22. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 8. 2008

VZPOMÍNÁNÍ NA PRAŽSKÉ JARO 1968

Pražské jaro, komunismus, kapitalismus a globalizační tlaky

K samotné invazi je nutno říci toto: Rusové zřejmě měli rozkaz nestřílet. Poukazuje na to pozoruhodným způsobem americký autor Fred Eidlin v knize The Logic of Normalisation (East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, 1980, ISBN 0-914710-68-0). Argumentuje, že ruská vojska byla po příchodu do Československa zaskočena; že politické vedení Sovětského svazu bylo špatně informováno; domnívalo se, že v Československu zuří skutečně jen oněch pár desítek tisíc "kontrarevolucionářů" a že obyvatelstvo bude sovětské okupanty vítat. Dokazuje to zajímavě celou řadou vlastně zmatených sovětských reakcí v prvních dnech okupace.

Ve víru vášní tohle všechno zapadlo. Ale připomeňme si svědectví lidí, kteří byli přitom: na Václavském náměstí v Praze se čeští mladíci snažili ruským tankům krumpáčem prokopnout benzínovou nádrž a podpálit ji. Ruští vojáci je odháněli pažbami svých zbraní! Proč po nich nestříleli? Proč neměla ruská invaze v Československu desetitisíce mrtvých obětí, tak jako americká invaze v Panamě? Zdá se, že několik stovek Čechoslováků, kteří tou dobou zahynuli, byli obětí různých nehod, nebo selhání nervů ze strany ruských vojáků, či občasného iracionálního chování ruského mladíka na tanku, který vyděšeně nevěděl, co dělá (například ten, který střelbou ze samopalu zničil fasádu pražského Národního muzea).

Se vzpomínkou Jiřího Jírovce na Pražské jaro 1968 víceméně souhlasím. Odpovídá přesně tomu, co jsem zažil jako patnáctiletý - šestnáctiletý člověk: tedy že Pražské jaro bylo o svobodě a o kritickém myšlení, o nápravě křivd z minulosti, nikoliv o "volnotržních" reformách, vytunelovávání privatizovaných podniků či restitucích.

Ekonomika byla v období Pražského jara podružná. Kromě toho, veškeré reformy byly v naprostých počátcích. Zrušením cenzury nastala svoboda projevu a prvních pár měsíců, od března 1968, se opojně a svobodně hovořilo o všem. Teprve postupně se z toho začaly vynořovat kontury možných programů a řešení, a - Jiří Jírovec má pravdu - kromě Vaculíkova manifestu "Dva tisíce slov", požadujícího občanskou aktivitu, měla konkrétnější "Akční program" reforem jedině komunistická strana. Skutečné reformy měly začít až po sjezdu KSČ v září 1968. Tehdy měly také začít vycházet Lidové noviny - v ně se měl proměnit kulturněpolitický týdeník Literární listy, který v červnu 1968 dosáhl nákladu 300 000 výtisků.

K samotné invazi je nutno říci toto: Rusové zřejmě měli rozkaz nestřílet. Poukazuje na to pozoruhodným způsobem americký autor Fred Eidlin v knize The Logic of Normalisation (East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, 1980, ISBN 0-914710-68-0). Argumentuje, že ruská vojska byla po příchodu do Československa zaskočena; že politické vedení Sovětského svazu bylo špatně informováno; domnívalo se, že v Československu zuří skutečně jen oněch pár desítek tisíc "kontrarevolucionářů" a že obyvatelstvo bude sovětské okupanty vítat. Dokazuje to zajímavě celou řadou vlastně zmatených sovětských reakcí v prvních dnech okupace.

Ve víru vášní tohle všechno zapadlo. Ale připomeňme si svědectví lidí, kteří byli přitom: na Václavském náměstí v Praze se čeští mladíci snažili ruským tankům krumpáčem prokopnout benzínovou nádrž a podpálit ji. Ruští vojáci je odháněli pažbami svých zbraní! Proč po nich nestříleli? Proč neměla ruská invaze v Československu desetitisíce mrtvých obětí, tak jako americká invaze v Panamě? Zdá se, že několik stovek Čechoslováků, kteří tou dobou zahynuli, byli obětí různých nehod, nebo selhání nervů ze strany ruských vojáků, či občasného iracionáloního chování ruského mladíka na tanku, který vyděšeně nevěděl, co dělá (například ten, který střelbou ze samopalu zničil fasádu pražského Národního muzea).

Avšak Jiří Jírovec zachází příliš daleko a od věty "Cesta do minulosti je ale nebezpečná, pokud člověk nezcvekovatí historii na prohlášení, že komunisti byli svině a socialismus je nenormální" začíná být jeho text nepřesný a sporný.

Jiří Jírovec si pamatuje, a právem chválí relativně liberální a vysoce kulturní atmosféru Československa druhé poloviny šedesátých let. Má samozřejmě pravdu, že komunistický režim dokázal zachovat plnou zaměstnanost i poskytovat svým občanům zdravotnictví zadarmo. Vynikající kultura existovala v Československu v šedesátých letech: v letech sedmdesátých a osmdesátých byla plánovitě likvidována, protože každá samostatná myšlenka tehdy v obnovené kolonii byla potlačována jako podvratná.

Jiří Jírovec trochu neústrojně vnáší do argumentace dnešní potíže kapitalistického systému způsobené vyčerpáním ropných zdrojů a globalizačními tlaky. Je skutečně pravda, že by komunistický režim byl těmto tlakům odolnější? Spíš se mi zdá, že se komunistická totalita rozložila, protože právě byla schopna odolávat nově vznikajícím globalizačním tlakům daleko méně pružně než systém kapitalistický, jímž dnešek jistě velmi vážně otřásá.

Bylo však to, že za komunismu byla v Československu plná zaměstnanost, skutečně zásluhou komunistického totalitního režimu, anebo ten režim žil z podstaty režimu předchozího?

Všichni dobře víme, že tzv. "svobodné tržní podnikání bez přívlastků" vede ke krutosti, nespravedlnosti a kriminálnímu chování a že civilizovaný demokratický tržní stát je přísně regulován sociálními předpisy, tak jako například v Německu, ve Francii či ve Švédsku funguje "sociální tržní hospodářství". Dokázal by s příkazní ekonomikou, založenou na neflexibilním vojenském principu, komunistický systém skutečně dlouhodobě uspokojit hospodářské potřeby svého obyvatelstva? Asi ne, protože se nakonec rozložil, těžko z toho vinit "spiknutí CIA", tím to asi nebylo.

Avšak snad nejspornější je tento odstavec Jiřího Jírovce, kde hájí zrádce z r. 1968:

Protože s výročím se opět vynořují jména jako Bilak, Indra, Hofman, je nutné si připomenout, že v každé společnosti a čase se vyskytují lidé, kteří se snaží ovlivnit běh událostí. Tito politici údajně pozvali Rusy k záchraně socialismu. A proč ne? Rok 1989 ostatně dokázal, že měli svoji pravdu, že socialismus byl ohrožen a následně odstraněn? Jak se od nich liší Parkanová a ostatní současní mocní, kteří zvou americký radar a tím podporují americkou expansivní politiku? Připusťme, že nijak -- jedině, Parkanová je opačně ideologicky vyfutrovaná.

Tento odstavec totiž nastoluje naprosto zásadní otázku, na niž si musí odpovědět každý sám. Nezapomínejme, že komunistický režim byl nedemokratický. Nekonaly se svobodné volby. Političtí vládci neměli mandát.

I kdyby nakrásně bylo pravda, že tento nedemokratický totalitní režim dokáže zajistit, aby "děti nehladověly" (jak píše Jiří Jírovec, je to ovšem velmi sporné, zda to skutečně dokázal permanentně zajistit), dokáže-li totalitní systém odstranit hlad dětí, legitimuje to jeho právo zotročit národ, zakázat každou originálnější myšlenku, hnát lidi povinně na prvomájové průvody, otravovat je v televizi i v zaměstnání neustálými ideologickými bláboly a udržovat je ve strachu před tajnou policií? Skutečně je takový režim legitimní, jen proto, že "odstranil hlad dětí"?

Opravdu nemůže existovat na světě jiné řešení?

Zkratkovitě provokativní úvahy pana Jírovce nejsou hodny jeho inteligence. Měl by víc myslet "za roh".

                 
Obsah vydání       22. 8. 2008
24. 8. 2008 Pravděpodobná nástupkyně Saakašviliho letí do USA Karel  Dolejší
24. 8. 2008 Nestabilita v Gruzii zasáhla přepravu kaspické ropy Karel  Dolejší
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
24. 8. 2008 Situace kolem Jižní Osetie: čísla a fakta -- viděná z ruské strany
23. 8. 2008 Američané usmrtili 76 afghánských civilistů, konstatuje afghánské ministerstvo vnitra
23. 8. 2008 Většina zbraní dobytých ruskou armádou v Gruzii byla modernizována na Ukrajině
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
22. 8. 2008 IANSA: Kdo prodal německé útočné pušky do Gruzie?
23. 8. 2008 Standa chce radar František  Řezáč
23. 8. 2008 Kučera čistící žleby pro jiné pacholky Miloslav  Štěrba
23. 8. 2008 Barack Obama jmenoval Joea Bidena pro funkci viceprezidenta
23. 8. 2008 Centrum CIA v Makedonii staví firma, která dělala pro Saddáma
22. 8. 2008 Rusko: Odchod vojsk z Gruzie "byl dokončen"
22. 8. 2008 "Reakce ruských jednotek v Jižní Osetii byla zcela oprávněná"
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce
22. 8. 2008 Reformy r. 1968 byly důležité, protože začaly
22. 8. 2008 Slabost elit Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Jak nejlépe čelit normalizaci František  Řezáč
22. 8. 2008 Human Rights Watch: Gruzínské civilisty zabíjí nevybuchlá ruská kazetová munice
22. 8. 2008 Informace Britských listů o válce v Gruzii byly velkým zklamáním
22. 8. 2008 Pražský Fleet Sheet: Bilak jako Havel
22. 8. 2008 Saakašvili pokazil Američanům plány útoku na Írán
22. 8. 2008 Americký ultrakonzervativec kritizuje Bushovu vládu za válku v Gruzii
22. 8. 2008 Pražské jaro, komunismus, kapitalismus a globalizační tlaky Jan  Čulík
22. 8. 2008 Za normalizace národ zotročený nebyl
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík
22. 8. 2008 1938, 1968, 2008: Radar a "Střídání stráží" Petr  Glivický
21. 8. 2008 1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci Pavel  Čámský
22. 8. 2008 Barbora Špotáková jako česká Jana z Arku? Jan  Prokeš
22. 8. 2008 Sergej Lavrov: NATO potřebuje Rusko více, než Rusko potřebuje NATO
22. 8. 2008 USA "věděly předem o začátku války na Kavkaze," tvrdí ruský tisk
22. 8. 2008 Ukrajina se chystá na válku s Ruskem. Strach, nebo taktika? Radmila  Zemanová - Kopecká
22. 8. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb energická politika zahřeje
22. 8. 2008 Srpen 1968: Kapitalismus není žádná varianta k socialismu Boris  Cvek
22. 8. 2008 Schválením amerického radaru "zůstaneme na Západě" Martin  Štumpf
22. 8. 2008 Proč se ČR chová schizofrenně? Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 O americký ostnatý drát ještě ostnatější!! Milan  Kohout
22. 8. 2008 Bankovní komunismus, aneb den bankovní svobody Jiří  Beránek
22. 8. 2008 AT&T vám přináší předvolební sjezd demokratů ... a republikánský sjezd jakbysmet! Greg  Evans
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
21. 8. 2008 Michael  Marčák
22. 8. 2008 Vládní experti: elektromagnetické pole vyzařované plánovaným "brdským" radarem nepředstavuje zdravotní rizika
21. 8. 2008 Každý trh je regulovaný zákony, obyčeji a dobrými zvyklostmi! Boris  Cvek
20. 8. 2008 Štětinu usvědčují ze lži i analytici Parlamentního institutu
21. 8. 2008 Chceš do NATO? Zastřel si svého arcivévodu! Karel  Dolejší
20. 8. 2008 Vstup Gruzie a Ukrajiny do NATO může být více rizikem než přínosem Radmila  Zemanová - Kopecká
21. 8. 2008 21. srpen 1968 očima autorů Britských listů v minulých letech
21. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi: Perfektně zvládnuté téma Štěpán  Kotrba
22. 8. 2008 Srpnovou noc na obrazovce ČT sledovaly více než dva miliony diváků
21. 8. 2008 1968: Jak bylo těsto nádherně zaděláno..., kolik kvásku se do něj vešlo Michal  Vimmer
21. 8. 2008 Co levice osmašedesátníkům dluží ... Miroslav  Tejkl
20. 8. 2008 1968 -- energie ztracené naděje Jiří  Dolejš
22. 8. 2008 1968: Sociální demokraté podporovali demokratizační proces Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 DOKUMENT: Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
21. 8. 2008 Deklarace o strategické spolupráci mezi USA a Polskem
20. 8. 2008 Ctihodným velvyslancům České republiky a Polské republiky z Osla: Ve věci jaderných zbraní a raketové obrany
22. 8. 2008 V láhvi s medem okolo Islandu Bohumil  Kartous
20. 8. 2008 Na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti? Miloslav  Štěrba
22. 8. 2008 Bankovní služby s poplatky či bez poplatků?
21. 8. 2008 USA--Gruzie--Polsko, neboli odmítání rozhovorů jako politická zbraň Uwe  Ladwig
22. 8. 2008 Americké rakety v Polsku nejsou s to ohrožovat Rusko
21. 8. 2008 Jednostranný pohled historiků na rok 1968 Jiří  Jírovec
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008