K případu West Dean

18. 6. 2010

V britském letovisku West Dean probíhá akademické sympozium o surrealismu (18.--20. 6.). -- Měl se ho osobně účastnit Jan Švankmajer, svou účast však odřekl. Učinil tak na základě nesouhlasu s obsahovým pojetím sympozia.

Stanovisko Jana Švankmajera je následující:

"Organizátoři sympozia vydávají za surrealismus jakousi bizarní estetiku módní extravagance. Autentický surrealismus pak odmítají coby údajnou 'ortodoxii` (?). V programu sympozia jsem řazen mezi nějaké 'následovníky`, negující zřejmě onu tzv. 'ortodoxii`, a to prý za účelem proměnit surrealismus v cosi odlišného od originálu`.

Právě proto se sympozia nemohu zúčastnit.

Dávám totiž přednost originálu."

Rozhodnutí Jana Švankmajera považujeme z hlediska surrealismu za jedinou možnou a správnou reakci, s níž se ztotožňujeme.

Kromě výše uvedeného prohlášení je na sympoziu k dispozici anglický překlad našeho textu "Případ vykradeného blázince" ("The Case of the Burgled Mad House") kritizujícího akademický přístup k surrealismu.

Bill Howe, Britská surrealistická skupina (Leeds)

Bertrand Schmitt, Francouzská surrealistická skupina (Paříž)

Bruno Solařík, Česko-Slovenská surrealistická skupina (Praha--Bratislava)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.6. 2010