11. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Marek Hrubec: Sociální kritika v éře globalizace - Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů
11. 11. 2008

RECENZE

Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava

Marek Hrubec a kol., Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 30, nakladatelství Filosofia 2008. ISBN 978-80-7007-286- 8, EAN 9788070072868

Současný svět je zasažen globální finanční krizí, jež se postupně rozšiřuje v krizi ekonomickou, která má a bohužel v budoucnu bude ještě mít, negativní sociální důsledky pro velkou část obyvatelstva. Zatímco různí analytici popisují její průběh a snaží se najít a vysvětlit její dílčí souvislosti, měli bychom se zaměřit na její zakotvení v širším globálním, ekonomicko-sociálním a politickém rámci, jímž je globální kapitalismus. A právě jeho fungováním, jakož i jeho kritikou a možnostmi jeho změny se zabývá právě vydaný knižní titul Sociální kritika v éře globalizace s podtitulem Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Do publikace přispěli svými studiemi významní světoví i čeští a slovenští autoři oborů sociologie, politologie, ekonomie a filosofie.

Například americký historik Jerry Harris se ve svém příspěvku „Transnacionální kapitalistická třída a boj o hegemonii“ věnuje hlavnímu dialektickému sporu dneška - konfliktu mezi globálním systémem národních států a transnacionálním světovým systémem. Jinými slovy řečeno, je globalizace národní nebo třídní projekt? Ukazuje se, že dochází k ústupu od globalizace založené na národních státech, což je patrné především při pohledu na Evropu. Ale ani v Americe není globalizace pojímána jenom jako národní projekt, tj. projekt americké hegemonie, naopak se stává programem vytvářeným vznikající transnacionální kapitalistickou třídou. Střet těchto dvou přístupů (tj. konflikt mezi americkými hegemonisty a nadnárodními globalisty) se pak odráží i v reálných politických událostech, kde dochází ke konfliktu zastánců těchto dvou pojetí, jako bylo například odvolání Wolfovitze z pozice šéfa Světové banky.

Podobné téma ve své studii „Překonávání teorie imperialismu: globální kapitalismus a nadnárodní stát“ rozvíjí také významný americký sociolog William Robinson a velmi věcně, logicky i empiricky podloženou argumentací, polemizuje se zastánci teoriích „nového imperialismu“, kteří mají své počátky u Hilferdinga a Lenina a dnes jsou jejich hlavními exponenty David Harvey a Ellen Woodová. Jejich hlavní tezí je, že světový kapitalismus 21. století je složen z domácích kapitálů národních ekonomik a světová politika je poháněna vládami, které sledují své vlastní zájmy. Ale copak si tito autoři neuvědomují, vznáší námitku Robinson, že již Marx odmítal národní zájmy jako masku pro třídní a sociálně-skupinové zájmy? A dnešní státy také nemají uzavřené trhy, teritoriálně založenou výrobu ani oddělený finanční systém. Harvey chybně osamostatňuje roli prostoru, když hovoří o „asymetrický vztazích směny“ jako teritoriálních vztazích směny mezi národními státy a opomíjí, že vztahy směny jsou sociálními vztahy mezi sociálními skupinami. Tak například indičtí akcionáři IBM, jež má sídlo v USA, soupeří s akcionáři jiné americké korporace, Cognizant, která je jejich hlavním konkurentem v Indii. V této souvislosti stojí za to upozornit, že se připravuje český překlad Robinsonovi knihy „Teorie globálního kapitalismu“ a že autor v březnu navštíví Prahu a přednese zde dvě přednášky.

Český filosof a sociální vědec Marek Hrubec ve svém příspěvku „Sociální kritika v globálním kontextu“ se zabývá regulací ekonomické globalizace z hlediska sociálních skupin, jež nejvíce negativně postihuje. Ukazuje, že nadnárodně působící finanční instituce a korporace měly v posledních desetiletích zásadní vliv na formování globálního kapitalismu, který odkrývá limity koncentrace kapitálu v národním měřítku. Současně s tím se vyčerpávají možnosti regulace kapitálu ze strany národních států, které nejsou schopny nadnárodní kapitál korigovat. Protesty různých skupin obyvatelstva, například požadavky sociálních fór od lokální roviny až po rovinu globální, však začínají formulovat nadnárodní kritiku. Tato kritika se snaží využít dosavadních možností extrateritoriálního uznání a v návaznosti na jeho rozvinutí nové, nadnárodní formy regulace v regionálním a globálním měřítku. Požadavky kritické teorie sociální spravedlnosti, které autor formuluje zejména k nárokům globálních chudých, ukazují, že nadnárodní kapitál vyžaduje nadnárodní kritiku a nadnárodní regulaci.

Slovenský filosof Ladislav Hohoš ve své studii vnímá globalizaci primárně jako ekonomický proces, který formuje hegemonii globálního kapitalismu a vede k výrazným a zvyšujícím se globálním nerovnostem. Ukazuje možné tři scénáře globalizace, přičemž mimo jiné navazuje na Bondyho úvahy o globalizaci.

Článek dvou amerických politických filosofů, Nicolause Tidemana a Petera Vallentyna, je normativní, tj. snaží se zodpovědět na otázku, jaké by mělo být rozdělování nedostatkových zdrojů ve společnosti (nejen v rámci národního státu, ale i globálně). Zároveň také čtenáře seznámí s přístupem jednoho z hlavních proudů v současné politické filosofii, s tzv. levicovým libertarianismem. Ten, stejně jako pravicový libertarianismus, přiznává jedinci nárok na vlastnictví sebe sama, tj. má zaručena práva, která stát nesmí porušit, mimo jiné, nesmí přerozdělovat výsledky jeho práce. V protikladu k pravicovému libertarianismu ale požaduje, aby každý člověk měl nárok na stejnou hodnotu vnějších tj. přírodních zdrojů (protože ty nebyly nikým vytvořeny, tudíž nemá nikdo větší nárok na jejich vyšší podíl). Ten, kdo si jich přivlastní více, než mu náleží, je povinen platit poplatek za jejich používání. Ten by byl poté přerozdělován těm, kteří si těchto zdrojů přivlastnili méně.

Z dalších autorů jmenujme ještě předního amerického politického ekonoma Samuela Bowlese (který ukazuje, že i v globálně propojené ekonomice je možné realizovat egalitární přerozdělování), podnětného brněnského filosofa Břetislava Horynu (s provokativně znějícím příspěvkem - „Má smrt je protestem proti bídě světa“), významného německého politologa Thomase Poggeho (věnujícího se globální chudobě a lidským právům), americkou politickou filosofku Iris Marion Youngovou (tematizující otázku odpovědnosti a globální spravedlnosti) a známého českého sociologa Jana Kellera (věnujícího se globalizaci ve vztahu ke střední třídě).

V souvislosti s globální finanční krizí lze říci, že žádný jednotlivý stát se svými finančními injekcemi do bankovního sektoru nebyl schopen krizi zastavit - a i nadnárodní řešení krize zatím nevykazuje příliš optimismu. Jinak řečeno, transnacionální kapitalismus vyžaduje transnacionální kritickou odpověď. Kniha ukazuje, že řešení globální finanční krize si lze jen těžko představit bez rozboru fungování globálního kapitalismu a jeho sociálně-kritické analýzy.

                 
Obsah vydání       11. 11. 2008
11. 11. 2008 Pane Topolánku, lež má krátké nohy... Jan  Neoral
11. 11. 2008 O budoucnosti americké protiraketové obrany
11. 11. 2008 "Papaláši" se vracejí ? aneb MF DNES dělá z lidí osly Luděk  Toman
11. 11. 2008 Návrat "papalášů" z dob KSČ? Miloslav  Štěrba
11. 11. 2008 Zápas o svědomí v díle mladého italského bohemisty Petr  Kužvart
11. 11. 2008 Bolestný přerod totalitní společnosti Bohumil  Kartous
11. 11. 2008 Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava Martin  Brabec
11. 11. 2008 Stát nabídl za pochybení soudů přes 100 000 Kč
11. 11. 2008 DNES ODPOLEDNE: Veřejná debata o Rádiu Wave
11. 11. 2008 K obchvatu Prahy: Expanze hlavního města do krajiny je nežádoucí
11. 11. 2008 Obama připravuje plány na likvidaci Guantánama
11. 11. 2008 Spojené státy dovolily americké armádě, aby prováděla nájezdy na cizí území na Blízkém Východě, v Asii a v Africe
10. 11. 2008 Obama bude vetovat kontroverzní Bushovy zákony
11. 11. 2008 Americký radar v České republice: K čemu je to dobré?
11. 11. 2008 Prognoza růstu obyvatelstva, neboli Málo se ví, ale stejně by nám to mělo něco říkat Uwe  Ladwig
11. 11. 2008 Poděkování
10. 11. 2008 Zdravotní pojišťovny hromadí peníze na svých účtech protiprávně, říkají lékaři
10. 11. 2008 Rusko, Gruzie a USA: Dvojí metr v praxi Edward S. Herman
10. 11. 2008 Několik vzpomínek na obchvat Plzně František  Řezáč
10. 11. 2008 Zákon o sociálních službách po dvou letech Martina  Dostálová
10. 11. 2008 Dršťky v mrazáku Jaroslav  Hutka
10. 11. 2008 Americká tajná služba USSS tvrdí, že projevy Sarah Palinové zhoršily osobní bezpečnost Baracka Obamy Karel  Dolejší
10. 11. 2008 Usnesení České lékařské komory: nemravnost ministra, vlády i zdravotních pojišťoven ohrožuje pacienty
10. 11. 2008 NYT: Obama a válka proti mozkům Jiří  Drašnar
10. 11. 2008 Robert Fisk: Obama bude muset platit za osm let Bushových bludů
9. 11. 2008 Obamův poradce popřel údajný slib Kaczyńskému ohledně protiraketové obrany Karel  Dolejší
10. 11. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část II Jaroslav  Ungerman
8. 11. 2008 Zukunftsinstitut: Scénáře finanční krize na pozadí chaosu Karel  Dolejší
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008

Globalizace RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2008 Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava Martin  Brabec
28. 8. 2008 Gruzií skončil unipolární svět   
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 12. 2006 Paradigma o civilizaci jako velkém rozcestí Josef  Skála
6. 12. 2006 Základem světové bezpečnosti nemohou být jaderné ponorky ani střely Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba