12. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci

KD│"Kromě jednorázového aktu oplodnění už neexistuje nic, v čem by muž byl nezastupitelný, a tedy nezbytný", říká sociolog Zygmunt Bauman. Rozhovor na kontroverzní téma s ním pro Gazetu Wyborczu vedl Tomasz Kwasniewski.

TK: Nemáte pocit, že se s muži děje něco divného?

ZB: Stále častěji se ozývá volání, které je možná vyjádřeno v II. futuristickém manifestu avantgardní skupiny Łódź Kaliska na výstavě Ať muži shnijí: "Muži jsou svým ustrojením méněcenní: Fyzicky slabší, předposraní z rozhodování, bojí se zítřka... Muži jsou omylem přírody a tragédií společnosti."

TK: No jistě. Odkud se něco takového bere? A proč?

ZB: Snad mi prominete, když popustím uzdu fantazii, protože jednoznačná odpověď na tu otázku - taková, která by byla dokazatelná - prostě neexistuje.

To "proč" a "odkud" mě svádí k tomu, abych si posloužil jakýmsi zakladatelským mýtem. Jak tomu kdysi doopravdy bylo se z něj nedozvíme - ale to, co se nyní děje, získá určitý smysl.

A co více: Jak už si dříve všiml anglický sociální antropolog Geoff Dench - on sám ovšem zůstal nepovšimnut - příroda dovedla lidský rod do stavu, kdy samci zůstali po oplodnění samic jaksi bez úkolu. Mezi podmínkami zachování rodu jako je sběr jedlých kořínků či plodů, lov drobné zvěře, obrana před dravci atp. jistě nebyl žádný, s nimž by si samice nemohly poradit stejně dobře jako samci.

Z pohledu přírody - omlouvám se za ten protimluv, jistě že příroda je slepá - byli samci v podstatě trubci. Jejich život by tedy po ejakulaci mohl skončit, aniž by došlo k újmě na zachování rodu. A kromě toho jich příroda vyprodukovala nadbytek: Jeden samec by mohl oplodnit mnoho samic. U našich blízkých příbuzných, antropoidních opic, jsou nadbyteční samci nuceni držet se za stádem, v bezpečné vzdálenosti od jediného arcisamce, který si vydobyl právo na kopulaci. Nebo jsou také z tlupy zcela vyloučeni a odsouzeni k samostatnému potulování a rychlé smrti.

TK: Ale našim samcům, myslím tím budoucí muže, se to naštěstí nestalo.

ZB: Ale nedošlo ani k tomu, že by příroda obdařila samce primátů užitečnou funkcí, která by jejich přítomnost ve stádu učinila nezbytnou i poté, kdy všechny samice byly oplodněny.

Takovou novou funkci měnící trubce v plnoprávné členy stáda, pardon, společnosti, a poté i v jeho oporu, museli naši prarodiče vymyslet a uskutečnit vlastníma rukama. Seznam těch vynalezených funkcí začínal funkcemi politickými a vojenskými. Čili čistě lidské vynálezy: Udržování uměle vytvořeného řádu a vnitrodruhový boj.

TK: Vnitrodruhový boj, tomu rozumím, ale ten uměle vytvořený řád?

ZB: Velký francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss tvrdil, že aktem zakládajícím kulturní, čili uměle vytvořený řád, byl zákaz incestu. To znamená rozdělení žen na povolené a zakázané, rozdělení, jaké prvotní horda neznala.

Ale vraťme se k našemu mýtu: Přirozená horda se mohla bez stálé přítomnosti samců obejít, ale na společnost, s její politikou a vojskem, by bez mužů nebylo ani pomyšlení.

TK: A co bylo dál?

ZB: Ten nový, postpřírodní společenský řád trval celá tisíciletí, až na počátku novověku, jak tvrdil německý sociolog a historik Max Weber, nastoupilo oddělení sféry zisku od domácího hospodářství.

Jednodušeji řečeno, muži odešli z hospodářství a rodinných dílen do kanceláří a podniků, přičemž ženy nechali doma a omezili jejich životní funkce na Kinder, Küche a Kirche (děti, kuchyň a kostel).

TK: Ten model byl závazný ještě nedávno.

ZB: Pravda - ale s proměnou společnosti výrobců a vojáků ve společnost konzumentů se věci naráz změnily. Tady už se rozdělení lidstva na odlišné poloviny s různými úkoly nedalo udržet. Ve chvíli, kdy se zisková činnost přenesla z dolů, továrních hal a kanceláří do obchodů, supermarketů, obchodních pasáží a promenád, připadl prim ženám. Tady se víc počítalo s rozhodováním o výdajích než s vyděláváním peněz na ně, tím spíš že všudypřítomné a dotěrné kupčení s úvěry zdánlivě oddělilo výdaje od vydělávání.

TK: A co se tedy s muži stalo?

ZB: Zánik všech jasných rozlišení zasáhl také dělbu rolí mezi pohlavími. Spousta toho, co bylo ještě donedávna přijímáno s odporem nebo hněvem, nebo mlčky a s pokorou jako boží dopuštění či věčný pořádek věcí, se teď jevilo jako usazenina bezdůvodné, hanebné nadvlády a popouzelo ke vzpouře.

Jinak řečeno: Když normy považované předtím ze neměnné projevily svou dosud usilovně skrývanou křehkost, začala éra verandových válek a průzkumů bojem, v níž nejde jen o dobytí cizích území, ale také o zjištění toho, na jak velké ústupky je protivník ochoten přistoupit, nebo k jakým ústupkům se ho podaří s použitím těch či oněch výbojů donutit.

TK: Chápu, jsme v etapě verandových válek. To znamená, že ženy podnikají nájezdy na mužské pevnosti a míří na naše slabá místa?

ZB: Právě tak.

V těchto podmínkách nic není dáno jednou provždy a není možno se spolehnout na žádný precedens, ani se dovolat naděje na vyslechnutí. Nařízení a zákazy, tradicí posvěcená privilegia a omezení , vše je třeba stále znova vyjednávat - a žádné vyústění konfliktu se už nejeví jako definitivní a nevykrystalizuje v novou normu.

TK: Takže jaká je všeobecná situace mezi ženou a mužem?

ZB: Taková, že nejistota ohledně toho, "jaká je situace", "o co se hraje" a "jaké síly pracují", vzniká nejen v kontaktu, na hranicích, na frontě mezi pohlavími. Sahá tu hlouběji než v jiných zpochybněných oblastech - například ve vztazích rodičů s dětmi, dospělými a mládeží, nadřízenými a podřízenými.

TK: Jestli dovolíte, s odvoláním na II. futurologický manifest se předposraně a pln bázně ptám: Co s námi teď bude?

ZB: Nedivil bych se, kdyby dělba práce podle pohlaví vymizela, pokud se ukáže, že ženy stačí na to, aby dělaly všechno stejně dobře, ale časem i lépe než muži. Hroutí se tedy pracně vybudované, starostlivě sledované a po tisíciletí pečlivě zesilované ochranné zdi a ukazuje se v celé své strašné nahotě přirozená nadbytečnost mužského pokolení.

Ukazuje se holá pravda, že kromě jednorázového aktu oplodnění už neexistuje nic, v čem by muž byl nezastupitelný, a tedy nezbytný. A jestli jsou takové čistě mužské činnosti, jako válčení, je možno se jich zbavit beze škod na zachování lidského rodu, a možná i k jeho užitku.

Celý text v polštině ZDE

                 
Obsah vydání       12. 3. 2009
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Operace Jericho Pavel  Kopecký
11. 3. 2009 Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice Ivan  Veselý, Laura  Laubeová, Gabriela  Hrabaňová
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
12. 3. 2009 Jakou že společnost? Beno  Trávníček
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Už i lékárníci chtějí zrušit Julínkovy poplatky
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Pan Šebek inzeruje podporu čínských disidentů. Proč se nezastává i jiných utlačovaných? Jan  Čulík
11. 3. 2009 Dalajláma varuje: Tibetská kultura je na hranici zániku
11. 3. 2009 Tohle není cvičení Petr  Litoš
11. 3. 2009 Je hrozba teroristických útoků v českém prostředí reálná? Jan  Čulík
11. 3. 2009 K teroristickému útoku může klidně dojít i v ČR
11. 3. 2009 "Do roka a do dne bude v českých ulicích krev"
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci   
12. 2. 2009 O odbornících, poustevnících a babičce paní Haisové Karel  Dolejší
11. 2. 2009 Už žádnýho chlapa do baráku nechci Marie  Haisová
9. 2. 2009 Zvěřinový guláš Anna  Čurdová
6. 2. 2009 Zvěřina jako Turkmenbaši Anna  Čurdová
3. 2. 2009 Znojemskou učitelku vlastně znásilnili   
3. 2. 2009 Pornografie   
3. 2. 2009 Sadomasochismus to tedy nebyl Jan  Čulík
2. 2. 2009 Brutální zotročení znojemské "učitelky" Jan  Čulík
2. 2. 2009 PORNO S UČITELKOU: Čím se liší Čulík od znásilňovatele? Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
22. 1. 2009 Vyšší účast žen v politice bude velkým přínosem pro společnost   
13. 1. 2009 Žába na prameni se loučí a děkuje všem za spolupráci   
6. 1. 2009 Ženy v české politice Marie  Haisová
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas

Sociální vědy aplikované do života RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci   
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
1. 3. 2009 O krizi chápání   
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
22. 2. 2009 Místo několika lodí jich připlují miliony   
16. 1. 2009 Budoucnost, která nebyla John Michael Greer
15. 9. 2008 Nepoučitelný ministr u duchcovského viaduktu a návrat do 19. století Štěpán  Kotrba
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
9. 8. 2007 Idea levice Eli  Zaretsky
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Kouzlo nechtěného... Ladislav  Žák
30. 9. 2004 Když sociolog nerozumí věcem kolem sebe Ivo  Bystřičan
29. 9. 2004 Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl Petr  Sak