Dvakrát o dvojím vyšetřování...

18. 6. 2010 / Ladislav Žák

Tento týden jsme se na základě oficiálního vyšetřování po 38 letech dozvěděli to, co každý věděl, protože se to nepodařilo ututlat. Do bezbranných demonstrantů britská armáda v (London)Derry střílet neměla a dokonce je to nezákonné. Britský premiér to oznámil a omluvil se jménem vlády i celé země.

Nezapomínejme, že vyšetřování bylo dvojí. To první vedené ctihodným soudcem a snad dokonce aristokratem uzavřelo případ s tím, že je vše v nejlepším pořádku. Možná se mýlím, ale dokonce padly i nějaké ty návrhy na odměnu vojáků a velitelů, jako že za hrdinství v boji. V každém případě šlo o vyšetřování nezávislé podepřené autoritou soudu i samotného soudce. Každý, kdo tvrdil něco jiného, byť to bylo zjevné, byl svého druhu nepřítelem státu. Přesto se nepodařilo pravdu zadupat do země.

Najednou tu máme novou ctihodnost a výsledek je zcela opačný. Stálo to prý velké peníze a dvanáct let času, než jsme se po 38 letech dočkali toho, že nám premiér Velké Británie oznámil, že to bylo všechno jinak. Zdá se, že stará lež musela velmi škodit mocným, když se rozhodli takhle otočit. Možná, že došlo k takové výměně garnitur, že ta nová už nechtěla nést "hříchy otců". Hlavním poselstvím pro nás obyčejné je to, že i britská ctihodnost a spravedlnost vůbec má své meze a není nijak odlišná od té naší, také se kouká přes pásku, má cinknuté váhy, jen snad nosí lepší paruku.

V těchto dnech Izrael svolil, že se tedy milostivě podívá, jestli snad někde nedošlo k nějakému drobnému pochybení, když jeho vojáci zabíjeli civilisty v mezinárodních vodách. Výsledek je známý předem. V zásadě půjde o hrdinský čin při obraně malé země těžce zkoušené mezinárodním antisemitským spiknutím. Možná bude uvedeno, že ta obrana byla zbytečně předsunutá, že se mohlo ještě pár kilometrů počkat. Možná se nemělo zabíjet tak, jak ukazují některé zveřejněné výsledky pitvy obětí. Ale celkově to bude určitě všechno v naprosté pohodě a Izrael prohlásí, že je to pro něj uzavřená věc s nezávislým razítkem a že se k celé záležitosti už nebude vracet a každý kdo se k ní vrací, je nepřítel Izraele. Možná, že to dnes ani nemůže být jinak.

Jednou nutně přijde druhé vyšetřování. Velmi bych přál Izraeli, aby sebral alespoň promile morálního kreditu, kterým se na mezinárodním poli pořád ohání, a co nejdříve zahájil ono druhé vyšetřování a na základě něj se omluvil alespoň tak, jak to učinil britský premiér. Izrael si musí uvědomit, že mu nikdo neposkytne čtvrt století, aby zahájil nové vyšetřování, a zajisté by bylo nepříjemné, kdyby se druhé vyšetřování odehrálo na mezinárodní scéně bez jeho aktivní účasti. Izraeli by totiž velmi rychle mohla zbýt pouhá role vyšetřovaného.

Není to nic, co by měl rozumný člověk Izraeli přát. Ale na tahu je Izrael a jeho vyšetřování.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.6. 2010