 50 procent mladých lidí nadváhu či bylo obézních. Pokud by se měli tito mladí lidé vrátit k normální váze, museli by celkově podle analýzy zhubnost o 195 milionů kilogramů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Obamova vláda vydala 1,2 miliardy dolarů na projekty pěší turistiky a jízdy na kole

18. 6. 2010

Obamova vláda loni více než zdvojnásobila rozpočet na projekty týkající se pěší turistiky a cyklistiky ve snaze vylákat Američany ven z automobilů.

Výdaje na cyklistické a chodecké projekty stouply z méně než 600 milionů dolarů v roce 2008 na 1,2 miliardy dolarů. Ještě před dvaceti lety vydávala americká vláda na takové projekty jen 6 milionů dolarů ročně.

Obamova vláda považuje chodecké a cyklistické projekty za součást normální dopravní infrastruktury.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Palestina není daleko

18. 6. 2010 / Josef Mikovec

Brasília, hlavní město Brazílie, mívá časy, kdy trpí inflací demonstrací, manifestací a stávek, takže masmédia si mohou a chtějí vybírat. Kromě toho nebývá nouze o velmi časté projevy radosti i neradosti různými způsoby hluku, ohňostroji, vlajícími klubovými prápory, autopromenádami a podobnými vžitými formami skupinové reflexe a zvyklosti provázející a následující fotbalová utkání. Protože Brazílie je zemí přistěhovalců téměř z celého světa a mladá Brasília je město přistěhovalců z celé Brazílie, jsou zde tedy stoupenci a příznivci všech jedenáctek a tudíž se slaví permanentně.

Pěší cesty do školy rozvíjí aktivní životní styl

18. 6. 2010

Tisková zpráva iniciativy Auto*Mat

SEVERNÍ ČECHY -- Existuje vztah mezi cestou do školy a zdravím populace? Jak ovlivňují časné návyky dětí jejich chování v dospělosti? Iniciativa Auto*Mat v rámci programu vzdělávání vypracovala analýzu postojů žáků ve školách v Děčíně, Chomutově a Mostu. Unikátní průzkum proběhl mezi žáky II. stupně a zúčastnilo se ho celkem 345 dětí na třech školách.

Další trapný apel Britských listů o finanční příspěvek od čtenářů

26. 5. 2010

Vážení čtenáři,

je nám to trapné a jsme si vědomi, že napínáme vaši trpělivost k prasknutí, nicméně stav finančních prostředků Občanského sdružení Britských listů je k dnešnímu dni 11 284,73 Kč. Nestačí na běžné provozní náklady listu a musíme se bohužel znovu obrátit na čtenáře, kteří pravidelně finančně nepřispívají, aby svůj list podpořili jakoukoliv minimální částkou. Musíme v blízké budoucnosti uhradit přibližně 30 000 Kč za vypracování účetnictví za rok 2009, máme nezaplacené účty za programování systému (v poslední době především dotazníku o postojích čtenářů k dnešnímu režimu a k režimu před rokem 1989; budeme muset hradit také jeho zpracování; provádíme průběžně i další nutné programátorské práce), zkolaboval nám redakční počítač, který jsme museli nahradit, zatím jsme ho nezaplatili; máme celou řadu dalších běžných provozních nákladů, bez nichž se provoz listu prostě neobejde.

Prosíme tedy čtenáře, kteří nepřispívají, o pravidelnější finanční příspěvek. Bohužel je smutnou skutečností, že se Britské listy úplně bez rozpočtu vydávat nedají.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Pro příznivce v zahraničí: Prosíme, neposílejte příspěvky bankovním převodem, české banky si za to účtují poplatek až 600 Kč. Máte-li úvěrovou kartu, pošlete příspěvek po jednoduché registraci pomocí systému www.paypal.com na adresu redakce@blisty.cz.

Bez finanční podpory čtenářů vycházet prostě nebudeme moci. Říkám vám to otevřeně, jak to je.

Děkujeme.

Jak víte, hospodaření Občanského sdružení Britské listy pravidelně zveřejňujeme.

Jan Čulík, šéfredaktor

Privilegovaná označující

18. 6. 2010 / Jan Matonoha

Zábavný a rétoricky pěkný text Josefa Fulky by mohl být dobrou příležitostí k užitečné rozpravě, kdyby se mi v něm ovšem podařilo najít více než jediný argumentační bod, jímž je -- v daném textu bohužel dost tajemný a nevysvětlený -- výraz etika, resp. to, že jsem etiku ve své polemice ZDE ZDE, formované poststrukturalistickými pozicemi, opomněl. O etickém rozměru přítomném v pozdní dekonstrukci či poststrukturalismu (řekněme u Derridy od Síly zákona dále a u Butler v Giving an Account of Oneself , knihy, v jejíž interpretaci se neshodneme s Josefem Fulkou ani co do překladu jejího názvu), mne přesvědčovat netřeba. Což je snad také příčinou, proč se o to Josef Fulka ani nepokouší. Je to škoda, neboť by se třeba ukázalo, jak rozdílně tomuto pojmu možná rozumíme.

Voskovec a Werich nebyli "klasiky marxismu-leninismu"

18. 6. 2010

S Miroslavem Štěrbou jsme generační souputníci a profesně i (částečně) kolegové. Jeho poslední text vyjadřuje hodně i z mých vnitřních pocitů a názorů. Já mám navíc v aprobaci ještě hudební výchovu i hudební vzdělání z konzervatoře. To předesílám pouze proto, že nemohu přejít jednu věc, kde je autor buď méně informovaný, nebo došlo k nějakému mě nepochopitelnému nedorozumění, zdůrazňuje čtenář Jindřich Bešťák. Miroslav Štěrba píše , že:

"Léta jsem trávil diskusemi o potřebě demokratizace společnosti, a vnitřně jsem zůstával přesvědčení o správnosti budování společnosti založené na kolektivním vlastnictví výrobních prostředků, která přece nenechá "pálit obilí v peci, aby zdražil chleba." Jak zpívali čeští klasici marxismu-lenismu.

K událostem, kterými nás děsí

17. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Téměř celý život jsem učil na středních školách jazyky (FJ, RJ). Práce učitele je náročná, inspirativní, prostě úžasná, a člověk se snadno zamiluje... myslím, do profese pedagoga. Podle názorů našich pravobolševických novinářů jsem kolaboroval s režimem. Jenže ten, např. v 80. letech, už vůbec neměl charakter nesnesitelné totality, jak je neustále vtloukáno do hlav dnešní generaci mladých lidí.

Důchodová reforma bez masky

17. 6. 2010 / Josef Mrázek

Komise pana Bezděka má být podle novinových zpráv sborem vybraných expertů a výsledky její práce mají být všeobecně přijatelné. A z pana Bezděka dělají mnozí politici a media málem spasitele. Tomu může věřit jen ten, kdo výstupy komise neprozkoumal nebo nepochopil. Nejen, že jde o opatření, která jsou výhodná jen pro občany s většími příjmy a drasticky postihují sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, ohrožují ekonomickou stabilitu státu a sociální smír, ale navržená opatření přitom neřeší problém, kvůli kterému údajně mají být podniknuta.

Ještě jedna poznámka ke školnému

17. 6. 2010 / Martin Profant

Petr Matějů mluvíval rád o sociálně selektivním přístupu na vysoké školy. Děti lidí se základním vzděláním přicházejí na české vysoké školy nepoměrně méně často než děti lidí se středním a vysokoškolským vzděláním. Z pohledu čísel má Matějů pravdu, jen je trochu problém s tím, že v České republice nemáme mezi rodiči těch, kteří jsou ve věku přihlášek na vysokou školu, příliš mnoho lidí se základním vzděláním. Domníval jsem se, že v době, kdy na vysoké školy přichází více než šedesát procent populačního ročníku a již druhým rokem nastupuje do vysokoškolského studia více studentů než je v témže roce maturantů, lze podobný důvod pro školné ponechat stranou. Ale starého psa nové kousky nenaučíš, leda si najde novou politickou stranu, a tak už opět ta bajka o sociální selektivitě zaznívá ze strany vládní koalice v naději.

"CIVILIZOVANÁ" BRITÁNIE:

Žadatelé o azyl, kteří mají k přežití 300 Kč týdně

17. 6. 2010

Nesmějí pracovat, nesmějí žádat o sociální podporu, nemají kde bydlet. Přežívají v podchodech a zákoutích díky tomu, že dostávají jeden potravinový kupón v hodnotě 300 Kč týdně. Čtyři odmítnutí žadatelé o azyl vyprávěli listu Guardian svůj zoufalý příběh. Shrneme jeden z nich.

Slovensko (opět) o krok napřed

17. 6. 2010 / Michaela Appeltová

Zatímco Slovensko bude mít s největší pravděpodobností první premiérku, jednání na české politické scéně jsou opět záležitostí mužů. I přes masivní podporu voličů/ek květnových volbách, nejsou ženy ani ve vyjednávacích týmech, ani ve vedení poslaneckých klubů těch stran, které už své nové vedení zveřejnily, ODS a TOP 09.

Je čas bourat mýty I

17. 6. 2010 / Zdeněk Jemelík

Soudci, státní zástupci, policisté, tedy všechny články trestního řízení, jsou chráněni právními nástroji proti ovlivňování tlakem zevnitř systému i zvenčí, byť ochrana jednotlivých profesních skupin má rozdílnou sílu. O skutečné nezávislosti lze mluvit pouze u soudců. Státní zástupci a zvláště policisté jako složky moci výkonné jsou na tom hůř hlavně v tom smyslu, že v průběhu řízení může být jejich činnost podrobena kontrole včetně uložení nápravných opatření, může jim být vnucen směr, kterým mají vést řízení, a odebrání případů nespokojenými nadřízenými je poměrně snadné. Vcelku však žádný z nich by neměl mít legitimní důvod, aby se nechal ovlivnit veřejným míněním. Nechají-li se policisté, státní zástupci či soudci přesto dotlačit k nezákonným postupům a rozhodnutím, je to vždy pouze jejich osobní selhání, protože ve svém právním postavení jsou natolik chráněni, že se vždy mohou vzepřít jakémukoli nátlaku.

Rezidence Erasmus - místo kolejí VUT komerční byty

17. 6. 2010

Tisková zpráva Společenství vlastníků domů Klatovská 2 - 14 a Hrnčířská 14 - 20, Klatovská 2, 602 00 Brno

ze dne 17. 6. 2010 Vysoké učení technické Brno (VUT) ve spolupráci s developerskou firmou se rozhodli stavět v centru Brna komerční byty rezidence Erasmus. Plán je jednoduchý. Developer nadstandardní dům postaví, VUT mu k tomu dodalo cenný rozlehlý pozemek v centru města. Háček je ale v tom, že pozemek je podle územního plánu určen výhradně pro školská zařízení - rozhodně nikoliv pro komerční bytovou výstavbu. VUT s developerem se tedy snaží obejít zákon a předpisy. Mimo jiné i tím, že svůj záměr nezveřejnili a neumožnili tak místním se ke stavbě vyjádřit. Odpovědné orgány následně vydaly stavební povolení na zcela jinou stavbu, než se ve skutečnosti staví.

Důchodová reforma...

16. 6. 2010 / Ladislav Žák

Měl jsem před nějakým časem možnost strávit s Vladimírem Bezděkem pár velmi příjemných chvil v relativně úzkém kolektivu při diskusi nejen o penzijní reformě a musím říci, že nejen on sám, ale i jeho názory na mne udělaly velmi dobrý dojem. Nemohu se ubránit dojmu, že pokud se v souvislosti se závěry nebo doporučeními Bezděkovy komise hovoří o rejdech zájmových skupin, pak si dovolím říci, že já tyto rejdy vidím spíše v hledišti než na jevišti...

Konec věku peněz

16. 6. 2010 / John Michael Greer

Dosáhli jsme bodu, kdy primární ekonomika přírody již nebude podporovat životní úroveň, jakou by většina lidí v průmyslovém světě očekávala. Naši politici a ekonomové se snaží vypořádat se s výsledkem krize, jako by ta byla čistě produktem nesouladu mezi sekundární a terciární ekonomikou. Jelikož tato opatření neřeší skutečné hnací síly krize, selžou, nebo přinejmenším odvrátí potíže jen na krátkou dobu, za cenu budoucího zhoršení... jediné nástroje řešení ekonomických problémů, které mají vlády dnes k dispozici, představují manipulace s terciární ekonomikou. Když tyto nástroje nefungují - a v těchto dnech selhávají stále víc - jediná volba, o níž mohou politici uvažovat, je udělat to samé v ještě větším měřítku...

KD│ Diskuse o rizicích plynoucích ze složitosti předložená v posledních několika příspěvcích se z velké části zabývala abstraktními pojmy, i když novinové titulky mi poskytly některé velmi dobré praktické příklady. Přesto je na čase přezkoumat některé praktické implikace zde předložených návrhů a přitom začít diskusi o ekonomii, která byla v centru tohoto projektu během posledního roku a půl.

Důchodová reforma po česku

16. 6. 2010 / Zdeněk Maštalíř

Chystá se důchodová reforma a občané jsou napjati, o kolik si na stará kolena polepší. A tak po třech letech opět pomohu našim politikům přiblížit jejich reformu občanům. Přínosy tři roky staré daňové reformy si můžete připomenout v článku "Pravicová reforma po česku".

Úvodem bych se chtěl omluvit čtenářům z okruhu pravicových voličů. Z internetových diskuzí vím, že Vy pravicoví voliči jste v průměru 2,5x chytřejší, než "běžný" volič levice a následující článek by mohl být napsán mnohem odbornějším a stručnějším jazykem, aniž by hrozilo nepochopení z Vaší strany. Bohužel, jak jistě víte, BL čtou především levičáci a zakuklení komouši a těm se musí vysvětlovat všechno 3x a po lopatě (a stejně to polovina z nich nakonec nepochopí). Těmto čtenářům je nutné charakter článku přizpůsobit.

NASA varuje:

Komunikační systémy na planetě Zemi budou zřejmě od r. 2013 ochromovány slunečními magnetickými bouřemi

16. 6. 2010

Vědci z organizace NASA upozorňují, že planeta Země zřejmě bude zanedlouho zasažena intenzivní vlnou magnetického záření, poté, co se někdy kolem r. 2013 "Slunce probudí ze spánku". Mohlo by to vést k přehřátí energetických sítí, k narušení letecké dopravy a k vyřazení navigační a satelitní infrastruktury z provozu.

Čína podpořila zadlužené Řecko

16. 6. 2010

Těžce zadlužené řecké ekonomice se dostalo neočekávané podpory z Číny. Čína totiž uzavřela s Řeckem kontrakt v hodnotě mnoha miliard euro na podporu spolupráce v loďařství, v turistice a v telekomunikacích. Kontrakt byl uzavřen těsně poté, co ratingová agentura Moody snížila hodnocení úvěrové důvěryhodnosti Řecka na nulu. Čínský vicepremiér Zhang Dejiang pochválil úsilí Athén vyřešit řeckou krizi a vyjádřil Řecku podporu. Konstatoval, že podle jeho názoru se Řecko z krize brzo vymaní. Dodal, že čínská vláda bude podporovat čínské podnikatele, aby cestovali do Řecka a chopili se tam podnikatelských příležitostí.

Uzavřená společnost a její nepřátelé aneb Návrat konstruktivní kritiky

16. 6. 2010 / Karel Dolejší

Podle klasického výměru sira Karla Poppera nespočívá hlavní otázka demokracie v tom, kdo vládne - zda jsou to například vznešení, odpovědní, podřimující a nebradavičnatí - nýbrž v tom, zda lze špatnou vládu odvolat, nebo nikoliv. Na poněkud pozapomenutou koncepci jsem si vzpomněl při čtení zprávy, podle níž uzavřená koaliční trojčlenka chce do budoucna zkomplikovat možnost odvolání vlády a podmínit ji tím, že kdo vládu odvolá, musí současně okamžitě sestavit novou.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2010

2. 5. 2010

V dubnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 202 osob celkovou částkou 38 685.45 Kč. Příjem z reklamy byl 8750 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.4 2010 částku 15 861.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 608.13 eur a 883.67 GBP. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že umožnili další provoz našeho časopisu nedávným financováním nových serverů. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.