23. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2009

Wall Street: Zločiny proti lidskosti

Viníci hospodářské krize předvedli banalitu zla

KD│Finančníci pojišťovny AIG obdrželi miliónové odměny, protože jejich smlouvy byly založeny na uskutečněných transakcích, nikoliv na důsledcích těchto transakcí. Dvaatřicetiletý prodejce hypoték mi řekl: "Představoval jsem si, že má práce spočívá v uzavření smlouvy... Ať už potom přijde cokoliv - je to problém zákazníka, ne můj." Řada vedoucích pracovníků firem obdržela přepychové odměny navzdory tomu, že rozbili světové hospodářství, způsobili škody v hodnotě bilionů dolarů a rozvrátili miliony životů, napsala Shoshana Zuboff pro Business Week.

Většina expertů nyní hledá příčinu tohoto šílenství v nedostatečné regulaci a dohledu. Nebo poukazují na zavádějící program pobídek související s tlakem akcionářů, který spojil odměny pro vedení firem s hodnotou jejich podílů. Tyto faktory jsou jistě důležité, nicméně ignorují samu podstatu krize, kterou je děsivé lidské selhání.

Každý den mi ekonomické zpravodajství připomíná úvahy Hannah Arendtové o nacistickém válečném zločinci Adolfu Eichmannovi obsažené v její reportáži pro The New Yorker z jeruzalémského procesu před pětačtyřiceti lety. Arendtová přemítala o "zvláštním propojení bezstarostnosti a zla" a snažila se je vyjádřit slavnou formulací "banalita zla". Podle Arendtové Eichmann nebyl "zvrhlý ani sadistický," ale "děsně a odstrašujícím způsobem normální."

Odtržení od reality

Byl to nový typ zločince, účastník "administrativního masakru", který své zločiny spáchal "za podmínek, jež mu téměř znemožňují pochopit nebo pocítit, že jedná špatně." Eichmann neměl jiné motivy než ty, které Arendtová popsala jako "mimořádnou horlivost ve věci osobního vzestupu... nikdy nepochopil, co dělá. Toto odtržení od reality a tato bezstarostnost mohou způsobit více škody než všechny zlé instinkty dohromady," uzavírá Arendtová své poučení, které si z Jeruzaléma odnesla.

Hospodářská krize není jistě holocaustem, ale odvíjí se od obchodního modelu, který rutinně způsobuje podobný typ odtrženosti a bezstarostnosti, což vede k dalekosáhlému odstranění individuálního morálního úsudku. Jak se o chování uvnitř finančních institucí dozvídáme více, vidíme, že téměř všichni přijali bezstarostný systém odměňující transakce, ale odmítající odpovědnost za důsledky těchto transakcí. Bankéři, brokeři a finanční specialisté byli ochotnými účastníky sebestředného obchodního modelu, který oslavuje to, co je dobré pro insidery organizace, zatímco kohokoliv zvenku dehumanizuje a distancuje se od něj.

Institucionalizovaný narcismus a opovržení "druhým" nalezl své krajní vyjádření v odvětví "subprime" hypoték a investicích odvozených od těchto hypoték. V příliš mnoha případech byla rizika dlužníků a investorů prostě považována za externality, za něž nikdo nenese zodpovědnost. Pokud byla rodina nucena opustit dům, nebo byla penze důchodkyně vystavena nevyzpytatelným rizikům, nikdo se nesnažil představit si tyto lidské bytosti. Jejich utrpení bylo pro insidery neviditelné: Bylo do té míry neviditelné, jako by prakticky ani neexistovalo.

Chybějící empatie

Emoční distance usnadňovala jednání v úzkém vlastním zájmu, tak jako ve válce - bez běžných pocitů empatie, které nás varují před bolestí druhých a definují nás jako lidské bytosti. Narcistický obchodní model představuje moderní "okolnosti", které jednotlivcům umožňují ignorovat škodlivé důsledky jejich rozhodnutí. Právě to připravilo podmínky pro skutečný administrativní ekonomický masakr.

Navzdory hlubokému pochopení Arendtové pro nacistický systém, s nímž byl Eichmann konformní, autorka trvala na tom, že se centrální morální problém - nejen v tomto procesu, ale vždy - týká podstaty a fungování individuálního morálního úsudku. "To co jsme očekávali od těchto procesů, jejichž obžalovaní se dopustili 'zločinů proti právu', je to, že lidské bytosti budou schopny odlišit dobré od zlého dokonce i tehdy, když vše, co je může vést, představuje jen jejich vlastní úsudek, který je navíc v naprostém rozporu s tím, co musejí považovat za jednomyslný názor všech okolo."

Eichmannův proces vyslal světu poselství o tom, že jedinci musejí nést odpovědnost za svůj úsudek dokonce i tehdy, jestliže se "bezstarostně" přizpůsobili škodlivým institucionálním okolnostem. Toto poselství se neomezuje jen na nevýslovné hrůzy masového vraždění. Má význam pro vztah mezi individuálním úsudkem a institucionálními procesy v jakékoliv situaci. Je to poselství, které říká: Nemůžeš prostě ze špatností, jichž ses dopustil, obviňovat systém. Avšak tisíce mužů a žen pověřených péčí o náš hospodářský blahobyt systematicky zaostávalo za minimálním standardem civilizovaného chování. Nebyli s to rozeznat dobré od zlého. Buď se úsudku vzdali, nebo se jím neřídili. Toto selhání definuje jádro hněvu veřejnosti po každém odhalení exotických prémií. Spíše než touhu po pomstě za tím hledejme vzpouru proti banálnímu zlu.

Rozhořčení veřejnosti ukazuje smysl pro mravnost, který je hlubší a pravdivější než zákony ochraňující samoúčelné obchodní praktiky. Je to výzva po návratu ke komunitě, k návratu na místo, kde jsou lidé s to odlišit dobré od zlého, protože se navzájem znají. Odtud požadavky veřejnosti - nejde o příkazy - aby naši lídři znova prokázali své schopnosti, aby dostáli povinnosti říci, co je správné, i kdyby to znamenalo čelit žalobám a rozzlobit bankéře.

Vakuum po morálním vedení

Edward Liddy, který byl nedávno jmenován předsedou správní rady AIG, zpočátku doporučoval, aby se v odměnách pokračovalo, i když to shledával "znechucujícím a obtížným". Pan Liddy tedy propásl okamžik, který mohl být světlým bodem jeho kariéry - když nedokázal hned od první chvíle trvat na tom, co považuje za dobré, navzdory "jednomyslnému nesouhlasu všech okolo". Ani pan Liddy, ani kdokoliv z Obamovy administrativy nepředvedl tento typ morálního vedení - a nyní čelí požadavku veřejnosti, aby zaměstnanci AIG své odměny vrátili.

Existenční bezpečnost miliónů lidí byla ohrožena a zničena. Nikdo není v bezpečí před ničením hodnot spuštěným banálním zlem tohoto sebestředného obchodního modelu a jeho nepochybujících účastníků, kteří nedokázali obhájit svůj morální úsudek. Naléhavé poučení pro dědice kapitalismu se ozývá z každého titulku: Neexistuje "druhý"; jsme tu pouze my. Škoda považovaná za "jejich" se stala všeobecnou bídou globálních rozměrů.

Od doby Eichmanna v Jeruzalémě se rozvinulo naše chápání lidských práv, které nyní zahrnuje ekonomická, sociální a kulturní práva. Všeobecná deklarace lidských práv přijatá OSN hovoří o "prosazování společenského pokroku a lepších životních standardů ve větší svobodě." Komise OSN pro lidská práva vyzvala obchodní komunitu k zodpovědnosti a prohlásila, že "transnacionální korporace a další obchodní podniky jsou jakožto součásti společnosti také zodpovědné za prosazování a dodržování lidských práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci."

Hospodářská krize ukázala, že banalita zla založená v široce přijatém obchodním modelu představuje riziko pro celý svět. Neměly by tyto společnsti nést zodpovědnost za dodržování mezinárodních standardů? Neměli by jednotlivci, jejichž jednání přineslo tak devastující následky, být voláni k zodpovědnosti z hlediska těchto morálních standardů?

Věřím, že odpověď zní ano. Že v krizi roku 2009 zpronevěra, konflikt zájmů, lhostejnost k utrpení, vyhýbání se zodpovědnosti a systémová absence individuálního morálního úsudku způsobily administrativní ekonomický masakr takového rozsahu, že to naplňuje skutkovou podstatu hospodářského zločinu proti lidskosti.

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       23. 3. 2009
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
23. 3. 2009 Čeští samci v Evropě Marie  Haisová
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Literární noviny: namísto peněz od partaje peníze od lobbisty Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Nemusíme čekat, až příslušníci hnutí "Pro life" u nás někoho zavraždí
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 O umění jinak 2. Anděla  Horová
23. 3. 2009 Komu zůstane Černý Petr poklesu...?!? Ladislav  Žák
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Česká republika není obnovitelná
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
23. 3. 2009 Bývalý velitel srbských eskader smrti byl agentem CIA
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti   
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii   
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
17. 3. 2009 Americký satirik rozdrtil pověst televizních finančních "odborníků"   
16. 3. 2009 Finančná kríza a periféria Joachim  Becker, Karin Küblböcková
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA   
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky   
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu   
11. 3. 2009 Střední Evropa: Blýskání na lepší časy   

USA 2009: Obama a očekávání RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti   
18. 3. 2009 American voice against proposed radar in the Czech Republic John Lindsay Poland
17. 3. 2009 Konec zatlačování, konec mentorování - jasné priority a respekt Karel  Dolejší
13. 3. 2009 Scott Ritter: Obamo, vyřiď to s B týmem   
13. 3. 2009 Debata Hersh-Mondale: Americká ústavní krize   
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky   
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá   
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu   
11. 3. 2009 Střední Evropa: Blýskání na lepší časy   
7. 3. 2009 Clintonová, Lavrov a chybné výkony Karel  Dolejší
7. 3. 2009 Obama je přepracovaný   
6. 3. 2009 Panarinova katastrofická předpověď Štěpán  Kotrba
6. 3. 2009 Clintonová v Ženevě: Zlepšování vztahů s Ruskem není zradou spojenců   
4. 3. 2009 Medveděv jednoduše odmítl stát se rukojmím Teheránu Karel  Dolejší