18. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2009

Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu

"Ó, nalej nám svůj jed, ať dodává nám síly!
Chceme se pohroužit, jak okoušíme ho,
v hloub, Peklo nebo Ráj - co na tom v této chvíli? -
v hloub hloubek Neznáma - pro objev nového!"


Baudelaire, Ch.: Cesta. Překlad Svatopluk Kadlec

"Jestliže ontologie hypostazují přírodní síly nepřímo, prostřednictvím objektivizovaných pojmů, a tím podporují nadvládu člověka nad přírodou, doktrína pokroku hypostazuje ideál nadvlády přímo - a nakonec sama degeneruje ve statickou, derivativní mytologii. Pohyb sám o sobě, oddělený od sociálního kontextu a lidského cíle, se stává pouhou iluzí pohybu, špatným nekonečnem mechanického opakování."

Horkheimer, M.: Eclipse of Reason. New York, Oxford University Press 1947. P. 133-134

"Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten"

Psal se rok 1918. Vojáci poražené německé armády se vraceli domů a zjišťovali, že republikánské strany mají pro hrdiny císařství jen málo pochopení. Ale oni přece něco zažili, "trpěli pro vlast", a teď o ně nikdo nejevil zájem...

Už v prosinci tedy záložní důstojník Franz Seldte pro všechny, kdo si připadali zbyteční, založil spolek Stahlhelm. Navzdory vágním řečem o monarchii byl bez politického programu. Stahlhelm chtěl zkrátka změnu. Sdružoval ty, kdo si pokládali za čest, že nedokážou určit svůj směr - a kteří se shromáždili, aby jim někdo znova směr stanovil. Nakonec se stal útočištěm 550 tisíc hochů, kteří nevědí co chtějí, ale nedají pokoj, dokud to nedostanou. Koncem 20. let byl rozhodně největší opoziční organizací v Německu - a dosud zcela postrádal politický program.

V té době už ale odmítání statu quo přivedlo Stahlhelm k prvním kontaktům s dosud marginální a nepočetnou NSDAP. V roce 1931 spolu s touto stranou vstoupil do "Harzbugské fronty". V lednu 1933 se pak hlava Stalhelmu Seldte stala ministrem práce v Hitlerově kabinetu - a už o rok později se všichni ti, jež vlastenecká mužnost žádala, aby se dali k dispozici, konečně dočkali: Po sloučení s SA v jejich čele stanul dominantní náckovský gay Ernst Röhm. Další!

Nové jakožto nádrž smyslu?

Anglosasky učesaná definice moderny, kterou s oblibou uvádí Jan Čulík, je vlastně zpětnou idealizací. Likvidace zkušenosti modernizací byl drastický proces, o němž lze jistě eufemisticky napsat, že lidé ve změněné situaci shledali dosavadní zkušenost nepoužitelnou. Takový přístup ovšem ponechává stranou to hlavní: Fascinaci změnou, jíž se moderní kultura vyznačovala především. Fascinaci změnou za každou cenu.

Sto padesátý aforismus Adornovy knihy Minima moralia polemizuje s Benjaminovou estetikou, která v reakci na některé Brechtovy postupy používala pojem "projasňování šoky". Psychoanalytik Adorno se ovšem ptá: Jaká společenskohistorická situace a jaký typ osobnosti se vyznačují takovouto fascinací novým -- naprosto bez ohledu na obsah? Kde se bere toto vábení změnou, ať už přinese cokoliv?

Motiv zmíněné fascinace je klasicky zpracován dvěma autory - Charlesem Baudelairem v cyklu La Mort a Edgarem Allanem Poem v Pádu do maelströmu. V obou případech se závrať z neznámé hrozby jakousi podivnou alchymií náhle mění v příslib štěstí. "Nové - ono bílé místo ve vědomí, očekávané jakoby s přivřenýma očima - se jeví coby formule, jejímž prostřednictvím je z hrůzy a beznaděje extrahován stimul. To on dává vykvést zlu," píše Adorno.

Kult nového je ovšem rebelií proti likvidaci kvalit. Ve světě, kde už devalvovaná zkušenost závislá na sériové výrobě nic nového nenabízí, vše je jen další kopií, nic originálem - právě v tomto světě novost sama usedá na uprázdněný trůn božstva. Přitahuje k sobě veškerou auru věcí tvořících kdysi lidský svět, jenž byl nyní odkouzlen, a touto kompenzační operací se stává příslibem návratu smyslu, jenž přestal být zakoušen a stal se abstraktní představou. Adorno to dokládá na vývoji pojmu "sensace", který v dobách Lockových značil prostě percepci, zatímco už ve 40. letech 20. století odkazoval na skandál iniciovaný bulvárem.

Psychopatologie moderny

Při bližším zkoumání se ukazuje, že Baudelairovo mnohonásobně se opakující a abstraktní "nové" je vlastně prázdným konceptuálním schématem zakrývajícím Nietzschův věčný návrat. Prožitek s tímto návratem spojený ovšem dost připomíná traumatickou neurózu. "Sensace, v nichž se masochista vzdává novému, jsou jako mnohé regrese." Ontologie baudelairovské moderny odpovídá psychoanalytickému popisu infantilních parciálních pudů - a to, co v dřívějších dobách bývalo subjektem, je v nespojitém čase fiktivního života tvořeném řetězci konvulzivních "sensací" unášeno hned tím, hned zase oním směrem. Takový nástup nacismu byl ovšem absolutní senzací: Goebbels už v jednom z prvních projevů prohlásil, že nacionální socialisté přinejmenším nejsou nudní. A měl úplnou pravdu. V porovnání se stimulační hodnotou šoku je jeho obsah nedůležitý. Pojďme se ubavit k smrti...

Svědectví o životě v moderní době, která nám zanechali Poe a Baudelaire, jsou široce dostupná, ale málokoho ještě nutí k reflexi. Samy klíčové motivy byly na Západě vytěsněny do osnov a podvědomí, jejich paradigmatická hodnota zůstává zpravidla nepostřehnuta. Když se tedy v panické situaci uprostřed globální ekonomické krize naráz opět kdosi zabývá abstraktním novým, od nějž si slibuje "jakési cosi", musíme odejít až na samý okraj temné propasti okcidentální kultury, abychom v konceptuální skladbě pro teenagery mezi brazilskými bubny ve wagnerovských kadencích a farinelliovských partech z oka hurikánu slyšeli, že je to celé opět jen zdání - poněvadž nové instituce prostě nelze zbudovat na osobních prožitcích:

Now I'll die singing:
I've been such a fool
I've been so afraid
From my heart to you I say:
- I'll be here to stay!

                 
Obsah vydání       18. 3. 2009
18. 3. 2009 Proč je Avigdor Lieberman tím nejhorším, co se mohlo stát Blízkému východu
18. 3. 2009 Rusko oznámilo, že začne modernizovat svou armádu
18. 3. 2009 Širší kontext rozhodnutí v kauze "soudní mafie" Ivan  Brezina
18. 3. 2009 "Nebylo by problémem vytvořit internetové stránky"
18. 3. 2009 Hlásím se jako první kandidát
18. 3. 2009 Následky amoku ve Winnenden, neboli Skvělé kšefty s iracionalitou Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Americký hlas proti navrhovanému radaru v České republice
18. 3. 2009 American voice against proposed radar in the Czech Republic John Lindsay Poland
18. 3. 2009 Vláda prohrála ve Sněmovně: opozice dosáhla stažení radaru
18. 3. 2009 Pane Juste, spletl jste si dveře Václav  Hála
18. 3. 2009 Zelení usilují o snížení ochrany proti diskriminaci Anna  Čurdová
18. 3. 2009 Obě sporné výškové stavby na Pankráci žalovány u soudu Petr  Kužvart
18. 3. 2009 Magistrát zahájil novou vlnu změn územního plánu
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
18. 3. 2009 Globalizace kultury - stále hlubší dopady na myšlení lidí i na politiku Boris  Cvek
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
18. 3. 2009 Ceny Sever-Jih 2009 uděleny
18. 3. 2009 Vládní nic
18. 3. 2009 Papež cestuje do Afriky Štěpán  Kotrba
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 Propusťte kubánské vězně svědomí, vyzývá Amnesty International
17. 3. 2009 Británie ho vrátila. V Darfuru ho popravili
17. 3. 2009 Vliv konopí na rozvoj schizofrenie zpochybněn Bushka  Bryndová
18. 3. 2009 Kolik je vlastně Zelených?
18. 3. 2009 Rajko Doleček: "Je načase, aby se NATO dostalo před mezinárodní soud" Rajko  Doleček
18. 3. 2009 Vědecký výzkum "rovnováhy mezi bezpečností a svobodou"
17. 3. 2009 Hrozí kulturní bankrot
17. 3. 2009 Konec zatlačování, konec mentorování - jasné priority a respekt Karel  Dolejší
17. 3. 2009 Smí Care zneužívat ty, kterým chce pomoci? Jan  Paul
17. 3. 2009 Americký sen Tomáš  Stýblo
17. 3. 2009 Přijde i krize pojišťováků?
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
18. 3. 2009 Nepravdy a nepřesnosti o Podkarpatské Rusi
18. 3. 2009 Proč kopat do Sudetských Němců?
18. 3. 2009 Kopání do sudetských Němců? Petr  Nachtmann
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
18. 3. 2009 Krásná nová změna... jako ta stará, pro změnu Karel  Dolejší
18. 3. 2009 I spravedlivý obchod na rozcestí? Jiří  Silný
17. 3. 2009 O interpretaci slov pana Bernanke, neboli O pískání v tmavém lese Uwe  Ladwig
17. 3. 2009 Americký satirik rozdrtil pověst televizních finančních "odborníků"   
16. 3. 2009 Finančná kríza a periféria Joachim  Becker, Karin Küblböcková
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA   
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky   
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu   
11. 3. 2009 Střední Evropa: Blýskání na lepší časy   
10. 3. 2009 Jako "Východní Evropa" už jsi i na jídelníčku! Miloš  Dokulil
10. 3. 2009 Světová banka: USA táhnou svět do recese   
10. 3. 2009 Stiglitz: Světovou banku a Mezinárodní měnový fond musí nahradit OSN   
10. 3. 2009 Velbloud, ten se nemá, aneb leží Rumunsko ve střední Evropě? Karel  Dolejší