23. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2009

Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová

Vážení přátelé a podporovatelé Českého muzea výtvarných umění v Praze, v neradostné situaci našeho rušení, reorganizování a tvrdého stabilizování domněle neohraničenou mocí úředníků z Krajského úřadu SK jsme s velkým zájmem a vděkem sledovali Vaši silnou podporu a opravdu pro nás hodně znamenala. Pochopitelně jsme byli zaskočeni, s jakou likvidační rychlostí a nebývalou mírou arogance a pohrdání na nás náš zřizovatel nastoupil. Vaše podpisy a diskusní příspěvky spolu s vyjádřeními profesních sdružení musely být, ač s nelibostí, zaregistrovány i Krajským úřadem a likvidační proces alespoň zbrzdily, napsala vedoucí oddělení správy a evidence sbírek a nových médií Českého muzea výtvarných umění (Středočeské galerie) Vladimíra Mazačová 20. 3. 2009 do neveřejného mailing listu zřízeného na doméně ecn.cz za účelem podpory.

Jak jste možná zaznamenali, podpisovou akci a diskusní fórum jsme z webových stránek ČMVU stáhli, protože pod oficiální hlavičkou instituce již nelze pokračovat. Dne 11. března 2009 byli zaměstnanci ČMVU vedoucím Krajského úřadu Petrem Hostkem například upozorněni na zákaz styku s médii. Proto Vám alespoň takto děkujeme a pro Vaši informaci přikládáme rekapitulaci posledních událostí.

V pátek 13. března 2009 zasedalo Zastupitelstvo Středočeského kraje a pohodlnou většinou (36 pro, 5 proti a 16 se zdrželo hlasování z celkového počtu 65 zastupitelů) odhlasovalo změnu zřizovací listiny a přesun ČMVU do Kutné Hory. Neobešlo se to bez urážek a denunciací naší práce, četných nepravdivých a účelových tvrzení a dalších výpadů z úst hejtmana Ratha, radního pro kulturu Beneše a zástupce hejtmana Chládka. Diskuse se nevedla.

K tématu chtěl jako host vystoupit akad. mal. Ivan Bukovský, ale musel na přednesení svého příspěvku čekat deset hodin (!) a byl zařazen do tzv. diskuse, která následovala až po hlasování o osudu ČMVU. K jeho vystoupení se na návštěvnickou galerii dostavila klaka úředníků místního úřadu a doprovodila ho hlasitým posměchem a výkřiky typu "on je snad ožralej". Hejtman Rath se na závěr vyslovil, že pan Bukovský zřejmě trpí vrozenou debilitou. Nikomu ze zastupitelů to nevadilo, nikdo se ani slovíčkem neohradil.

videozáznam na iHNed ZDE

Vlastní destrukce muzea ale již začala dříve - náhlým odvoláním ředitele a instalováním krizových manažerů. Do domů v Husově ulici se již dávno stěhuje STIS, a.s., a zabírá si další a další prostory, vrtají se sondy do zdí a chystá se jakási nedočkavá rekonstrukce těchto historických prostor. Zároveň si kraj parceluje Jezuitskou kolej v Kutné Hoře, zakládá si pro to zájmové sdružení (také již schválené zastupitelstvem). Někde a zcela mimo nás se honem tvoří nová koncepce muzea (či toho, co z něj zbude). Připomíná to dělení kořisti.

V pondělí 16. března 2009 byla pověřeným ředitelem ČMVU Janem Třeštíkem svolána tisková konference s následujícím programem:

  • 1. Představení základní vize a konceptu ČMVU v Kutné Hoře
  • 2. Analýza a zhodnocení situace dalšího působení ČMVU v Husově ulici
  • 3. Návrh strukturálních a koncepčních změn statutu a podoby ČMVU

Žádná konkrétní fakta o Husově ulici ani o Kutné Hoře se ovšem novináři, přítomní zástupci odborné veřejnosti a zaměstnanci nedozvěděli.

Co nám tedy zbývá? Alespoň si zapamatovat hlavní aktéry této smutné kausy:

  • Hejtman David Rath, lékař, předkladatel záměru (usnesení rady 19. 1. 2009)
  • Radní pro kulturu Václav Beneš, veterinář, 19 dní ve funkci (do konce roku 2008 si "zazimovával" svou veterinární praxi v Příbrami) spolurozhoduje o osudu kulturní instituce se čtyřicetiletou tradicí a v tisku vyhlašuje konec dotací umění
  • úředník Jiří Skalický, vedoucí odboru kultury. a úřednice Milada Brnušáková, ekonomka odboru kultury. (oba exponenti i minulé krajské garnitury) - zpracovatelé záměru. Spolu s radním Benešem nám ještě 4 dny před rozhodnutím rady tvrdili, že o ničem nevědí - resp. že není nic oficiálně potvrzené
  • ředitel úřadu SK Petr Hostek (plukovník ve výslužbě), který to vše - za hojného používání vojenské, resp. "štábní" příkazové rétoriky - řídí a krajští právníci Robert Georgiev a Aleš Růžička, kteří se ochotně ujali role zastrašování a vyhrožování
  • ředitelka STIS, a.s., Šárka Alexa (která nepovažuje za nekorektní to, že akciová společnost, kterou vede, používá "poupravené" modré logo ČMVU bez dohody s ČMVU a bez svolení jeho autora Zdeňka Zieglera) a její asistentka Květa Kočová (bývalá tisková mluvčí ČSSD, jejíž zápisy ze schůzí STIS - KÚ SK - ČMVU získaly až mýtickou pověst svou neúplností, nesrozumitelností a slabou jazykovou úrovní)
  • Jan Třeštík, dočasně pověřený řízením ČMVU, který v tom všem uviděl čistě manažerskou výzvu

Ale nesmíme opomenout

  • bývalý hejtman Petr Bendl (strojař) a bývalá radní pro kulturu Jiřina Pospíšilová (výchovná poradkyně), kteří tento ničivý proces nastartovali

Co bude dál? Uvidíme.

zaměstnanci Českého muzea výtvarných umění v Praze s poděkováním za podporu

"Víš, úspěch muzea se neměří počtem návštěvníků, kteří tam přijdou, ale množstvím těch, kterým návštěva něco dala. Neměří se počtem vystavených předmětů, ale věcmi, které návštěvníci vnímali v jejich souvislostech. Neměří se svým rozsahem, ale prostory, které může veřejnost navštívit a mít z nich prospěch. To je muzeum. Jinak jsou to jen jakási "kulturní jatka"."

Georges Henri Riviere

P.S. Přijďte se podívat na naši výstavu (do 26.4.) v románském sklepení (možná poslední?), Marco Bagnoli - Mystika tvaru. Celé románské sklepení je koncipovano jako umělecké dílo, které obklopí návštěvníka magickou atmosférou. A smutný komentář italského umělce nejen k naší situaci "začíná vláda ignorace a pronásledování moudrosti".

                 
Obsah vydání       23. 3. 2009
23. 3. 2009 Demokratické a nedemokratické strany zelených Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Obama by měl dát pozor na rostoucí hněv v Americe
23. 3. 2009 Wall Street: Zločiny proti lidskosti
23. 3. 2009 Sjezd ČSSD: vzpoura davů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Objevy z protektorátu, očima Předčítače, Kohoutův román na pokračování a nový Kundera Josef  Brož
23. 3. 2009 Tycovo El Paso: Dobře míněný pokus přiblížit romskou komunitu, který nevyšel Jan  Čulík
23. 3. 2009 V Británii zemřela kontroverzní "celebrita" - avšak zveřejněním svého případu zachránila mnoha lidem život
23. 3. 2009 Čeští samci v Evropě Marie  Haisová
23. 3. 2009 Proč ne jen "Celé Česko čte"? Bohumil  Kartous
23. 3. 2009 Literární noviny: namísto peněz od partaje peníze od lobbisty Štěpán  Kotrba
23. 3. 2009 Církev svatá, nebo zločinná? Jan  Kadubec
23. 3. 2009 Nemusíme čekat, až příslušníci hnutí "Pro life" u nás někoho zavraždí
23. 3. 2009 K petici "Za Česko kulturní" - a nejen k ní Petr  Kužvart
23. 3. 2009 Vinen je Rath i Bendl, tvrdí pracovnice Českého muzea výtvarných umění Mazačová
23. 3. 2009 O umění jinak 2. Anděla  Horová
23. 3. 2009 Komu zůstane Černý Petr poklesu...?!? Ladislav  Žák
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
23. 3. 2009 Demokracie potřebuje čtvrtý pilíř Zdeněk  Trinkewitz
23. 3. 2009 Miloš Pick: Can Obama lead the world out of the crisis? Miloš  Pick
23. 3. 2009 Česká republika není obnovitelná
23. 3. 2009 Kosovo po deseti letech Jiří  Jírovec
23. 3. 2009 Bývalý velitel srbských eskader smrti byl agentem CIA
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009