23. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2009

Proč ne jen "Celé Česko čte"?

Kampaň Celé Česko čte dětem, která si bere za cíl "podporu emocionálního zdraví dětí a mládeže" prostřednictvím popularizace hlasitého předčítání, sice běží už od roku 2006, ale do povědomí širší veřejnosti se tato původem ostravská iniciativa dostala až po spuštění televizní kampaně na začátku roku 2009. Popularizace čtení je nepochybně téma, které si zaslouží zájem. Jedná se ale skutečně o projekt, který je schopen udělat víc než na čas zvířit povrchní mediální hladinu a proniknout pod ni k těm, kteří by skutečně měli být zasaženi? Jsem k tomu z několika důvodů skeptický. Nejvíce se obávám toho, že v okamžiku, kdy se mediální vody nad kampaní zavřou, na dlouhou dobu se pro podobné téma stanou neprostupné.

Kampaň bohužel postrádá dva důležité rozměry. Prvním je důraz na fakt, že čtení, a nejen to hlasité, je základním předpokladem funkční gramotnosti. Známý český pedagog Ondřej Hausenblas o tom píše: Bez čtenářství nebude čtení, Učitelský zpravodaj č. 4, 12. 3. 2007): "Pokud necháme děti prošvihnout dobu, kdy by mohly přivyknout tomu, že čtení je radost, že čtením se dá přijít na mnoho zajímavých věcí, budou mít později potíž zaučit se třeba jen v ovládání kopírky." To je zdaleka nejdůležitější význam, který fenomén četby přinesl této civilizaci a na němž celá současná civilizace v podstatě stojí. Že se kampaň omezuje pouze na hlasité předčítání, potlačuje vlastní čtení a tím pádem nezasahuje už tolik děti školního věku, je první chyba.

S tím úzce souvisí omezení kampaně na úzký, i když jistě důležitý, akt čtení dítěti. Smyslem nalezení vztahu ke čtení není jen to, aby děti prohlubovaly svou představivost přijímáním verbálních, vizuálně zbytečně nedeformovaných a nestylizovaných sdělení. Smyslem je, aby děti četbu vnímaly jako bránu do daleko širšího světa, než jaký je schopna jim poskytnou technologie vizualizace, a hlavně: aby v něm rády setrvaly. Předčítání samotné nezajistí to, že děti později neopustí literaturu a sleví ke smyslově daleko přístupnějším vjemům. To daleko více zajistí pozitivní sociální vzor, který jim také mohou poskytnout rodiče. Ne ale tím, že jim budou předčítat, ale tím, že budou sami číst. Rodič, který sice dítěti dvacet minut čte, ale pak si "oddechne" u televize, aby nasál předžvýkané a technologicky modelované informace, takový sociální vzor neposkytuje. Jeden spot mohl být věnován rodiči, kterého dítě vidí, jak si prostě čte, sám pro sebe. Žel, takto kampaň o další důležitý rozměr přichází.

Proboha, co mám tomu dítěti číst?

Realizátoři kampaně také moc nepočítali s běžnou mírou rezistence, která se dostavuje vždy, když dojde na snahu změnit určité návyky. Chtít po lidech, aby začali dělat něco, co doposud z vlastní vůle nedělali, to znamená maximálně jim to usnadnit. Článek, který vydal, vcelku symptomaticky, deník průměrně vzdělaného a průměrně sečtělého českého rodiče MF Dnes, ilustruje, na jaký problém mohou rodiče, při snaze vyhovět apelu kampaně, narazit.

"Kdysi jsem také věřila, že pravidelné předčítání odmala musí v dětech zažehnout lásku ke knihám. Po dvou letech každodenního úsilí zaujmout svou dceru současnou literaturou pro nejmenší se jí ani nedivím, že po čtvrthodině od knihy s nářkem utíká k osvědčeným pohádkám na DVD." Tolik názor redaktorky MF Dnes paní Blažkové (Rudl a natvrdlej kocour. Tohle mám číst dětem?, MF Dnes, 6. 1. 2009).

Paní redaktorka ve svém článku lamentuje nad tím, že když se snažila pro svou dceru zajistit nějaké čtivo, vždy narazila pouze na takové, které se jí zdálo buď nesmyslné, nebo z nějakých jiných důvodů nepoužitelné. Její literární kritika směřuje k autorům a vydavatelům obrázkových leporel. Pomiňme fakt, že pod představou "čtení dětem" budeme asi uvažovat o jiných publikacích, než jsou leporela, nicméně i to samo ukazuje na předvídatelné problémy, s nimiž kampaň měla počítat.

Jestliže má novinářka, profesně člověk, u kterého bychom předpokládali vyšší úroveň kulturní orientace, problém najít vhodnou četbu pro své dítě a podle všeho navíc ani nevěří, že by to "k něčemu bylo", pak je nutno konstatovat, že u většiny veřejnosti je situace podobná a asi horší. Z toho důvodu mi připadá jako promarněná příležitost, že na webových stránkách projektu (www.celeceskoctedetem.cz) chybí výběr zajímavé dětském literatury. Pokud na to nemají realizátoři prostředky, mohli požádat několik nakladatelství, která by jim rešerše ráda vytvořila a získala za to status sponzora. Pouhý odkaz na portál české literatury je skutečně málo.

Nechci v žádném případě snižovat význam snahy projektu Celé Česko čte dětem. Ten je nesporně velký. Určitě by ale bylo dobré přemýšlet o jeho efektivitě v širším kontextu a místo důrazu na slavné obličeje, jejichž role pozitivních sociálních vzorů je v pokročilém mediálním věku minimálně sporná, se více orientovat na to, aby projekt skutečně nastartoval pozitivní vývoj a aby jeho vliv neodezněl s posledním televizním spotem.

(Vyšlo v Literárních novinách)

                 
Obsah vydání       23. 3. 2009
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
23. 3. 2009 Čeští samci v Evropě Marie  Haisová
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Literární noviny: namísto peněz od partaje peníze od lobbisty Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Nemusíme čekat, až příslušníci hnutí "Pro life" u nás někoho zavraždí
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 O umění jinak 2. Anděla  Horová
23. 3. 2009 Komu zůstane Černý Petr poklesu...?!? Ladislav  Žák
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Česká republika není obnovitelná
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
23. 3. 2009 Bývalý velitel srbských eskader smrti byl agentem CIA
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009