11. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2008

Dětem chybí přirozená autorita

Pročítám si různé názory psychologů, sociologů i učitelů (ředitelů) škol a divím se. Nejsem asi sama - divíme se totiž všichni, cože nám to za děti chodí do našich škol a vyrůstá v našich rodinách. Přemýšlíme o tom, jestli děti více trestat, nebo naopak netrestat vůbec, zdali je výchova příliš liberální (dokonce byla nazvána rozmazlovací břečkou), co s tím, že učitelé nemají autoritu, hodné požadavkům jejich osobnosti, a zda zakázat, či nezakázat ve škole mobily a napomoci tak k žákovské kázni. A ředitel jedné české školy se v médiích nedávno vyjádřil, že za výchovu odpovídají rodiče, škola prý zodpovídá pouze za vzdělání. Celkově to vyznívá, jako kdybychom na školách měli neschopné učitele a stále více nevychované, drzé, škodolibé a vůbec prostě hrozné děti. A nakonec o to více neschopnější rodiče.

Možná je tomu tak. Spočívá to již v tom, že výchova je podceňovaná a že se domníváme, že vychovávat přece všichni umíme. Ale ukazuje se, i z veřejných diskuzí, že vlastně ani nevíme, jak ve skutečnosti "vychovávat."

Jenže -- naše děti, to nejsou jen nevycválaní a nevychovaní spratci. A naši učitelé, to nejsou pouze bezradné bezmocné loutky v jejich zlomyslných hrátkách. Je tomu tak trošku možná i jinak.

Škola zodpovídá nejen za vzdělání, ale také za výchovu, tyto dvě složky od sebe nejde prostě oddělit. A mýlí se sociolog Ivan Fišera MF Dnes, 5. 8. 08), že učitel či učitelka by měli být "nelidsky dokonalí."

Naopak -- měli by být především a na prvním místě lidští. Tedy ne dosahovat "morální integrity krásnými slovy, probouzením zájmu a osobním příkladem", ale ve vzájemné interakci, ke které na školách mezi učitelem a dítětem vždy nějaký způsobem dochází. V lidské interakci.

Každý učitel přichází se svým žákem do sociální interakce. Jde vždy o akci a reakci -- učitel reaguje na chování žáka, žák zase na chování učitele. Je nutné dát dospívajícím určitý a jasný řád a poskytnout jim autoritu, kterou nevědomě potřebují -- a v rámci interakce vytvořit podpůrný, čili důvěryhodný vztah.

Až pak mohou přijít restrikce. Vynucená autorita je založena na agresi, stejně jako restrikce. Avšak, současní dospívající nejsou schopni restrikci přijmout tak, aby neodpověděli opět agresí. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody a kdo vyrostl neboje se, ten zestará nestydě se, říkal již Komenský. -- Ale ono "bát se" musí vycházet z přirozeného vnímání autorit, ne z vynucených. Ze vzájemné důvěry, tedy z kvalitního vztahu. Učitel je pak tím, kdo by měl zvládat vytvářet tento kvalitní vztah. Až pak může trestat. Přirozená autorita není založená na restrikci, ale na způsobu komunikace, na vědomí vzniku sociální závislosti a tím i zodpovědnosti.

Jaká je však komunikace učitele s dítětem? Dítě - žák bývá mnohdy považován za malého, hloupého, za toho, kdo musí být podřízen výchově, kdo musí být veden. Učitelé mnohdy podceňují děti, nevnímají je jako bytosti, lidské bytosti, které si zasluhují úctu, respekt a lidskou důstojnost.

Vyslovení vlastního názoru je považováno za drzost. V přemíře a v nutnosti udržet kázeň, mnohdy v obranné defenzivní, (ne podpůrné, tedy suportivní), atmosféře či klimatu třídy se učiteli mnohdy stává, že zapomene na tzv. presumpci neviny a individuální přístup k člověku, ale nabude dojmu, že všichni žáci jsou vinni, že chtějí jen zlo, že dělají jen naschvály - a odrazí se to na jeho chování vzhledem k dětem.

Tato v podstatě skrytá agrese - předpokládáme-li zlo, jsou-li všichni žáci "lumpíci", které musíme podezřívat z nepravosti, pak již jde v podstatě o určitou formu agrese učitele vzhledem k žákovi, k dítěti. Předpokládám-li zlé, a ne dobré, odsuzuji děti ke zlému. Hovoříme-li s dítětem jako s tím, kdo se provinil, nastolujeme provinění. Co se děje na našich školách? Předpokládat v dětech dobro je údajně naivita, v předpokladu zla je již však ukryto latentní zlo a zárodky násilí. Naší učitelé, často již jen pod vlivem únavy a vyčerpání, předpokládají často u dětí spíše to zlé než dobré, což může být právě tím "kamenem úrazu", který spouští lavinu agresivity a posléze i šikany.

Současná škola není z tohoto hlediska ani tak liberální, ale je spíše autoritativní až příliš. Ale tím nesprávným -- vynuceným, agresivním způsobem. Přitom dítě v období dospívání autoritu potřebuje více než kdy jindy -- v procesu vymaňování se z původní závislosti dochází k odpoutání, jehož přirozeným důsledkem je vnější odmítání autorit. Potřebujeme mít se v životě o koho opřít, nějakou jistotu, někoho, kdo nám je autoritou, ale protože se musíme nějakým způsobem osamostatnit, nebýt na žádné autoritě závislí, tak ji odmítáme. Je to obrovský vnitřní boj a častokrát neuvědomovaný -- dospívající postavený do této situace může na tento konflikt reagovat agresivně, útokem, naprostým odmítáním něčeho, co vlastně potřebuje, ale nemůže to mít...Žáci II. st. ZŠ potřebují autoritu více než kdykoliv předtím, a učitele, který je schopen jim ji poskytnout, si nesmírně váží a oceňují jej.

Možná by bylo dobré navíc si uvědomit, že dnešním dětem snad nejvíce chybí (také v důsledku absence přirozených autorit), uspokojení jedné ze základních lidských potřeb, čímž je pocit bezpečí a jistoty. Náš svět jako takový není bezpečným a jistým místem, nic není jednou provždy dané, není o co se opřít. Bezpečí pro dítě znamená také mít pořádek a řád. Příliš liberální, stejně jako vynucená autoritativní výchova, neposkytuje řád ani pořádek. Lidé, kteří nejsou vedeni žádnou přirozenou autoritou, často propadají zmatku a chaosu. Ztrácejí tak pocit jistoty a bezpečí. Je však tato společnost schopna tento pocit bezpečí dětem do určité míry poskytnout?

Možná je chybou pedagogických fakult a současné pedagogiky, že nepřipravuje takové učitelské osobnosti, které jsou přirozené autority schopny.

Ale - je vůbec možné, aby ve společnosti, kde není zcela zřejmé, že pro všechny existují jasná a tatáž pravidla, kde mnozí zákonodárci nerespektují zákony; ve společnosti, ve které je svoboda mnohdy chápána bez pravidel a vlastní osobní zodpovědnosti mohly být vychovávány nejen děti, ale také dospělí k dodržování pravidel a řádu? Toho řádu, který je podmínkou bezpečného světa?

                 
Obsah vydání       11. 8. 2008
11. 8. 2008 Rusko údajně přiváží Rokským tunelem do Jižní Osetie těžkou dělostřeleckou techniku Karel  Dolejší
11. 8. 2008 V Evropě se změnila rovnováha sil
11. 8. 2008 Debkafile: Zatímco Washington vtáhl Moskvu do války s Gruzií, v Perském zálivu se shromažďuje pět bojových uskupení U.S. Navy
11. 8. 2008 Ruské bombardování v Gori nemá žádný strategický cíl, je to kolektivní trest
11. 8. 2008 Bush a Saakašvili - pošťuchování ruského medvěda
11. 8. 2008 Ruská ofenzíva pokračuje do západní Gruzie
11. 8. 2008 Rusko a Gruzie se navzájem obviňují z dalších útoků
11. 8. 2008 Rusko kritizuje USA za to, že dopravilo gruzínské vojáky domů z Iráku
11. 8. 2008 BBC: Poučení z gruzínské krize
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
11. 8. 2008 Spojené státy vydaly varování Rusku
11. 8. 2008 Toto není válka o ropovod - jde o soupeření ruského a amerického vlivu
11. 8. 2008 BBC terčem útoku ruských stihaček
11. 8. 2008 Nepřesnosti o Adžarii Petr  Nachtmann
11. 8. 2008 Zbývá ještě Adžárie... Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Rusko pokračovalo v bombardování Gruzie
11. 8. 2008 Smrt v plamenech Josef  Vít
11. 8. 2008 Proč komunismus a nacismus nejsou totéž Martin  Škabraha
11. 8. 2008 Dětem chybí přirozená autorita Miriam  Prokešová
11. 8. 2008 Jak si Česká obchodní inspekce představuje ochranu spotřebitele
11. 8. 2008 Šrouby na silnici a naše současná mravní krize Pavel  Mareš
11. 8. 2008 V Torontu vybuchl sklad plynu Jan  Zeman
11. 8. 2008 Většina Němců posuzuje ekonomickou situaci negativně Richard  Seemann
11. 8. 2008 O Gruzii: Je vhodné sbírat informace z první ruky
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
10. 8. 2008 Gruzie: Příčinou konfliktu je uznání Kosova?
10. 8. 2008 Independent: Pozor na další rozšiřování NATO
9. 8. 2008 Tři experti se shodují: Saakašvili naplánoval gruzínský útok na okamžik zahájení olympiády Karel  Dolejší
11. 8. 2008 Jak to začalo
11. 8. 2008 Jak informuje o "gruzínské válce" server Izvestia.ru
11. 8. 2008 Jak se Gruzie "připravovala na válku s Ruskem" -- názor ruského analytika
11. 8. 2008 Systematické ničení Jižního Osetska připadlo na výročí pádu srbské Krajiny
11. 8. 2008 Rusko začíná události v Jižní Osetii vykládat v logice "unikátního případu Kosova"
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
10. 8. 2008 Gruzie bude nejspíše odříznuta od dalších dodávek zbraní
10. 8. 2008 Pošetilá invaze do Jižní Osetie připomíná osud argentinské vojenské junty Petr  Nachtmann
10. 8. 2008 Gruzie tvrdí, že stáhla své jednotky ze vzbouřenecké Jižní Osetie
10. 8. 2008 Ruský server RIA Novosti a konflikt v Jižní Osetii Jakub  Rolčík
9. 8. 2008 BBC: Válku zahájila Gruzie a Jižní Osetii asi ztratí
9. 8. 2008 Deutsche Welle: Gruzínská armáda může být pro Rusko tvrdým oříškem Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
9. 8. 2008 Přehled hlavních událostí v gruzínskoosetském konfliktu k 9. srpnu 16:00 SELČ
9. 8. 2008 Válka na Kavkaze a ostudná role České republiky Karel  Dolejší
9. 8. 2008 "Stínová CIA": Spojené státy nemohou Gruzii významně pomoci
9. 8. 2008 BBC: Západ Saakašvilimu nepomůže
9. 8. 2008 Olympijská myšlenka o dočasném míru, aneb Jak se dostat do vlastní pasti Uwe  Ladwig
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
11. 8. 2008 Proč česká média nenávidí Čínu - kterou neznají Jan  Polívka
11. 8. 2008 Olympijský smog jak symbol našeho blahobytu Miroslav  Pořízek
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2008 Dětem chybí přirozená autorita Miriam  Prokešová
5. 8. 2008 Vypráskat ze škol i učitelky Pavel  Táborský
2. 8. 2008 Chybí Úmluva o právech učitelů a povinnostech žáků a jejich rodičů Štěpán  Kotrba
23. 7. 2008 Hospodářská krize na obzoru, aneb Výhoda poklesu porodnosti a chybějícího vzdělání Uwe  Ladwig
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
4. 7. 2008 Demokracie ve školství, neboli Kvalita není jen nutná, mělo by ji také být možné prosadit Uwe  Ladwig
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
2. 7. 2008 Národ Gátorů: Jak vypadá americký model "univerzity-firmy" Greg  Evans
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace   
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou