Rezidence Erasmus - místo kolejí VUT komerční byty

17. 6. 2010

Tisková zpráva Společenství vlastníků domů Klatovská 2 - 14 a Hrnčířská 14 - 20, Klatovská 2, 602 00 Brno

ze dne 17. 6. 2010 Vysoké učení technické Brno (VUT) ve spolupráci s developerskou firmou se rozhodli stavět v centru Brna komerční byty rezidence Erasmus. Plán je jednoduchý. Developer nadstandardní dům postaví, VUT mu k tomu dodalo cenný rozlehlý pozemek v centru města. Háček je ale v tom, že pozemek je podle územního plánu určen výhradně pro školská zařízení - rozhodně nikoliv pro komerční bytovou výstavbu. VUT s developerem se tedy snaží obejít zákon a předpisy. Mimo jiné i tím, že svůj záměr nezveřejnili a neumožnili tak místním se ke stavbě vyjádřit. Odpovědné orgány následně vydaly stavební povolení na zcela jinou stavbu, než se ve skutečnosti staví.

Celou kauzu provází řada hrubých porušení zákona a zásadních pochybení ze strany VUT, developera i zúčastněných úřadů - zejména Odboru územního a stavebního řízení ÚMČ Královo Pole. Jedná se o stavbu rezidence Erasmus na pozemku, který podle územního plánu smí sloužit výhradně pro účely školství, v žádném případě se nesmí jednat o komerční využití pozemku.

Jednotlivé střípky zdánlivě menších pochybení se začaly skládat v dokonalý obraz po tom, kdy všechna povolení nabyla právní moci a developer získal pocit, že tomuto velkému podvodu již nic nebrání v realizaci. V roce 2009 proběhlo územní řízení - s prvním porušením předpisů. Podle zákona je žadatel povinen vyvěsit oznámení o plánované stavbě v místě konání stavby na veřejném místě. Investor uvádí, že tyto informace vyvěsil na budově Hrnčířská 22. Tato budova však nikdy na ulici Hrnčířská neexistovala. Veřejnost se tedy s plánovanou stavbou neměla jak seznámit a vyjádřit případné námitky. Těch mají občané z okolí opravdu hodně - 11-podlažní stavba výrazně zhorší kvalitu bydlení pro všechny stávající vlastníky přilehlých nemovitostí, plánovaná parkovací místa vůbec nevyhovují normám atd. V této fázi územního řízení developer žádal o povolení na "rozšíření a přístavbu stávajících Listových kolejí - ubytovnu pro hostující zahraniční pedagogy" pod rouškou rozvoje VUT.

"V průběhu Vánoc pak v tichosti proběhlo stavební řízení - předmětem stavby byla stále ubytovna. Úřad využil oblíbený trik - účastníci řízení byli se stavbou seznámeni jen veřejnou vyhláškou, která visela na Úřadě městské části od 23.12. 2009 do 8.1. 2010 , tedy v době Vánoc, kdy je opravdu minimální šance, že někdo ze zúčastněných bude trávit čas studiem obecní vývěsky," popisuje postup královopolského úřadu jeden z místních, kteří jsou těmito praktikami velmi rozhořčeni.

Jakmile však všechna povolení začátkem jara 2010 nabyla právní moci, začala se stavba masivně nabízet jako "nadstandardní luxusní bydlení" pro širokou veřejnost - developer financuje rozsáhlé kampaně na internetu, v realitních novinách a na reklamních plochách v celém městě. O školském zařízení najednou ani slovo. Zatím developer devastuje zeleň v okolí a staví stavbu, kterou obelhal veřejnost i všechny úřady a zúčastněné orgány, které vydávaly povolení na úplně jinou stavbu - školské zařízení.

S touto změnou souvisí i řada dalších pochybení - původnímu charakteru stavby odpovídají např. i parkovací místa, která je developer povinen podle norem postavit. Podle norem pro bytovou výstavbu by se však mělo jednat o cca 30 parkovacích míst více, což je v centru Brna již znatelný rozdíl.

Developer inzeruje a prodává všechny byty v ještě nepostavené ubytovně a není vůbec jisté, zdali si nakonec VUT bude moci nějaké byty odkoupit. Zůstává tak otázkou, proč se VUT v podstatě bez kompenzace zbavuje cenného pozemku v bezprostřední blízkosti svých kolejí. V současné době tyto pozemky využívají studenti k rekreačním a sportovním účelům, nyní budou o tuto možnost připraveni, VUT přijde o možnost v blízkosti kolejí vystavět něco, co opravdu VUT pro svůj rozvoj potřebuje. Úřady, veřejnost a lidé žijící v této klidné lokalitě jsou obelháváni. Odbor územního a stavebního řízení městské části Královo Pole navzdory všem zásadním dokázaným pochybením trvá na svém - a na správnosti všech povolení.

Na podnět náměstka primátora Andera nyní stavební rozhodnutí prověřuje nadřízený odvolací úřad, Odbor územního a stavebního řízení MMB. Tento úřad 9.6.2010 konstatoval, že "lze důvodně pochybovat o tom, že stavební povolení bylo vydáno v souladu s platnými předpisy", a proto bude v této věci zahájeno přezkumné řízení. Rozhodnutí tohoto úřadu by mělo padnout v dohledné době. Náměstek primátora podal současně i žádost o přezkum územního řízení k nadřízenému úřadu Magistrátu, která byla úřadu doručena 7.5.2010. Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Královo Pole předal spis nadřízenému orgánu Magistrátu s desetidenním zpožděním až 17.5.2010, tedy přesně jeden den po uplynutí zákonné lhůty na přezkum. Lze pouze spekulovat, proč OÚSŘ městské části vědomě odeslání spisu zdržoval a znemožnil tak přezkum řízení.

Tisíc občanů, sdružených ve Společenství vlastníků Klatovská - Hrnčířská a Družstvu Klatovská - Šumavská, dále bojuje za záchranu kvality života a dodržování zákona. V květnu vyhlásili místní i veřejnou sbírku na podporu své činnosti - bližší informace jsou k dispozici na www.klatovskahrncirska.cz.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.6. 2010