Nejhorší je rezignace elit na osud této země

18. 6. 2010 / Ladislav Žák

Cítím se osloven otázkou Víta Klímy, zda vidím jediný důvod pro to, aby schopní a úspěšní jednotlivci zůstávali v České republice a odpovídám mu, že pokud takové důvody existují, pak jsou skutečně velmi individuální a hluboce osobní. Horší je, že takové důvody nevidí ani mladí lidé bez ohledu na svou úspěšnost. Oni přestávají vidět doma příležitost pro normální budoucnost.

Mimo důvody tohoto stavu, které Vít Klíma do diskuse přinesl, bych si dovolil doplnit ještě jeden, který je v jeho textu možná implicitně skryt, ale zaslouží si explicitní vyjádření. Naši zemi a s nimi i naše osudy dlouhodobě vedou lidé, kteří jsou z jedné strany nekvalifikovaní a z druhé strany v zajetí celé řady ideových i rádoby odborných klišé. Výsledky jejich činnosti jsou pro budoucnost naší země dlouhodobě natolik rizikové, že se takové zemi každý, kdo má tu možnost, radši obloukem vyhne. Je celkem jedno, jestli je to občan, turista nebo investor.

Opravdu hezkou ukázkou mentální úrovně doma zbylých politických elit je jejich proklamovaná víra v to, že jejich rating České republiky záleží na jejím skutečném chování a nikoliv na zájmech majitelů ratingových agentur. Já pořád doufám, tomu nevěří, že to říkají jenom proto, aby nás mohli lépe a radostněji okrádat, protože, kdyby tomu tak nebylo, tak je to opravdu na okamžitý kufr před skříň...

Chtěl bych podtrhnout, že skutečně to nejhorší, co naši zemi potkalo je rezignace jejích elit na její osud. Zčásti se ta rezignace projevuje odchodem ze země a z části hospodářskou tezí, že si nemůžeme pomoci sami a musíme čekat, co nám spadne ze sousedova stolu. Na druhé straně ovšem při každé vhodné příležitosti sousedy, kteří nám mají jednou dát skývu, v politické rovině kopou bez jakéhokoliv mandátu do kotníků. Přináší jim to a nám s nimi jenom pohrdání, posměch a rostoucí chudobu země.

Těžko říci, co z toho je horší, ale v komplexu to vytváří realitu, kterou popisuje Vít Klíma. Snad nakonec bych jeden trochu obecnější důvod pro to, proč by měli schopní zůstat, existuje. Ještě pořád je z čeho krást...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.6. 2010