18. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2009

Pane Juste, spletl jste si dveře

Polemika se článkem Vladimíra Justa "Čtyři důvody proč vstoupit do Strany zelených"

Vážený pane Juste, zastávám názor, že environmentalismus a vlastenectví nejsou v rozporu, ale naopak jejich symbióza má potenciál stát se myšlenkovým východiskem civilizovaného přechodu od hospodářského růstu k udržitelnému rozvoji v naší zemi, stejně jako v dalších, zejména evropských státech. Cítím se proto povolán polemizovat s Vaším článkem, ve kterém jste namíchal obsažný a pestrý koktejl urážek svých názorových oponentů, prezidentem Klausem počínaje a Demokratickou výzvou (ač ji přímo nejmenujete) ve Straně zelených konče.

S prezidentovými názory na globální oteplování nebo neviditelnou ruku trhu nesouhlasím, s mnoha jinými jeho názory naopak ano a pokládám jej za zodpovědného státníka a důstojného pokračovatele jeho prvorepublikových předchůdců. Vytýkáte mu nevybíravými a zavádějícími slovy, že odmítá vztyčit vlajku EU nad Hradem. Tedy si laskavě uvědomte, že ani nad Buckinghamským palácem nebo Downing Street 10 v Londýně -- hlavním městě členské země EU -- tato vlajka nevlaje. Za přednost Bursíkova vedení SZ pokládáte prezidentskou nominaci Jana Švejnara (abyste vzápětí Olze Zubové vytkl údajné sabotérství). V té urážce státnosti, kterou loňská prezidentská volba byla, mi byl sympatický postoj lidoveckého vedení, které svým zákonodárcům vzkázalo: volte si koho chcete. Nominace profesora Švejnara mi přišla neuvěřitelně nepoctivá (a proto po zásluze neúspěšná) jak od ČSSD, tak od Strany zelených. Vždyť kandidát programově neměl ani s jednou z těchto stran nic společného. Jediné, co mohlo tuto účelovou koalici opoziční ČSSD a vládní SZ (tedy Bursíka, ne nějaké údajně se sociálními demokraty sympatizující vnitřní opozice) spojovat, byla iracionální nenávist předsedů obou stran k Václavu Klausovi, ne nepodobná nenávisti Vaší.

Přitom Vámi zmiňovaný Ladislav Smoljak spolu se svým divadelním kolegou už v předchozí prezidentské volbě doporučovali, aby proti Klausovi kandidoval profesor Erazim Kohák. Mohl být kandidátem přijatelným pro všechny parlamentní strany mimo ODS. V jedné osobě člen ČSSD, hluboce věřící křesťan, ekologický filosof, odpůrce amerického radaru. Pro ten poslední důvod asi pánové svůj návrh neopakovali. Vím samozřejmě, že pan profesor měl také věkové a zdravotní důvody, proč už poprvé odmítl. Jen jsem si nemohl odpustit jeho osobu zmínit a dát do protikladu ke skutečně nominovanému protikandidátovi.

Zmiňujete jako úspěchy vedení SZ, že do vládního prohlášení vtělilo zelenou agendu "od energetiky, ekologické daně, těžebních limitů či omezení kamionů..." Jednak je třeba říci, že se tak stalo dávno před rozkolem ve straně a na vyjednávání se významně podílela i nyní vyloučená tehdejší místopředsedkyně Dana Kuchtová. A za druhé Dana Kuchtová požaduje, aby dohody byly plněny. Tedy jak to je s jednotlivými body:

Energetika (kterou jste cudně odbyl jedním slovem, abyste neznechutil příznivce jádra?): Koaliční smlouva obsahuje zákaz přípravy výstavby dalších jaderných zdrojů. Už byl porušen samotným Bursíkovým MŽP, které souhlasilo se zahájením procesu EIA na dostavbu Temelína (namísto toho, aby koalice uplatnila státní vliv v ČEZ a ten příslušnou žádost nepodal). Větrné a především solární elektrárny jsou (za současného fungování energetiky jako celku, principiální příklon k obnovitelným zdrojům nezpochybňuji) hlavně penězovodem od občanů k jejich majitelům.

Ekologická daňová reforma se v uskutečněné podobě stala marginálním, bezzubým opatřením.

Těžební limity byly zachovány, vzápětí však jsou na vládní úrovni znovu zpochybňovány v souvislosti s "Pačesovou zprávou" nebo plynovou krizí.

Omezení víkendových jízd kamionů , které mohlo být vyřešeno exekutivním aktem týden po nástupu vlády, se řeší déle než dva roky.

Tvrdíte, že "militantní antiradaristé" (v SZ) nevzali na vědomí členství v ČR v NATO. Mnohokrát bylo prokázáno, že zamýšlené americké základny u nás a v Polsku nemají být pod velením NATO. Především si ale uvědomte, že členy NATO jsme od roku 1999, a politický program SZ přijatý čtyři roky poté, v roce 2003, uvádí "Nepodpoříme zřízení základen jakékoli zahraniční armády na území České republiky."

O NATO jako takovém říkají programové dokumenty SZ toto:

"Zelení budou usilovat o to, aby evropské bezpečnostní síly v budoucnu mohly nahradit NATO v Evropě. Zelení prosazují, aby se státy EU i v bezpečnostní a obranné politice výrazněji řídily zájmy společné evropské zahraniční politiky a aby vůči USA vystupovaly sebevědoměji, a to i v rámci NATO, zvláště bude-li zahraniční politika Spojených států nadále tak jednostranná a z řady závažných důvodů sporná, jak tomu je v rámci tzv. boje proti terorismu po 11. 9. 2001."

Volební program SZ Kvalita života, 2006

"Zelení jsou proti násilí a donucování jako hlavním prostředkům řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Staví se proti krátkozrakému vnímání bezpečnosti jako vojenské rovnováhy mocenských celků. Podporujeme prevenci, mírové řešení konfliktů a odstraňování jejich politických, ekonomických, sociálních a dalších příčin. Dodržování mezinárodního je spojeno s jeho vymahatelností, a tedy i vojenskou silou. Tyto donucovací aktivity uskupení, jako je NATO či jiných regionálních organizací Strana zelených podpoří jen tehdy, pokud jsou posledním možným nástrojem a vedou k dosažení cílů shodných s našimi principy."

Politický program SZ Vize ekologické demokracie, 2003

"Militantní antiradaristé" pouze žádají, aby ve věci neupravené koaliční smlouvou dávali poslanci a ministři SZ přednost stranickému programu, a ne loajalitě -- ke komu vlastně?

Příznivce Guevary a Cháveze jsem zatím v SZ nepotkal, ale Evropská strana zelených, jíž je SZ členem, v září 2008 podpořila tiskovým prohlášením bolivijskou vládu prezidenta Evo Moralese.

"Bojovníkem za srbské Kosovo" jistě myslíte předsedu pardubické krajské organizace Pavla Křivku. Jednak jsem přesvědčen, že krajským předsedou je ne přesto, ale právě proto, že je bojovníkem mj. za tuto věc, za druhé petici za registraci strany s příslušným názvem podepsaly ještě před svým vyloučením také obě autenticky zelené poslankyně. Především byste se ale měl vyjádřit, pokud naopak Vy jste proti tomu, aby Kosovo bylo součástí Srbska, zda si analogicky přejete, aby tzv. Sudety přestaly být součástí České republiky.

Vzhledem k citovaným programovým bodům ohledně zahraniční a obranné politiky a vzhledem k důležitosti, kterou přikládáte svým vlastním opačným názorům, Vám mohu jen vzkázat, že s úmyslem vstoupit do Strany zelených jste si "spletl dveře". Zmiňujete elektorát ODA, US/DEU, Evropských demokratů, "iniciativ typu Děkujeme, odejděte!", Šiklovou, Švejnara, Smoljaka. Proč spolu s nimi, Gabalem, Hybáškovou, Kocábem a Schwarzenbergem nezaložíte stranu, jejíž program byste napsali podle svých představ? Až Bursík s Katuškou prohrají volby do EP, třeba se k Vám přidají a napíší ekologickou a genderovou kapitolu. Bez ironie si myslím, že přes pět procent byste se dostali. Jen by bylo vůči voličům poctivé neznásilňovat stranu, jejíž ideologií má být environmentalismus, a přijít s výstižným názvem -- třeba "Pražská strana atlantizujících elit".

Vážení čtenáři,

pokud souhlasíte s mými slovy, nebo k nim třeba máte výhrady, ale dočetli jste až sem proto, že je Vám sympatická názorově pluralitní Demokratická výzva -- frakce Strany zelených, kvůli jejímuž založení byli ze SZ vyloučeni Dana Kuchtová, Věra Jakubková, Olga Zubová a Martin Čáslavka, jste na rozdíl od pana Justa právě těmi, kteří by do SZ měli vstoupit. Stejně, jako jsem to před krátkým časem udělal já, když jsem si řekl, že kibicování zvenčí už bylo dost. Rozhodnout se pro to je těžké, udělat to až překvapivě snadné. Stejně jako založit novou základní organizaci, kterou mohou tvořit už tři lidé. A přitom na sjezd vysílají svého jednoho delegáta, stejně jako každých osm členů některé početné a tradiční základní organizace. A tu organizaci nemusíte zakládat ani v místě svého bydliště (kde to třeba ani nejde, protože tam už nějaká, třeba "bursíkovská" je), ale v jakékoli obci nebo části statutárního města, kde ještě "není obsazeno". Přesně tak postupovali Bursíkovi příznivci před loňským sjezdem, významně to přispělo k jejich vítězství, umožnilo zmrzačení republikové rady a vedlo až k současnému vylučování. Jiná cesta k zabránění nežádoucím změnám stanov a programu, k získání převahy v orgánech strany a k odvolání nebo dobrovolnému odchodu Bursíka z funkce předsedy (nikoli jeho vyloučení ze strany) než popsaný nábor nových členů nevede. Jsem přesvědčen o tom, že potenciál získávat za členy obyčejné lidi, kterým je vlastní přirozený způsob života nějak kompatibilní s programem SZ, je větší, než Bursíkův potenciál získávat mezi zaměstnanci jím ovládaných úřadů další formálně oddané příznivce a než získávat upřímně oddané, ale do špatných dveří se dobývající zájemce, jakým je pan Just.

                 
Obsah vydání       18. 3. 2009
18. 3. 2009 Proč je Avigdor Lieberman tím nejhorším, co se mohlo stát Blízkému východu
18. 3. 2009 Rusko oznámilo, že začne modernizovat svou armádu
18. 3. 2009 Širší kontext rozhodnutí v kauze "soudní mafie" Ivan  Brezina
18. 3. 2009 "Nebylo by problémem vytvořit internetové stránky"
18. 3. 2009 Hlásím se jako první kandidát
18. 3. 2009 Následky amoku ve Winnenden, neboli Skvělé kšefty s iracionalitou Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Americký hlas proti navrhovanému radaru v České republice
18. 3. 2009 American voice against proposed radar in the Czech Republic John Lindsay Poland
18. 3. 2009 Vláda prohrála ve Sněmovně: opozice dosáhla stažení radaru
18. 3. 2009 Pane Juste, spletl jste si dveře Václav  Hála
18. 3. 2009 Zelení usilují o snížení ochrany proti diskriminaci Anna  Čurdová
18. 3. 2009 Obě sporné výškové stavby na Pankráci žalovány u soudu Petr  Kužvart
18. 3. 2009 Magistrát zahájil novou vlnu změn územního plánu
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
18. 3. 2009 Globalizace kultury - stále hlubší dopady na myšlení lidí i na politiku Boris  Cvek
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
18. 3. 2009 Ceny Sever-Jih 2009 uděleny
18. 3. 2009 Vládní nic
18. 3. 2009 Papež cestuje do Afriky Štěpán  Kotrba
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 Propusťte kubánské vězně svědomí, vyzývá Amnesty International
17. 3. 2009 Británie ho vrátila. V Darfuru ho popravili
17. 3. 2009 Vliv konopí na rozvoj schizofrenie zpochybněn Bushka  Bryndová
18. 3. 2009 Kolik je vlastně Zelených?
18. 3. 2009 Rajko Doleček: "Je načase, aby se NATO dostalo před mezinárodní soud" Rajko  Doleček
18. 3. 2009 Vědecký výzkum "rovnováhy mezi bezpečností a svobodou"
17. 3. 2009 Hrozí kulturní bankrot
17. 3. 2009 Konec zatlačování, konec mentorování - jasné priority a respekt Karel  Dolejší
17. 3. 2009 Smí Care zneužívat ty, kterým chce pomoci? Jan  Paul
17. 3. 2009 Americký sen Tomáš  Stýblo
17. 3. 2009 Přijde i krize pojišťováků?
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Nepravdy a nepřesnosti o Podkarpatské Rusi
18. 3. 2009 Proč kopat do Sudetských Němců?
18. 3. 2009 Kopání do sudetských Němců? Petr  Nachtmann
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Zelení RSS 2.0      Historie >
18. 3. 2009 Pane Juste, spletl jste si dveře Václav  Hála
11. 3. 2009 Zelená se, zelená? Miloš  Dokulil
9. 3. 2009 Ústřední revizní komise Strany zelených: Čáslavka a Šlegr budou zbaveni všech funkcí   
9. 3. 2009 Jak mohou být zelení atraktivní pro voliče komunistů? Boris  Cvek
9. 3. 2009 Vzkaz pro modrozelenou bandu ve Straně zelených Pavel  Pečínka
9. 3. 2009 Zubová: "Se lháři ve vedení nezíská Strana zelených podporu voličů"   
9. 3. 2009 Jak na stranu "vyžírků uprdelených na teplé sesli" Milan  Daniel
9. 3. 2009 Jakubková: Bursíkovi zůstane beznázorová a nevolitelná monokultura   
9. 3. 2009 Bursík svou výhrou prohrál Zeleným co mohl Štěpán  Kotrba
4. 3. 2009 Demokratická výzva SZ chce více demokracie   
2. 3. 2009 Bursík a Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám   
19. 2. 2009 Zelená štvanice začala Miroslav  Suja
9. 2. 2009 Energetika podle Obamy Jiří  Krautwurm
7. 2. 2009 Tonoucí zelený se i blobu chytá Ivan  Větvička
6. 2. 2009 O jádru zodpovědně, je to politikum Václav  Hála