Svoboda

27. 6. 2009 / František Řezáč

Svoboda, kterou požadují různí demonstranti, není věcí filozofických definic, ale subjektivního pocitu každého jednotlivce. Každý za sebe cítí, že ti, proti kterým demonstruje, brání jeho osobě chovat se svobodně.

Tyto pocity mohou mít u každého jinou motivaci a intenzitu. Dovoluji si tvrdit, že průměrně vzdělaný jedinec, žena, muž a už i děti vědí dobře, co a kdo jim svobodu bere. Nebudu zde citovat žádné autority, protože bych se podobal těm karatelům, kteří vědí lépe než my, co to ta "pravá" svoboda je a chtějí nám ji naordinovat.

Člověk, cítící svobodně, má v sobě jakýsi vnitřní kompas nebo čidlo, které začne signalizovat, když něco není v pořádku se svobodou. Člověk jednající svobodně a také skupina lidí či národ, se jistě ve své touze po svobodě mohou zmýlit, ale riziko omylu ke svobodě patří. Neomylnost kněží, mudrců, tajemníků a dohlížitelů je znakem nesvobody.

Sedláci ve Francii netušili, kam povede vzpoura proti králi, že zrodí Napoleona a ne jednoho, ale poselství Velké revoluce konec konců, nejen sedlákům, svobodu přineslo. A dodnes můžeme v různých podobách slyšet, že byla revoluce zbytečná, krvavá a že prý to mohlo jít jinak. Inu, nešlo.

Podobně u nás. Marie Terezie ani Josef II. netušili, co vyvolá poskytnutí svobody vyznání a pohybu, jak národy využijí vzdělání, jež jim bylo napůl vnuceno v úřední řeči říše, která se nakonec rozpadla. Ale ne proto, že lidi získali svobodu.

Ti kdo omezují svobodu obyčejných lidí, si jsou v řadě ohledů až nápadně podobní. Různí zachmuření obřadníci, zasedající v kuriích, ústředních výborech či radách dohlížitelů, vědí lépe než my, jak se máme oblékat, jakou hudbu máme poslouchat.

Však jsme si jejich šikan užili dost - měřili nám šířku nohavic i délku vlasů, určovali, kam se smíme či nesmíme podívat. Pro nás byla symbolem svobody Amerika a je vidět, že strach všelijakých dohlížitelů z Ameriky jako přitažlivého příkladu pro obyčejné lidi trvá dodnes a stejně jako kdysi je tato země obviňována ze subverze - nebýt Ameriky a jejího vměšování, lidé by byli hodní a nebouřili by se proti dohlížitelům.

Jistě, lze namítnout, že obdiv k Americe je naivní a s tou svobodou to v USA není tak úžasné, jak jsme si představovali.

Jenže právě proto jsme chtěli svobodu: Abychom si názor, i na Ameriku, mohli udělat sami, bez mudrců, kteří prý vědí lépe než my, co si máme přát...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.6. 2009