23. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2009

Nemusíme čekat, až příslušníci hnutí "Pro life" u nás někoho zavraždí

K debatě Štěpána Kotrby se zástupci krajně náboženských názorů na společnost i potraty.

Argument pana Vomáčky s vysavači (není možné zakázat vysavače jen proto, že jimi někdy někdo někoho zabil) není tak absurdní, jak se jeho autor patrně domnívá: Jestliže nějaký výrobek (konkrétní výrobek konkrétní firmy) ohrožuje zdraví spotřebitele (třeba ho zabije proud ze špatně uzemněné konstrukce), pak je zcela legitimní, že jsou takové výrobky stahovány i v zemích, kde dosud nikdo zabit nebyl. Ba dokonce jsou stahovány i výrobky, které "pouze" ohrožují spotřebitele konstrukčními nebo výrobními závadami nalezenými státní zkušebnou, přestože ještě nikoho nezabily. Takže pokud fundamentalisticky orientovaná organizace křesťanů (např. "Pro life") ohrožuje zdraví a životy lidí v jedné zemi, je naprosto legitimní podniknout preventivní opatření proti stejné (nebo alespoň ke stejným ideám se hlásící, nemluvě o případném personálním a organizačním propojení) organizaci v zemi jiné, píše Jan Šimůnek.

To, jestli nenarozené dítě je, nebo není "plnohodnotný člověk" není objektivně nijak dáno. Je to čistě legislativní záležitost. Současná zákonná hranice je odvozena od určité fáze vývoje centrální nervové soustavy, při níž započne její funkčnost. Tato hranice je pak s velkou bezpečnostní rezervou nastavena před ni a zaručuje rovněž provedení potratu s minimálním ohrožením zdraví ženy, včetně následků pro další plodnost. Sama římskokatolická církev jako "plnohodnotného člověka" od doby svého vzniku až někdy do první poloviny 19. století uznávala plod až někdy od 7. měsíce, tedy téměř dvojnásobného stáří, než je stanovena hranice provedení legálního potratu v prakticky všech vyspělých státech. Její přesunutí na dobu splynutí vajíčka se spermií v předminulém století lze chápat spíše jako "svévolné obtěžování populace" než jako projev víry.

Považuji za pozitivní, pokud bude potrestán lékař, který odmítne postup LEGE ARTIS, např. předepsat pacientce z medicínského pohledu indikovanou antikoncepci, která nesouzní s jeho náboženskými předsudky. Zcela jistě bude v pořádku, pokud přijde o licenci k výkonu povolání, a pokud způsobí nějaké další škody, tak že bude adekvátním způsobem potrestán a odsouzen i k jejich náhradě.

Kvílení, jak by lékaři a učitelé odešli do bigotního Polska, kde by se cítili lépe, považuji za poněkud nepředložené. Na jejich místo nastoupí (a rádi) lidé bez náboženských předsudků. Klidně i z toho Polska, mám tam nějaké kontakty v akademickém prostředí a vím o vícero lidech, kteří vážně uvažují o emigraci z tamního katolického státu, který označují za "odpudivý a zrůdný". A na naší východní hranici je fronta lékařů ukrajinských i jiných, kteří budou tu "nábožensky nepřijatelnou" antikoncepci rádi předepisovat.

A dovolím si ještě jednu úvahu: Jistěže může nábožensky zatížený lékař zdravotně poškodit, případně i s trvalými následky, nějakou mladou holku uspokojováním svých náboženských předsudků na její úkor. Může se stát i to, že se křesťanské lobby v justici i v lékařské komoře podaří zařídit, že za svůj (zlo)čin nebude adekvátním způsobem potrestán.

Nikdo však nemůže zabránit tomu, aby dotyčná slečna o příštích volbách, kdy už bude plnoletá, hodila po této zkušenosti do urny lístek nadepsaný "KSČM", a aby to na základě její zkušenosti udělaly i další osoby z okruhu jejích sociálních kontaktů.

Za hlavní průšvih na tomto poli považuji skutečnost, že žádná z reálně volitelných a k demokracii se hlásících stran nemá vypracován mechanismus zbavení se bigotních členů a funkcionářů (o poslancích nemluvě), přestože zjevně porušují tou samou stranou proklamované občanské a demokratické zásady. A pokud se výše zmíněných "protestních hlasů" sejde množství větší než kritické, pak se dotyčný lékař, i ti kteří ho povzbuzují v jeho konání, mohou dočkat kladívka, majzlíku a pěkného pracovního místa v šachtě uranového dolu. Rozhodně si něco takového nepřeji, ale pokud se nepodaří udržet demokracii (pokud mimo jiné i zastánci krajně fundamentalistických křesťanských proudů "úspěšně" přispějí k jejímu rozkladu), pak bych považoval za výrazně menší zlo totalitu komunistickou než křesťanskou.

                 
Obsah vydání       23. 3. 2009
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
23. 3. 2009 Čeští samci v Evropě Marie  Haisová
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Literární noviny: namísto peněz od partaje peníze od lobbisty Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Nemusíme čekat, až příslušníci hnutí "Pro life" u nás někoho zavraždí
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 O umění jinak 2. Anděla  Horová
23. 3. 2009 Komu zůstane Černý Petr poklesu...?!? Ladislav  Žák
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Česká republika není obnovitelná
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
23. 3. 2009 Bývalý velitel srbských eskader smrti byl agentem CIA
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009