Assange: Řeč nabývá znovu síly porušit finanční blokádu

4. 12. 2010

Z Assangova rozhovoru s čtenáři deníku Guardian:

Otázka: Západní vlády si přisvojují morální autoritu částečně proto, že mají právní záruky pro svobodný tisk. Hrozby právních sankcí proti Wikileaks a vám samotnému, jak se zdá, tuto autoritu oslabují. Jaký jiný tisk potřebuje ochranu než ten, který stát nemá rád! Pokud dostávají svobodu projevu jen média, která oslavují stát, situace je stejná na Západě jako v autoritářských režimech.

Souhlasíte, že západní vlády riskují, že přijdou o morální autoritu tím, že útočí na Wikileaks? Zastáváte názor, že západní vlády mají vůbec nějakou morální autoritu?

Julian Assange: Západ proměnil v peníze své základní mocenské vztahy prostřednictvím sítě kontraktů, půjček, akcií, bankovních obligací a tak dále. V takovém prostředí je lehké, aby existovala "svoboda projevu", protože změna politické vůle málokdy vůbec tyto základní nástroje ovlivní. Západní řeč má málokdy nějaký vliv na moc; je jako jezevci a ptáci, svobodná. Ve státech, jako je Čína, existuje tvrdá cenzura, protože tam má řeč pořád ještě sílu a moc se řeči obává. Měli bychom vždycky zkoumat cenzuru jako ekonomický signál, který odhaluje potenciální sílu řeči v té jurisdikci. Americké útoky proti nám naznačují velkou naději, naznačují, že řeč znovu nabývá síly, aby porušila finanční blokádu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 3.12. 2010