18. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2008

Kousky skládačky

"Kráčeli jsme po cestě tak daleko, jak to jen šlo; dost daleko na to, aby smrtící konec a konečná stanice byly viditelné pro všechny, kdo jsou vůbec ochotni je zaznamenat"
John Michael Greer

"Chceš-li být šťasten jeden den, opij se; chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se; chceš-li být šťasten celý život, pořiď si zahrádku," praví čínské přísloví. Jsem dalek toho s ním polemizovat. Zejména ti, kdo měřítkem své existence učinili pocit osobního štěstí, by patrně měli vyzkoušet poslední možnost, aby zjistili, zda se i zde nakonec nedopracují k nějaké variantě martíovského povzdechu "mero plato de carnes fragantes". Tento text ovšem nepřekládám kvůli obdivu k Přemku Podlahovi.

Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace ZDE

V českém prostředí má zahrádka zpravidla biedermeierovský, tj. únikový smysl. A zatím se snad nemusíme ze zoufalství nad politickými poměry utíkat k zahradničení jako Havlíček v Brixenu nebo Čapek v ČSR.

Nekonečné a neproduktivní polemiky s různými variantami téhož -- v zásadě s obdobami poměřování reálsocialismu Leninem - jsem se rozhodl ukončit pozitivní demonstrací. Přeložil jsem příspěvek z blogu Američana Johna Michaela Greera. Greer na veliký rozdíl od Čechů na zahradu neutíká. Začíná zde u zdánlivě primitivních a neintelektuálních témat jako kompostování, to však vůbec není na škodu širšímu účelu, který sleduje. Český čtenář ale zaslouží přece jen pár slov na úvod.

Teorie racionálního jednání se v USA objevila na konci 30. let 20. století, a to ve značné izolaci od analogických pokusů evropských. Talcott Parsons napsal studii The Proffesions and Social Structure zhruba dvacet let před tím, než v Americe vůbec začala širší recepce weberovských analýz racionalizace, která zprostředkovala i některé nietzscheánské motivy. Nepřeženu příliš, řeknu-li, že těchto dvacet let bez Webera stačilo americkému mesianismu k tomu, aby z teorie racionálního jednání učinil vlastní formu šovinismu. Parsons sám měl ovšem jisté pochybnosti o tom, zda stavět racionální, kolektivní zájem zohledňující, univerzalistické, výkon hodnotící a funkcionálně specifické myšlení "moderního" sociálního aktéra do absolutního protikladu s iracionálním, sobeckým, partikulárním, status zohledňujícím a difúzním myšlením v "tradičních" společnostech. Spíše se domníval, že nedostatky moderního expertního uvažování, které chápal jako nutný korektiv čistě tržních kalkulací, mají být navíc čas od času korigovány i tradičnějšími přístupy. Autorův záměr se však s ohledem na osud jeho konceptu "vzorců proměnných" neukázal jako rozhodující. Nietzscheovsko-weberovská kritika moderní racionality se stala předmětem zájmu americké akademické elity teprve koncem 50. let -- v době, kdy už Foucault vydal studii Duševní nemoc a psychologie, v níž zpochybněním obecné patologie otřásl ideou systematické racionality jako takovou. To ovšem stále píšu jen o událostech na úrovni intelektuální elity...

Reflexe specificky amerických podmínek a přístupů v jejich diferenci vůči evropské a ruské kulturní tradici nese ještě pozdější datum a byla vyvolána až krizovými jevy v poválečné americké společnosti. Různé disciplíny jsou však k takové sebereflexi různě disponovány; například ty, které paradigmaticky staví na individuální adaptaci, se k takové sebereflexi dostávají dodnes jen těžko či dokonce vůbec (také proto před nedávnem vznikl obor nazývaný "asijská psychologie" kriticky reflektující dogmatický etnocentrismus psychologie americké).

Naproti tomu pohled zaměřený na širší sociální prostředí už dávno nalomil naivní přesvědčení o samozřejmém a univerzálním charakteru amerických středostavovských předsudků a ukázal na jeho původ v oblasti ideologie. Tak Theodore Geiger v roce 1973 ve studii The Fortunes of the West vymezil specifické rysy amerického mesianismu následovně: Přesvědčení o morální nadřazenosti nad zkaženou Evropou (Amerika jako morální paradigma); přesvědčení o univerzálnosti amerického modelu demokracie (Amerika jako politické paradigma); přesvědčení o univerzálnosti technickoekonomického modelu USA (Amerika jako technické a hospodářské paradigma). Je zjevné, že vznáší-li někdo takto extrémní nároky, jež ve svém souhrnu znamenají nárok na světové vůdcovství, pak tím hůř pro ty, kdo doma již svou pouhou existencí dokazují, že kovářova kobyla chodí bosa a aspirace přiměřené polobohům jsou v praxi zase jen lidské, příliš lidské. Jinak řečeno: Extrémní americké přístupy k sociální patologii, díky nimž dnes každý stý občan USA sedí ve věznici, jsou rubem přepjatého nároku země na vedoucí postavení ve světě zkombinovaného s třicetiletým poklesem reálných příjmů nižších vrstev. Právě proto příležitostné páně Valachovy námitky vůči pramenné základně studií Koukolíka a Drtilové mají věru bohaté oprávnění -- na záda individuí se totiž v těchto pramenech nakládá mnohem více, než je situaci přiměřeno. Kdo se bez ztráty kytičky přizpůsobuje situaci, v níž se mu vede stále hůř a hůř, podává nadlidský výkon -- a není nakonec vůbec jisté, zda výkon skutečně hodný obdivu.

Ale zpět ke Greerovi. Když píše o kompostování a podobných "přízemnostech", nereviduje jen americký mesianismus; zároveň se vyrovnává i se sklonem lidového "pozitivismu zdravého rozumu" zobecňovat z jednoho případu (totiž vlastního) na všechny ostatní. A konečně reviduje i vysoký, elitní pozitivismus přesvědčený, že ke společenským výzvám lze přistupovat po způsobu technických problémů -- totiž tak, že se najde jedině správné řešení, které danou výzvu jednou provždy odstraní ze světa. Kdybych chtěl mávat chytrými psychologickými slůvky, řekl bych, že celý text se vlastně točí kolem velmi vážných potíží s framingem, které jsou - a nejspíše už zůstanou - naším osudem.

Teď je snad jasné, jak těžký úkol vlastně před Greerem leží. Proti němu jsem na tom vlastně skvěle... Můžu si po libosti psát o limitech víry v Rozum a dokonce citovat výrok, z nějž se každému fanatiku Rozumu (=byrokratovi) obrací žaludek: "Prokázala se nemožnost stavět kulturu na vědění" (Nietzsche, Fragmenty z pozůstalosti), za což mě jedni označí za blázna a druzí za zpátečníka. Nebo chcete-li ještě jinak, můžu se řídit slovy Ernesta Denise: "Nejvyšší moudrostí -- a mudrci světa toho chápou jen zřídka -- bývá v jistých dobách jíti s vášnivými a neopatrnými."

                 
Obsah vydání       18. 3. 2008
18. 3. 2008 Odhodlaně proti logice věci Michael  Volný
18. 3. 2008 Říkat pravdu tak, aby se tomu dalo ze všech stran tleskat Milan  Daniel
18. 3. 2008 Rebelové všech zemí, sebedramatizujte se! Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Májíčkovi demonstranti Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Otázka: Je to tak těžké pochopit? Jan  Čulík
18. 3. 2008 Ve vojenství nesmíme věřit našim politikům a generálům František  Řezáč
18. 3. 2008 Úplně to zabijete a já se budu muset smířit s americkým radarem v ČR
18. 3. 2008 Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti Rudolf  Převrátil
18. 3. 2008 Odpůrci se snaží hnutí Ne základnám rozbít Václav  Novotný
18. 3. 2008 Demonštráciu sa podarilo rozdeliť Igor  Daniš
18. 3. 2008 Otestováno Václav  Novotný
18. 3. 2008 Radar a totální chaos v hlavách veřejnosti Boris  Cvek
18. 3. 2008 Nemohu věřit našim generálům a politikům
18. 3. 2008 Nechala jsem vylepit plakáty
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
18. 3. 2008 Reforma jako mocné zaklínadlo Adam  Votruba
18. 3. 2008 Co je spotřeba? Drahomír  Strouhal
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
18. 3. 2008 Kousky skládačky Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Sam Hookey Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace John Michael Greer
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
18. 3. 2008 Základní problém je otázka důvěry, ne sexuální morálky Štěpán  Kotrba, Boris  Cvek
18. 3. 2008 Vážený čtenáři
18. 3. 2008 Bludný balvan v hlavách skeptiků Bohumil  Kartous
17. 3. 2008 Někteří turisté asi už do Čech nepojedou
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více
18. 3. 2008 Nepokoje v kosovské Mitrovici
18. 3. 2008 Kardinální chybování levice Stanislav A. Hošek
18. 3. 2008 Výmluvné mlčení Mladé fronty Dnes Jan  Čulík
18. 3. 2008 Evropské sbližování, neboli Organizace trhu a vliv na ceny potravin Uwe  Ladwig
18. 3. 2008 Zabíjení v Tibetu
18. 3. 2008 Svobodu Tibetu, svobodu Srbsku Milan  Daniel
18. 3. 2008 Stop násilí v Tibetu: hezký cíl, špatný adresát
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
18. 3. 2008 Nová bilance: francouzské radnice zamíchaly Sarkozyho kartami Josef  Brož
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Mašínové se nedali Petr  Slinták
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
18. 3. 2008 Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6
18. 3. 2008 Phising v automatickém překladu aneb Drahousek Zakaznik, Ceska Sporitelna docasny prerusit tvuj ucet
17. 3. 2008 Příčiny "relativně malé účasti" na demonstracích
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008