18. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2008

DOKUMENT

Kosovo "je součástí Srbska"

Ve středu 19. 3. 2008 v 11.00 hodin petiční výbor spolu s Jaroslavem Foldynou předají petici, odsuzující jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova, předsedovi PSP ČR Miloslavu Vlčkovi. Redakci o tom informoval Foldyna.

Petice vyjadřuje nesouhlas s tím, co signatáři považují za porušení mezinárodního práva. Argumentují, že je "jasně porušena Rezoluce RB OSN č.1244 i Helsinská smlouva". Rezoluce podle nich "garantuje integritu územní celistvosti nástupnického státu tehdejší Jugoslávie a potvrzuje, že Kosovo je součástí Srbska."

Toto porušení je v textu přirovnáno k někdejší Mnichovské dohodě, kterou fašistické Německo, Itálie, ale i spojenci tehdejšího Československa - Francie a Anglie - připravili ČSR o pohraniční území.

Text petice Poslanecké sněmovně ZDE

V petici se pro dokreslení připomíná, že bývalý velitel sil UNPROFOR, generál Levis Mac Kenzie v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslavii prohlásil: "V Kosovu se neudála žádná genocida. Kosovští Albánci nás dokonale využili. Bombardovali jsme nesprávnou stranu." Petice vyzývá PSP ČR a vládu ČR, aby takto vzniklý loutkový stát nebyl vládou ČR uznán. Od 17. 2. 2008 do 17. 3. 2008 petici podepsalo téměř 1300 občanů.

Petice Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyjadřující nesouhlas s případným uznáním jednostranně vyhlášené nezávislosti Kosova Českou republikou

My, signatáři této petice, se obracíme na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, protože se vyslovujeme proti jakékoli formě odluky srbské provincie Kosovo od Srbska, čímž vyslovujeme nesouhlas s uznáním jednostranně vyhlášeného osamostatnění tohoto území Českou republikou.

Odůvodnění:

Oproti všem předchozím válečným konfliktům na území bývalé Socialistické Federativni Republiky Jugoslávie se v případě provincie Kosovo a Metohije jedná o výlučně srbské území, které je vzhledem ke značné hustotě kulturních a náboženských památek právem nazýváno kolébkou srbské státnosti. Poměr srbského obyvatelstva byl již od konce 19. století uměle snižován násilným způsobem a zkreslení poměru vzhledem k národnostním menšinám bylo dovršeno na přelomu tisíciletí, neboť všichni, kteří se odmítali podřídit vůli dnes na tomto území vládnoucích separatistických polovojenských organizací zapletených do organizovaného zločinu, byli členy těchto organizací a skupin buď zabiti, vyhnáni, případně před nimi raději sami utekli. O úrovni demokratické vyspělosti osob, které si toto území v naprostém rozporu s mezinárodním právem nárokují za své, svědčí rovněž u nás veřejnosti málo známé bezhlavé a barbarské ničení výše zmiňovaných srbských církevních národních kulturních památek. Připomínáme, že bývalý velitel sil UNPROFOR, generál Levis Mac Kenzie v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslavii prohlásil: "V Kosovu se neudála žádná genocida. Kosovští Albánci nás dokonale využili. Bombardovali jsme nesprávnou stranu."

Nejzávažnějším argumentem proti uznání tohoto jednostranného aktu je nepochybně porušení standardních norem mezinárodního práva a přijatých vyjádření jediného světového kompetentního orgánu, kterou je Rada bezpečnosti OSN. Stále je platná rezoluce č. 1244 z roku 1999, která garantuje územní celistvost tehdejší Jugoslávské svazové republiky, tedy nyní i nástupnického státu Republiky Srbsko. Uznání vyhlášení nezávislosti tedy může být interpretováno jako pošlapání autority světové organizace, která jako instituce tímto ztrácí svůj význam.

Samostatnost Kosova již uznaly evropské mocnosti – Velká Británie, Francie, Itálie a Německo – stejné, které před 70-ti lety v roce 1938 podepsaly Mnichovský diktát. Nechceme, aby se historie opakovala a abychom se tentokrát i my podíleli na protiprávním kroku „O nás bez nás.“

Jsme tedy proti jakémukoli uznání státního útvaru jednostranně vyhlášeného na kterékoli části Republiky Srbska a požadujeme, aby PS PČR vyzvala vládu ČR a ministerstvo zahraničních věcí České republiky jednat v tomto smyslu.

Je naší povinností nepřipustit nový Mnichov i události, které po něm následovaly!

Podpisové archy zasílejte na adresu: Daniel Huba, Generála Janouška 900/15, Praha 9

                 
Obsah vydání       18. 3. 2008
18. 3. 2008 Odhodlaně proti logice věci Michael  Volný
18. 3. 2008 Říkat pravdu tak, aby se tomu dalo ze všech stran tleskat Milan  Daniel
18. 3. 2008 Rebelové všech zemí, sebedramatizujte se! Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Májíčkovi demonstranti Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Otázka: Je to tak těžké pochopit? Jan  Čulík
18. 3. 2008 Ve vojenství nesmíme věřit našim politikům a generálům František  Řezáč
18. 3. 2008 Úplně to zabijete a já se budu muset smířit s americkým radarem v ČR
18. 3. 2008 Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti Rudolf  Převrátil
18. 3. 2008 Odpůrci se snaží hnutí Ne základnám rozbít Václav  Novotný
18. 3. 2008 Demonštráciu sa podarilo rozdeliť Igor  Daniš
18. 3. 2008 Otestováno Václav  Novotný
18. 3. 2008 Radar a totální chaos v hlavách veřejnosti Boris  Cvek
18. 3. 2008 Nemohu věřit našim generálům a politikům
18. 3. 2008 Nechala jsem vylepit plakáty
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
18. 3. 2008 Reforma jako mocné zaklínadlo Adam  Votruba
18. 3. 2008 Co je spotřeba? Drahomír  Strouhal
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
18. 3. 2008 Kousky skládačky Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Sam Hookey Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace John Michael Greer
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
18. 3. 2008 Základní problém je otázka důvěry, ne sexuální morálky Štěpán  Kotrba, Boris  Cvek
18. 3. 2008 Vážený čtenáři
18. 3. 2008 Bludný balvan v hlavách skeptiků Bohumil  Kartous
17. 3. 2008 Někteří turisté asi už do Čech nepojedou
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více
18. 3. 2008 Nepokoje v kosovské Mitrovici
18. 3. 2008 Kardinální chybování levice Stanislav A. Hošek
18. 3. 2008 Výmluvné mlčení Mladé fronty Dnes Jan  Čulík
18. 3. 2008 Evropské sbližování, neboli Organizace trhu a vliv na ceny potravin Uwe  Ladwig
18. 3. 2008 Zabíjení v Tibetu
18. 3. 2008 Svobodu Tibetu, svobodu Srbsku Milan  Daniel
18. 3. 2008 Stop násilí v Tibetu: hezký cíl, špatný adresát
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
18. 3. 2008 Nová bilance: francouzské radnice zamíchaly Sarkozyho kartami Josef  Brož
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Mašínové se nedali Petr  Slinták
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
18. 3. 2008 Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6
18. 3. 2008 Phising v automatickém překladu aneb Drahousek Zakaznik, Ceska Sporitelna docasny prerusit tvuj ucet
17. 3. 2008 Příčiny "relativně malé účasti" na demonstracích
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Nezávislost Kosova RSS 2.0      Historie >
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"   
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba