12. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Stalin prohrál druhou světovou válku

Britské listy uveřejnily informaci o nové knize Viktora Suvorova. Při té příležitosti upozornily: "Podle Suvorova byl Stalin zastáncem teze, že bezpečnost SSSR je možno zajistit pouze neustálým rozšiřováním území. Tuto tezi prý hlásal už Lenin. (Stalin byl ovšem např. trockisty soustavně kritizován za svou teorii socialismu v jediné zemi - právě s poukazem na ústup od "leninismu". Naopak mnoha tzv. buržoazními autory byl za tento přístup oceňován, v předválečné ČSR mezi jinými Ferdinandem Peroutkou. Tyto skutečnosti Suvorov, kterého často kritizují za práci s prameny, v zásadě ignoruje -- KD.)", komentuje překladatel Bruno Solařík.

Jako překladateli řady knih bezpochyby kontroverzního V. Suvorova mi zde nejde o obhajobu nebo obžalobu jeho názorů, nýbrž - pro objektivitu a pro zajímavost - o věcný, "technický" poukaz na drobný omyl BL: Suvorov toto buržoazní oceňování + trockistické kritizování Stalina nejenže neignoruje, nýbrž mu naopak věnuje velkou pozornost.

Jaké ty náhledy Suvorova konkrétně jsou a jestli jsou správné či nesprávné, to nechť posoudí čtenář. -- Ve většině svých prací Suvorov trpělivě vysvětluje Stalinovo "budování socialismu v jedné zemi" jako grandiózní podvod, jehož účelem bylo, aby mu Západ v poklidu dodával zbraně a technologie bez obav z rudého nebezpečí. Suvorov sice nemluví o Peroutkovi a ČSR, upozorňuje však zcela dostatečně na totožný "prostalinský" postoj Západu jako celku. -- Pokud jde o trockisty, Suvorov dokonce přichází s hypotézou, že Stalin Trockého vyhnal na Západ (místo aby ho dal doma v SSSR pohodlně popravit) právě proto, aby tam Trockij mohl upřímně hlásat Stalinův odklon od světové revoluce -- Stalin prý tedy vlastně Trockého využil jako bezplatnou podporu svého podvodu se "socialismem v jedné zemi".

Přikládám dvě stručné citace ze Suvorovových knih Poslední republika I a Poslední republika II:

"Jejich [bolševický] režim prostě nemohl existovat v soužití s normálními zeměmi. A tak bylo nezbytné proměnit sousední země v sesterské republiky. Jenže pak by vznikly nové hranice, za nimiž by zase existovaly normální země. Ty bude samozřejmě také nutno proměnit... a tak dále. Právě k tomu měl sloužit "požár světový". Ale ten ne a ne se rozhořet.

Když tedy nedokázali nepřátelskou zemi (nebo země, respektive celý svět) zabrat -- a když přitom není myslitelné, aby na takovéto zábory rezignovali, pak existují dva způsoby, jak pokračovat: a) vyvolávat neplodné pokusy o pokračování útoku; b) přerušit útok, podepsat příměří, dobře se připravit a potom útok zopakovat.

V ruské komunistické straně se neprodleně objevili zastánci jak prvního, tak druhého způsobu.

První způsob prosazoval Trockij s myšlenkou permanentní revoluce. Za druhý způsob se postavili Lenin a Stalin.

[...]

Trockij: je nezbytné prorážet zeď hlavou, bez přestávky.

Lenin a Stalin: ať se kapitalisté porvou mezi sebou, no a my počkáme. A mezitím nashromáždíme síly.

[...]

Stalin naprosto chápal Leninovu myšlenku a po smrti vůdce obhájil leninismus v boji proti stoupencům prorážení zdí hlavou. Stalinova cesta byla jednoduchá a srozumitelná: dočasně přerušit útok, upevnit moc komunistů uvnitř Ruska, s pomocí Západu pozdvihnout průmysl, přezbrojit armádu.

[...]

Dnes je nám vysvětlováno, že Stalin prostě myšlenku Světové revoluce zavrhl. Dokazuje se to následovně: při zveřejnění filmu Křižník Potěmkin se na závěr objevilo heslo "Ať žije Světová revoluce!" A Stalin nařídil, aby to heslo bylo z filmu vystřiženo... To je přece zcela evidentní důkaz!

Já to za žádný důkaz nepovažuji. Pokud se doopravdy a zcela vážně připravujete na rozdrcení Západu, k čemuž ovšem potřebujete vojenskou technologii Západu, pak musíte onu technologii získat. Mávat rudým hadrem sousedům před nosem -- to by uměl každý hňup. K tomu není zapotřebí obzvláštní inteligence."

Viktor Suvorov, Poslední republika, kniha první, Naše vojsko 2008

"Trockij byl fanatickým stoupencem Světové revoluce. Poté, co byl zbaven moci, s hněvem odsuzoval Stalina. Trockij před celým světem prohlásil, že Stalin zradil věc komunismu a Světové revoluce. Trockij ovšem nechápal, že tato jeho obžaloba je pro Stalina... krajně výhodná. Ba dokonce nezbytná. Svými odhaleními totiž Trockij uspával bdělost Západu. A Stalin pak v Sovětském svazu za pomoci Západu budoval nejmohutnější válečný průmysl na světě -- a připravoval svou armádu i stát ke zničení západní civilizace. -- A Trockij? Ten všude prohlašoval, že Stalina není zapotřebí se bát, že Stalin představuje šedivou průměrnost, že Stalin je naprosto neschopný a že se jeho režim brzy sám zhroutí. "Stalinova osobní diktatura se zjevně chýlí k závěru", tvrdil Trockij v listopadu 1931 (Bjulletěň oppozicii /boľševikov-lenincev/, č. 25-26, str. 11).

Západní politici si dobře pamatovali Trockého úlohu v revoluci a v občanské válce. Všichni věděli, že právě on utvořil Rudou armádu. A jeho názor nebrali na lehkou váhu. Trockij představoval roznětku Světové revoluce. Nyní však byla tato roznětka zneškodněna. A pokud se má Trockému věřit, tak Stalin takovou roznětku nepředstavuje.

Stalin nejenže vypustil Trockého ze Sovětského svazu, ale také mu zajistil reklamu na celý svět. V každém politickém procesu v Moskvě byl Trockij zmíněn. Své nepřátele mohl Stalin nazývat jakkoliv, ale on je tvrdošíjně nazýval trockisty, čímž přidával Trockému na politické váze.

Pokud by Trockij říkal opak, pokud by prohlašoval, že Stalin připravuje agresivní válku, pokud by Trockij varoval Západ před nebezpečím, které představuje Stalinova zákeřnost, pak by mu nikdo nedovolil opustit Sovětský svaz -- a zvučnou ránu cepínem by Trockij dostal už roku 1927.

[...]

Těsně před druhou světovou válkou a na jejím počátku Trockij najednou přestal psát o tom, že Stalin zradil věc Světové revoluce. Proto se Trockij stal nepotřebným. Svou misi už splnil. Trockij přestal být užitečný. Teď už může být odklizen.

Ba co víc: Trockij začal být... nebezpečný. Trockij totiž zjevně pochopil Stalinovu hru -- a vystoupil s novými odhaleními.

[...]

Už v červnu 1939, když v Evropě jen málokdo tušil, že za pár měsíců vypukne druhá světová válka, psal Trockij s naprosto ohromující předvídavostí, že Hitler udeří na Západ -- a Stalin že toho využije.

[...]

A toto Trockého osvícení se Stalinovi strašlivě nelíbilo. A tak učinil rozhodující krok, aby Trockého přinutil... mlčet."

Viktor Suvorov: Poslední republika, kniha druhá, Naše vojsko 2008

                 
Obsah vydání       12. 3. 2009
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Operace Jericho Pavel  Kopecký
11. 3. 2009 Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice Ivan  Veselý, Laura  Laubeová, Gabriela  Hrabaňová
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
12. 3. 2009 Jakou že společnost? Beno  Trávníček
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Už i lékárníci chtějí zrušit Julínkovy poplatky
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Pan Šebek inzeruje podporu čínských disidentů. Proč se nezastává i jiných utlačovaných? Jan  Čulík
11. 3. 2009 Dalajláma varuje: Tibetská kultura je na hranici zániku
11. 3. 2009 Tohle není cvičení Petr  Litoš
11. 3. 2009 Je hrozba teroristických útoků v českém prostředí reálná? Jan  Čulík
11. 3. 2009 K teroristickému útoku může klidně dojít i v ČR
11. 3. 2009 "Do roka a do dne bude v českých ulicích krev"
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009