Jak si Blesk představuje opravu vlastních výmyslů

20. 12. 2010 / Jan Kavan

Vzhledem k mému důchodovému věku a skutečnosti, že jsem prakticky celý život strávil v politických aktivitách, od studentských přes disidentské, k vládním a opozičním až k současné podpoře nevládních organizací, tak mne zaujatý a arogantní postoj některých novinářů, natož bulvárních, nemůže překvapit. Těchto zkušeností jsem využil i v New Yorku, kde jsem na univerzitě v rámci kurzu o sdělovacích prostředcích ve východní Evropě, přednášel i o neschopnosti některých českých novinářů neprosazovat neustále vlastní politické názory, ale naopak přijmout politickou kulturu, etický kodex a permanentní úsilí o objektivitu běžnou u mnoha západoevropských kolegů.

Musím přiznat, že od první poloviny devadesátých let minulého století do dneška jsem zaregistroval jistý nezpochybnitelný pokrok, i když je pomalejší než jsem si ho naivně představoval v listopadu 1989. Zkušenost několika posledních týdnů mi však připomněla, že ho nesmím přeceňovat. Nejde o žádnou veledůležitou událost, ve srovnání s korupčními skandály jde vlastně jen o prkotinu, ale protože na ní lze dobře ilustrovat typický postoj, tak jsem se rozhodl se o ní podělit se čtenáři Britských listů.

V úterý 2.11.2010 zveřejnil Blesk článeček s titulem "Kavan v OSN vyšel na 100 miliónů". Autor se takto pokusil zlepšit image expremiéra Topolánka, jehož "mezinárodní kariéru /také/ zaplatí daňoví poplatníci". Novinář se přitom odvolal na rozhodnutí Zemanovy vlády (č.599 z 13.6.2001 a č.704 ze 3.7.2002 --pozn. JK), která skutečně uvolnila na veškeré výdaje spojené s českým předsednictvím VS OSN celkovou částku 113 534 222,-Kč. Domníval jsem se, že autorem byl nějaký novinářský elév, který si sice našel usnesení vlády o uvolnění finančních prostředků, ale už ho nenapadlo se podívat na zprávu o tom, jak bylo s těmito penězi skutečně naloženo. Snadno by si tak ověřil, že skutečné výdaje na úřad předsedy VS OSN činily 60 072 000,tj. podařilo se nám ušetřit 53 462 222,-což reprezentuje více než 47% schváleného rozpočtu.

Jsem přesvědčen, že běžnému čtenáři Blesku takto vysoké miliónové částky mnoho neřeknou a tak by je slušný novinář měl dát do kontextu jiných podobných výdajů. Takovouto srovnávací jednotkou nemohou být peníze vynaložené na neúspěšnou kandidaturu Mirka Topolánka do čela mezinárodní organizace, ale například výdaje na předchozí korejské či finské předsednictví VS OSN, která byla několikanásobně dražší. Výdaje úřadu českého předsedy VS OSN by také šlo srovnat s výdaji na některou českou ambasádu se srovnatelným počtem diplomatů, kterých bylo v našem úřadě celkem 13. "Mezinárodní kariéru" těchto českých diplomatů totiž také hradili daňoví poplatníci, stejně jako hradí výdaje všech našich zastupitelských úřadů, kterých máme po světě asi 120. Nic takového ale redaktora Blesku nenapadlo zjišťovat Jen si ještě plivnul poznámkou, že "Kavanovo působení ve funkci bylo hodnoceno rozporuplně a není možné vyčíslit, zda mohlo mít pro Česko přínos na jaký".

Poznámka mne překvapila, neboť jsem nikdy o žádném "rozporuplném" hodnocení neslyšel, ani nečetl. Naopak, několik desítek předních diplomatů, včetně tehdejšího generálního tajemníka Kofi Annana, hodnotilo naše předsednictví, i mne osobně, v superlativech. Velmi pozitivní hodnocení jsem obdržel i od tehdejšího velvyslance USA při OSN Negroponteho a to navzdory skutečnosti, že jsem tehdy kritizoval invazi do Iráku jako porušení Charty OSN.

Den po zveřejnění článku jsem jel v tramvaji se svou právní zástupkyní, když na mne začal jeden starší cestující křičet, že bych se měl stydět, protože jsem okradl stát a nás všechny o stovku miliónů. Některé jeho výrazy jsou nepublikovatelné. Rozčilení čtenáře Blesku mne přesvědčilo, že bych měl požádat o omluvu a o opravu. A tak jsem panu šéfredaktorovi popsal fakta týkající se výdajů na roční provoz kanceláře českého předsednictví, podotkl jsem, že má kandidaturu na předsedu VS OSN nestála nikoho ani korunu a že můj plat v úřadě byl průměrným platem českého velvyslance a přidal jsem několik pozitivních hodnocení od předních zahraničních diplomatů s tím, že mnoho dalších mohu poskytnout v případě zájmu.

V pátek 3.prosince jsem obdržel email od zástupce šéfredaktora pana Jiřího Fabiana, který mne informoval, že následující den bude v Blesku "zveřejněno /mé/ stanovisko k otázce financování českého předsednictví OSN". Formulace, která neobsahovala ani zmínku o opravě, natož o omluvě, mne nasražila. Právem. V sobotu 2.12.2010 zveřejnil Blesk článeček nazvaný "Kavanův úřad za 60 miliónů". Článek začal prohlášením, že "To, že byl exministr zahraničí Jan Kavan před lety několik měsíců předsedou Valného shromáždění OSN, stálo Česko 60 miliónů." Podle redakce mne prý "naštval" titulek, že jsem "vyšel na 110 miliónů" když šlo vlastně jen o 60 miliónů a aby čtenáři byla absurdita mé stížnosti ještě jasnější, tak redaktor (značka ot) dodal, že "Topolánkova kandidatura zatím stála stát jen asi 150 tisíc korun". Nic o tom, že má úspěšná kandidatura nestála stát ani korunu, nic o tom, že šlo o roční výdaje na jeden z nejprestižnějších mezinárodních úřadů, v němž pracovalo 13 českých diplomatů a samozřejmě nic o tom jak byla naše práce mezinárodně hodnocena. Pochopil jsem, že redaktor sice mohl být jen neprofesionálním elévem, ale jeho původní článek nebyl výrazem jeho amatérismu, ale promyšlené snahy odvést pozornost od dosud neúspěšné Topolánkovy kandidatury. A nadávkem poškodit jednoho nezaměstnaného socanského politika. Jen mi vrtá hlavou proč si k té účelové argumentaci, hrající na strunu lidské závisti, vybral právě tento osm let starý příběh. Mimochodem během našeho předsednictví, kdy se o České republice mluvilo v OSN s respektem, nevěnoval Blesk naší práci žádnou pozornost.

PS. České předsednictví VS OSN bylo zatím zpracováno jen v knize Diplomacie, kterou v roce 2008 vydalo nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 20.12. 2010