20. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 8. 2008

DOKUMENT

Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany

otevřený dopis Styre RodmyrNe jaderným zbraním; Bent NatwigPugwash Norsko; Tordis HoifodtIPPNW Norsko

Vaše excelence, my, tři signatářské organizace, usilujeme o eliminaci jaderných zbraní. Jsme proti raketovým obranám, protože ohrožují proces jaderného odzbrojení. Raketové obrany jsou neúčinné, podněcují závody v jaderných zbraních a brání spolupráci směrující ke snížení jaderné hrozby. Jejich čistým efektem je ztráta bezpečnosti.

Nová naděje pro odstranění jaderných zbraní. Ve Spojených státech někteří dřívější vysoce postavení zastánci jaderného odstrašování – Schultz, Perry, Kissinger a Nunn[1] [2] i skupina 95 vědců, včetně 23 laureátů Nobelovy ceny[3] nedávno požadovali drastické omezení a případné odstranění jaderných zbraní. Jejich argument spočívá v tom, že s sířením jaderných zbraní do mnohých zemí by byl každý, a to včetně USA, bezpečnější, kdyby byly jaderné zbraně zcela odstraněny. Na zasedání UNGA 2007 hlasovalo 127 zemí na podporu tzv. Malajsijské rezoluce, požadující jednání o úmluvě o jaderných zbraních (proti hlasovalo jen Rusko, Izrael a NATO). V únoru 2008 uspořádala norská vláda konferenci v Oslu pod názvem Uskutečnění vize světa bez jaderných zbraní. V červnu vyhlásil nový australský ministerský předseda Kevin Rudd, který byl zvolen na základě programu podporujícího úmluvu o jaderných zbraních, ustavení Komise pro nešíření jaderných zbraní a odzbrojení. Jaderné odzbrojení a odstranění jaderných zbraní získalo na důrazu v mezinárodní debatě. Najednou o tom mluví „každý“.

Raketová obrana jde proti pozitivnímu trendu. I když je prezentována jako čistě obranná zbraň, přece jen představuje raketová obrana riziko porušení geopolitické rovnováhy a vybídnutí k novým závodům ve zbrojení, včetně závodů ve vojenském využití kosmu[4] [5]. 95 vědců z USA naléhá na to, aby příští prezident Spojených států nezaváděl systémy raketové obrany, protože podle jejich názoru čistým výsledkem pak může být snížení bezpečnosti. K příkladům negativních účinků na jaderné odzbrojení patří summit v Reykjaviku v roce 1986, na kterém Reaganova iniciativa kosmické obrazy proklamovala skutečný krok na cestě k eliminaci jaderných zbraní a dále USA-ruská dohoda z roku 2000, která Rusku povoluje udržovat ozbrojené síly ve vysoké pohotovosti, dostatečně rozsáhlé, aby mohly proniknout přes obranný systém USA[4] [5]. Pro NPT (Smlouva o nešíření) jsou systémy raketové obrany receptem na katastrofu[4]. Raketová obrana by mohla zasadit poslední ránu omezovacím mechanismům systému nešíření a stát se potvrzením nekonečné snahy o zadržování jaderných zbraní, tj. spirálou, která skončí dozajista katastrofou.

Funguje raketová obrana? Ironií je, že v současnosti tyto systémy nefungují. Z kritického vědeckého hlediska existuje velmi malá nebo žádná vyhlídka na to, že Spojené státy vyvinou v dohledné budoucnosti obranu proti skutečným raketám dlouhého doletu[5] [6]. Systémy raketové obrany jsou zranitelné pro ním určenými prostředky jako jsou balóny a rušičky a reálné testy v tomto ohledu jsou stále neuzavřené[5]. Radar, který má být nasazen v České republice, nebude pravděpodobně schopen odlišit hlavice od maket, a to ani po vylepšení[6]. Systémy raketové obrany by nikdy neměly fungovat proti jiným druhům nosných systémů, které by pravděpodobně používali jiní než státní aktéři. Na tyto problémy se věnuje málo prostředků, zatímco na vlastní systémy raketové obrany jsou vynakládány enormní částky. Největšími náklady jsou nicméně náklady na bezpečnost[5]. Nepřátelské strany zvýší svůj arsenál s cílem překonat „štít“, a chybný dojem, že by takový systém dokázal spolehlivě zastavit přilétající rakety by podkopal diplomatické úsilí vynakládané na snížení jaderné hrozby.

Co je skutečným motivem pro Polsko a Českou republiku? Při podpisu smlouvy dne 8. července v Praze jak ministr zahraničí Schwarzenberg tak státní tajemnice Riceová trvali na tom, že tato smlouva – a raketová obrana – je důležitá pro celý region[7]. Kdyby však měla být obrana regionu jádrem smlouvy, nebyl by žádný důvod, proč by česká vláda neměla věc řešit pod zastřešením buď ze strany NATO nebo EU. Podpisem bilaterální smlouvy s USA přijímá Česká republika geopoliticky kritické rozhodnutí, a to jménem celé Evropy. Takový mandát nebyl České republice nikdy udělen. Na to bylo poukazována také v debatách v Evropském parlamentu. Ztráta bezpečnosti by se pak neomezila jen na pár evropských zemí, v nichž bude postaveno předmětné zařízení USA, ale sdíleli by je lidé z celého kontinentu. Věříme v demokratickou zásadu, že by mělo být vyslyšeno stanovisko všech dotčených lidí, jak v zemích přímo zapojených tak kdekoli jinde.

Vidíme věci tak, že iránské rakety jsou příhodnou záminkou pro skutečný záměr vlády České republiky: strategický, politický posun z Ruska směrem na USA. Poznámka premiéra Topolánka pronesená při podpisu smlouvy tuto domněnku podporuje[8]. Řekl, že odmítnutí plánu raketové obrany by bylo stejně těžkou chybou, jako bylo odmítnutí Marshallova plánu. Nedělá nám starosti to, že Česká republika preferuje Bushe před Putinem a Medveděvem, avšak to, že riskuje další rozněcování probíhajících závodů v jaderných zbraních.

Mnohé z těchto argumentů platí také pro Polsko a plánovanou raketovou základnu. Premiér Tusk nejedná pouze o bezpečnosti Polska, ale o strategickém rozhodnutí, které ovlivní celý region. V tomto směru jsme vítali s optimismem posun v politice, pozorovaný od okamžiku, kdy se Tusk ujal svého úřadu, a ochotou diskutovat o dané otázce jak s NATO tak s Ruskem. Přesto platí, že smlouva není vyřazena z programu jednání a zdá se, že ministr zahraničí Sikorski se kloní k pokračování v jednáních s administrativou USA, navzdory tomu, že premiér Tusk počátkem července předložený návrh odmítl. Podle našeho pevného přesvědčení požadavky Polska na větší bezpečnostní záruky smlouvu o raketové obraně neospravedlňují. Naopak dokládají odstrašující příklad toho, jak Bushova iniciativa vytváří novou spirálu zbrojení. Předpoklad, že další USA rakety Patriot rozmístěné v Polsku spolu s miliardami dolarů ve formě pomoci na obranu odradí Rusko od jakéhokoli budoucího útoku, je nejen historií nepodložený, je prostě naivní.

Chápeme a sdílíme skepticismus polských obyvatel stran bezpečnosti jejich území. V průběhu dějin mělo jen málo zemí v Evropě více důvodu cítit se ohroženým svými sousedy jak na východě tak na západě, než Polsko. Historie však také ukázala, že odstrašování a silné obranné systémy vedly opakovaně k růstu konfliktů. Bezpečnost v Evropě je dnes postavena na součinnosti, nikoli odstrašování, a pouze cestou součinnosti a spolupráce je možné pokračovat v budování bezpečné a prosperující Evropy. Jen na základě součinnosti a dialogu je možné odstranit hrozby, které představují nepřátelské země a jiní než státní aktéři. Platí to i pro Irán.

Jaké tedy existují alternativy? Místo klamání sebe samého schopnostmi raketové obrany bychom měli využít existující podněty pro práci na skutečné bezpečnosti – na budování světa bez jaderných zbraní, v němž budou systémy raketové obrany zbytečné. Na regionální bázi bychom měli vyhlásit zónu bez jaderných zbraní od severního pólu přes Evropu a Střední Východ až k Perskému zálivu, včetně Iránu. Tím by bylo naplněno ElBaradeiovo hledání integrované bezpečnostní politiky a nahrazena potřeba stěny raketové obrany kolem Středního Východu[9]. V globálním měřítku bychom se měli připojit k mezinárodní kampani lékařů za odstranění jaderných zbraní (ICAN) a pracovat na úmluvě o jaderných zbraních. Jedinou dokonalou obranou je eliminace jaderných zbrání a záruka, že se už nikdy nebudou znovu vyrábět[10].

Oslo, 19. srpna 2008

Styre Rodmyr, Ne jaderným zbraním
Bent Natwig, Pugwash Norsko
Tordis Hoifodt, IPPNW Norsko


1 A World Free of Nuclear Weapons (Svět bez jaderných zbraní). George Shultz, William Perry, Henry Kissinger, and Sam Nunn, Wall Street Journal, January 4, 2007

2 Toward a Nuclear-Free World (Za bezjaderný svět). Georgie Shultz, William Perry, Henry Kissinger and Sam Nunn, Wall Street Journal, January 15, 2008. (Podepsalo 37 prominentních jmen včetně 17 bývalých ministrů zahraničí/ obrany a poradců v oboru národní bezpečnosti z celkem devíti ústředních správních orgánů USA).
3 U. S. nuclear weapons policy (Politika USA v oblasti jaderných zbraní). Scientists' Statement on U. S. Nuclear Weapons Policy. Toward True Security (Stanovisko vědců k politice USA v oblasti jaderných zbraní. Za skutečnou bezpečnost). April 2008. Union of Concerned Scientists
4 Defence as the Best Offence? Missile Defences and Nuclear Non-proliferation (Obrana jako nejlepší útok? Raketová obrana a nešíření jaderných zbraní). Lars van Dassen and Morten Bremer Morli, Den Norske Atlanterhavskomite 4-2007, pp 35
5 What are the Prospects, What are the Costs? Oversight of Missile Defense (Jaké jsou vyhlídky, jaké jsou náklady? Přehled raketové obrany). (Part 2). Testimony of Lisbeth Gronlund before the U. S. House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform, National Security & Foreign Affairs Subcommittee (svědectví ve výboru Sněmovny reprezentantů USA). April 16, 2008
6 The European missile defense folly. The United States plans to protect itself from emerging missile threats by building a Europe-based missile defense system (Pošetilost evropské raketové obrany. Spojené státy se hodlají chránit před novými raketovými hrozbami vybudováním evropského systému raketové obrany). Like its predecessors, the system has serious technologícal deficiencies (Jako jeho předchůdci má tento systém vážné technické nedostatky). George N. Lewis and Theodore A. Postol, Bull. Atomic Scientist May/June 2008, Vol. 64, No. 2, p. 32-39, 61
7 Russia Today (2008): „Prague missile deal coud force Moscow's hand“ (Pražská smlouva o raketách by mohla donutit Moskvu k zákroku)
8 České noviny/ČTK (2008): „Czech PM compares U. S. -Czech radar treaty to Marshall Plan“ (Český poslanec přirovnal americko-českou smlouvu o radaru k Marshallovu plánu)
9 ElBaradei's keynote address to the Oslo Konference (ElBaradeiův klíčový proslov na konferenci v Oslo (February 2008)
10 Report of the Canberra Commission on the Elimination of Nuclear Weapons (Zpráva Kanberské komise o eliminaci jaderných zbraní). Commonwealth of Australia 1996, pp. 120.
                 
Obsah vydání       20. 8. 2008
20. 8. 2008 Spojené státy vážně varovaly Rusko
20. 8. 2008 Potvrzeno: Americký systém raketové obrany ve Střední Evropě je namířen proti Rusku Jakub  Rolčík
20. 8. 2008 Past amerického vůdcovství Fedor  Lukjanov
20. 8. 2008 Česká vláda odsouhlasila 150 milionů pro Gruzii. Pro Osetii ani korunu
20. 8. 2008 Le Monde: Taliban drží NATO v šachu
20. 8. 2008 Rašek a Balabán: koho chleba jíš... aneb americké pohledy na Pražské jaro Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 20. srpna 1940 : první transport smrti z okupované Francie Karel  Košťál
20. 8. 2008 Se Saakašvilim se člověk ani v klidu nenají... Petr  Nachtmann
19. 8. 2008 Našla se hlavice Točky. Zn.: Spadla z nebe na náměstí a je nepoškozená... Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti? Miloslav  Štěrba
20. 8. 2008 Kdo má právo na válku? Karel  Dolejší
20. 8. 2008 Jediot Achronot : Vojenský byznys mezi Gruzií a Izraelem rozjeli gruzínští židé
20. 8. 2008 Štětinu usvědčují ze lži i analytici Parlamentního institutu
20. 8. 2008 Ani Bursík, ani Obama nás před radarem nezachrání Michal  Vimmer
20. 8. 2008 Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany
20. 8. 2008 Pražské jaro v historickém nadhledu Miloš  Pick
20. 8. 2008 Osmašedesátý očima velitele StB: "Kdo zradil vlast" Jaroslav  Klíma
20. 8. 2008 1968 -- energie ztracené naděje Jiří  Dolejš
20. 8. 2008 "Duše Evropy" o Pražském jaru
20. 8. 2008 Nejabsurdnější nebyla okupace 21. srpna 1968
20. 8. 2008 Dnešek je lepší než rok 1968 Boris  Cvek
20. 8. 2008 Cvekovo dilema legitimizuje okupaci František  Řezáč
19. 8. 2008 Bělohradského "Hoře z hojnosti" v předvečer srpnového výročí Miloslav  Štěrba
20. 8. 2008 Současná česká politická realita Zdeněk  Vyšohlíd
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
20. 8. 2008 Michael  Marčák
20. 8. 2008 Založte si vkladní knížku u České spořitelny
19. 8. 2008 Gruzie vystupuje ze SNS, Ukrajina zpochybňuje dohodu. Začíná rozpad Společenství?
19. 8. 2008 Budoucnost světa bez parlamentů i svobody začala spoluprací USA a Číny na vývoji nového mobilu Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Klaus je na tom stejně jako Ne základnám Štěpán  Kotrba
20. 8. 2008 Téměř bez poplatků je mBanka
20. 8. 2008 Vklady v bankách jsou pojištěné
20. 8. 2008 Úroveň vysokoškolského studia určují studentky a studenti Milan  Šveřepa
20. 8. 2008 Rusku jde o existenci Michal  Mašín
20. 8. 2008 Olympiáda a zdravý rozum Jan  Chmelarčík
20. 8. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb Freude, Freude, vžycky na tě dojde
20. 8. 2008 Pro zapomnětlivé: Saakašvili ví že ho Západ kvůli jeho způsobu vlády přestane podporovat
20. 8. 2008 Vlajka Jan  Zeman
20. 8. 2008 Sousedský výprodej na Praze 3
19. 8. 2008 Mušarraf odišiel, prišiel Laškar. To je tvoja smrť, India
19. 8. 2008 FSB obviňuje Gruzii z přípravy teroristických útoků
20. 8. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 12. srpna 2008
19. 8. 2008 Špatná kniha o životě za komunismu Tomáš  Krček
19. 8. 2008 Tupeni a zrádcováni za příčinou tisíciletého trvání říše ruské
19. 8. 2008 Ukrajina v pohybu: Tymošenková pracuje v zájmu Moskvy ?!?
19. 8. 2008 Socialismus s lidskou tváří Josef  Vít
19. 8. 2008 Ministru Liškovi: Nevyhazujte peníze oknem Jan  Wagner
18. 8. 2008 Podle gruzínských vládních zdrojů byl vojenský radar prvním cílem bombardování Štěpán  Kotrba
19. 8. 2008 Česká republika po 14 letech Jiří  Jírovec
19. 8. 2008 Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?! Václav  Novotný
19. 8. 2008 Občané, ztraťe se, nebo seďte doma Václav  Novotný
19. 8. 2008 Jsou učitelé v koncích? Miriam  Prokešová
19. 8. 2008 Jak mě pět let na vysoké škole nepřipravilo na kariéru učitelky
19. 8. 2008 Idoly trhu John Michael Greer
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008