Znalosti

26. 6. 2009 / František Řezáč

Pan Jiří Zajac v poznámce "Proč jsme se chovali zbaběle" ukazuje, jak málo ví o minulosti.

Klade jakési "prověrky" do roku (!) 1968-69. Kdokoli z mladých a mladších (Zajac dvakrát zdůrazňuje, že je mu 43 let) by si měl rozmyslet látku a ověřit fakta, nežli vstoupí polemicky do veřejného prostoru. Pokud tuto samozřejmost neudělá, vystavuje se nebezpečí, že bude psát nesmysly. Ne proto, že je mladší, ale z důvodu, který lze označit různě, podle nátury.

Kdyby si dal chvilku práci na internetu, měl by základní fakta a data k dispozici. Prověrky, myslí-li tím čistky v KSČ, probíhaly až v roce 1971 poté, co ÚV KSČ, vyčištěný od reformistů, schválil dokument Poučení z krizového vývoje... (úmyslně krátím), na který musel každý prověřovaný přísahat, pokud chtěl mít šanci ve straně zůstat.

Jedním z bodů dokumentu byl i souhlas s okupací v srpnu 1968. Ani pak to však prověřovaný neměl jisté, protože prověrková komise posuzovala, jak se v inkriminované době "choval".

Vyloučení či vyškrtnutí z KSČ pak většinou znamenalo i postih existenční. Podle konkrétného případu mohu uvést, že například vynikající odborník v oboru sváření byl vystaven šikanování i ve věcech odborných a jeho děti měly problém dostat se na střední školu.

Mně bylo tenkrát hej, bylo mi pětadvacet a šel jsem jezdit s náklaďákem. Ale po letech života dokážu pochopit ty, kteří couvli, když měli rodinu.

Mnozí z nich pak uměli i pomoci a mírnit řádění komunistických fanatiků. Každý, kdo chce onu dobu posuzovat, by si sám u sebe měl ověřit, čeho je schopen on a jak umí být solidární s jinými - například při propouštění ze zaměstnání v dnešní době.

Moc té solidarity kolem sebe nevidím...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.6. 2009