6. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Odhalení
6. 8. 2007

Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard

Díky "tak trochu jiné reality show" Českého rozhlasu Odhalení zná dnes pražskou rodinu goril celá republika. Mediální zájem předčil očekávání. Kijivu byla za poslední rok na stránkách novin, v rádiu či v televizi 627x, Moja 821x, Richard 513x , Kamba 783x a Shinda 122x. Malá Tatu, která se narodila nedávno, se v médiích objevila už 153x. Celkem se gorily v zoo objevily za poslední rok v médiích 2073x, z toho 1369x v souvislosti se zoo, 540x v souvislosti s Českým rozhlasem a 535x v souvislosti s projektem, který je proslavil . Lidé si své vzdálené příbuzné lidoopy zamilovali. Měli možnost se o nich něco dozvědět, měli možnost je poznat, měli možnost je vidět. Více než stovka televizních pořadů a internetových videozáznamů, stovky rozhlasových reportáží, tisíce fotografií, tisíce článků a internetových reportáží... Už to nejsou jen zvířata kdesi v prosklené kleci, ale Richard, jeho rodina a jejich rodinný přítel, ošetřovatel Marek Ždánský, který se v médiích za rok objevil 698x. Mají štěstí, protože takoví jsme. Média nám zprostředkovávají realitu. Dokážeme díky médiím milovat i nenávidět. Cíl Českého rozhlasu napomoci poznání přírody, ochraně zvířat i zvýšit povědomí posluchačů, čtenářů i diváků o gorilách, zoo i Českém rozhlase se zdařil. Přesto zůstaly podobné, ryze veřejnoprávní a i mezinárodně úspěšné projekty v rozhlase ohroženým druhem. Díky Radě.

Dana Jaklová prosadila v Radě Českého rozhlasu usnesením 58/06 v roce 2006 zákaz pokračování a rozvíjení JAKÝCHKOLIV nových projektů, ohroženo je i další pokračování Odhalení, ačkoliv nepřetržitý přímý přenos čtyřech kamer z gorilího pavilonu i nadále pokračuje. Dnes je projekt ohrožen a to přesto, že získal mezinárodní ceny jako jeden z nejinovativnějších mediálních počinů ve světě. Přestože se stal dramatickým porodem Kamby ve vysílání ČRo Leonardo i na internetu neocenitelným pomocníkem přírodovědců, demonstrační ukázkou nových technologií přímého přenosu, digitálního vysílání T-DMB a služeb IPTV. Přestože pomohl gorilám a jejich zoo v Praze, ale i gorilám v Africe. Přestože naplnil vše, co od Českého rozhlasu společnost i zákon očekávají. Přestože gorilí pohádky Mojánky, stejně jako obtahovánky, puzzle, pexeso, knížky Moja a páv i Odhalení Odhalení zaujaly i děti všech věkových kategorií a vychovávají je k porozumění, lásce, chápání světa zvířat i k zájmu o vědu, technologie i přírodu. Přestože snahu Českého rozhlasu pro podpoře obsahu pro širokopásmový internet (broadband) podpořilo i ministerstvo informatiky a pořady Českého rozhlasu získaly i ocenění i grant ministerstev životního prostředí a zahraničí.

Rada Českého rozhlasu toto vše ignoruje a nyní ji zajímá jenom jedno - kolik peněz se utratilo tak efektivně, že Český rozhlas už není vnímán jen jako dosluhující médium pro důchodce, ale jako respektovaná instituce veřejné služby, jako lídr v technologickém rozvoji a instituce, která má co říci i světu. Radní zajímá jen to, kolik peněz za multimediální projekt rozhlas utratil. Členové rady se budou divit, když zjistí, že je to jen jedno procento nákladů, na které přišly komerční reality show.

Usnesení 58/06
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele o zpracování programového auditu ČRo spolu s formátovými manuály pořadů v souladu s Plánem dalšího rozvoje a o jeho předání Radě ČRo do konce října 2006. Rada proto zároveň žádá, aby ČRo do předložení a schválení programového auditu a Plánu dalšího rozvoje pozastavil přípravu plánovaných programových formátů a stanic.
Hlasování:
pro: 6 , proti 1, zdržel se 1

Po schválení tohoto usnesení došlo k obstrukcím a blokaci schválení Plánu dalšího rozvoje i programového auditu. Tyto dokumenty nebyly schváleny doteď.

Usnesení 57/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo přehodnotit jednotlivé multimediální projekty, zvláště projekty digitální stanice Leonardo, a to především z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků a zároveň zvážit možnost využití těchto prostředků ve prospěch programů regionálních studií a celoplošných stanic ČRo.
Hlasování:
pro: pí Jaklová a Ptáčková, pp. Blažek, Florian, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdržel se hlasování: pp. Zoubek, Seemann
Usnesení 58/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo zastavit přípravu dalších digitálních stanic s ohledem na skutečnost, že přepnutí analogového rozhlasového vysílání na digitální nemá zatím stanovený ani výhledový termín. Rada ČRo je přesvědčena, že vznikem dalších digitálních stanic by v současné době nebyly hospodárně využity prostředky rozhlasových koncesionářů. Rada ČRo předpokládá, že při paralelním pokračování vysílání všech stanic ČRo v digitální podobě naplňuje Český rozhlas svou zákonnou povinnost danou Zákonem o elektronických komunikacích i novelou Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.
Hlasování:
pro: pí Jaklová a Ptáčková, pp. Blažek, Florian, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdržel se hlasování: pp. Zoubek, Seemann

V tomto případě Rada vědomně a záměrně lhala. Výhledový termín switch-off televizních stanci a 95% pokrytí sítí DVB-T je oním termínem, kdy získají digitální rozhlasové stanice cílový prostor v "televizním" multiplexu. Ty z nich, které budou technologicky i programově připraveny a nové prostředí je nepřekvapí, přežijí. Nepřipravovat specifické programové projekty pro nové konkurenční prostředí znamená zaostat v atraktivitě, znamená propad ve sledovanosti, znamená postradatelnost a tudíž i zbytečnost. A to je smrtelné.

Snaha zamezit koupi budovy v Římské 15 pod falešnými záminkami a odčerpat tak množství financí komerčním pronájmem, nevyšla. Nynější snaha zabrzdit pokrok a uškodit tak strategicky instituci, o jejíž rozvoj mají radní dbát, nyní vypovídá o tom, do jaké míry Rada jako celek respektuje cíle média veřejné služby dané zákonem , dbá o její dlouhodobý rozvoj a do jaké míry někteří její členové sledují své partikulární, případně komerční zájmy či plní politické zadání. Zaměstnankyně lobbistické agentury Česká média mediálního podnikatele Berky Dana Jaklová už se objevuje i na obrazovce jím vlastněné sítě regionálních televizí RTA. Teoreticky o konflikt zájmů dle zákona nejde, pokud by se ovšem Berka neúspěšně nepokoušel i o rozhlasové vysílání a nyní neprovozoval mimo RTA i internetové televizní vysílání. V tuto chvíli chce Jaklová získat detailní rozpočty a výkazy o nákladech všech digitálních a multimediálních projektů Českého rozhlasu přes dozorčí komisi Rady. Generálnímu řediteli ona a další radní Zelenka, zaměstnanec komerční parlamentní televize 24cz, vyhrožují skoro na každém zasedání předsednictva Rady. To vše se děje v zákulisí, kam oko veřejnosti, novinářů ani politiků nedohlédne. Za oběma členy Rady stojí ODS, aniž mnozí z jejích členů tuší, o co konkrétně oběma radním jde. Nicméně chování současných, touto partají doporučených a zvolených členů Rady dělá ostudu celé straně. Je vizitkou mediálního ignorantství jejího vedení. Předchozí dlouholetí zástupci ODS v Radě - bývalý místopředseda parlamentu Uhde a bratr senátora Pavlaty byli inteligentní lidé a ani jeden z nich nikdy rozhlasu neškodil, i když mnohými jeho aktivitami nebyli nadšeni nebo na ně měli odlišný názor. Byli to muži, kteří měli úroveň. Ale to byla jiná Rada...

Ostudné usnesení, které v polovině minulého roku prosadila místopředsedkyně Rady Jaklová spolu s předsedou a dalšími členy, stejně jako současná snaha radních je ukázkou nefunkčnosti modelu obsazování mediálních rad pretendenty politických stran, kteří nerespektují zákon a chtějí řídit rádio namísto ředitele. K jeho zkáze. O to varovnější jsou současné snahy senátorů ODS, aby ještě více politiků inherovalo do nominací členů mediálních rad a aby ještě více politiků ODS mohlo škodit veřejné službě tak, jak se to daří Daně Jaklové a Antonínu Zelenkovi v Českém rozhlase.

Cílem těchto lidí je totiž jediné - ochromit veřejnou službu a poté ji nejspíše nechat zprivatizovat. Koncesionářské poplatky i rozprodaný majetek a archivy Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře mohou totiž být jedním z mála dalších finančních zdrojů pro komerční média poté, co se definitivně zhroutí systém příjmů, založených výhradně na reklamě. Zastánci komerčních médií si musí pospíšit s destrukcí veřejnoprávních institucí , protože času do chvíle, než se definitivně vypnou analogové televize, pravda vyjde najevo a pluralita digitálního mediálního prostředí přerozdělí tvrdým způsobem příjmy současných dvou komerčních televizí a vysaje příjmy komerčních rádií, které budou muset přijmout výzvu Českého rozhlasu a vstoupit také do DVB-T, se blíží. Předseda Asociace provozovatelů soukromého vysílání Zelenka se snaží. Jeho vystoupení v Parlamentu na meiálním výboru a stálé komisi pro sdělovací prostředky nepostrádají půvab. Postrádají však cit pro rovnováhu a rozum.

Budoucnost se blíží. Neodvratně. Stanice Českého rozhlasu, jejíž je projekt Odhalení v praxi naplňuje své krédo: Dobrodružství poznávání, poznává politicko mediální realitu. Poznává tvrdý a bez skrupulí fungující konkurenční bojse všemi zákulisními pletichami. Pokrok se ale zastavit nedá. Ať už konec komerčních jistot přijde 9. 9. 2009 nebo 10. 10. 2010.

                 
Obsah vydání       6. 8. 2007
6. 8. 2007 WWW -- postřik na mediálního škůdce Bohumil  Kartous
6. 8. 2007 Němečtí novináři obviněni z vyzrazování státního tajemství Richard  Seemann
6. 8. 2007 Americký viceprezident Dick Cheney údajně připravuje teroristický útok v USA Jakub  Rolčík
6. 8. 2007 Americký prezident podepsal zákon o sledování cizinců v USA tajnými službami
6. 8. 2007 Zastánce radaru Lukáš Pollert argumentuje neuvěřitelně hloupě Jakub  Rolčík
6. 8. 2007 Varování: Wikipedia je cenzurované médium Jan  Zeman
6. 8. 2007 Má to cenu, ale jen konkrétně - a s důkazy Ivan  David
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan
6. 8. 2007 Do vedení je třeba dosadit kompetentní lidi
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Topolánek mluví častěji "já o koze, ty o voze"
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
6. 8. 2007 Zevlingové děti -- budoucnost našeho národa? Jan  Lipšanský
6. 8. 2007 Irán, plyn a Shell - co vadí USA Milan  Šebo
6. 8. 2007 Škovránok Štefan  Moravčík
6. 8. 2007 Lidskost je to, co píše naše kulturní dějiny Jan  Paul
6. 8. 2007 Nejde jenom o radar Boris  Valníček
6. 8. 2007 Volby a radar
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Radar jako zrcadlo Ladislav  Žák
6. 8. 2007 Tabák a zbraně Boris  Cvek
6. 8. 2007 Reklama na tabákové výrobky, rozvinutý a rozvojový svět
5. 8. 2007 HP 7 CZ aneb Harry Potter vlastním nákladem Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Zjednotenie jedného svetadielu Ivan  Lesay
6. 8. 2007 ČTK: Z jaké laboratoře unikl vir kulhavky a slintavky?
6. 8. 2007 Emil Bok (1925 - 2007) Karel  Klaška
5. 8. 2007 Mají mít antirakety v Polsku DESETKRÁT VÍC hlavic? Štěpán  Kotrba
5. 8. 2007 Topolánkova návštěva v Brdech na YouTube
4. 8. 2007 Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Topolánek prý odpovídal na něco jiného, než se ho ptali Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
4. 8. 2007 Jak může vláda jako svého propagandistu užívat agenta tabákové společnosti?! Jan  Čulík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 WWW -- postřik na mediálního škůdce Bohumil  Kartous
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan   
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
1. 8. 2007 DIGITALIZACE: jaký ten produkt skutečně bude Štěpán  Kotrba
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
31. 7. 2007 Když stůl kulhá aneb prokletí mediální nezodpovědnosti Jan  Motal
31. 7. 2007 Nesmyslné zkreslování informací v ČRo 6 - proboha, proč?   
30. 7. 2007 J. S. Bach zdarma   
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
25. 7. 2007 YouTube/CNN vytvářejí nové paradigma Fabiano  Golgo
25. 7. 2007 YouTube a CNN - opravdu nový začátek?   
24. 7. 2007 Plané naděje Petr  Wagner

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan   
1. 8. 2007 DIGITALIZACE: jaký ten produkt skutečně bude Štěpán  Kotrba
31. 7. 2007 Když stůl kulhá aneb prokletí mediální nezodpovědnosti Jan  Motal
30. 7. 2007 Prokletí komerčních televizí Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 OFCOM považuje zpravodajství za důležitou součást digitální éry Irena  Ryšánková
10. 7. 2007 Mediální fízlování v 21. století Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Konec analogového vysílání ČT na Domažlicku   
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře   
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
29. 1. 2007 Čert by mohl zajistit médiím veřejné služby, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
22. 1. 2007 Prodi chce očistit televizi RAI od politických i komečních vlivů - ví proč Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 Poplatek za média nic neřeší   

Tak trochu jiná reality show Odhalení RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan   
11. 6. 2007 Gorily získaly další meiznárodní ocenění - německou Komenského mediální cenu   
31. 5. 2007 Reality show Odhalení: gorilí porod v přímém přenosu na serveru Českého rozhlasu   
30. 5. 2007 Gorily v Městské knihovně   
20. 2. 2007 Český rozhlas: Kniha Odhalení byla vyprodána během několika dnů   
16. 11. 2006 Televize, kam se podíváš Štěpán  Kotrba
9. 11. 2006 Odhalení opět v Dobrém ránu s Českou televizí , dnes CHAT   
16. 1. 2006 Reality show Odhalení: Melouny dostal Richard Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 Gorily Českého rozhlasu v BBC   
4. 1. 2006 Odhalení: budou v dnešních hlavních zprávách BBC World Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Reality show Odhalení: Paroubek se setkal s Richardem Štěpán  Kotrba
1. 12. 2005 Stále stejná, režimem povolená a regulovaná hra Michal  Vimmer
15. 11. 2005 Reality show Odhalení: víkend aneb dámská rvačka o sex Štěpán  Kotrba
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba