12. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř

aneb když důchodce Zdeněk Kodýtek za zaťatou pěst marxismu-leninismu v roce 2009 bojuje

Chtějí-li komunisté na prahu 21. století jako komunisté postupovat vpřed, nemohou nerozvinout Fučíkovu myšlenku o zkušenost revolučního boje svých otců a dědů asi takto: Lidé, komunisté zvláště, bděte a buďte pamětlivi toho, že pevnosti se nejlépe dobývají zevnitř!

Zdeněk Kodýtek, Praha 7, Dialog 154

Vážení čtenáři, tyto dva dokumenty vyjadřují kvintesenci sporu uvnitř strany, kterou se mnozí z vás rozhodli paušálně odsoudit jako "totalitní" či "zločineckou" jen proto, že se "dostatečně nedistancovala od praktik své předchůdkyně", Jakešovy a Husákovy KSČ. Přitom už v roce 1990 řekla jednoznačně, že "KSČ včerejška není KSČ dneška" a pak už jen při mnoha příležitostech svou distanci dávala najevo. Neodhodila však minulost celou, neodhodila to dobré, co minulost představovala. Jiní z vás zase nostalgicky vzpomínají na dobu, kdy práce byla povinností a ne přepychem, odměna za ni stačila ke slušnému životu, rohlík stál 30 haléřů a i dělník z továrny mohl slušně bydlet "v králikárně" paneláku a jezdit každý rok na dovolenou. Pro třetí skupinu j pak tato strana budoucím předvojem všech doteď ponižovaných, marginalizovaných a ožebračovaných. Nejen v Česku, ale i na celém světě. Pro čtvrtou je mastodontem přeživším jen omylem a nedůsledností při názorovém čištění společnosti po Velké vítězné sametové. Nicméně jako vše v tomto nikdy nekončícím dějinném sporu o interpretaci minulosti, nic není černobílé a ostré hrany pravdy, spravedlnosti, práva a morálky je nutno vždy vnímat v kontextu, s historicky podmíněnou vysvětlivkou. Se značnou dávkou skepse k reálnému naplnění snů o lepším světě za situace, kdy my sami jsme lepšími (obětavějšími, moudřejšími, pracovitějšími, skromnějšími) nikdy nebyli, nejsme, nechceme být a nebudeme. Ani jeden z argumentujících nemá na rukou krev nevinných. Ani jeden z argumentujících se svých ideálů nechce vzdát. Ani jeden nemá pravdu zcela, ale ani jeden nehovoří úmyslnou nepravdu. Ani jeden z nich se svých názorů nevzdá a nesleví. Jejich spor rozděluje politickou scénu na verbálně radikální levici a ovlivňuje chování i rétoriku mnohých jiných, včetně politické pravice. Jejich spor nemá jednoznačného vítěze a poražení jsou před zrcadlem budoucnosti všichni. Pevnost pravdy je pro současnost nedobytná. Interpretaci pravdy provedou dnešní nemluvňata až dospějí. Kritéria budou mít jiná, než měli jejich dědové. A v tu dobu už to všem bude nejspíš jedno, protože budou řešit úplně jiné problémy.

Důchodce Zdeněk Kodýtek je bývalý učitel ZDŠ v Praze 7, dnes důchodce a člen organizace KSČM v téže čtvrti. Autor ultrakonzervativního stalinistického časopisu Dialog, polemizujícího "zleva" z "leninských pozic" s politikou KSČM. Vášnivý diskutér o tom, jaký by měl být svět na teoretických konferencích, které jeho buňka pro stejně postižené pořádá. Idealistický snílek, neschopný uvažovat dialekticky o vazbách ekonomické základny a nadstavby, o vazbách minulosti na budoucnost, neschopný analyzovat chyby minulosti, ani té vlastní. Plete si snovou obraznost poezie a popisnou věcnost prózy. Heslo "proletáři všech zemí , spojte se" bere jako politickou alternativu parlamentarismu. Jako učitel ZDŠ býval přesto kdysi dobrým učitelem, ba vynikajícím učitelem. Byl vzdělaným a přísným učitelem.

Zajímalo by nás... ZDE

PhDr. Josef Heller, CSc. je historik, filosof, humanista. A přesto, nebo snad právě proto komunista. Místopředseda OV KSČM Praha 10 a vedoucí týmu pro politickou analýzu při odborném zázemí ÚV KSČM. Ač dlouhou dobu v aparátu KSČM, stále stejně tvrdohlavě bojující se stalinisty uvnitř strany. Konkrétními argumenty, nikoliv paušálními plivanci. Duší romantik, ničím nepoučitelný optimista, bytostný teoretik, jako mnoho jiných z jeho generace. V převodu teorie do praxe naprosto neschopný, v procesu praktické politiky naprosto naivní. Don Quijote teoretiků i politiků KSČM. Ale nezlomný a vytrvalý.

Otevřený dopis členům sekce školství odborného zázemí ÚV KSČM, zejména autorovi materiálu "Zajímalo by nás" ZDE

Zajímalo by nás

V souvislosti se současnými učebnicemi dějepisu by nás zajímala řada otázek. Pro ilustraci uvedeme některé z nich.

Zajímalo by nás, co bylo hybnou silou historického vývoje před vznikem soukromého vlastnictví výrobních prostředků, jestliže je, podle jednoho z autorů dějepisných učebnic E. Neustupného, soukromé vlastnictví výrobních prostředků prezentováno jako hybná síla civilizace? Také by nás zajímalo, proč se šlechtic, žijící ve Francii v 18. století, nestal hybnou silou Velké francouzské buržoazní revoluce, přestože se snažil svoje soukromé vlastnictví uchovat a dále ho rozvinout?

Zajímalo by nás, proč dvojice autorů Nejnovějších dějin J.Kuklík -J.Kocian považuje německo – sovětský pakt z 23.8. 1939 za lstivý manévr Stalina a zcela opomíjí, že šlo o vyústění předešlého vývoje? Proč se nezmiňuje o politice kolektivní bezpečnosti, kterou ve třicátých letech prosazoval SSSR a která se nerozvinula zásluhou Francie a Velké Británie? Proč se nezmiňuje o britsko – německé sondáži z léta 1939, jež měla vyústit v pakt o neútočení mezi Německem a Velkou Británií? Proč se tato dvojice nezmiňuje o neautoritativní vojenské misi Velké Británie a Francie v SSSR v létě 1939 (anglickou delegaci vedl penzionovaný admirál Drax, v čele francouzské delegace stál málo známý generál Doumenc)?

Zajímalo by nás, proč ve druhé světové válce bojovala totalita německá proti totalitě sovětské, proč obě totality nebojovaly společně proti ostatním demokratickým zemím, jestliže učebnice dějepisu uvádějí, že fašismus je roven komunismu, z čehož vyplývá, že obě totality jsou si rovnocenné? Odpověď na příčinu boje rovnocenných totalit proti sobě v učebnicích dějepisu marně hledáme.

Zajímalo by nás, proč se z učebnice V. Olivové Dějiny nové doby 1850 – 1993 nedozvíme nic o bojích československých vojáků u Sokolova, v Kyjevě, Žaškově, Bílé Cerkvi? Proč se žáci nedozvědí nic o Otakaru Jarošovi, Jánu Nálepkovi a dalších hrdinech?

Zajímalo by nás, proč se o rozhodující bitvě 2. světové války žáci dočtou v téže učebnici pouze následující informaci: „Od srpna 1942 do února 1943 se na Volze u Stalingradu (dnešní Carycin) rozhořela rozsáhlá bitva, která skončila katastrofální porážkou německé armády. Stalingradská bitva předznamenávala stále rychlejší německý ústup na všech úsecích východní fronty.“ Toť vše. Nezvládla snad autorka faktograficky tuto bitvu? A jak je možné, že původní pojmenování města Carycin vydává autorka za pojmenování dnešní, když současný název města zní Volgograd?

Zajímalo by nás, proč se autoři učebnic často uchylují k tvrzení, že bez pomoci zahraničních spojenců by Sovětský svaz nebyl schopen ve druhé světové válce obstát? Proč zamlčují fakta o tom, že zahraniční pomoc spojenců SSSR činila od 5% do 12% potřeb bojujícího Sovětského svazu a že tedy 88% až 95% potřeb pokryl Sovětský svaz z vlastních zdrojů?

Zajímalo by nás, proč dvojice autorů J.Kuklík – J.Kocian ve své učebnici Nejnovější dějiny zlehčují úlohu komunistického odboje. Aktivní formy odporu v protektorátu, které prosazovali komunisté, jsou připisovány všeobecně celému odboji (str.62), z ilegálních tiskovin jsou uvedeny V boj a Český kurýr, zatímco komunistické Rudé právo je zamlčeno. Na str. 63 a 64 se žáci mohou podrobně seznámit s protifašistickou činností Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín, Václav Morávek), avšak o Juliu Fučíkovi, Marušce Kudeříkové nebo Eduardu Urxovi si žáci nepřečtou nic. A dále. Na str. 68 a 69 citují autoři slova W. Churchilla, kterými oceňuje činnost československých vojáků a letců ve Velké Británii, a blahopřejný dopis, který v souvislosti s obranou severoafrické pevnosti Tobruk zaslal velitel britské armády N. M. Ritchie podplukovníku Karlu Klapálkovi. Citace poděkování M. I. Kalinina Ludvíku Svobodovi za pomoc československých vojáků Rudé armádě v bitvě u Sokolova však v učebnici chybí. Na straně 73 dvojice autorů tvrdí, že 8. května 1945 večer boje v Praze utichly. A pokračují: „Do téměř již svobodného města přijížděly sovětské tanky.“

Svědek těchto událostí Jaroslav Seifert však ve své básni Květnové noci má o „svobodné“ Praze v noci z 8. na 9. května 1945 (tedy o čtvrté noci povstání) jiné mínění, když píše:

„Noc první byla plná nadějí,
noc druhá byla plná nadějí,
noc třetí byla plná nadějí
a čtvrtá noc...

To muži svírali
své granáty tak jako ňadra žen,
noc třetí byla plná nadějí,
noc čtvrtá byla ze všech nejhorší.

A kdo dal tankům křídla?
Kdo?
Noc čtvrtá byla ze všech nejhorší,
to volali, že hoří Pražský hrad.

Však časně zrána ruka obhroublá
mně padla do mých.
Jak se jmenoval
ten rudý voják, už jsem zapomněl,
však jeho ruku držím dodneška.

Noc pátá poté byla bílým dnem.“

Ptáme se, kdo má v hodnocení čtvrté noci Pražského povstání pravdu? Jsou to autoři zmíněné učebnice, nebo má pravdu nositel Nobelovy ceny za literaturu?

Zajímalo by nás, proč v učebnicích dějepisu není zmínka o tajném plánu A. Dullese z roku 1945, který se stal základním strategicko-politickým dokumentem USA a jeho spojenců po skončení 2. světové války, a není zakomponován jako významný dokument své doby do učebnic? Pro ilustraci z něho ocitujme:

„Skončí válka, všechno nějak zevšední, usadí se a uklidní. A my použijeme všechny síly, všechno zlato, veškeré materiální síly pro obelstění a ohloupení lidí! Lidský mozek, lidské vědomí je přizpůsobivé ke změnám. Zasejeme tam chaos a nepozorovaně nahradíme skutečné lidské hodnoty falešnými, ve které budou věřit. Jak? Najdeme s námi stejně smýšlející, spojence a pomocníky v samotném Rusku. Krok za krokem se bude vyvíjet obrovská, nezměrná tragédie k zániku nejnepokornějšího národa světa. S konečnou platností a nezvratně uhasne jeho sebevědomí.

Například z literatury a umění postupně vytrhneme její sociální podstatu. Malířům vezmeme touhu zabývat se zobrazováním a zkoumáním procesů probíhajících v hlubinách národních mas. Literatura, divadlo, kino budou zobrazovat a oslovovat nejnižší lidské pudy a vášně. Všemožně budeme podporovat a vyzdvihovat tzv. umělce zastávající a ztělesňující v lidském vědomí kult sexu, násilí, sadismu a zrady – zkrátka všelikou nemorálnost. Chaos a nepořádek vytvoříme i v řízení státu.

Neviditelně, aktivně a trvale budeme podporovat nepoctivost úředníků, korupci a všechno, co vede k svévolnosti. Byrokracie a nesvědomitá práce budou vydávány za ctnost. Čestnost a poctivost budou na posměch a nikomu nepotřebné, budou patřit minulosti. Sprostota a drzost, lež a klam, opilství a narkomanie, živočišný strach z druhých, nestydatost, zrada, nacionalismus a nepřátelství mezi národy, nejvíce pak nepřátelství a nenávist k ruskému národu – to všechno co nejobratněji, aniž by si toho kdokoliv všiml, budeme kultivovat, až to rozkvete v krásné květy a přinese toužebné plody.

Jen málo lidí bude tušit nebo pochopí, co se děje...Ale takové lidi zaženeme do bezvýchodného postavení, vystavíme je posměchu, najdeme způsob, jak je očernit a prohlásit za odpad společnosti. Vyrveme duchovní kořeny bolševismu, zprofanujeme a zničíme základy vrozené mravnosti. Rozkladným způsobem rozložíme generaci za generací, vyvoláme erozi a odstraníme leninský fanatismus.

Začneme působit na lidi ještě v dětských a pionýrských letech. Hlavním cílem bude mládež. Začneme ji rozkládat, mravně kazit a zbavovat cti. Z mládeže vychováme cyniky, vulgární lidi, hlupáky, neotesance, kosmopolity. Tohle učiníme.“

Zajímalo by nás, proč jsou únorové události roku 1948 vykreslovány v učebnicích v lepším případě neúplně. Např. dvojice J. Kuklík – J. Kocian v Nejnovějších dějinách píší: „Rozpory v Národní frontě, které přerůstaly během ledna a února 1948 ve vážnou politickou a posléze i vládní krizi, byly předzvěstí dalšího vývoje. Nekomunistické strany hleděly s nadějemi k novým volbám plánovaným na jaro 1948. Očekávaly oslabení mocenského vlivu komunistů, nikoli však jejich vytlačení z vlády či Národní fronty.“ (Že by neusilovaly o totéž, čeho v roce 1947 se zdarem dosáhly nekomunistické strany ve Francii a v Itálii, tedy „demokratického“ vytlačení komunistů z vlád? Proč potom nepočkaly na jarní volby a podaly 20. února demisi? – p.a.)

„Dne 19. února 1948 přiletěl do Prahy náměstek ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin se Stalinovým vzkazem, aby Gottwald neoddaloval rozhodující střetnutí o moc...“ (Že se 19. února vrátil z Ameriky do Prahy velvyslanec USA Steinhard nepadne ani slovo. – p.a.) „Bezprostředně poté se vedení KSČ rozhodlo přejít k rozhodujícímu mocenskému střetnutí. Přijalo k tomu řadu opatření. Nejdůležitější z nich bylo uspořádat druhý den po demisi (21. 2. 1948) masové shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze, připravit sjezd závodních rad (ten byl však připravován dávno před demisí ministrů – p.a.), vytvořit akční výbory jako orgány nové Národní fronty, vyhlásit pohotovost bezpečnostních složek a další.... Tyto události, a zvláště bezohledný postup komunistů (jak a v čem bezohledný uvedeno není – p.a.) přiměly presidenta Beneše k úvaze, zda by neměl demisi ministrů přijmout. Několik tisíc studentů pochodovalo 23. února na Hrad, aby jejich delegace ujistila presidenta studentskou podporou. Tato demonstrace však zůstala ojedinělá. (Proč nezachvátila demokratické vrstvy národa? – p.a.) 24. února rostl nadále politický tlak komunistů. Sílil strach a nejistota v nekomunistických stranách. 25. února 1948 v půl páté odpoledne president Beneš podepsal demisi nekomunistických ministrů.“

Proč autoři neuvádějí fakt, že politická krize byla řešena ústavně a to demokratickými prostředky? Proč autoři nezveřejní fakt, že z 8 030 delegátů sjezdu závodních rad jen 10 delegátů nepodpořilo ústavní řešení politické krize navržené komunistickou stranou? Proč autoři učebnice mlčí o generální stávce ze dne 24. února, v níž 2 500 000 pracujících podpořilo návrh komunistů na řešení vládní krize?

Zajímalo by nás, proč padesátá léta v Československu neprezentují učebnice dějepisu jako důsledek studené války, kterou rozpoutal svým projevem ve Fultonu 5. března 1946 W. Churchill? V této souvislosti by nás rovněž zajímalo, proč ve 3. dílu učebnice Dějiny moderní doby jeho autor V. Nálevka odebral W. Churchillovi jeho prvenství v rozpoutání studené války a přisuzuje ho J. V. Stalinovi? Proč autor učebnice neocitoval konkrétní pasáže ze Stalinova projevu z 9. února 1946, v němž měl, podle Nálevky, sovětský vůdce ostře napadnout obě anglosaské velmoci a tím rozpoutat studenou válku?

Zajímalo by nás, proč je v učebnicích prezentována studená válka jednostranně? Proč jsou např. zamlčována fakta o tom, že americký Kongres vyčlenil na počátku padesátých let částku 100 miliónu dolarů k rozvinutí nepřátelské propagandy, budování ilegálního podzemí, zpravodajství, diverzi, že existovaly výcvikové centrály pro diverzanty a zpravodajce vysílané do Československa. Že na základě těchto kroků bylo jen v letech 1951-1952 zadrženo na československých hranicích celkem 1200 agentů západních rozvědek, jimž bylo odebráno 477 pistolí, 27 samopalů, 21 ručních granátů, 115 dýk, 3196 nábojů a 10 radiostanic. Proč jsou zamlčována fakta o tom, že existovaly balóny se štvavými letáky ohrožující leteckou dopravu, že existovali zločinní teroristé, že existovala smrt nejméně 90 příslušníků SNB, kteří zahynuli v přestřelkách, že existovalo hospodářské embargo ze strany západních států? Proč není v učebnicích objasňována stavba ostnatých drátů na hranicích a to nejen Československa jako logický důsledek obranných opatření, jež byla vyvolána právě výše uvedenými aktivitami protipólu rozděleného světa?

Zajímalo by nás, proč se autoři učebnic stavějí kriticky k popravě M. Horákové a současně velkoryse přehlížejí oběti nositelů „pravé demokracie“? Má snad v propadlišti dějin zmizet jméno zavražděného Augustina Schramma, aktivního účastníka protifašistického odboje, vedoucího partyzánského oddělení ÚV KSČ, Rudolfa Šmatlavy, vojáka československé armády, který ve strážní službě odmítl antikomunistickým teroristům vydat svou zbraň, neboť „...prísahal len raz ...“, Aničky Kvášové, funkcionářky KSČ, kterou světlonoši „pravé demokracie“ pod falešnou záminkou chladnokrevně zastřelili, a řady dalších?

K objektivizaci pohledu na dramatické období padesátých let by mohla přispět např. část rozhovoru S. Vetkovské a T. Lamberského (časopis Aha!) s Františkem Kočím ml., jehož otec František Kočí byl společně s Josefem Rošickým a Karlem Skokanem přepaden 2. srpna 1952 u Žlebů nedaleko Čáslavi bratry Mašíny:

„Jak vaše rodina po útoku žila?

Rodina na tom byla velmi špatně. Máma pár dnů poté potratila, táta z toho měl truamatické zážitky i později. Mašínové mu sebrali doklady a později ho omylem kvůli tomu zadržela policie. Než se všechno vysvětlilo, tak prožil tři dny na Pankráci.

Líčil vám otec samotné přepadení?

Táta řídil auto, třetí s nimi v něm jel ještě Karel Skokan. Oni dva vlastně byli doprovod. Mašínové je zastavili v převleku do uniforem Lidových milicí. Protože vezli tolik peněz, řekl táta, ať se legitimují. Vytáhli samopaly se slovy Tady máš legitimaci a vyhnali jeho a pana Skokana z auta ven. Dovedli je k lesu a tam je u stromů svázali partyzánským uzlem. Účetního odvezli.

Jak to, že je nechali přežít a účetního zavraždili?

Oni také měli zemřít v tom partyzánském uzlu, který předváděl nyní v televizi jeden z Mašínů reportérce. Sám přiznal, že se z něj člověk těžko dostane a po dvou nebo třech hodinách umře, protože se mu přeruší krevní oběh. Táta se z něj dostal a pomohl i kolegovi. Zastřelit už je neměl kdo, protože Mašínové museli ujet.

Pokladník tohle štěstí neměl. Jaký to byl člověk?

Jeden z Mašínů říká, že na ně, když ho odvezli, vytáhl zbraň. Kdyby chtěl, vytáhl ji už v autě a zastřelil ho zezadu. Pamatuji si ho! Byl to nekonfliktní, uzavřený člověk, věchýtek... Pistoli by nikdy nepoužil.

Mimochodem, Mašínové se brání tím, že bojovali proti komunismu. Byli vůbec přepadení ve straně?

Můj táta a pan Skokan ano, ale zavražděný Rošický, pokud vím, nebyl.

Třetí oceněný mašínovec Milan Paumer na jeho konto uvedl, že vražda tyrana není vraždou .

Pochopil bych, kdyby zabili nějakého vysokého představitele komunismu, proti kterému prý bojovali. I tak by to ale byl klasický terorismus, který dnes odsuzujeme. Kolem nich padly nevinné oběti.“

Zajímalo by nás, na koho padá vina za všechny oběti studené války? Zda na agresora, tedy na toho, kdo tuto válku rozpoutal, či na agresorovu oběť, tedy na toho, kdo se bránil?

Zajímalo by nás, proč již ve zmíněné učebnici Věry Olivové Dějiny nové doby 1850 – 1993 jsou padesátá léta v Československu hodnocena v rozporu s historickou skutečností jako léta budování komunismu? Historické prameny hovoří o tomto období jako o přechodném období k socialismu. Proč vůbec autoři učebnic sklouzávají k povrchnímu označování let 1948 – 1989 za dobu komunismu, když komunistické společensko-ekonomické formace nebylo dosud nikde na světě dosaženo? Má-li být snad důvodem pro takovéto označování vládnoucí postavení komunistické strany, budeme nově etapizovat historický vývoj dle názvů měnících se vládnoucích politických stran? Žijeme tedy nyní v ódéeseskřestismu?

Zajímalo by nás, proč je ve 3. dílu Nálevkovy učebnice Dějiny moderní doby eufonizována tragédie atomového bombardování japonských měst Hirošima a Nagasaki? Také by nás zajímalo, proč je „strašák komunismu“ vydáván za příčinu vojenské agrese USA ve Vietnamu: „Hrozbu rozšíření komunismu do celého Vietnamu měl odvrátit vojenský zásah USA zahájený v roce 1964.“ (J.Kuklík – J.Kocian, Nejnovější dějiny, str. 133) Jak máme rozumět závěru Nálevkovy charakteristiky hrdiny vietnamskémo lidu Ho Či Mina, kterou podává ve 3. dílu svých Dějin moderní doby: „Komunistická propaganda jej představovala jako dobrosrdečného „strýčka Ho“, ve skutečnosti se však jednalo o tvrdého politika a nesmlouvavého válečníka.“ (str. 21) Zahájil snad Ho Či Min kobercové bombardování severního Vietnamu?

Zajímalo by nás, proč není na konkrétních číslech ilustrována příčina porážky socialismu v zemích střední a jihovýchodní Evropy na přelomu osmdesátých a devadesátých let XX. století, za niž je v učebnicích dějepisu považován naprostý úpadek ekonomiky těchto zemí? Např. dvojice autorů Nejnovějších dějin J.Kuklík – J.Kocian v této souvislosti uvádí: „Země sovětského bloku totiž už v průběhu 80. let vyčerpaly svoje ekonomické možnosti a do budoucna nebyly s to obstát v soutěži s vyspělou tržní ekonomikou západních demokracií.“ Proč nejsou v učebnicích dějepisu uvedena konkrétní čísla tohoto ekonomického úpadku? K názornosti by jistě přispěla např. srovnávací tabulka mapující vývoj Československa od roku 1948 do roku 1989 alespoň v těchto ukazatelích: národní důchod, průmyslová výroba, zemědělská výroba, osobní spotřeba obyvatel. Navržená tabulka vycházející ze statistických údajů by mohla vypadat např. takto:

Rok 1948 1989
Národní důchod 100% 721%
Průmyslová výroba 100% 1 438%
Zemědělská výroba 100% 232%
Osobní spotřeba obyvatel 100% 491%

V nově vydaných učebnicích by pak mohly být srovnávací tabulky mapující české země v podobných ukazatelích např. za jedenáct let vývoje směřujícího k socialismu a za jedenáct (v budoucnu i za více – např. za dvacet) let vývoje ke kapitalismu (v nich by ovšem musel být ukazatel národního důchodu zaměněn s patřičným vysvětlením hrubým domácím produktem). Navržené tabulky by mohly vypadat takto:

Vývoj k socialismu za jedenáct let:

Rok 1948 1959
Národní důchod 100% 210%
Průmyslová výroba 100% 315%
Zemědělská výroba 100% 120%
Stavebnictví 100% 400%

Vývoj ke kapitalismu za jedenáct let:

Rok 1989 2000
HDP 100% 90%
Průmyslová výroba 100% 85%
Zemědělská výroba 100% 70%
Stavebnictví 100% 87%

Poznámka: HDP = hrubý domácí produkt - tento ukazatel odráží vývoj všech odvětví ekonomiky – tedy jak produktivních, tak i neproduktivních.

Jestliže příčinou porážky socialismu byl ekonomický aspekt, pak by nás zajímalo, jak je možné, že porevoluční sovětské Rusko se zaostalou ekonomikou, která byla navíc rozvrácena 1. světovou válkou, bylo schopno ubránit se čtrnácti zahraničním interventům, jejichž ekonomická síla byla daleko větší? Stejně tak i Sovětský svaz v době 2. světové války ekonomicky nedosahoval úrovně Německa a jiných západních států, a přesto byl schopen nejen zvrátit průběh druhé světové války, ale nakonec vyjít z Velké vlastenecké války jako vítěz. Jak to bylo možné? Také by nás zajímalo, proč nepadl socialismus např. na Kubě, když Kuba byla determinována daleko složitějšími ekonomickými podmínkami než např. Československo?

Byly by i další otázky, které by nás v souvislosti se současnými učebnicemi dějepisu zajímaly.

-čeu-

Otevřený dopis členům sekce školství odborného zázemí ÚV KSČM, zejména autorovi materiálu „Zajímalo by nás“

Jsem řadovým příslušníkem aparátu ÚV KSČM, nemám žádnou oficiální funkci, s výjimkou funkce místopředsedy OV KSČM Praha 10 a funkce vedoucího týmu pro politickou analýzu při odborném zázemí ÚV KSČM, proto zdánlivě nemám právo se vměšovat do záležitostí Vaší sekce a vyjadřovat se materiálům, které sekce produkuje. Váš materiál však už nalezl širokou publicitu nejen ve stranickém tisku a stránkách mládeže, ale bohužel i v tisku pravicovém, čímž se stal veřejnou záležitostí. Jako takový se mne týká nejen jako komunisty, který pociťuje odpovědnost za další vývoj strany a osud socialismu, ale i jako společenskovědního odborníka s určitou nezanedbatelnou kvalifikací, vystudovaného historika, specializovaného na nové dějiny. Vzhledem k tomu pociťuji potřebu se k Vašemu materiálu vyjádřit a své vyjádření zaslat širokému okruhu lidí, kterých si vážím, zejména členů Centra teoretických a strategických studií, ale i řadě dalších lidí pro KSČM či pro socialistickou budoucnost cenných. Kopii svého vyjádření zasílám předsedovi ÚV KSČM.

Chtěl bych především konstatovat, že stejně jako Vy sleduji negativní trend ve výkladu dějin v současném systému. Jsem z učitelské rodiny a mám řadu možností získat poznatky z dnešní školské reality. Výzva proti zkreslování výuky historie, která vzešla z Vaší sekce, mně byla vcelku sympatická a myslím, že bych ji mohl i podepsat. V různých diskusích na netu jsem prosazoval názor, že přes veškeré deformace a zkreslování byla výuka historie v minulém systému postavena na zdravějších základech než dnes, protože přes deformující vliv ideologie minulé vládnoucí třídy řídícího aparátu obsahovala cenné prvky marxistického materialistického pojetí dějin, které pozitivně působily na dějinné povědomí obyvatel naší země, zejména mládeže. Bohužel nemohu už tak pozitivně hodnotit různé dodatečné výroky Marty Semelové v tisku, které (i když byly jistě zkresleny) vyjadřovaly už jen její nedostatečnou kvalifikaci v historii a jednostrannou názorovou orientaci ovlivněnou výše zmíněnou ideologií minulé vládnoucí třídy. Těmito výroky značně znehodnotila dopad Vaší výzvy, významně nahrála antikomunismu a uškodila jak politice strany, tak věci socialismu. Bohužel, Vaše výzva doplněná jejími výroky nahrála vládnoucí elitě a jejím výkonným aparátům v jejich tlaku proti pokrokovým učitelům (nejen komunistům), kterým opravdu jde o pravdivý výklad dějin. V tomto smyslu mám poznatky i od učitelů, se kterými se znám, zejména z obvodu Praha 10.

Jak je vidět, někteří členové Vaší sekce nedovedli vyvodit poučení z této záležitosti a následoval další politicky i odborně negativní akt – přijetí materiálu „Zajímalo by nás“ a dokonce jeho publikování. V dalším textu se k tomuto materiálu vyjádřím konkrétně – nyní však chci konstatovat, že tento materiál, především vzhledem k své odborné nekvalifikovanosti a naprosto zkreslující a v rozporu s dějinnými fakty se nacházející ideologické orientací, byl jen další ranou do prestiže KSČM. Osobně ho hodnotím jako provokaci proti politické linii KSČM, jako snahu donutit stranu, aby přijala deformovaná nepravdivá východiska svých autorů, jako totální vnitrostranickou nekázeň. Tento materiál nejen mne, ale i celou řadu dalších členů a sympatizantů KSČM, hluboce uráží a mám signály, že by mohl přispět k tomu, že ze strany odejdou nadějní, zejména mladí členové.

Politické zhodnocení materiálu však ponechám příslušným orgánům, domnívám se jen, že je vysoce nezbytné, aby si tyto orgány uvědomily politickou nebezpečnost postupu, který zvolili někteří členové vaší sekce a neodkládaly zásadní distancování se od jejich aktivit.

Přistupme však k pokud možno nezaujatému odbornému posouzení materiálu.

Jeho základní problém vidím v tom, že jeho autor (u kterého by snad bylo možno předpokládat vysokoškolskou kvalifikaci nutnou pro výuku dějepisu na škole – tedy jisté historické vzdělání) si neujasnil, zda chce vést odbornou a fakty a patřičnými odkazy na literaturu a prameny podloženou polemiku, nebo zda píše literární esej či ideologickou proklamaci, která si s fakty hlavu neláme. Bohužel, musím dát v některých otázkách za pravdu těm, kdo na tento materiál reagovali v pravicovém tisku a využili přitom svých odborných znalostí a erudice, která vysoko převyšuje erudici autora materiálu. Jiná věc je, že i tito erudovaní historikové se ve svých reakcích projevili jako zajatci buržoasní ideologie, což bychom mohli s výhodou napadnout, kdyby nás autor materiálu svou neodborností před případnými čtenáři ve veřejnosti předem nediskvalifikoval.

V čem se musím s pravicovými kritiky jednoznačně shodnout, je fakt, že v odborné polemice nemohu jako argumentu používat básně.

To však není jediný prohřešek autora. Mám –li postupovat od začátku ke konci musím nejprve uvést to, co bohudíky pravicoví kritikové nepostihli a nezesměšňovali – a to je podivnou a nejasnou pasáž k otázce úlohy vlastnictví v dějinách. Musím se přiznat, že i při své kvalifikaci a zkušenosti jsem nepochopil, co vlastně chtěl „básník“ říci. Sice správně kritizoval oficiální interpretaci, že základní hybnou silou historického vývoje bylo pouze soukromé vlastnictví. Očekával bych, že podle marxistické metodologie autor poukáže na skutečnost, že významnou hybnou silou byl vývoj výrobních sil, který si právě vynucoval střídání forem vlastnictví a bude tak činit i nadále. Očekával bych, že autor bude konstatovat, že na určitém stupni vývoje byl vznik soukromého vlastnictví skutečně významnou progresivní změnou ve srovnání s vlastnictvím prvobytně pospolným, primitivně společenským, a že následující změny ve formách soukromého vlastnictví jsou skutečně určitou linií historického pokroku, že ovšem na jistém stupni vývoje už výrobním silám nevyhovuje žádná forma soukromého vlastnictví a rozvoj VS si vynucuje další zespolečenštění výroby cestou vlastnictví společenského. Tady by bylo možné konstatovat,že ani první pokus o socialismus neměl dostatečně společenskou formu vlastnictví a že vývojový potenciál společenského vlastnictví není ještě zdaleka vyčerpán.

Autor místo toho vsunul do textu velmi zmatenou formulaci „proč se šlechtic, žijící ve Francii v 18. století, nestal hybnou silou Velké francouzské buržoazní revoluce, přestože se snažil svoje soukromé vlastnictví uchovat a dále ho rozvinout?“ Této formulaci nerozumím, protože vím, že značná část francouzské šlechty, stejně jako před tím v Cromwellově revoluci tzv. nová šlechta, hybnou silou revoluce byla, protože pochopila neperspektivnost feudálního vlastnictví a orientovala se kvůli vlastnímu prospěchu na vlastnictví kapitalistické. Snad nemusím k potvrzení své teze připomínat jména jako Mirabeau, Lafayette a další.

Pasáž o německo-sovětském paktu lze rámcově akceptovat, pokud jde o nutnou reakci Stalina na licoměrnost a zákeřnost politiky appeasementu. Historická literatura potvrzuje, že i subjektivně měl Stalin panický strach z toho, že se proti němu všichni spojí. Objektivní historická analýza však musí vzít v úvahu i fakt, že se tehdejší Stalinovo vedení SSSR neomezilo jen na pakt o neútočení jako nutnou realitu, ale využilo situaci k různým subjektivistickým velmocenským krokům, které poškodily prestiž SSSR i socialismu a dezorientovaly komunistické hnutí na celém světě, včetně ČSR. Připomínám, v této souvislosti útok proti bojujícímu Polsku ( i když reakčnímu), handrkování se o dělení Polska, spolupráci sovětských a německých bezpečnostních orgánů a společnou německo-sovětskou přehlídku na demarkační linii. To nechávám stranou stále ještě spornou otázku Katyně,o níž jsem přesvědčen že skutečně patří k stalinským zločinům. Dále by bylo možno hovořit o masovém odvážení obyvatelstva z pobaltských zemí na Sibiř, politicky velmi problematickou sovětsko-finskou válku, skrytě proněmeckou ideologickou kampaň v SSSR dezorientující sovětské občany atd. Stalinova politika vedla ke ztrátám na životech německých a rakouských antifašistů, kteří byli vydáni nacistickému Německu, k likvidaci polských komunistů v Kominterně, k  věznění různých nevinných lidí (např. včetně Čechů a Slováků, kteří přešli na území SSSR z bojujícího Polska). Jakkoli je řada těchto otázek složitá a rozporná, nelze se k nim tvářit tak, že neexistovaly a požadovat, aby výuka přebírala povrchní stalinský výklad historických zkušeností.

Pasáž kladoucí otázku, proč, když byl fašismus a komunismus stejná totalita, tyto totality nebojovaly společně, je logicky dosti primitivní. V dějinách byla řada příkladů, kdy totality stály proti sobě, protože jeden diktátor nesnášel jakoukoliv konkurenci. Účelnější by bylo uvádět konkrétní argumenty, proč fašismus a komunismus nejsou totéž, což by ovšem vyžadovala kritické vyjádření se k stalinismu a zločinům první formy socialismu, které skutečně existovaly. Takováto argumentace byla už v odborném zázemí KSČM zpracována, je škoda, že o ní autor neví.

Vcelku lze akceptovat argumenty autora poukazující na potlačování informací o východní frontě a boji československých vojáků na této frontě. Tady je opravdu manipulace dějinami ze strany vládnoucí elity jednoznačně zřejmá, čehož měl autor více využít. Totéž platí i o otázce pojmenování Caricyn-Stalingrad-Volgograd a také o otázce pomoci západu Sovětskému svazu či popularizace hrdinů protifašistického odboje a vyváženého výkladu úlohy komunistického a nekomunistického odboje. Tohle jsou silná místa v textu autora, chtěla by více faktografických údajů a odvolání na solidní a všeobecně přijímanou literaturu. Je opravdu ubohá argumentace pravicových historiků v Lidových novinách, která vyzvedává představitele nekomunistického odboje jako jednoznačné a nezpochybnitelné mravní vzory a naproti tomu se snaží všemožně mravně desavuovat Julia Fučíka. Tady se ovšem projevuje dluh levicové historiografie, která by jistě učinila realističtějším a střízlivějším i obraz představitelů odboje nekomunistického. Kdyby se chtěl autor těmito otázkami zabývat, bylo by to velmi záslužné – možná měl více komunikovat s komunistickými historiky typu např. prof. Frajdla.

V otázce osvobození Prahy je opravdu třeba přejít od jednostranného předlistopadového obrazu k novým poznatkům. Některé prvky reality, jako je dopad příměří sjednaného Českou národní radou, je nutné akceptovat, proti snahám snižovat úlohu Rudé armády je ovšem třeba argumentovat poukazem na fakt, že to byla ona, kdo rozhodujícím způsobem rozbila německé síly (lhostejno, ve které „noci“ se to odehrálo), že SSSR nesl hlavní tíhu protihitlerovského boje a připomenutím různých snah západních politiků i vojáků se nějak s Němci dohodnout (Allen Dulles v Ženevě, gen. Patton a jeho názory atd.). Argumentační sílu by mělo i uvedení počtu padlých sovětských vojáků v této již údajně „klidné“ době. Rozumně je nutné do výkladu zapracovat i otázku demarkační linie a dohody spojenců o tom, že pražskou operaci provede Rudá armáda – tato skutečnost je faktem, předlistopadová tradování této otázky bylo skutečně zkreslující, ale realitu nelze popřít.

Již jsem se zmiňoval o naprosté nepřípustnosti až směšnosti argumentace prostřednictvím básně J.Seiferta s odůvodněním, že to byl nositel Nobelovy ceny (rozhodně nebyl nositelem Nobelovy ceny za historickou analýzu). Umělecký a vědecký obraz reality je zcela odlišný.

Bohužel, k nejhorším stránkám autorova textu patří pasáže o tajném projevu A. Dullese, jakkoli se pro laika jeví jako nejpůsobivější. Seriózní odborníci tento tzv. projev publikovaný na východě zatím výrazně považují za falzum vyrobené dodatečně v bývalém SSSR. Autor neuvádí seriózní pramen a tím, že bere tento projev za bernou minci, dále znevěrohodňuje svůj text a politicky škodí. .

Autorovy argumenty v otázkách února 1948 jsou ještě vcelku solidní, nemám k nim zásadní připomínky, jen pro pořádek připomínám, že moderní výzkum odkryl i poznatky o tom, jak již v předúnorové době narůstaly v některých oblastech ty tendence, které se později projevily v době procesů, že i v bezpečnostních složkách ovládaných KSČM docházelo k řadě negativních jevů, např. vyřizování si účtů mezi různými odbojovými skupinami, z nichž některé měly problematickou minulost apod. Problémy existovaly i v ekonomice, v sovětské zahraniční politice, ve znárodněných závodech a národních výborech apod. Šlo sice o normální realitu, ale je třeba se s ní vyrovnat bez idealizujících obrazů z předlistopadové doby.

Otázka autora, proč učebnice neprezentují padesátá léta jako důsledek studené války rozpoutané západem, nese opět pečeť zkreslující ideologické orientace autora. Nešlo zdaleka jen o důsledky studené války, ale i o vnitřní systémové vady i subjektivní chyby a s těmito zkušenostmi se musíme marxisticky vyrovnat, jinak nemůžeme vytvářet kvalifikovaný a přítažlivý alternativní pohled na výuku dějin.

Otázka, kdo začal studenou válku, je do značné míry irelevantní, protože zostřování vztahů mezi SSSR a západem probíhalo daleko před projevy Stalina či Churchilla a je třeba podstatu tohoto zostřování vyložit seriózním rozborem specifiky a zájmů obou střetávajících se elit, což nevylučuje možnost postavit se na jednu stranu. Samozřejmě oprávněné jsou autorova poukazování na jednostranný výklad studené války.

Otázka obětí teroru – protisocialistického či revolučního – je politicky i odborně velmi citlivá. Jednostranná polarizace – buď Horáková nebo Kvášová – zase neodpovídá marxistickému přístupu k analýze společenských procesů. Bylo by třeba ukázat na takové momenty, jako že jednání Horákové nebylo černobílé, že to byla v zásadě demokraticky orientovaná osobnost (nelze brát vážně výpověď, ke které byla přinucena), že byla v zajetí určité reakční ideologie, ale že jistě reagovala i na rýsující se negativní jevy nově se tvořícího systému. U zavražděných stoupenců nového systému by opět jistě stála za připomenutí skutečnost, že tyto poctivé revoluční kádry nevnímaly negativní atmosféru honu na čarodějnice a nevědomky ji do jisté míry i napomáhaly – jindy se sami stávaly její obětí. Rozhodně je třeba odsoudit antihumánní teroristické činy na obou stranách, které jako v případě Horákové, překročily rámec dějinné nutnosti.

Z politicky taktických důvodů si měl autor rozmyslet připomenutí vraždy majora Schramma – tato záležitost zřejmě ještě není prozkoumaná, protivník nás může překvapit novými zjištěními (možná i uměle vyrobenými), takže tento argument ztrácí na síle. Osobně bych spíše hovořil o tom, že agenti špionážních služeb na obou stranách byli ve svých aktivitách limitováni svými elitami a centrálami a že i z poctivých národně osvobozeneckých bojovníků se stávali často nositelé účelových mocenských aktů (na obou stranách). V této souvislosti je pak možné se i ozvat proti kultu agentů-chodců.

Vraždy Mašinových patří k známých problémům – jejich hodnocení zjevně rozděluje společnost. Samozřejmě musíme zaujímat jasnou pozici, ale musíme pro ni argumentovat náročněji než poukazem na osud rodiny zavražděneho pokladníka nebo podobnými fakty. Nabízí se zde naopak možnost využít jako podpůrného argumentu poukazu na současné nebezpečí terorismu.

Posuzování viny systémů a jejich elit je už otázka spíše filozofická a politicko-ekonomická, která vyžaduje objektivní, tedy i kritické zhodnocení úlohy obou systémů v dějinách, uplatnění kategorie společenského pokroku. Zjednodušováním a moralizováním (ani socialistický systém se pouze nebránil, ale i útočil, navíc systém byla jedna věc a přístupy stalinské elity druhá) v této otázce nic nedokážeme – musíme ukázat, v čem byl minulý systém krokem dopředu, což ovšem nelze bez přiznání jeho systémových vad. Bohužel autor patří k názorovému proudu, který existenci systémových vad prvního pokusu o socialismus různě popírá či relativizuje, což je v rozporu s názory značné části společnosti.

Autorovy výpady proti hodnocení vývoje jako „komunismu“ a oponování pomocí etapizačních pojmů obvyklých před listopadem jsou v zásadě správné, ale neúčinné – jsou příliš scholastické a obyčejné lidi nezajímá, jak jsme systému říkali my a jak mu dnes říkají současní vládci. Pod tlakem současné reality přejímají spíše argumentaci současné elity. Čelit tomu můžeme jen výše zmíněným objektivním posouzením systému a jeho charakterizováním jako jakéhosi primitivního „prototypu“ socialismu.

Jen při objektivní analýze obou systémů a politiky jejich elit můžeme ne černobíle, ale realisticky vysvětlit Hirošimu i Vietnam a popsat osobnost Ho-Či-Mina.

Naprosto katastrofální a v  rozporu s realitou je autorův pokus o argumentaci čísly ve prospěch rozvoje socialistické ekonomiky. Odpovědi pravicových historiků jsou zcela oprávněně realističtější. Celá řada kvalifikovaných ekonomů spojených s KSČM uvádí i jiná čísla, která idealizovaný obraz boří a ukazují postupný ekonomický úpadek země (za všechny mohu odkázat na údaje Z. Háby, V. Průchy a A. Bálka – členů odborného zázemí KSČM, uvedené v druhé kapitole práce Heller, Neužil a kol. – Bojíte se socialismu?), i když samozřejmě nedošlo k vytvoření té „pouště“, kterou kreslí současná propaganda. Idealizace prostřednictvím speciálně vybraných čísel není argument, v konečném důsledku škodí a hlavně vypovídá o neznalosti a neodbornosti autora.

Argumentace autora, jak je možné, že slabé Rusko vydrželo intervenci a silný SSSR podlehl, vede nezaujatého čtenáře k opačným závěrům než autora – autor chce dokázat absurdní myšlenku o zradě jako hlavní příčině porážky, ale čtenář vidí, jak s vývojem systému narostla jeho vnitřní nepevnost a poklesla jeho podpora v širokých masách.

Otázka Kuby je rovněž daleko složitější než navozuje primitivní autorova argumentace – je známá podpora Kuby ze strany latinskoamerických zemí i zemí EU a jsou také známy závažné nedostatky kubánského systému i stále sílící tendence k jeho nenápadné transformaci – zřejmě asi čínskou cestou.

Úhrnem je nutno konstatovat, že již sama omezená ideologická orientace autora mu znemožňuje, aby zvládl odbornou problematiku a účinně čelil argumentaci pravice či oficiální ideologie. Chceme-li skutečně kvalifikovaně kritizovat výuku historie a prosazovat změny současného neuspokojivého stavu, musíme naši analýzu založit na daleko větší kvalifikovanosti a racionalitě, s maximálním vyloučením emocí a předlistopadových mýtů. V tomto smyslu má vaše sekce náročný úkol, který ovšem nemůže splnit bez komunikace a dělby práce s jinými sekcemi odborného zázemí, ale také bez respektování určité jednotící politické linie strany a závěrů sjezdů. Partyzánské výpady jednotlivců jsou k ničemu, potřebujeme ukázněný krok železných pluků (mám-li parafrázovat Lenina). V tomto směru by podle mého názoru měly v činnosti Vaší sekce proběhnout hluboké změny. Proto jsem se troufale pokusil „rozpoutat“ diskusi, která by tomu měla napomoci.

Se soudružským pozdravem

PhDr.Josef Heller,CSc.

                 
Obsah vydání       12. 3. 2009
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Operace Jericho Pavel  Kopecký
11. 3. 2009 Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice Ivan  Veselý, Laura  Laubeová, Gabriela  Hrabaňová
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
12. 3. 2009 Jakou že společnost? Beno  Trávníček
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Už i lékárníci chtějí zrušit Julínkovy poplatky
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Pan Šebek inzeruje podporu čínských disidentů. Proč se nezastává i jiných utlačovaných? Jan  Čulík
11. 3. 2009 Dalajláma varuje: Tibetská kultura je na hranici zániku
11. 3. 2009 Tohle není cvičení Petr  Litoš
11. 3. 2009 Je hrozba teroristických útoků v českém prostředí reálná? Jan  Čulík
11. 3. 2009 K teroristickému útoku může klidně dojít i v ČR
11. 3. 2009 "Do roka a do dne bude v českých ulicích krev"
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Suvorov: SSSR prohrál II. světovou válku   
16. 1. 2009 Budoucnost, která nebyla John Michael Greer
15. 11. 2008 Co si myslí Štěpán Kotrba   
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
20. 6. 2008 Historie téměř detektivní aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu ? Miroslav  Tejkl
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Bludný kruh české levice Michael  Hauser
21. 11. 2007 Komunisté zachránili střechu nad hlavou   
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
15. 11. 2008 Co si myslí Štěpán Kotrba   
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
25. 4. 2008 Mene tekel, ať jsi pták, anebo z pekel Štěpán  Kotrba
18. 4. 2008 Cyklisti, dávejte si pozor, příště může přijít řada i na vás Miroslav  Prokeš
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
27. 3. 2008 Kdo všechno "ovlivňoval studenou válku ve prospěch Západu"? Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Ani deset tisíc městských soudů Karel  Košťál
22. 3. 2008 "Zákaz" Komunistického svazu mládeže neznamená, že ti lidé přestanou existovat Štěpán  Kotrba
16. 3. 2008 Být nalevo není zločin   
6. 11. 2007 Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu? Štěpán  Kotrba
18. 5. 2007 KSM: Zpravodajství ČT nebylo manipulatnivní   
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
20. 3. 2007 Pravdy a nepravdy Zdeněk  Štefek
20. 2. 2007 Janečkův milicionář a internetové výročí Štěpán  Kotrba