21. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2008

Jednostranný pohled historiků na rok 1968

Britské listy uveřejnily pod titlkem "Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968" řadu archivních materiálů, patrně v domnění, že jejich přístupnost zvýší zájem o velmi pozoruhodné období československé historie. Problém je ale v tom, že připomínání Pražského jara se příliš nehodí. Pražské jaro bylo neobyčejné tím, že naznačovalo, že i z vlády jedné strany může vzniknout solidární systém, který by měl, přes (původní) nedostatek demokratických atributů, opravdovou podporu veřejnosti.

Historici opomíjejí, patrně záměrně, dvě základní otázky:

  • Co od Pražského jara očekávala veřejnost; a
  • Jakou naději mělo Pražské jaro na úspěch a v období studené války.

K první otázce lze dodat, že kromě Akčního programu KSČ neexistoval žádný jiný program, který by mohl sloužit jako platforma pro přestavbu společnosti. Akční program KSČ byl poněkud opožděnou reakcí na to, co se dělo ve společnosti. Jeho uskutečnění bylo znemožněno zásahem v srpnu 1968.

Ostatně ani 2000 slov nešlo dál než k obrodě existujícího systému. Nejčastěji jmenované skupiny, K231 a KAN, byly v podstatě okrajové a jejich vznik měl různé důvody. K231 byl sdružením bývalých politických vězňů, kteří možná hledali možnost odvety – což samo o sobě nemusí být zrovna cesta dopředu. KAN, vzniklý spíše jako recesistický nápad absolventů Přírodovědecké fakulty Karlovy university, se nikdy nedostal přes přípravnou fázi registrace. Je pravda, že se do vedení KANu rychle dostali "politici", kteří vytlačili "amatéry". Zásluhy o KAN si připisuje mnoho lidí, ale osvětlit okolnosti jeho vzniku a cíle by mohli pouze jeho skuteční zakladatelé Ludvík Rybáček a Ivan Jonáš.

Snahy získat větší slovo při řízení podniků (dělnické rady) nebo obnovit některé odborové organizace (Federace lokomotivních čet) odrážely spíše skupinové zájmy, než změnu politického systému.

S odstupem času je zřejmé, že odborové organizování je trnem v oku podnikatelů stejně bude časem zlikvidováno. Dělnické dělnické rady vymizely z našeho slovníku úplně.

Jako pamětník Pražského jara si troufám tvrdit, že si lidé především přáli, aby pokračovalo uvolnění druhé poloviny šedesátých let. Z oblasti zahraniční politiky bylo zřejmě nejpopulárnější volání po neutralitě.

Opozice, jakkoli fragmentovaná, nabyla schopna poněkud umírnit požadavky a tím vlastně šla proti režimu, který se snažil transformovat. To je velký rozdíl od disidentství sedmdesátých a osmdesátých let, které, paradoxně, svojí intelektuálně-politickou hrou normalizační režim vlastně podporovalo.

V roce 1968 lidé těžko toužili po zrodu nové šlechty a miliardářů, demolici solidárního státu nebo vytunelování české ekonomiky. Chtěli mít slovo při rozhodování, ale po roce 1989 se dočkali politiků, jejichž arogance překonává všechny meze dříve připisované komunistům a zparchantělé formy demokracie, v níž hlas voliče platí stejně málo jako v dřívějších volbách.

Tím se dostáváme ke druhé otázce. Je nepochybné je, že USA neměly zájem, aby se jimi nenáviděný ekonomický systém změnil způsobem, který by jej činil přitažlivým pro obyvatele jiných zemí. Jejich sympatie k Dubčekovi, pokud vůbec existovaly, byly dány snahou oslabit vlivu Kremlu v satelitních státech.

Vojenský zásah SSSR a čtyř dalších států (koalice ochotných, aby se tak řeklo) byl opřen o doktrínu hájení zájmů socialistického tábora. Nic nového pod sluncem. Ostatně USA používají podobnou doktrínu, kdykoli se jim zachce: hájí svoje zájmy, které lze definovat jakkoli.

Invazi 21. srpna 1968 nelze posuzovat mimo rámec vojensko-politické rovnováhy té doby. Invaze byla svým způsobem operetní záležitostí, jejíž efekt byl umocněn počtem vojáků, kteří se převalili přes hranice, ale ne na šoku a hrůze z použití zbraní a destrukce průmyslu a infrastruktury. Proto jsme mohli "diskutovat" s vojáky, kteří ani pořádně nevěděli kde jsou a dělat odboj otáčením směrových tabulí na křižovatkách.

Termín "shock and awe", neboli šok a hrůza, teprve čekal na průnik z myslí amerických generálů a do sdělovacích prostředků se dostal až v průběhu napadení Iráku v roce 2003.

Pro jistotu upozorňuji, že následující srovnání SSSR a USA je ostrou kritikou SSSR, kdežto USA chválím za jejich vyspělost na poli vojenských zásahů, rychlost dosazování kolaborujících politiků do funkcí a současné vytváření demokratického zamlžení diktátu, jakož i za úspěchy na poli manipulace s veřejným míněním.

Rusové a jejich spoluochotníci se nesnažili ohromit české obyvatelstvo bombami a explozemi. Možná pravě díky tomu se udržuje představa, že jsme se měli bránit. Jenže bránit co?

Rusové za Američany zaostali i v rychlosti konzolidace politické situace po invazi. Když USA napadly v roce 1989 Panamu, dosadily loutkového prezidenta během jednoho dne, v krátké době stačily zabít 2-3000 lidí. Dalších 13 000 bylo uvězněno a bylo po odporu. Proti tomu byli Rusové i s Indrou a Biľakem břídilové, není-liž pravda?

Zásah USA proti Panamě – akce Just Case – byl údajně proveden na ochranu demokracie, amerických životů a potlačení obchodu s drogami. Poslední důvod je v podstatě směšný, protože je to americká společnost sama, která drogy spotřebovává a díky zákonu nabídky a poptávky z nich vytváří lukrativní kšeft.

SSSR a nyní i Rusko také zaostávalo v manipulaci veřejného mínění. USA používají PR agentury, které to mají v pracovní náplni. Jedním z do nebe volajících příkladů byla manipulace veřejného slyšení před komisí amerického senátu. Předvolaná svědkyně srdcervoucím způsobem líčila "osobní" zkušenost, jak iráčtí vojáci vyhazovali v kuvajtské nemocnici nemluvňata z inkubátorů. Po roce se ukázalo, že to byl podvod, že před komisí nemluvila zdravotní sestra, ale vyškolená dcera kuvajtského velvyslance v USA, která v Kuvajtu v inkriminované době ani nebyla. Účel si posvětil prostředek a po roce už byla válka v plném proudu a podvod skončil někde pod kobercem.

To samé lze vysledovat v případě Gruzie. Sdělovací prostředky v Severní Americe velkým písmem publikují zprávy o tom, že Rusové bombardují to či ono. Někdy dodají v písmu drobném, že informace nemohla být nezávisle ověřena. Pak se k ní již nikdy nevrátí a občan se nedozví, jaká je pravda.

Vraťme se ale k roku 1968. Oblíbeným klišé je srovnávání Dubčeka a Svobody s Benešem nebo Háchou. Tato paralela – co kdy kdo měl dělat a a říct – je ale historického hlediska je zcela bezvýznamná. Jan Werich říká v jedné předscéně: "malý český člověk ví, co kdy kdo měl říct".

Mladé lidé prý minulost nezajímá a Pražské jaro jim nic neříká. Není divu, když se o něm skoro nemluví. Ale mělo by, protože komunisté dokázali mnohé z toho o čem si třeba kanadský kapitalismus může nechat jen zdát – plnou zaměstnanost, velmi dobrou lékařskou péči včetně preventivní, velmi nízkou zločinnost a pozoruhodný rozkvět kultury a obecné vzdělanosti celé společnosti.

Cesta do minulosti je ale nebezpečná, pokud člověk nezcvekovatí historii na prohlášení, že komunisti byli svině a socialismus je nenormální. Cokoli positivního je možné považovat za propagaci myšlenek komunismu. Potíž je i v tom, že ČR zatím žije z rozkulačování toho, co zanechal předcházející režim. Lidem nedochází, že vytunelované stovky miliard budou jednou chybět a že výdobytky, na něž jsou zvyklí, časem zmizí. Stejné se stane i s investory, jakmile vyčerpají výhody, které jim česká vláda nabízí.

Protože žiji v Kanadě, vnímám tyto problémy na pozadí ukázek, jak tržní společnost selhává a není schopna řešit ani relativně malé problémy. Před několika týdny jsem se vracel autem domů z Ottawy a poslouchal místní zpravodajství. Starosta městečka Smith Falls (10 000 obyvatel) v něm řekl, že během posledního roku přišlo jeho město o 1900 pracovních příležitostí díky přesunům výroby mimo Kanadu. Ontario ztratilo v několika posledních letech přes 200 000 míst ve výrobě. To je obrovské množství postižených jednotlivců a rodin a v neposlední řadě i dětí. Na tomto místě je třeba zdůraznit, jak obrovskou roli hraje to, kdo daný podnik vlastní. Kanada toho vlastní velmi málo a tak je proti přemisťování podniků vesměs bezmocná.

Tento jev se časem dostaví i do Čech. Jakmile přijde ekonomické dusno, budou se rojit lichváři, a exekutoři. Tedy dvě kategorie podnikání, o něž lidé ať již v roce 1968 nebo 1989 jistě nestáli.

Takže, co vlastně lze českým mladým lidem o minulosti vykládat? Jednostranný pohled Ústavu pro studium totality?

Protože s výročím se opět vynořují jména jako Bilak, Indra, Hofman, je nutné si připomenout, že v každé společnosti a čase se vyskytují lidé, kteří se snaží ovlivnit běh událostí. Tito politici údajně pozvali Rusy k záchraně socialismu. A proč ne? Rok 1989 ostatně dokázal, že měli svoji pravdu, že socialismus byl ohrožen a následně odstraněn? Jak se od nich liší Parkanová a ostatní současní mocní, kteří zvou americký radar a tím podporují americkou expansivní politiku? Připusťme, že nijak – jedině, Parkanová je opačně ideologicky vyfutrovaná.

Bilakovo jméno se mi spojuje s tím, co kdysi napsal v jednom románu Škvorecký. Určitá postava po slovním útoku na kapitalisty najednou změkčila odhodlaný tón do lidského přiznání, že nechce, aby se vrátily doby, kdy děti měly hlad. Městečko, v němž žiji, je na vzdělání i příjmy dosti bohaté, ale přesto existují lidé, jejichž příjem je tak nízký, že posílají děti do školy hladové.

Jan Čulík v poznámce k článku Borise Cveka píše: "Pražské jaro roku 1968 nebylo o socialismu, ale o svobodě, kritičnosti veřejného projevu, o demokracii a o pluralitě. Národ byl nadšený nikoliv socialismem, ale svobodou. Pokud se o socialismu hovořilo, byla to zástěrka. (Naivnější občané ovšem mohli té zástěrce věřit.)"

To je všechno pravda, ale ne úplná. Pražské jaro nebylo o socialismu, protože v něm národ žil. Byl o změnách, které z něj měly učinit společnost s lidskou tváří. Ostatní zmíněné kategorie ztratily v moderním světě svůj původní význam.

                 
Obsah vydání       21. 8. 2008
21. 8. 2008 Chceš do NATO? Zastřel si svého arcivévodu! Karel  Dolejší
21. 8. 2008 Rusko suspenduje svoje aktivity v Rade NATO-Rusko
21. 8. 2008 Komisař pro lidská práva Hammarberg navštíví Rusko a Gruzii
21. 8. 2008 Musí být český prezident pod pantoflem vlády? Jaroslav  Kuba
21. 8. 2008 Jednostranný pohled historiků na rok 1968 Jiří  Jírovec
21. 8. 2008 Bratříčku zavírej vrátka Karel  Kryl
21. 8. 2008 Michael  Marčák
21. 8. 2008 Deklarace o strategické spolupráci mezi USA a Polskem
21. 8. 2008 Černobílé vidění za nepřátelskou linií
21. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi: Perfektně zvládnuté téma Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany
21. 8. 2008 Pokračování konfliktu v Gruzii
21. 8. 2008 Michael  Marčák
21. 8. 2008 USA--Gruzie--Polsko, neboli odmítání rozhovorů jako politická zbraň Uwe  Ladwig
22. 8. 2008 Americké rakety v Polsku nejsou s to ohrožovat Rusko
21. 8. 2008 21. srpen ve znamení protestů proti radaru
20. 8. 2008 Vstup Gruzie a Ukrajiny do NATO může být více rizikem než přínosem Radmila  Zemanová - Kopecká
20. 8. 2008 Confiteor OO Pavel  Kopecký
20. 8. 2008 Rašek a Balabán: koho chleba jíš... aneb americké pohledy na Pražské jaro Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Le Monde: Taliban drží NATO v šachu
20. 8. 2008 Kdo má právo na válku? Karel  Dolejší
20. 8. 2008 Se Saakašvilim se člověk ani v klidu nenají... Petr  Nachtmann
19. 8. 2008 Tupeni a zrádcováni za příčinou tisíciletého trvání říše ruské
21. 8. 2008 21. srpen 1968 očima autorů Britských listů v minulých letech
21. 8. 2008 1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci Pavel  Čámský
21. 8. 2008 1968: Jak bylo těsto nádherně zaděláno..., kolik kvásku se do něj vešlo Michal  Vimmer
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
20. 8. 2008 Pražské jaro v historickém nadhledu Miloš  Pick
20. 8. 2008 Nejabsurdnější nebyla okupace 21. srpna 1968
20. 8. 2008 Cvekovo dilema legitimizuje okupaci František  Řezáč
20. 8. 2008 1968 -- energie ztracené naděje Jiří  Dolejš
21. 8. 2008 Co levice osmašedesátníkům dluží ... Miroslav  Tejkl
20. 8. 2008 Osmašedesátý očima velitele StB: "Kdo zradil vlast" Jaroslav  Klíma
20. 8. 2008 "Duše Evropy" o Pražském jaru
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 8. 2008 Dnešek je lepší než rok 1968 Boris  Cvek
21. 8. 2008 Konfrontační tón ano, ale ocamcaď pocamcaď...
21. 8. 2008 Každý trh je regulovaný zákony, obyčeji a dobrými zvyklostmi! Boris  Cvek
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík