12. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Zpráva o stavu lidských práv v USA

Ministerstvo zahraničí USA vydalo i tento rok zprávu o stavu lidských práv v jednotlivých zemích. Nechci upírat Spojeným státům právo kritizovat ostatní země, ale pár poznámek bych si s dovolením dovolil na téma "stav lidských práv v USA".

Právo na život a bezpečnost

Co se týče práva na život a bezpečnost osob v USA, tak podle zprávy publikované v roce 2008 Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), v zemi za rok 2007 došlo k 1,4 milionům násilných deliktů včetně 17.000 vražd a 9,8 milionů deliktů majetko-právní povahy. Počet loupeží se odhaduje na cca 445.125 případů, což představuje nárůst o 7,5 % za posledních pět let. Američané starší 12-ti let způsobili 23 milionů násilných kriminálních trestních činů včetně krádeží, což znamená, že na 1000 obyvatel připadá cca 20,7 násilných trestních činů. Další zajímavá statistika se týká držení zbraní. V USA je zhruba 200 milionů střelných zbraní v soukromých rukách včetně 60 až 65 milionů pistolí.

Právo na osobní svobodu

Podle listu The Washington Post dochází v USA k porušování osobních práv a svobod ze strany americké vlády formou odposlouchávání, špehování a špiclování běžných Američanů nejmodernější sledovací a odposlouchávací technikou. Vláda USA tak může kontrolovat, odposlouchávat a nahrávat nejen každý telefonní hovor, ale i každou navštívenou internetovou stránku, každý zaslaný email a dokonce každé slovo vyhledávané na internetu. Statistiky dále uvádějí, že minimálně 100.000 uživatelů internetu bylo takto sledováno a poskytovatelé internetu „testovali“ již 10 procent populace používající internet v USA. Kromě toho FBI na zakázku vlády USA běžně používá nelegální způsoby získávání různých údajů po celé zemi, jako například telefonní registry, stavy bankovních účtů a toky peněz. V roce 2008 bylo ve Spojených státech registrováno 2,3 milionů vězňů, mimochodem víc než v jakékoli jiné zemi na světě a na základě údajů Ministerstva spravedlnosti USA bylo na konci roku 2007 více než 7,3 milionů lidí v podmínečném nebo nepodmínečném trestu, což představuje 3,2 % z veškeré populace dospělých Američanů nebo 1 z každých 31 dospělých lidí.

Majetková nerovnost a míra chudoby

USA dosáhly za posledních 20 let v distribuci majetku mezi bohaté a chudé největších rozdílů ze všech rozvinutých zemí. 1/5 bohatých Američanů vydělává v průměru 168.170 USD ročně, což je patnáct krát více, než vydělává nejchudší část obyvatel, tudíž cca 11.352 USD. Statistický úřad USA uvádí, že v srpnu 2008 12,5 % Američanů, tudíž 37,3 milionů lidí žilo na hranici chudoby, zatímco v roce 2006 to bylo 36,5 milionů lidí. V roce 2008 žilo 18 % dětí (13,3 milionů) v chudobě, zatímco v roce 2006 to bylo 17,4 % (12,8 milionů dětí). Podle studií The Washington Post, Harvardské university a dalších organizací, provedených v roce 2008, se předpokládá, že 80 % pracujících s nízkými příjmy nebude mít peníze na benzín, 60 % na zdravotní pojištění a 50 % ani na jídlo a ubytování.

Diskriminace

Podle zprávy Statistického úřadu USA, publikované 26. srpna 2008, byl v roce 2007 průměrný příjem amerických rodin 50.233 USD. Z toho v bělošských rodinách to bylo 54.920 USD, v rodinách hispánských 38.697 USD a v rodinách afroameričanů 33.916 USD. Průměr příjmů hispánských a černošských rodin v roce 2007 tvořil 62 % z průměrných příjmů rodin bělošských. Míra chudoby v hispánských rodinách v roce 2007 dosáhla 21,5 % a v rodinách černošských 25 %, což je tři krát více, než v rodinách bělošských. Ještě větší nerovnost panuje v oblasti vzdělání a justice. Rovněž jsou porušována práva domorodých Indiánů a to stavbou pět a půl metru vysoké zdi mezi USA a Mexikem, což hrubě zasáhlo do práv místních Apačů, nemluvě o znásilňování apačských žen americkými vojáky. Komise pro rovné příležitosti USA (EOCP) v roce 2007 obdržela 24.826 oznámení případů sexuální diskriminace, což bylo 30,1 % z celkového počtu případu diskriminací. Ženy jsou zaměstnavateli šikanovány, mimo jiné, i za těhotenství a ze zprávy Statistického úřadu USA ze srpna 2008 vyplývá, že reálné příjmy pracujících žen v roce 2007 dosáhly 35.102 USD, což je 78 % průměrné mzdy mužů.

Porušování lidských práv v zahraničí

USA mají dlouhou tradici v porušování suverenity a lidských práv v jiných zemích. Invaze do Iráku, v důsledku které již zemřelo více než milion civilistů, způsobila této zemi ohromné ekonomické škody. USA zde, kromě jiného, využívaly služeb soukromé bezpečnostní agentury Blackwater Worldwide, která na zakázku vlády USA terorizovala místní civilní obyvatelstvo. Kromě toho USA zřídily po celém Iráku věznice, ve kterých byli vězni běžně týráni a drženi pod dozorem v průměru 300 dní ani nemluvě o tom, že všichni iráčtí vězni byli zbaveni svých základních lidských práv. To samé platí o Guantanámu. V důsledku padesát let trvajících amerických sankcí vůči Kubě byly této malé karibské zemi způsobeny ztráty ve výši minimálně 93.000 milionů USD. Valné shromáždění OSN již 17 let za sebou odmítá a kritizuje ekonomickou blokaci Kuby ze strany USA, na což Spojené státy vůbec nereagují.

Údaje čerpány ze zprávy Čínské lidové republiky o stavu lidských práv v USA

US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: 2008 Country Reports on Human Rights Practices ZDE

                 
Obsah vydání       12. 3. 2009
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Operace Jericho Pavel  Kopecký
11. 3. 2009 Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice Ivan  Veselý, Laura  Laubeová, Gabriela  Hrabaňová
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
12. 3. 2009 Jakou že společnost? Beno  Trávníček
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Už i lékárníci chtějí zrušit Julínkovy poplatky
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Pan Šebek inzeruje podporu čínských disidentů. Proč se nezastává i jiných utlačovaných? Jan  Čulík
11. 3. 2009 Dalajláma varuje: Tibetská kultura je na hranici zániku
11. 3. 2009 Tohle není cvičení Petr  Litoš
11. 3. 2009 Je hrozba teroristických útoků v českém prostředí reálná? Jan  Čulík
11. 3. 2009 K teroristickému útoku může klidně dojít i v ČR
11. 3. 2009 "Do roka a do dne bude v českých ulicích krev"
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009