23. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 4. 2007

Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl

Proč se občané nebouří proti radikálním změnám, které zavádí vláda prakticky bez mandátu?

V neděli jsem pozorně vyslechl diskusi na ČT1 o reformě českého zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Julínek se snažil televizním divákům vysvětlit svoji zdravotní reformu. Dovolte mi, abych se nad některými kroky trochu zamyslel.

Ministr Julínek zavádí do zdravotnictví určité relativně nízké poplatky za péči, a to z toho důvodu, aby se občan konečně stal zákazníkem a aby si uvědomil, cenu zdravotní péče a aby do zdravotnictví přiteklo více peněz, což by mělo zdravotní péči zkvalitnit.

Vzpomínám si, že jsem slogany o zkvalitnění zdravotní péče a o možnosti rozhodování pacientů již kdysi slyšel, píše Zdeněk Vopat:

Bylo to začátkem devadesátých let, kdy se tvrdilo, že zavedením zdravotních pojišťoven se pacient stane zákazníkem, a že se zkvalitní zdravotní péče, protože zdravotní pojišťovny si budou konkurovat a pacient si bude moci vybrat svého lékaře.

Asi o 16 let později se dozvídáme, že zdravotní pojišťovny nabízejí vpodstatě stejné produkty, a že pacient si kupříkladu nemůže vybrat svého zubního lékaře, protože ti nové pacienty nepřijímají.

Zůstává tedy otázkou, zda toto větší zapojení pacientů do systému opravdu přinese kýžené výsledky. Ale je pravda, že se není čeho obávat, vždyť přece i zde bude nastaven limit pěti tisíc korun, nad který si pacienti nebudou muset nic hradit. Je tomu, ale opravdu tak?

Pod nátlakem stínového ministra za sociální demokracii Ratha ministr Julínek přiznal, že se tato hranice bude týkat pouze těch nejlevnějších léků, v té, které kategorii. Jinými slovy: jestliže vám lékař předepíše nějaký dražší lék z důvodu, že na ten nejlevnější lék jste například alergičtí, tak tato pěti tisícová hranice bude prolomena, jinými slovy máte smůlu.

Ministr Julínek argumentuje také tím, že je potřeba snížit návštěvnost občanů u lékaře, je ovšem otázkou zda toto by měl být skutečně náš cíl. Mnoho nemocí může být totiž lépe a levněji léčeno v raném stádiu než ve stádiu pokročilém, a proto si můžeme klást otázku zda je opravdu moudré penalizovat občana za včasné vyhledání lékařské pomoci. Může se totiž stát, že díky zavedení poplatků, budou občané budou návštěvu u lékařů oddalovat a následná léčba se tedy daleko více prodraží a navíc to může ohrozit i život pacienta.

Ve vyjádřeních pana ministra Julínka je možné nalézt i některé paradoxy. Například ministr Julínek na jedné straně říká, že pacienti by se měli stát zákazníky, a že by měli být informování o svém chorobopisu, ale zároveň se vyslovil proti sestavování žebříčků zdravotnických zařízení.

Můžeme si tedy položit otázku jak se má pacient chovat jako zákazník, když mu není zpřístupněna informace jak efektivní jsou léčebné postupy v té které nemocnici. Přitom podle zásad tržní ekonomiky zákazník má mít úplné informace o nakupovaném výrobku, což se v tomto případě neděje.

Je sice hezké, že pacient by měl mít přístup ke své zdravotní dokumentaci, které vzhledem k její odbornosti stejně asi nebude rozumět, ale na druhou stranu nebude mít přístup k daleko jednoduššímu ohodnocení zdravotnických zařízení.

Dalším paradoxem je, že ministr Julínek hovoří o zkvalitňování zdravotní péče, ale jedním dechem souhlasí s privatizací nemocnic ve Středočeském kraji. Na druhou stranu se zde není čeho obávat, vždyť přece pokud by chtěl nový majitel změnit účel této nemocnice, a rozprodat jí třeba jako parcely na stavební domky, musel by zaplatit až 10 milionů korun. To je velmi vysoká částka, uvážíme-li, že soukromý majitel by například koupil nemocnici od Středočeského kraje za 50 milionů korun, a její hodnota by přitom byla 200 milionů korun.

Pak by se totiž mohlo stát, že nový majitel by přístroje a pozemky této nemocnice rozprodal za 200 milionů korun, uhradil kraji nákupní cenu za 50 milionů korun plus penále 10 milionů a ještě by mu zbylo 140 milionů korun, takže nový majitel by neměl zájem udržovat takový složitý a nejistý podnik, jako je nemocnice, v chodu.

Takovýto postup by mohl ohrozit dospu dostupnost zdravotní péče v České republice, ale jak se pan ministr vyjádřil, některých zdravotnických zařízení je prostě příliš. Je chvályhodné, že pan ministr chce zakotvit do nových zákonů o zdravotnictví klauzuli, že rychlá záchranná služba se musí k pacientovi dostat do 15 minut, je, ale třeba si položit otázku, zda, pokud budou zdravotnická zařízení likvidována, bude mít rychlá záchranná služba kam tohoto pacienta odvést.

Je velmi chvályhodné, že pan ministr myslí také na to, že občané se budou moci připojistit a tak získat i kvalitnější zdravotní péči, a vytvoří tím konkurenční prostředí pro zdravotní pojišťovny. Lze se pouze zeptat, o jakou formu připojištění půjde. Nedá se totiž předpokládat, že nebude docházet k určité diskriminaci mezi občany.

Například zdravotně postižení či důchodci nebudou velmi lukrativními zákazníky pro zdravotní pojišťovny, prostě proto, že u těchto skupin je daleko větší pravděpodobnost, že budou toto pojistné čerpat. Dá se tedy předpokládat, že pokud se tyto skupiny lidí vůbec budou moci připojistit (neboť nikde není řečeno, že zdravotní pojišťovny dovolí těmto klientům využít tohoto připojištění), že jejich poplatky za pojištění budou daleko vyšší než poplatky, které bude platit zdravá populace.

Přitom jde o ty sociálně slabší skupiny obyvatelstva, na které dolehne tíha plánovaného zkvalitnění našeho zdravotnictví.

Zůstává tedy otázka, je možné si zdraví nebo alespoň zdravotní péči koupit? Je to opravdu to, co jsme chtěli 17 listopadu 1989 A nezhrubl nám trochu ten samet sametové revoluce?

Pozn. JČ: Nedokážu pochopit, jak je možné, že současná vláda, která je v podstatě bez mandátu, má tu drzost prosazovat radikální politické, ekonomické i sociální změny, a občané se proti jejímu antidemokratickému chování nebouří. Nedovedu si představit, že by Tony Blair zavedl v Británii jakékoliv poplatky za zdravotní péči, a už zcela nepředstavitelné je, že by se vůbec o něco takového pokusil s parlamentní většinou dvou poslanců -- přeběhlíků.

                 
Obsah vydání       23. 4. 2007
23. 4. 2007 Bushova návštěva stvrdí radar v ČR. Nebo ne? Bohumil  Kartous
23. 4. 2007 Podepsali Václav Havel a Saša Vondra ultrapravicový "Projekt pro nové americké století"?
22. 4. 2007 V druhém kole prezidentských voleb se střetnou Sarkozy a Royal
23. 4. 2007 Bývalá zaměstnankyně Intersparu dosáhla plného odškodnění za pracovní úraz
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu
23. 4. 2007 Říci, že židé patří do plynu, není parodie výroku, že židé patří do plynu Boris  Cvek
23. 4. 2007 Varování: Poškozuje bezdrátový internet lidské zdraví?
23. 4. 2007 Dobré pro rodiče, špatné pro masochisty, aneb A oni se přece pohnou Uwe  Ladwig
23. 4. 2007 SuperEuroželeznice jako nadstandard pro ty, kteří stejně cestují autem Štěpán  Kotrba
23. 4. 2007 Vlaky a internet
21. 4. 2007 Zaostávající železnice Josef  Baxa
23. 4. 2007 Sto dní rakouské velké koalice Richard  Seemann
23. 4. 2007 Plagiát
23. 4. 2007 "Mixed reality" jako trend zanášení násilí do kultury mládeže Štěpán  Kotrba
23. 4. 2007 Ragby Michal  Šanda
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
20. 4. 2007 Kanadské děti jsou vedlejšími ztrátami afgánské války Miloš  Kaláb
20. 4. 2007 Nashle v TV shopu Bohumil  Kartous
20. 4. 2007 Evropská unie schválila nový zákon proti rasové nenávisti
20. 4. 2007 Šéf NATO odmítl obavy Ruska z amerického raketového systému
20. 4. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
20. 4. 2007 Zvolia si Škóti samostatnosť? Tomáš  Mrva
19. 4. 2007 Británie nevede "válku proti terorismu"
19. 4. 2007 Smysl umění lze "zpochybnit" jen v rámci kritické metody hledání odpovědi na jeho současný význam Jan  Paul
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl   
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu   
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
11. 4. 2007 Jistotou pro středočeské zdravotnictví je hejtmanova víra Bohumil  Kartous
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví   
6. 3. 2007 Jak snížit náklady na léky, aneb Antikorupční korupce ve zdravotnictví Uwe  Ladwig
20. 2. 2007 Britské zdravotnictví platí příliš mnoho za některé léky   
7. 2. 2007 Peníze jsou relativně podružné Petr  Wagner
6. 2. 2007 Bush navrhuje zredukovat zdravotnickou pomoc pro chudé, aby měl na válku v Iráku   
5. 2. 2007 Berlínská velká koalice protlačuje reformu zdravotnictví Richard  Seemann
5. 2. 2007 Při zdravotnictví zdarma pochcípe daleko víc lidí Jan  Bláha
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany   
21. 12. 2006 Ještě jednou o zdravotnické dokumentaci -- zkušenost primáře Petr  Wagner
4. 12. 2006 Prečo sa Američania domáhajú reformy zdravotnej starostlivosti Branislav  Lichardus
12. 9. 2006 Julínek chce otevřít dveře privatizaci všech nemocnic v České republice   

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl   
23. 4. 2007 Středočeské zdravotnictví: rychlé změny k horšímu   
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
11. 4. 2007 Jistotou pro středočeské zdravotnictví je hejtmanova víra Bohumil  Kartous