Technické vzdělávání v České republice tématem v Senátu

18. 6. 2010 / Zdeňka Petáková

Podpora technického vzdělávání jako nutné podmínky zachování energetiky ČR byla tématem konference v Senátu 15. června 2010. Konference navázala na seminář Lidské zdroje v energetice -- hrozba či výzva pro Českou republiku, který proběhl v září loňského roku. Obě akce jsou aktivitou senátorky a první místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové.

Správná a včasná rozhodování v energetice jsou otázkou zachování naší civilizace, uvedl první řečník Vladimír Špidla. Je nutné brát v potaz nejširší rámec. Uvědomění si jasné závislosti EU na energetických zdrojích z dovozu by měla vést k jednotným krokům a další integraci v rámci Evropy. Stejně tak budování energetické bezpečnosti ČR by mělo být kombinací naší technické zdatnosti a politické obratnosti, uvedl Vladimír Špidla.

Odborníci z technických vysokých a středních škol, výroby (ČEZu) a některých netradičních technických vzdělávacích center zdůraznili nezbytnou nutnost podpory technického vzdělávání. Naléhavost situace dobře dokresluje například fakt, že jen podnik ČEZ bude do roku 2020 potřebovat 12 tisíc pracovníků pro generační obměnu a práci na nových pracovištích.

Situace je ztížena jasným nezájmem dětí a studentů, a koneckonců i jejich rodičů, o technické obory a nedostatkem pedagogů s kvalitním přístupem k výuce technických disciplin na základních i středních školách. Vysoké školství je pod tlakem scientometrie (měření duševního výkonu podle odvedené kvantity vědeckých prací) a nemá tak motivaci pro spojení s praxí, shodli se účastníci konference.

V pozdním odpoledni, po všech přednáškách i diskusi, srovnávám v hlavě téma a tvořím vlastní závěry: Stát do značné míry selhává v organizaci a podpoře účinného školství svou rigidností, pomalostí, pasivitou a na druhou stranu nesystematickými nedostatečně promyšlenými a mechanicky aplikovanými zásahy. Je nabíledni, že původní logika věci, totiž spojení technického vzdělávání s praktickou sférou (výrobou) je nyní zastřena. A je nutné je urychleně obnovit!

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.6. 2010