11. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2008

Zbývá ještě Adžárie...

K regionům, čekajícím na definitivní odtržení od Gruzie, zbývá mimo Jižní Osetie (hlavní město Cchinvali, 3 900 km2, 99 000 obyvatel) a Abcházie (hlavní město Suchumi, 8 700 km2, 530 000 obyvatel, pobřežní letoviska Gagra, Picunda) ještě region u hranic s Tureckem - autonomní oblast Adžárie (hlavní město Batumi, 2 880 km2, 393 000 obyvatel). V hlavním městě Batumi se totiž nachází jediný závod na zpracování ropy v Gruzii. To, že se oblast jižního Kavkazu stává jedním z nejdůležitějších center středoasijské strategie Spojených států potvrdil před lety prezident Bush, když ujistil gruzínské vedení v čelke s novým prezidentem Saakašvilim, že se na něj může v případě vnějšího, či vnitřního ohrožení kdykoli obrátit. Americký ministr obrany Donald Rumsfeld při své návštěvě Gruzie podpořil tento názor připuštěním možnosti kandidovat na členství v Severoatlantické alianci a vyslovil se pro stažení ruských vojsk. Gruzínské členství v NATO zablokovalo Rusko ostrým protestem a hrozbou vypovězení partnerské smlouvy NATO-Rusko.

Územní spor Ruska s Gruzií začal už rozpadem Sovětského svazu. Když byl na přelomu 2003 a 2004 "revolucí růží" svržen bývalý ministr zahraničních věcí SSSR, prezident Gruzie Eduard Ševarnadze, jeho nástupce Saakašvili označil za jednu ze svých priorit obnovení územní celistvosti Gruzie - ovládnutí Abcházie, Jižní Osetie a Adžárie. Saakašviliho zahraniční politika se orientuje na likvidaci ruských vojenských základen na území Gruzie, z nichž dvě jsou tedy rozmístěny v oblasti stavby ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan, posílení strategického partnerství s Ázerbajdžánem, Tureckem a Izraelem a posílení americké přítomnosti v regionu. Geostrategické zájmy na jižním Kavkaze jsou podmíněny především přítomností obrovských ropných nalezišť v Kaspickém moři. V úvahu připadají tři varianty ropovodu:

  • Baku -- ruský Novossirijsk -- tato varianta je nejpřijatelnější pro Rusko, na většině trasy už ropovod je; středoasijské a kavkazské republiky by při jejím dalším rozvinutí byly ještě větším hospodářským "zajatcem" Ruska než před rokem 1991. Zamítnuto Washingtonem, Ankarou i Baku.
  • Baku -- gruzínsko-adžárské Batumi, případně turecký Ceyhan -- varianta ekonomicky výhodná pro Ázerbajdžán, Gruzii a Turecko; nepřijatelná pro Arménii, Írán pro Rusko, pro USA však neexistuje jiná alternativa. Problémem této varianty je nestabilní situace v Náhorním Karabachu. S tímto ropovodem si současná vláda Gruzie spojuje zvýšení strategického významu své země pro USA i EU a z toho plynoucí ekonomické investice v západních měnách. Ropovod Baku-Ceyhan funguje už dva roky s kapacitou 1 milion barelů ropy denně.
  • Baku -- některý z íránských přístavů v Perském zálivu -- nejpřijatelnější pro Írán, také nejlevnější varianta, nepřijatelná pro Spojené státy a pro Izrael.

Pro Arménii je ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan nebezpečím kvůli ekonomickému vzestupu sousedního Ázerbajdžánu, vzhledem k nedořešenému konfliktu v Náhorním Karabachu. Pro Írán je zase nepřijatelná vize bohatého a prosperujícího Severního Ázerbajdžánu díky početné ázerské menšině obývající Jižní Ázerbajdžán, který je součástí Íránu. Klíčovou organizací pro tento region je Společenství nezávislých států, jehož členy jsou jak Arménie, tak Gruzie a Ázerbajdžán. Určitou roli v regionu hraje i OBSE, především ve vztahu ke konfliktu v Náhorním Karabachu. Činnost NATO na Kavkaze je však problematická vzhledem k ruské vojenské přítomnosti v regionu. Gruzie i Ázerbajdžán jsou nicméně členy přidružovacího programu NATO Partnerství pro mír .

Gruzie

Poslední platné parlamentní volby se konaly 31.10.1999. 2.11.2003 se konaly nové volby, které měly být nezávislé a demokratické. Na základě zjištěných výsledků, které vyzněly ve prospěch proprezidenstkých kandidátů, žádala opozice zrušení voleb a vypsání nových. Protestní akce vyústily 23.11 2003, kdy na zasedání nově zvoleného parlamentu vtrhla skupina opozičních politiků vedená Michailem Saakašvili a prezident Ševardnadze musel pod dozorem své ochranky urychleně opustit sál a uchýlit se do bezpečí. Protest byl podporován Spojenými státy, spoluorganizován americkou agenturou, vlivovými "občanskými" strukturami financovanými Geogrem Sorosem a dostal žurnalistický název "Revoluce růží". Po ní následovala abdikace prezidenta Eduarda Ševadrnadzeho a vypsání nových prezidentských voleb. Volby se uskutečnily 4. ledna 2004 a zvítězil v nich Michail Saakašvili. 17.2.2004 parlament zvolil an bloc novou vládu, vytváří se funkce premiéra, kterým se stal Zurab Žvania, byli jmenováni 4 státní ministři, do šlo k redukci počtu ministerstev a ke snížení počtu jejich pracovníků. Nové parlamentní volby byly vypsány na 28. 3. 2004 . Vládu nyní tvoří premiér, 4 státní ministři a 15 ministrů. Od roku 1994 se v oblasti nachází ruské mírové jednotky s mandátem SNS za dohledu mírové mise OSN UNOMIG , v níž jsou i členové české armády, které mají dohlížet na základní klid zbraní . Tyto jednotky jsou však zaměřeny především na vytvoření ochranné zdi mezi soupeřícími stranami, ale je zde absence jakékoli humanitární pomoci, dohledu na ochranu lidských práv a návrat uprchlíků do jejich domovů. V době politické krize na přelomu let 2003-2004 se vrcholní představitelé jak Abcházie, tak Osetie nechali slyšet, že události v Tbilisi jsou vnitřní záležitostí Gruzie. Rusko má na území Gruzie čtyři vojenské základny včetně dvou leteckých.

Jižní Osetie

Jihoosetinská autonomní oblast byla vytvořena 20.4.1922. Už v listopadu 1989 vyhlásila Jižní Osetie autonomii na tehdy ještě Gruzínské sovětské socialistické republice. To vedlo k tříměsíčním bojům a odpor byl potlačen sovětskými vojsky. V roce 1990 přijal jihoosetinský Oblastní sovět deklaraci o samostatnosti a vyhlásil Sovětskou Osetinskou demokratickou republiku. V lednu 1991 přiletěl prezident Gorbačov z Moskvy, aby zrušil neoprávněné kroky a usnesení Oblastního sovětu bylo zrušeno Nejvyšším sovětem Gruzie. Jižní Osetie byla převedena pod přímou správu Gruzie pod názvem Cchinvalská oblast. Konflikt propukl znovu roku 1990 a trval dva roky. Gruzie totiž po vyhlášení samostatnosti 26. 5. 1991 zrušila nejen název, ale i autonomní samostatnost všech území. Do země přijely sovětské i gruzínské ozbrojené síly. Situace se poněkud uklidnila po setkání. E. Ševardnadze s jihoosetinským vůdcem L. Čibirovem. V roce 1993 po uzavření míru za asistence Ruska přijala Osetie vlastní ústavu. V roce 1996 zvolila Osetie vlastního prezidenta. V roce 2001 byl prezidentem zvolen Eduard Kokoity. Ten v roce 1997 požádal Moskvu o začlenění Jižní Osetie do Ruska. V listopadu 2006 se konalo osetské referendum, ve kterém jednoznačně vítězí návrh na odtržení od Gruzie.

Abcházie

Po revoluci v r. 1917 měla Abcházie statut samostatné republiky, ale v r. 1930 byl její statut změněn na autonomní republiku v rámci Gruzie. Vývoj po roce 1989 probíhal podobně, jako v případě Osetie. Nejvyšší sovět Abcházské autonomní republiky vyhlásil v červenci 1992 nezávislost na Gruzii. Toto rozhodnutí bylo důvodem k vojenskému zásahu Gruzie proti celému území. Útok gruzínských vojsk proti Abcházii v srpnu 1992 byl ale proveden bez předchozího souhlasu Ševarnadzeho. Nejvyšší sovět Abcházie se ale ihned po útoku svěřil pod ochranu nově vzniklé letecké základny v Gudautě a požádal Rusko o pomoc proti gruzínské agresi. Jelcin potvrdil územní jednotu Gruzie, ale zároveň chtěl jednat o zastavení palby a stažení gruzínských vojsk. To co rozhodlo další vývoj, byl postoj ruské generality a ministra obrany Gračova. Do bojů zasáhly i ruské armádní jednotky. OSN vyjednala zastavení palby a z rozhodnutí Rady bezpečnosti byla do oblasti vyslána pozorovatelská mise. V říjnu 1993 ale v Moskvě propukl střet mezi Jelcinem a Nejvyšším sovětem, kterého využila ruský armáda a provedla ofenzívu. Gruzínská vojska nemohla vzdorovat a byla z Abcházie vytlačena hluboko na gruzínské území. Ševarnadze nakonec souhlasil s ruskou vojenskou pomocí v Gruzii a výstavbou vojenských základen. Moskva se musela zavázat, že bude uznávat Gruzínskou svrchovanost nad vzbouřenými provinciemi. Ševarnadze navíc otevřeně podpořil ruskou intervenci v Čečensku. Od roku 1994 se v oblasti nachází ruské mírové jednotky. V současné době je prezidentem "autonomní" republiky Abcházie Vladislav Ardzinba, který byl zvolen 99% hlasů v roce 1999 a který je znám jako odhodlaný bojovník za odtržení Abcházie od Gruzie. Abcházii podporuje pouze Rusko.

Adžárie

Autonomní republika Adžárie byla vytvořena 16.6.1922. V roce 1991 se vlády ujal Aslan Abašidze jako předseda Nejvyšší rady Adžárie (hlava autonomie). V hlavním městě Batumi se nachází jediný terminál a závod na zpracování ropy v Gruzii. Batumi se chtělo stát významným dopravním uzlem Zakavzska - hedvábná stezka ze střední Asie, kaspická ropa z Baku atd. Abašidzeho Všegruzínský svaz obrody, která je třetí nejvýznamnější parlamentní stranou v Gruzii, získává ve všech volbách 90% hlasů. V roce 1999 proběhlo i národní referendum za samostatnost země, což si přálo 99,9% zúčastněných. Na jaře roku 2004 Aslan Abašidze a jeho věrní opustili Batumi a odletěli do Moskvy. M. Saakašvili vyhlásil v autonomii mimořádné volby, ve kterých 20. 5. 2004 jeho strana zvítězila a Adžárie se stala autonomní oblastí, kterou řídí Tbilisi. Saakašvili v Adžárii vyhlásil přímou prezidentskou správu. Moskva má právě na tomto území dvě vojenské základny s asi třemi tisícovkami mužů.

Katarze a východiska

V dubnu 2008 ruské ministerstvo zahraničí na příkaz ruského prezidenta začalo cíleně pomáhat obyvatelům republik Abcházie a Jižní Osetie. Z druhé strany Centrum evropských politických výzkumu (CEPV) v Bruselu na návrh komisaře OBSE pro národnostní menšiny uspořádalo konferenci (2001), jejímž výsledkem je dokument s názvem Pakt stability pro Kavkaz, připravený pracovní skupinou pod vedením Sergiu Celaca a Michaela Emersona, předznamenávající vznik Společenství států jižního Kavkazu, snahu po budoucím sjednocení celého Jižního Kavkazu bez ohladu na stávající hranice a vznik Bezpečnostního systému jižního Kavkazu. Tento pakt ovšem předpokládá spolupráci v širším regionálním kontextu, především s Ruskou federací, USA a EU a BSEC. Pro Moskvu naivně iluzorní představa růstu vlivu Evropské unie a Severoatlantické aliance ve strategické oblasti na její periferii.

Moskva je dnes v nejvýhodnějším postavení, jaké mohla kdy mít. Vylodila díky podpoře abcházské vlády 4000 mužů námořní pěchoty v Abcházii, dobyla - opět s podporou místní vlády - Jižní Osetii a likviduje strategické vojenské instalace Gruzie i na gruzínském území - k zděšení gruzínské armády, která je ukázkově decimována. Pokud by Rusko ovládalo na stejném principu i Adžárii, získá přístav Batumi, jediný ropný a plynový teriminál i provoz na rafinaci ropy v zemi a zúží navíc Gruzii přístup k Černému moři. Znovu instaluje Aslana Abašidzeho do křesla, ve kterém dokázal zajistit Adžárii hospodářský rozkvět a pojistí si jeho věrnost vojenskou přítomností. Otázkou zůstává pouze, zda se s tím Rusko spokojí, či zda se pokusí ovládnout celou Gruzii. Z vojenského hlediska není jednodušší řešení, ze zahraničně politického by to ale mohla být katastrofa. Ruské jednotky by tím porušily svůj status mírového sboru, vyjednaný s OSN a SNS. Mohla by následovat eskalace konfliktu a vojenská protiakce USA, které by využily zoufalého volání Saakašviliho a dostaly by legitimní záminku pro střet. Za demokracii. Prozatím USA Saakašvilimu sice vyjadřují morální podporu, jinak ale pro něj nehnou prstem. Nejspíše s nimi svůj zbrklý vojenský postup nekonzultoval a pouze se furiantsky snažil naplnit své předvolební heslo do pěti let sjednotit celou Gruzii. Odvrátili se od něj i Izraelci, pro které byla angažovanost v Gruzii jen kšeftem. Samostatnost se u vazalů trestá. Rusko je nejspíš ale dost zkušené, aby neopakovalo znovu sovětsko-afghánskou peripetii a nepokoušelo se o okupaci někde, kde pro to nemá předem vytvořené politické podmínky a očekávání místního obyvatelstva. Asymetrické války, jako nyní v Afghánitánu či v Iráku, se vyhrát nedají, i se sebevětší technologickou převahou.

Logické by tedy bylo, kdyby se Rusové zastavili na hranicích Jižní Osetie a Abcházie, případně dobyli i Adžárii a všechny tři regiony, kde je uvítají s otevřenou náručí, připojili je k Rusku jako autonomní oblasti, Adžárii jako enklávu. Tím dostanou Saakašviliho do pozice viníka, který vyvolal válku proti mírovým jednotkám, prohrál ji a prohrál i území, o které bojoval. Zablokují americké plány na ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, podpoří svoje projekty a oslabí všestranně pozici Saakašviliho. A budou čekat a pracovat diplomaticky. Počet mrtvých v této třídenní válce bude Saakašvilimu připsán k tíži stejně jako vina za její rozpoutání. Cesta k jeho svržení samotnými Gruzínci se otevře. Pomůže k tomu rozumněji orientované gruzínské obyvatelstvo, které bude chtít už méně ambiciózního prezidenta , který ale zajistí výhodná řešení pro obě strany a umožní opět rozkvět Gruzie, jejíž samostatná existence je tak jako tak iluzí. USA přijdou o pozice pro další předsunutý radar NMD AN-SPY a zmírní se postupně i situace v sousedním Náhorním Karabachu. Nezanedatelný je i vliv této situace na ruská jednání s okolními zeměmi. Přeci jen je Rusko dominantní silou v regionu a oponovat mu bylo od postsovětských a přirozeně antisovětských vlád sice taktické a proto logické, ale z geopolitického střednědobého pohledu romantické a neprozíravé. Když ptáčky Američané lapali, pěkně jim zpívali. Ale realizace slibů chce miliardy dolarů, které se nevrátí hned, ale až v dlouhodobém horizontu. A Američané už dnes neumějí čekat.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2008
11. 8. 2008 Rusko údajně přiváží Rokským tunelem do Jižní Osetie těžkou dělostřeleckou techniku Karel  Dolejší
11. 8. 2008 V Evropě se změnila rovnováha sil
11. 8. 2008 Debkafile: Zatímco Washington vtáhl Moskvu do války s Gruzií, v Perském zálivu se shromažďuje pět bojových uskupení U.S. Navy
11. 8. 2008 Ruské bombardování v Gori nemá žádný strategický cíl, je to kolektivní trest
11. 8. 2008 Bush a Saakašvili - pošťuchování ruského medvěda
11. 8. 2008 Ruská ofenzíva pokračuje do západní Gruzie
11. 8. 2008 Rusko a Gruzie se navzájem obviňují z dalších útoků
11. 8. 2008 Rusko kritizuje USA za to, že dopravilo gruzínské vojáky domů z Iráku
11. 8. 2008 BBC: Poučení z gruzínské krize
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
11. 8. 2008 Spojené státy vydaly varování Rusku
11. 8. 2008 Toto není válka o ropovod - jde o soupeření ruského a amerického vlivu
11. 8. 2008 BBC terčem útoku ruských stihaček
11. 8. 2008 Nepřesnosti o Adžarii Petr  Nachtmann
11. 8. 2008 Zbývá ještě Adžárie... Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Rusko pokračovalo v bombardování Gruzie
11. 8. 2008 Smrt v plamenech Josef  Vít
11. 8. 2008 Proč komunismus a nacismus nejsou totéž Martin  Škabraha
11. 8. 2008 Dětem chybí přirozená autorita Miriam  Prokešová
11. 8. 2008 Jak si Česká obchodní inspekce představuje ochranu spotřebitele
11. 8. 2008 Šrouby na silnici a naše současná mravní krize Pavel  Mareš
11. 8. 2008 V Torontu vybuchl sklad plynu Jan  Zeman
11. 8. 2008 Většina Němců posuzuje ekonomickou situaci negativně Richard  Seemann
11. 8. 2008 O Gruzii: Je vhodné sbírat informace z první ruky
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
10. 8. 2008 Gruzie: Příčinou konfliktu je uznání Kosova?
10. 8. 2008 Independent: Pozor na další rozšiřování NATO
9. 8. 2008 Tři experti se shodují: Saakašvili naplánoval gruzínský útok na okamžik zahájení olympiády Karel  Dolejší
11. 8. 2008 Jak to začalo
11. 8. 2008 Jak informuje o "gruzínské válce" server Izvestia.ru
11. 8. 2008 Jak se Gruzie "připravovala na válku s Ruskem" -- názor ruského analytika
11. 8. 2008 Systematické ničení Jižního Osetska připadlo na výročí pádu srbské Krajiny
11. 8. 2008 Rusko začíná události v Jižní Osetii vykládat v logice "unikátního případu Kosova"
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
10. 8. 2008 Gruzie bude nejspíše odříznuta od dalších dodávek zbraní
10. 8. 2008 Pošetilá invaze do Jižní Osetie připomíná osud argentinské vojenské junty Petr  Nachtmann
10. 8. 2008 Gruzie tvrdí, že stáhla své jednotky ze vzbouřenecké Jižní Osetie
10. 8. 2008 Ruský server RIA Novosti a konflikt v Jižní Osetii Jakub  Rolčík
9. 8. 2008 BBC: Válku zahájila Gruzie a Jižní Osetii asi ztratí
9. 8. 2008 Deutsche Welle: Gruzínská armáda může být pro Rusko tvrdým oříškem Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
9. 8. 2008 Přehled hlavních událostí v gruzínskoosetském konfliktu k 9. srpnu 16:00 SELČ
9. 8. 2008 Válka na Kavkaze a ostudná role České republiky Karel  Dolejší
9. 8. 2008 "Stínová CIA": Spojené státy nemohou Gruzii významně pomoci
9. 8. 2008 BBC: Západ Saakašvilimu nepomůže
9. 8. 2008 Olympijská myšlenka o dočasném míru, aneb Jak se dostat do vlastní pasti Uwe  Ladwig
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
11. 8. 2008 Proč česká média nenávidí Čínu - kterou neznají Jan  Polívka
11. 8. 2008 Olympijský smog jak symbol našeho blahobytu Miroslav  Pořízek
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2008 Rusko a Gruzie se navzájem obviňují z dalších útoků   
11. 8. 2008 Zbývá ještě Adžárie... Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Jak se Gruzie "připravovala na válku s Ruskem" -- názor ruského analytika   
11. 8. 2008 Systematické ničení Jižního Osetska připadlo na výročí pádu srbské Krajiny   
11. 8. 2008 O Gruzii: Je vhodné sbírat informace z první ruky   
11. 8. 2008 Jak to začalo   
11. 8. 2008 Rusko pokračovalo v bombardování Gruzie   
11. 8. 2008 Ruská ofenzíva pokračuje do západní Gruzie   
11. 8. 2008 Nepřesnosti o Adžarii Petr  Nachtmann
11. 8. 2008 Jak informuje o "gruzínské válce" server Izvestia.ru   
11. 8. 2008 V Evropě se změnila rovnováha sil   
11. 8. 2008 Spojené státy vydaly varování Rusku   
11. 8. 2008 Ruské bombardování v Gori nemá žádný strategický cíl, je to kolektivní trest   
11. 8. 2008 Toto není válka o ropovod - jde o soupeření ruského a amerického vlivu