3. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Colosseum
4. 4. 2009

G20 aneb udržitelné dynamické ekvilibrium ohněm a mečem

aneb nemluvte nám do toho, my víme, co potřebujete

Summit G20 nám ukázal, že to světové elity myslí vážně. Pro lepší pochopení souvislostí je nutné se odebrat do 70 let minulého století do Říma, kde nalezneme původ organizace, které nyní sounáleží mnoho "významných" osobností, například nám všem dobře známý publicista Václav Havel.

Hovoříme o Římském klubu, který se poprvé sešel v roce 1972 v rámci publikace studie "Predicament of Mankind" , které se prodalo 4 miliony kopií během dalších 4 let. (pozn. red.: česky Předurčení lidstva. Dílčí výstup také vědecká zpráva D.H. Meadows, Donella H. Meadows, et al: The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind; Macmillan 1979 ISBN-10: 0330241699 ISBN-13: 978-0330241694, česky Meze růstu | Dennis L. Meadows, Donella H. Meadows a Jorgen Randers, Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future, Chelsea Green Publishing, 1993, paperback, 320 pages, ISBN 0-930031-62-8 | Donella H. Meadows, Jorgen Randers and Dennis L. Meadows Limits to Growth-The 30 year Update, 2004 ISBN 1-931498-51-2 ) Studie byla vypracována experty na kybernetické modelování známé jako systémová dynamika na základě prací Jay W. Forrestera z M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology).

MIT Institute Archives & Special Collections Chart from MIT-Club of Rome "Project on the Predicament of Mankind," 1972 ZDE

Výstupy této studie mohou být označeny jako "neomalthusianismus" podle ekonoma Malthuse, který varoval před populačním nárůstem chudé vrstvy obyvatelstva, kterou srovnával s přemnožením králíků, a viděl v ní potenciál příčiny zhroucení společenského řádu a civilizace.

V tomto duchu Římský klub identifikoval na základě studie rozdíly aritmetického versus geometrického růstu civilizačních parametrů růstu zemědělské produkce a růstu obyvatelstva planety, v kontextu dalších vzájemně propojených proměnných veličin jako jsou neobnovitelné přírodní zdroje, velikost populace, průmyslová produkce, zásobování potravinami a znečištění životního prostředí. Sofistikované kybernetické modely posloužily římskému klubu k dosažení předpokladu, že při někdejším tempu růstu průmyslové výroby, růstu objemu finančního kapitálu a velikosti populace na Zemi, kde jsou neobnovitelné zdroje vyčerpatelné a kapacita ekosystému absorbovat znečištění omezena, budou celkem záhy dosaženy meze růstu a následně dojde ke zhroucení celého systému. Kolaps měl nastat nejpozději do 100 let, pokud nebudou jednotlivé parametry radikálně uměle ovlivněny. Na řadu přišly aplikace survivalistických opatření, která měla tyto parametry co nejúčelněji ovlivnit a zajistit tak "přežití druhu". Nabízel se model podle J.S. Millse takzvaného stacionárního stavu globálního plánovaného hospodářství s pevnou úrovní spotřeby a stabilním nulovým demografickým růstem. Tedy dynamického ekvilibria které je definováno publikací Římského Klubu "Meze růstu" takto:

"Míra porodů se rovná míře úmrtnosti, míra investic se rovná míře odpisů. Obojí míry jsou na maximálně únosném minimu. Úroveň míry kapitálu a populace a jejich vzajemný vztah jsou kontrolovatelné a nastavitelné podle potřeby společnosti"

Kdo je ta společnost, nebo kdo za ní určené veličiny kontroluje již není dále rozvedeno.

Tento koncept musel být prodán veřejnosti, proto byl krásně zaobalen do definicí udržitelného růstu a odpovědnosti nežít na úkor budoucích generací, tedy generací našich dětiček a vnoučátek. Celý koncept výborně posloužil světovým elitám jako záminka v boji o kontrolu zdrojů a ovládnutí lidstva, vykořisťování rozvojových nebo nerozvinutých zemí a nastolení diktátu velkokapitálu a finančních kartelů.

Míra růstu je totiž ovlivnitelné několika zásadními kontrolovatelnými parametry, které zůstávají v rukou elit:

  • vývoj technologií a jejich cíleným vypouštěním do oběhu, ať už se to týká výroby potravin, ochrany lidského zdraví a života, dostupnosti antikoncepce, vojenské dominance nad chudými zeměmi disponujícími nerostným bohatstvím, nebo psychologické (mediální) dominance chudých populačních vrstev střední a nižší sociální třídy, které jsou v početní převaze a jsou hybnou silou světového hospodářství, tak i získáváním a využíváním energií.
  • objem distribuce a alokace kapitálu, a právě zde znamenáváme probíhající fázi jeho téměř násilného omezování.
  • kontrola průmyslové produkce, zejména konkurenčních entit v rozvojových nebo nedemokratických zemích prostřednictvím nejrůznějších obchodních a politických instrumentů, jako jsou například emisní povolenky, které jsou prosazovány pod hrozbou ekologické katastrofy, která je vtloukána prostému lidu do hlavy 24 hodin denně.

Paradoxní na tom je, že prostý lid, který se v průmyslovém světě stal obětí nadprodukce a kondiciovaného konzumizmu je za přízraky ekologické katastrofy odpovědný jen zprostředkovaně a velmi nepřímo. Vinu je třeba hledat v elitách, které staví na fosilních palivech a neumožní průnik alternativních technologií a které uvrhly své "poddané" do kletby bezhlavého a nesmyslného konzumu, kterým nahradili náboženství a celkem neproduktivní duchovní rovinu lidského bytí, neboť bylo zapotřebí vyrvat společnost z rukou "věčného" nadpozemského a přinutit ji k vyznávání "dočasného" pozemského, tedy toho hmotného, aby se zvýšila spotřeba a také ovladatelnost člověka.

Z výše uvedeného je zjevné, že se není čeho obávat, všechno jde podle plánu, nic nepředvídatelného a nepředvídaného se neděje a lidstvo může nadále důvěřovat v planetární moudrost a dobrou vůli, laskavost a ochotu světových elit, ochránců blaha, kultury, genetické kvality a rozvoje civilizace. Prosím, choďte dál do práce, kupujte si co potřebujete, neplýtvejte pokud možno ničím, zejména ne energií a neobnovitelnými zdroji, neznečišťujte planetu, nemnožte se a dívejte se na televizi. Vše se dozvíte ze sdělovacích prostředků. Není třeba se znepokojovat, není třeba se bouřit, stávkovat a demonstrovat. Hlavně do toho prosím nemluvte. Elity ví nejlépe, co je třeba. Vždyť my, prostí lidé tomu vlastně ani nemůžeme rozumět. Je to problematika globální a vše přesahující.

To, že u nás padla "Vláda", která měla důvěru elit a pilně plnila jejich plány, je důkazem, že se vměšování do vyšších sfér nevyplácí. České republice za to bude udělen jeden černý puntík. To znamená méně blahobytu, méně emisních povolenek, méně růstu.

To že u nás padla "Vláda", může ale také znamenat, že se ta minulá neosvědčila v plnění plánu na zavedení globální kontroly. Odpor proti radaru, odpor proti Lisabonu odpor proti zahraničním vojenským misím není akceptovatelný a bude náležitě potrestán po zásluze.

Neschopnost podmanit si vlastní populaci je z hlediska elit tím největším selháním a nebude tolerováno. Co nás čeká a co nás nemine tuší snad jen ten kybernetický model ve sklepích Masačusetského institutu technologie. Budoucnost ukáže. Trpělivosti ubývá. Hezký den.

DOPORUČENÉ ČTENÍ

CFR: Global Governance Program ZDE

The Counterintuitive Behavior of Social Systems, Professor Jay W. Forrester ZDE
MIT Institute Archives & Special Collections - Chart from MIT-Club of Rome "Project on the Predicament of Mankind," 1972 ZDE
THE CLUB OF ROME - THE PREDICAMENT OF MANKIND Quest for Structured Responses to Growing World-wide Complexities and Uncertainties ZDE
Council Establishes Program on Global Institutions ZDE
Obama Picks Come From Same Old CFR Roster ZDE
Geithner 'open' to China proposal ZDE
A Synopsis - Limits to Growth, The 30‑Year Update Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows 2004 ZDE
Revisiting Limits to Growth: Could the Club of Rome Been Correct ZDE

Autor vystudoval mezinárodní vztahy na Vrije Universiteit Brusel. Dlouhodobě působil v zahraničí, v Praze se angažoval jako analytik zahraniční odborné sekce Strany zelených a člen zastupitelstva Městské části Praha 1. Nyní je ve vedení Demokratické strany zelených a jako kandidát do Evropského parlamentu.

                 
Obsah vydání       3. 4. 2009
5. 4. 2009 Obama oznámil záměr zbavit svět jaderných zbraní
5. 4. 2009 Vás ani mne už neobelžou Štěpán  Kotrba
5. 4. 2009 Obama v Praze: Co zmizelo z radaru Karel  Dolejší
5. 4. 2009 Demonstraci Ne základnám rušili těžkooděnci a vrtulník
5. 4. 2009 BBC: Lidé v Praze demonstrovali proti radaru
5. 4. 2009 Severní Korea odpálila raketu dlouhého doletu
5. 4. 2009 Čínští veteráni korejské války se obávají důsledků raketového testu KLDR
5. 4. 2009 Obama v Praze pronesl protijaderný projev
4. 4. 2009 Obama: V Praze zveřejním agendu, jejímž cílem je usilovat o svět bez jaderných zbraní
5. 4. 2009 SOBOTNÍ DEMONSTRACE: Mladí i staří komunističtí paraziti Štěpán  Kotrba
4. 4. 2009 Gašparovič obhájil post slovenského prezidenta
4. 4. 2009 Výzva Magistrátu hlavního města Prahy
3. 4. 2009 Summit NATO: Evropa odolává americkému tlaku na posily pro Afghánistán
4. 4. 2009 Afghánistán: Další ztracená válka? William S. Lind
4. 4. 2009 Smutné hraní na demokracii Jan  Polívka
3. 4. 2009 Čtvrteční dohoda skupiny G20 "vyřeší finanční krizi", tvrdil Gordon Brown
3. 4. 2009 Shrnutí: Výsledky londýnského summitu skupiny G20 Karel  Dolejší
4. 4. 2009 Peníze pro MMF jsou peníze pro USA Ladislav  Žák
4. 4. 2009 G20 aneb udržitelné dynamické ekvilibrium ohněm a mečem Daniel  Solis
4. 4. 2009 Celodenní soud s babou mastičkářkou Štěpán  Kotrba
4. 4. 2009 Avaaz: Obama to Prague
4. 4. 2009 Avaaz: Obama v Praze
3. 4. 2009 G20 zapomněla na životní prostředí
3. 4. 2009 Taktika policie zasahující proti demonstrantům na G20 je terčem kritiky
3. 4. 2009 PROGRAM DEMONSTRACÍ proti radaru
3. 4. 2009 Hnutí Nenásilí uvítá Obamu podporou odzbrojení a žádostí o zrušení radaru
3. 4. 2009 130 českých a evropských osobností, politiků a organizací píše Obamovi: ne radaru = ano odzbrojení
3. 4. 2009 Čelit úpadku, čelit sobě John Michael Greer
19. 10. 2008 Michael  Marčák
3. 4. 2009 Magistrát chce vyprovokovat nepokoje v ulicích
8. 11. 2008 Michael  Marčák
3. 4. 2009 Pankrác není na Hradčanech Pavel  Urban
2. 4. 2009 Magistrát zakázal nedělní průvod odpůrců amerického radaru, demonstrace ale bude
3. 4. 2009 O G20 a prohře některých českých politiků, neboli O významu okrajových rozhovorů Uwe  Ladwig
3. 4. 2009 Medveděv: Je šance na to, že USA v Evropě nerozmístí protiraketovou obranu
3. 4. 2009 Čína vyvíjí protilodní raketu středního doletu
4. 4. 2009 Reakce Greenpeace: Špionáž Electricité de France byla rozsáhlejší, než se čekalo
4. 4. 2009 Summit EU-USA: šance zahájit zodpovědnou spolupráci
3. 4. 2009 Jak nebýt otrokářem, ani otrokem Pavel  Urban
3. 4. 2009 Izrael: Policie vyslechla Liebermana kvůli podezření z korupce
3. 4. 2009 Nenávist Miroslavy Němcové Michal  Kuklík
3. 4. 2009 Proč se špiníme s Talibánem, aneb o co jde Michal  Vimmer
3. 4. 2009 Univerzální Jana Hybášková Daniel  Veselý
3. 4. 2009 Volby ako deja vu Karol  Krpala
3. 4. 2009 Zmatená demokracie v České republice Ivan  Sommer
2. 4. 2009 Rozhrnout oponu Josef  Švéda
2. 4. 2009 Důkaz: Nevinní se mají čeho bát
2. 4. 2009 Ne válce, ne NATO
2. 4. 2009 Immanuel Wallerstein: Af-Pak, Obamova válka Immanuel  Wallerstein
2. 4. 2009 Michael  Marčák
2. 4. 2009 Ministr české vlády lže. A co? Lže i premiér. Štěpán  Kotrba
2. 4. 2009 Co kdyby Klaus navrhl jako premiéra Švejnara? Lubomír  Lédl
2. 4. 2009 Protest proti záměru české vlády umístit americká vojska v Brdech, nebo oslava jeho zrušení?
2. 4. 2009 Kosovská fakta a inscenace Petr  Schnur
2. 4. 2009 Obama v Praze: Vzkažme mu, že radar nechceme
2. 4. 2009 Seymour Hersh: Tajné americké jednotky zabíjely v mnoha zemích světa
2. 4. 2009 G20 zklame
2. 4. 2009 Summit G20: Sarkozy a Merkelová chtějí konkrétní výsledky
2. 4. 2009 Pořady z celého světa zadarmo - nový projekt České televize
2. 4. 2009 I člověk, který má obavu z centralizované moci, může být pro jadernou energetiku Vladimír  Wagner
2. 4. 2009 O dvou stranách jedné mince, aneb mluvčí jsou od toho, aby mluvili Irena  Ryšánková
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Globalizace RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2009 G20 aneb udržitelné dynamické ekvilibrium ohněm a mečem Daniel  Solis
9. 3. 2009 Kongres alterglobalizačního hnutí ATTAC v Berlíně: Dialektika úspěchu   
6. 3. 2009 Panarinova katastrofická předpověď Štěpán  Kotrba
19. 1. 2009 Barack Obama a meze americké moci Karel  Dolejší
29. 12. 2008 Bylo, je a bude - aneb šťastný nový rok Josef  Mikovec
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
11. 11. 2008 Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava Martin  Brabec
28. 8. 2008 Gruzií skončil unipolární svět   
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin

Zelení RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2009 G20 aneb udržitelné dynamické ekvilibrium ohněm a mečem Daniel  Solis
27. 3. 2009 Diverzifikovaná, decentralizovaná, občanská a komunální energetika Štěpán  Kotrba
25. 3. 2009 Nudný kolovrátek aktivismu snílků Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu   
18. 3. 2009 Pane Juste, spletl jste si dveře Václav  Hála
11. 3. 2009 Zelená se, zelená? Miloš  Dokulil
9. 3. 2009 Ústřední revizní komise Strany zelených: Čáslavka a Šlegr budou zbaveni všech funkcí   
9. 3. 2009 Jak mohou být zelení atraktivní pro voliče komunistů? Boris  Cvek
9. 3. 2009 Vzkaz pro modrozelenou bandu ve Straně zelených Pavel  Pečínka
9. 3. 2009 Zubová: "Se lháři ve vedení nezíská Strana zelených podporu voličů"   
9. 3. 2009 Jak na stranu "vyžírků uprdelených na teplé sesli" Milan  Daniel
9. 3. 2009 Jakubková: Bursíkovi zůstane beznázorová a nevolitelná monokultura   
9. 3. 2009 Bursík svou výhrou prohrál Zeleným co mohl Štěpán  Kotrba
4. 3. 2009 Demokratická výzva SZ chce více demokracie