23. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2009

Česká republika není obnovitelná

Několik připomínek k článku "Česká republika je obnovitelná"

Nejsem povoláním energetik, ale jsem technik a mám tudíž určitou představu o reálnosti některých řešení v technické oblasti. Z tohoto důvodu mě dost vyděsil článek s podtitulem "Stanovisko národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k energetické koncepci České republiky", kde jako příklad úspěšného řešení byl uveden "plán transformace hessenské elektroenergetiky do 100% obnovitelné formy do roku 2025 zpracovaný firmou JUWI GmbH". Jak jsem zjistil, z původního článku EUROSOLARu Energetická země Hessensko:
100% obnovitelné energie na trhu s elektřinou do roku 2025 , článek v BL (ne)úmyslně neuvádí některé další údaje, které reálnost tohoto "plánu", zpochybňují ještě více, píše Ladislav Brzobohatý.

Nyní konkrétně -- vybírám jeden z uvažovaných zdrojů, který má pokrývat 28pct energetické potřeby. Původní materiál uvádí, že v r.2025 by mělo být instalovaným výkonem 1000-2600MW (?!) z bioenergetických zdrojů vyrobeno 7,84TWh elektrické energie. Dovolil bych si vlastní doplnění.

Z dosažitelných metod výroby této "bioenergie" v tak velkém rozsahu připadá v úvahu (jako stále ještě nejefektivnější a v průmyslovém rozsahu vyzkoušený postup) pěstování energetických rostlin a jejich spalování (dále použity i některé údaje odsud) v elektrárenských kotlích, samozřejmě zkonstruovaných speciálně pro tento účel, aby měly dostatečnou účinnost. Nejvýhřevnější sušinu k tomuto účelu dává listnaté dřevo -- 15MJ/kg. Moderní tepelné elektrárny mají v současnosti účinnost pro výrobu elektrické energie cca 40pct (kterou z fyzikálních důvodů nelze významně zvýšit) a fyzikálně 1kWh = 3,6MJ. Celková účinnost při dalším využití tepla (kogenerace) může být samozřejmě vyšší, ale pro tento účel to je nepodstatné. Z uvedeného vyplývá, že z 1kg této sušiny se dá teoreticky vyrobit cca 1,7kWh elektrické energie a na 7,84TWh bude tak potřeba cca 4,6mil.tun sušiny ročně. Nejvýkonnější a pro tyto účely vyšlechtěné dřeviny poskytnou až 10t sušiny z 1ha za rok. Pro pěstování potřebných dřevin by tedy bylo třeba cca 460000ha půdy, tj. 4600km2. Pěstování dřevin na plantážích představuje vpodstatě zemědělskou rostlinnou výrobu a ta, jak známo, podléhá značně vlivům počasí, takže roční výnosy kolísají od průměru o 30-50pct. Není důvod se domnívat, že v tomto případě tomu bude jinak. Navíc ostatní uvažované energetické zdroje prakticky neumožňují vytváření významnější rezervy energetické práce. Proto z důvodu bezpečnosti zajištění potřebného výnosu je třeba počítat s výměrou vyšší, počítáme-li o třetinu, bylo by to celkem cca 6000km2. Jelikož celé Hessensko má rozlohu cca 21000km2 vyžádalo by si pěstování těchto dřevin plantáže o rozsahu cca 28pct jeho území. K tomu doporučuji pohled na mapu Hessenska a připomenutí, že hustota zalidnění tam je cca 280osob/km2 (ČR cca 130osob/km2)!

Přitom ponechávám stranou nutnou energii a logistiku na obnovování porostů, sklizeň, úpravu (sušení), skladování a dopravu k energetickým zařízením a další externality (co např.hnojení, aby výnos byl trvalý). Jak by se z obnovitelných a předpokládaných decentralizovaných zdrojů zásobovala např. taková městská aglomerace, jako je Frankfurt (velikostí obdobná Praze), není z uveřejněného materiálu vůbec zřejmé.

Evidentním cílem této studie je podpořit likvidaci využívání jaderné energie v Hessensku, která dnes (dle studie) kryje 43pct spotřeby (opět pro srovnání -- celou uvažovanou spotřebu elektřiny Hessenska v r.2025 by pokryly 2 jaderné elektrárny výkonnosti Dukovan). Takovéto materiály však svou nerealizovatelností spíše jen diskreditují reálné plánování a využívání obnovitelných zdrojů a také svědčí o odborné kompetentnosti autorů (JUWI GmbH).

Bohužel, u této "studie" platí doslovně to, co jsme říkali za minulého režimu: "Co se nedá splnit, dá se alespoň naplánovat".

                 
Obsah vydání       23. 3. 2009
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
23. 3. 2009 Čeští samci v Evropě Marie  Haisová
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Literární noviny: namísto peněz od partaje peníze od lobbisty Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Nemusíme čekat, až příslušníci hnutí "Pro life" u nás někoho zavraždí
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 O umění jinak 2. Anděla  Horová
23. 3. 2009 Komu zůstane Černý Petr poklesu...?!? Ladislav  Žák
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Česká republika není obnovitelná
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
23. 3. 2009 Bývalý velitel srbských eskader smrti byl agentem CIA
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009