18. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 3. 2008

Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti

Odpověď na kritiku paní Reichové, kterou jí hnutí Ne základnám poslalo před rokem.

Vážená paní Reichová, Váš dopis byl umístěn na naši interní organizační a diskusní konferenci. Pro většinu z nás aktivistů iniciativy Ne základnám to není příjemné čtení. Vycházím však z toho, že Váš dopis je motivován snahou pomoci a že jsou v něm názory, snad i podněty a náměty, s nimiž třebas nemusíme souhlasit, ale o kterých je třeba mluvit.

Začnu výtkou diletantství. Nejste sama, před několika týdny jsme vyslechli více než hodinovou přednášku jednoho nám neznámého pána o tom, jak to "děláme blbě" a jací jsme amatéři. Osobně připouštím, že nám demonstrace někdy nevyjdou zdaleka tak, jak by mohly a měly, ale máme také své silné stránky. Boj proti základnám nejsou pouze demonstrace.

Co ale považuji za nejpodstatnější: musíte se, paní Reichová, smířit s tím, že odpor proti tak velké věci, jako je základna, což je odpor proti celému establishmentu a de facto globální politice USA, začnou vždy nejdřív "amatéři a diletanti", lidé pociťující vady systému dříve, než ostatní občané a ochotní jít proti proudu v době, kdy se nikomu jinému nechce nebo když to většinová společnost považuje za pošetilost. Společnost sice je naladěna proti základně, ale převládá postoj "nemá to cenu, tam nahoře si to stejně udělají po svém".

Odborníci, intelektuálové, populární osobnosti, vláda, média, peníze, to vše je až na výjimky na straně establishmentu. Taková byla naše situace v létě minulého roku, když jsme, pobouřeni zametáním problému základen pod koberec, vystoupili s iniciativou. A moc, peníze, odborníci, televize atd., tedy establishment je tady proti nám dál. Píšete, že jste ochotna překousnout poněkud exotický seznam hnutí, které se hlásí k iniciativě. Nedá se nic dělat. Seriózní alternativy často začínají exoticky.

Několik důležitých věcí jsme udělali. Velmi jsme pomohli vyvolat veřejnou debatu v době, když na to zastánci základny ještě nebyli připraveni. Proti základně jsme vypracovali solidně založenou argumentaci, která se loni v létě zdála leckomu příliš radikální, ale kterou dnes přijala řada odpůrců základen - včetně předkladatelů nejnovějšího zákona o referendu v parlamentu. Přívrženci základny nic srovnatelného nemají, i když tisknou své brožurky na křídovém papíře. Naše petice a další akce také pomohly probudit odpor v regionech. Máme spoustu práce s organizováním vzájemné koordinace a výměny informací. Navazujeme styky s obdobnými hnutímí v zahraničí. Je to důležité, i když Vás nebaví čtení jejich dopisů.

A je nás na tu spoustu úkolů málo. A jsme vesměs amatéři - v organizování demonstrací a politickém marketingu. V lecčem jiném a také důležitéovšem amatéry nejsme. A půjdeme dál, budeme se snažit zlepšovat. A máme zatím jen vlastní ruce, hlavu a trošku peněz z vlastních kapes.

Napsala jste "úplně to zabijete a já se tu budu muset smířit s americkou základnou". Nezlobte se, ale tady vidím problém na obou stranách, u veřejnosti i u nás, politických aktivistů. Začnu veřejností, tedy Vaší stranou. Problém je v tom, že veřejnost odvykla politické participaci, přímé angažovanosti. Je to obecný jev v celém "vyspělém světě". Veřejnost přijímá politiku a všechno ostatní, co se jí předkládá, jako podívanou, "spektákl", jak říkají sociologové. Když je spektákl dobře udělaný, tak ho přijmou (často bez ohledu na jeho skutečný obsah a hodnotu), byť jen na chvilku. Když se jim nelíbí, tak ho odmítnou. Vlastní přímé angažmá v politice považují za nemožné, ba za něco absurdního. Tohle cítím ve Vaší větičce: "Je na vás lidech z iniciativy, jestli předvedete dobrý nebo špatný spektákl, a já se podle toho rozhodnu. Odpovědnost je na vás, na iniciativě." Co vám ale vadí víc, základna nebo naše nedostatky? Není naše síla na druhé straně v tom, že jsme byli schopni překročit jako obyčejní lidé onen práh angažovanosti, který většina ostatních překročit nechce a nedokáže? Takhle vidím problém na Vaší straně. Za pozitivum pokládám, že nám sdělením svého názoru patrně chcete pomoci.

Na druhé straně uznávám, že se musíme zbavovat vlastních chyb a snažit se vycházet vstříc cítění veřejnosti. Uvědomuji si, že máme problém se politickou kulturou. Mně se také nelíbí přebírání obhroublostí a vulgarit z "velké politiky" a médií, a nejsem v tom v iniciativě sám. Nemúůžeme však mít iniciativu na povel, protože je to živý organismus, ve kterém vládne zásada dobrovolnosti. Není nás málo, kdo se snažíme o sebekultivaci iniciativy kritikou, radou, příkladem. Je to na delší lokte. Odpor proti základnám nemůže prostě vyskočit na svět hotový a salonfähig jako Pallas Athéna z hlavy Diovy. Je to první vážný pokus o alternativu v uspořádání, které u nás vzniklo před osmnácti lety.

Nelíbí se Vám, že si "hnutíčka" snaží přihřívat na demonstracích svou polívčičku. Také jsem proti a dohodli jsme se v iniciativě na určitých pravidlech, která se ale občas porušují. Musíme na nich víc trvat. Na druhé straně Vás ale prosím o pochopení: jsou to právě ona podle vás hnutíčka a skupinky, lidé, kteří se dali dohromady, protože už nechtěli trpně snášet strašný podvod, který se na nás všech připravoval a který pokračuje. Jak sama píšete, nikdo jiný demonstrace neorganizuje (samozřejmě kromě komunistů). Jenom my, hnutíčka a exoti!

Ještě jednu věc je nutno vzít v úvahu: protože jsme se začali trochu prosazovat, začínají o nás projevovat zájem etablované politické strany. Sociální demokraté, už dříve komunisté. Musíme je brát v úvahu, protože jsou reálnou politickou silou a jejich poslanci nakonec mohou rozhodnout o osudu základny. Sami s "velkou politikou" zkušenosti moc nemáme, což je současně výhoda i nevýhoda. Výhoda proto, že nejsme nikomu poplatní, nevýhoda v tom, že velká politika je pro nás docela nový svět plný nebezpečí. V každém případě si chceme uchovat vlastní nezávislost.

Ve Vašem dopise je několik praktických návrhů a výtek. Vezmeme je v úvahu. Něco je dílem nedorozumění způsobeného možná naší neobratnou prezentací. Dnešní dopolední akce před italskou ambasádou nebyla myšlena jako masová demonstrace, ale jako projev solidarity s přáteli. Je to velmi důležité, i když Vás to nezajímá. Podaří-li se koordinovat odpor v Česku s odporem v Itálii, Polsku, Maďarsku atd., bude pro administrativu USA obtížnější prosadit u nás radar. Společně máme více šancí než jen izolovaně doma v Česku.

Vidím, že jsem vlastně sepsal další, pro Vás možná nezáživný projev. Posuzujte ho prosím s troškou shovívavosti. Strašně se snažíme a budeme dál.

S přátelským pozdravem

Rudolf Převrátil

aktivista iniciativy Ne základnám

pověřený člen petičního výboru petice za referendum

                 
Obsah vydání       18. 3. 2008
18. 3. 2008 Odhodlaně proti logice věci Michael  Volný
18. 3. 2008 Říkat pravdu tak, aby se tomu dalo ze všech stran tleskat Milan  Daniel
18. 3. 2008 Rebelové všech zemí, sebedramatizujte se! Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Májíčkovi demonstranti Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Otázka: Je to tak těžké pochopit? Jan  Čulík
18. 3. 2008 Ve vojenství nesmíme věřit našim politikům a generálům František  Řezáč
18. 3. 2008 Úplně to zabijete a já se budu muset smířit s americkým radarem v ČR
18. 3. 2008 Každé nové hnutí nejprve dělají amatéři a diletanti Rudolf  Převrátil
18. 3. 2008 Odpůrci se snaží hnutí Ne základnám rozbít Václav  Novotný
18. 3. 2008 Demonštráciu sa podarilo rozdeliť Igor  Daniš
18. 3. 2008 Otestováno Václav  Novotný
18. 3. 2008 Radar a totální chaos v hlavách veřejnosti Boris  Cvek
18. 3. 2008 Nemohu věřit našim generálům a politikům
18. 3. 2008 Nechala jsem vylepit plakáty
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
18. 3. 2008 Reforma jako mocné zaklínadlo Adam  Votruba
18. 3. 2008 Co je spotřeba? Drahomír  Strouhal
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
18. 3. 2008 Kousky skládačky Karel  Dolejší
18. 3. 2008 Sam Hookey Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Greerův receptář: nikdo nemá ponětí o tom, jak by měla vypadat ekotechnická civilizace John Michael Greer
18. 3. 2008 O rodičích a dětech: Dobrý film, ale zase o tomtéž Jan  Čulík
18. 3. 2008 Základní problém je otázka důvěry, ne sexuální morálky Štěpán  Kotrba, Boris  Cvek
18. 3. 2008 Vážený čtenáři
18. 3. 2008 Bludný balvan v hlavách skeptiků Bohumil  Kartous
17. 3. 2008 Někteří turisté asi už do Čech nepojedou
18. 3. 2008 Ideologická zaujatost Fabiano  Golgo
18. 3. 2008 Těžba ropy v Rusku - méně je více
18. 3. 2008 Nepokoje v kosovské Mitrovici
18. 3. 2008 Kardinální chybování levice Stanislav A. Hošek
18. 3. 2008 Výmluvné mlčení Mladé fronty Dnes Jan  Čulík
18. 3. 2008 Evropské sbližování, neboli Organizace trhu a vliv na ceny potravin Uwe  Ladwig
18. 3. 2008 Zabíjení v Tibetu
18. 3. 2008 Svobodu Tibetu, svobodu Srbsku Milan  Daniel
18. 3. 2008 Stop násilí v Tibetu: hezký cíl, špatný adresát
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
18. 3. 2008 Nová bilance: francouzské radnice zamíchaly Sarkozyho kartami Josef  Brož
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Mašínové se nedali Petr  Slinták
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
18. 3. 2008 Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6
18. 3. 2008 Phising v automatickém překladu aneb Drahousek Zakaznik, Ceska Sporitelna docasny prerusit tvuj ucet
17. 3. 2008 Příčiny "relativně malé účasti" na demonstracích
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008