Předseda British Academy:

Drastické univerzitní škrty ohrozí budoucí úspěchy Velké Británie

18. 6. 2010

Předseda grantové agentury British Academy Sir Adams Roberts varoval v britské Dolní sněmovně, že drastické škrty v univerzitních a výzkumných rozpočtech ohrozí obrovskou práci, kterou britské univerzity a výzkumníci přispívají k britskému hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu životu. Roberts zaútočil na "sterilní a zastaralou představu" dvou oddělených univerzitních kultur, humanitní a technické.

Roberts poukázal na to, že vzájemná provázanost humanitního, sociálněvědného a technického výzkumu při řešení závažných společenských problémů dneška sílí. Představil v Dolní sněmovně novou brožuru o Minulosti, přítomnosti a budoucnosti britských univerzit.

Brožura identifikuje hlavní národní i mezinárodní problémy, jako jsou podnebné změny, mezinárodní bezpečnost, hospodářské oživení a kulturní dědictví, které nemohou být řešeny bez práce ekonomů, právníků, historiků, jazykovědců, filozofů, kritiků, archeologů, geologů, sociologů, atropologů a psychologů.

Brožura také dokládá, že práce v těchto oborech má přímý hospodářský dopad na situaci v Británii, vzhledem k tomu, že za posledních sedm let stoupl o 60 procent počet zahraničních studentů, kteří přijíždějí do Británie studovat tyto obory, pracovat a studovat tam a vydávat tam své peníze.

"Jistě všichni uznáváme vážnost ekonomických problémů Británie, ale je znepokojující, že by mohl být ohrožen výzkum, který je tak důležitý pro zdraví této země, pro její bohatství a pro její mezinárodní pověst," zdůraznil Roberts.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.6. 2010