27. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2007

Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech

Toto téma je jako příliv a odliv. Před jedenácti lety jsem v „Právu“ k němu publikoval stejně nazvanou úvahu. A ani po létech jsem svoje zamítavé stanovisko nezměnil. Nanejvýše doplnil o zlost a lítost.

Před týdnem, v den nedožitých dvaadevadesáti roků, jsem pochoval svojí maminku. Známí i neznámí jistě řeknou, že se dožila požehnaného věku. Souhlasím. Nesouhlasím ale s faktickou euthanasií, která na ní byla souhrou systémových okolností v podstatě vykonána.

Posledních sedm let jejího života jsem jí byl denně nablízku, neboť byla imobilní. V devadesáti letech se bez komplikací podrobila operaci šedého zákalu i druhého oka. Sledovala zpravodajství, četla, vzpomínala,srovnávala, hodnotila.S velkým klidem a nadhledem. V její blízkosti jsem měl možnost si uvědomit smysl bagatelizovaného pojmu „moudrost stáří“. Jako moudrost dítěte ze známé pohádky. Které přímočaře pochopilo a vyjádřilo nahlas to, na co každý sice zírá, ale nevidí to – král je nahý...

I proto se hrozím názorů prezentujících stáří jako téměř totalitní přežitek. Ostatně - z již dávného pobytu v Indočíně si pamatuji, že jazyky tamních kultur rozlišují pozdravy dle věku osloveného. Pozdravit starého člověka se vyjadřuje slovy úcty a vážnosti.

Srdce mojí maminky počátkem července atakovala krevní sraženina. Na koronárce jí fundovaně stabilizovali a úspěšná katetrizace jí dávala šanci uzdravení. Museli jí však ústy zavést do plic trubici od přístroje podporujícího dýchání, což si zároveň vyžaduje navození umělého spánku.Záležitost riziková úměrně věku.Po asi osmačtyřiceti hodinách, když předtím omezili přísun anestetik, se mnou již dokázala navázat oční kontakt a otáčet hlavou.V obličeji se i přes velkou únavu projevovala mimika.Ale – matčino onemocnění přišlo na počátku tzv. „dlouhého víkendu“, od státního svátku ve čtvrtek 5.7. až po neděli.Což v kombinaci s vydařeným počasím vyprázdnilo koronárku. Přítomný lékař již podle věku ještě nepatřil mezi zkušené „kapacity“. A tak se vedoucí oddělení pojistil dohodou s lékařkou na ARO k vyjmutí zmíněné trubice.

Asi před dvaceti lety jsem po těžké autonehodě prožil na takovém oddělení čtyři týdny. Protože jsem se „podruhé narodil“, navzdory jejich poslání „uspat“ pacienta před zákrokem odborníků a posléze jej „probudit“, choval jsem k ARO bezmeznou důvěru.

„Probouzející“ se maminku tedy převezli „doprobudit“ k odborníkům. Respektive k odbornici, jak jsem zjistil.K mému údivu však byla opět v narkóze, neboť paní doktorka jí, jak pravila, potřebovala utlumit. Srdeční akce byla totiž chvílemi zvýšená až na 140, což je o šedesát více, než činí optimum.

Nicméně na koronárce mně ještě před jejím převozem lékař stačil naznačit, že v důsledku předchozích zásahů je v jejím organismu zvýšena hladina toxických látek.

V medicíně jsem laik. Nicméně mám za to, že již takto intoxikovaný organismus vyžaduje zásahy snižující množství život ohrožujících látek. A nikoliv přísun dalších, jejichž prostřednictvím se paní doktorka rozhodla maminku „tlumit“.

Na svátek připomínající M.Jana Husa jsem na ARO volal brzy ráno a posléze před polednem. Nicméně ve zlé předtuše jsem namísto doporučeného večera zavolal v 15:00. Paní doktorka mně sdělila, že maminka „je na megadávkách“ jakéhosi „životabudiče“. Dodala, že jí nebude „držet déle než hodinu“. A abych sebou hodil, chci-li jí ještě zastihnout naživu.

Od čtvrté, do asi čtvrt na sedm, jsem byl u jejího lůžka.

Předcházela tomu však rozprava s paní doktorkou, kterou uvedla slovy, že „matka není perspektivní“. Na vysvětlenou upřesnila, že vlastně již každý po šedesátce není perspektivní. Oponoval jsem, že matka mého známého, docenta z nedalekého pavilonu, se dožila díky kvalitní odborné péči téměř stopěti let. Tón paní doktorky mne však po několikadenním psychickém vypětí a únavě knokautoval, a tak jsem se rozbrečel. Pro maminku, lítostí a bezmocností. A prosil, aby udělala, co lékař přeci musí. Nikoliv než jednu hodinu. Že jsem si neobjednal euthanasii...

Paní doktorka si však stála na svém, že „nebude zachraňovat shnilobu“, což v reakci na můj výraz vysvětlila „nezvratnými změnami buněk v periférii, jak to dokazují studené končetiny“. Oponoval jsem, že matku přikryli jen prostěradlem, a když jsem jí chvilku podržel ruku v dlaních, zahřála se, jevila tudíž vitální reakci. Neměl jsem ani sílu ironicky poznamenat, že v nemocnici se tedy zachraňují jen „neshniloby“, zdraví.

Paní doktorka posléze slíbila, že jí tedy nebude držet pouze hodinu.

Nezbylo mi než v to doufat, neboť na koronárce nebylo koho požádat o pomoc, s kým iniciovat konsilium. A ani na ARO, mimo paní doktorky a desítky pacientů, jsem jiného lékaře nezaznamenal.

Byl přeci „dlouhý víkend“ a krásné počasí.

Když jsem asi po půl hodině dojel domů, zazvonil po chvíli telefon. Úřednice z pošty začala ohlašovat telegram, ale přerušil jsem jí. Zavolal jsem do špitálu a paní doktorku požádal, aby mamince odstřihla pramínek vlasů, který uložím ke stejné relikvii po otci a její mamince.

Kamarád, a šéf jednoho okresního ARO, mne již v minulosti opakovaně ujistil, že léčení pacientů této věkové kategorie je v podstatě jejich trápením.

Jedna známá internistka prohlásila, že doktoři z ARO jsou brutální.

Primář jiného oddělení mně doporučil trvat na zdravotní pitvě.

Další ze známých lékařů, se s účastí rozpovídal o bolesti jakou měl při stejné příležitosti asi před rokem.

A tak jsem ze spontánní, soukromé miniankety mezi lékaři dovodil, že ti, kteří mají v popisu práce bezprostředně zápasit o životy všech bez rozdílu, a do poslední možné šance, mají uvažování jakýchsi eugeniků. Dát přednost zdravým, perspektivním. Ti, kteří jim nemohou konkurovat, budou mít i na tomto poli smůlu.

Objevuje-li se dnes opět jakýsi „příliv“ úvah o euthanasii, doporučil bych diskutujícím i jejich obecenstvu, zajímat se rovněž o již existující obyčeje a úzy „odchodů“ v nemocnicích. Zřejmě založené mj. na výkladu o „perspektivnosti“ pacienta v závislosti na jeho věku.Či do role „osudu“ se pasujících lékařů, kteří se rozmyslí, či nikoliv, „držet“ pacienta.

A návdavkem k tomu se vcítit do pocitů „neperspektivních“ a těch, kterým jsou bráni.

Když jsem přebíral památku na matku, paní doktorka sdělila, že se pitvy zúčastnil kolega patolog a ona.

Eutanazií proti bolestem zdravotnictví?

Jaroslav Kuba

Odborná veřejnost diskutuje problém eutanazie již několik desetiletí. A nejsou to jenom lékaři, neboť možnost usmrtit pacienta ošetřujícím lékařem v okamžiku, kdy je jeho fatální onemocnění zkomplikováno krutými bolestmi, nastoluje problém smyslu a hodnoty lidského života vůbec. V posledním desetiletí se však v zahraničí intenzita pozornosti tomuto problému snižuje. Nikoliv proto, že by tam ubývalo vědeckých pracovišť a tím i odborníků, kteří mohou promýšlet mj. i problém eutanazie. Zdravotnictví, která zdražují v souvislosti s návratem k úsporným opatřením, totiž ztratí mnoho na věrohodnosti, jestliže i jen výjimečně naznačí jako alternativu boje o záchranu pacienta "humánní utracení" člověka člověkem.

Avšak u nás, zčistajasna, se čtrnáct dní před volbami objevuje návrh na legalizaci eutanazie. Nutno dodat, že přichází i v době, kdy opadají zjitřené nálady z vypuštění trestu smrti ze zákona, kdy i kriticky naladěný občan si jeho nepřípustnost začíná vykládat alespoň jako symbol úcty tohoto režimu k absolutní hodnotě života. Dokonce i nevypočitatelní zákonodárci neustoupili před "tržní" argumentací, podle které trest smrti zlevní nápravu zločinců nejtěžšího kalibru. Pokud je zmíněný návrh představen seriózně, vyvstává otázka nikoliv meritorního řešení přípustnosti eutanazie, nýbrž toho, zda by již pouhé podněcování diskuse o eutanazii nebylo kontraproduktivní ve vztahu k úsilí o naplňování zásady nepřípustnosti trestu smrti. Ostatně - jestliže legislativec ve snaze vyloučit nenapravitelný justiční omyl vypustí ze zákona trest smrti, odkud čerpá jistotu, že svým zákonem vyloučí nenapravitelné omyly v praxi, připustí-li jím eutanazii? Podmínka "souhlasu pacienta" se jeví jako velice nevěrohodná záruka. S jistou nadsázkou ji lze považovat za formální odlišnost "humánního utracení" od popravy, při které se souhlas z pochopitelných důvodů neočekává.

Nehledě na sporný charakter platnosti souhlasu pacienta, jehož způsobilost znehodnocuje fatální choroba a tísní jej kruté bolesti. A tak by si měl legislativec raději počkat, až vyzraje zájem jak nejrůznějších medicínských, přírodovědných, humanitních a společenskovědních oborů, tak jako občanské veřejnosti, a změní se ve volání po zavedení příslušného zákona. Jeho rychlokvašená předvolební iniciativa tak pouze může svádět k domněnce, že snaha o vyprovokování diskuse o přípustnosti eutanazie má sloužit k odpoutání pozornosti od fatálních bolestí zdravotnictví.

Zdroj: Právo 28.5.1996

Autor vyučuje předměty Stavební a bytové právo, Ústavní právo a státověda na katedře veřejné správy Právnické fakulty v Plzni

                 
Obsah vydání       27. 7. 2007
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
29. 7. 2007 Když lže premiér v parlamentě, je to opravdu vážné
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí
29. 7. 2007 Jak britská rozvědka pomohla Američanům při zatýkání "teroristy"
29. 7. 2007 Další z obcí odmítla radar v referendu
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus
28. 7. 2007 Bush do buše, vlastně do Brd Pavel  Čámský
28. 7. 2007 Proč Česká televize bojuje za radar? Bohumil  Kartous
28. 7. 2007 Proč Britské listy bojují proti radaru?
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě
28. 7. 2007 Kongresové jednání o raketové obraně bylo naopak "menším vítězstvím pro Bushe"
27. 7. 2007 Pane premiére, nepřeháníte to už více, než je únosné? Jan  Neoral
29. 7. 2007 Jsem spíš pro základnu, ale budu i dál publikovat v Britských listech Boris  Cvek
28. 7. 2007 Zákazníky s notebookem vyhazují i v Poděbradech
28. 7. 2007 Bojí se majitelé restaurací, že notebook poškodí?
28. 7. 2007 Wagner jako ikona prominentů v Bayreuthu Tomáš  Krček
27. 7. 2007 USA: Gates má "mimořádný náhradní plán" na stažení vojsk z Iráku
27. 7. 2007 Preventivní likvidace obchodníka se smrtí Olega Orlova Štěpán  Kotrba, Blahoslav  Zahradníček
28. 7. 2007 Miroslav Šuta: Vymazal jsem Britské listy z oblíbených
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku
27. 7. 2007 Nástup nové totality? Pavel  Urban
27. 7. 2007 Radar a jeho pravý význam Jiří  Jírovec
27. 7. 2007 Pouť do Staré vody
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
27. 7. 2007 Léky proti cukrovce způsobují selhání srdce
27. 7. 2007 Kočka, která předpovídá, kdy který pacient zemře
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Papežův tajemník varoval před přistěhovalectvím muslimů do Evropy Lukáš  Lhoťan
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 ■ ■ ■ Karel  Dolejší
27. 7. 2007 Za odmítáním referenda se skrývá strach z demokratické diskuse Jakub  Rolčík
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Pokrytectví ve sporu o srp a kladivo v Brně Ivan  Sommer
26. 7. 2007 Síť restaurací Paneria vyhazuje zákazníky s notebookem Bohumil  Kartous
27. 7. 2007 Ke Komunistickému manifestu 2 aneb partaje jsou pakáž Michal  Kuklík
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková
27. 7. 2007 Nejen harašení jako téma Petr  Baubín
27. 7. 2007 Novináři, megawatty, Temelín Josef  Vít
27. 7. 2007 R.C.Cook: Záchranný program k reformování finančního systému v USA
27. 7. 2007 Castro nepřítomen na oslavách Dne revoluce
27. 7. 2007 BBC: Fidel Castro - světový symbol
27. 7. 2007 Loupež mozků Fidel Castro Ruz
27. 7. 2007 Účet za Bushe...nebo poukázka na titul buran roku?!? Ladislav  Žák
27. 7. 2007 A tak všichni nakupovali Beno  Trávníček
27. 7. 2007 Omyly ohledně Richarda Wagnera
27. 7. 2007 O svobodě a blahobytu Zdeněk  Vopat
27. 7. 2007 Langer v Peříčku Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 I já jsem smutný Jaromír  Eisman
27. 7. 2007 Někteří lékaři nejsou kromě medicíny schopni pochopit nic
26. 7. 2007 Karel Havlíček Borovský o referendu k americkému radaru
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Posudek Ústavu státu a práva ve věci legality vysílání Radia Wave
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
24. 7. 2007 Bush, zdraví a vzdělání Fidel Castro Ruz
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách   
11. 7. 2007 Pravda o kubánském zdravotnictví Fabiano  Golgo
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
29. 6. 2007 Kritika MFD zaměřená proti nemocničnímu stravování, je hrubě tendenční   
28. 6. 2007 Z deníku Mladá fronta Dnes se stal PR magazín politiků ODS Štěpán  Kotrba
23. 5. 2007 Bílí, černí, špinaví, čistí, zdraví, nemocní Petr  Wagner
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
25. 4. 2007 Otázky Václava Moravce o zdravotnictví: Selhání Petr  Wagner
25. 4. 2007 Nemocné zdravotnictví - jak z toho ven? Josef  Vít
23. 4. 2007 Julínkova "reforma" zdravotnictví: Anebo: ten samet nám tak trochu zhrubl