27. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2007

Ke Komunistickému manifestu 2 aneb partaje jsou pakáž

Co to je právo? A co to je majetek? Může obec znemožnit majitelům realit vlastnictví činžovních domů? Jak se přihází změny majetku? Jak vznikají hodnoty?

O právu na majetek

... Dali jsme se znovu dohromady a měli jsme se rádi víc než dřív. Ale ona s ním čekala dítě. A on se o něj chtěl postarat. Já moc nevydělával. On ano. Patricie povídala, že jakožto otec dítěte má určitá práva. 1 .

Jít do prdele, řekl jsem na to.

Colin Bateman, Zpropadení páteři (Turbulent Priests), Mladá fronta, Praha 2004, s. 29; přeložil Tomáš Vrba

1Zdá se, že gramaticky by otcem dítěte byla Patricie.

Vztah člověka majitele k věci, která je jeho majetkem, je vztah majitele ke všem těm ostatním lidem, kteří jsou ochotní udržovat a bránit vztah majitele k jeho majetku.

Jen člověk může druhému udělit právo, spravedlnost, svobodu, majetek – jsou to vztahy mezi lidmi. Člověk je tvor obecní (zoon politikon podle Aristotela).

O konfliktu o majetek

Může se přihodit, že významná část lidí, kteří tvoří obec chránící něčí majetek, dojde k mínění a plánu, že majitelům by měli jejich majetek odebrat a rozdělit ho mezi občany znovu jinak. Majitelé se pak obyčejně brání tomu, aby jim ostatní občané majetek vzali, dokonce i občanskou válkou, ve které použijí na své straně i nemajetné hlupáky (pravicovou bídu).

(V Zátoce sviní válčili chudáci o majetek US majetníků. Na Sibiři válčili čeští legionáři o majetek ruské šlechty a mocností Dohody. Fidel Castro, jaký je, je výrobek US majetníků. Josif Vissarionovič Stalin, jaký byl, byl výrobek majetníků ve státech Dohody.)

Podle darwinistické konkurenční teorie práva vyhrává boj silnější a jeho je pak následující „právo“ na majetek a jeho rozdělení občanům – do příští revoluce a převratu.

Revoluce musí mít dva znaky: násilí a velkou změnu majetku. Násilí v Česku po listopadu 1989 zcela chybělo, proto je chyba říkat změně majetku, která od té doby probíhá, revoluce. Skoro celá orientální despocie byla rozkradena loupeživými barony za spokojeného přihlížení mlaskajících bídáků.

Teokratičtí senilní dementi odpadli od moci v obci jak shnilá hruška se stromu – ale nakradeného majetku se dnešní majitelé asi tak lehko nebudou chtít vzdát – bez války a revoluce.

Historické „právo“ – dřívější majetnictví nějaké věci, převratem přerušené, a „právo“ restituce mohou sloužit co mínění v argumentu pro zdánlivou restituci majetku po druhém převratu.

Historie nerajtuje tamzpátky v kruhu, proto jsou slova restituce, restaurace, kontrarevoluce ošidná.

Vojtěch Cepl

Dosti starý český právník Vojtěch Cepl, jeden z pisatelů kapitalistické Ústavy Česka a dřívější ústavní soudce, apologeta pánů domácích, chronicky vykládá něco o tom, že právo na soukromý majetek je ničím nedotknutelné právo majetníka proti všem ostatním lidem – avšak všeho do času.

Právo pana domácího úplně vlastnit činžák (s výjimkou v zákoně parlamentu úzce a přesně definovaného veřejného zájmu, který je důvodem k vyvlastnění) a přisvojovat si nikým neomezenou činži z něj nesmí být obcí nijak narušeno. Když vláda státu Česko omezuje nájemníkům v činžáku výši činže, tak to právo hrubě porušuje. Pan domácí by měl vládu Česka žalovat a soud Evropského Svazu (European Union) by měl rozhodnout, že vláda Česka je povinna panu domácímu nahradit škodu, kterou mu způsobila – doplatit mu rozdíl mezi činží, kterou by chtěl vybírat pan domácí podle své volné rozvahy, a vládou omezenou činží – doplatit domácím ten rozdíl z daní vybraných hlavně od bídáků.

Listina základních práv a svobod, článek 11, odstavec (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých ...

Dnešní „západní“ demokracie

Dnešní západní demokracie je smlouva mezi velkými majetníky, že ponechají druhému velkému majetníku jeho majetek. Je to smlouva mezi politiky, že ti přicházející nechají ty odcházející ponechat si to, o co se obohatili u moci nad obcí proto, aby také ti po nich přicházející nechali zas je v klidu odejít od moci a ponechat si majetek, o který se obohatili u moci nad obcí. A také si vzájemně slibují, že jedni nechají druhé žít a nevsadí je do díry, což nejsou zanedbatelné výhody.

Parlamentní volby jsou folklórní slavnosti.

Politici, jisti si tím, že nálady bídáků jsou přelétavé, nechávají své rytmické střídání u obecního koryta na obecenstvu – a bídáci v hledišti cirkusu by se z toho měli navíc radovat.

Filosofie v pozadí

Člověk vyrábí hodnoty a smysly co mínění, názor – a nutně mu uniká, proč vlastně to mínění zastává. Vysvětlování může vést do nekonečna:

a je dobré, protože b. b je dobré, protože c. c je dobré, protože d. d ... Nekonečno.

α je krásné, protože β. β je krásné, protože γ. γ je krásné, protože δ. δ ... Nekonečno.

Mínění různých lidí o hodnotách a smyslech spolu bojují v konkurenčním boji – v absolutním relativismu.

„Objektivní“ spravedlnost neexistuje – dějí se spolu soupeřící parciální „spravedlnosti“, plány, o jejichž splnění usilují různí lidé, různá jejich shromáždění a různé obce.

Zlo je mé dobro v mínění mého odpůrce v té věci.

Starosty zlo je vandrákovo dobro – třeba ukrást v obci slepici.

Starostky radost je starosty starost – třeba vyspat se s vandrákem.

Proto nějaké zlo je dobro a nějaká radost je starost.

Komunistický manifest 2

Jak by lidstvu prospěl tento zákon: nikdo nesmí vlastnit obydlí druhého? Souhlasila by s tímto míněním stařičká baronka Hilda Thatcherová, která v Británii prodávala obecní byty nájemníkům?

Do bytových družstev by družstevníci vkládali své byty a nikoliv dostávali od zdánlivého „družstva“ právo nájmu bytu – jak se usnesli dnešní mocipáni v parlamentu.

(Orientální despocie, zavlečená dříve do Česka botou sovětského soldáta, nebyla schopná obstarat všem lidem, kteří ho chtěli, jejich soukromé obydlí – to neznamená, že je vyloučeno, aby ho jakákoliv obec obecně byla schopná obstarat.)

Jak jsem nesečtělý, tak věřím, že existovaly mnohé společnosti, ve kterých se po svatbě sebralo příbuzenstvo a ruče postavilo novému páru novou chýši nebo chatrč.

Nejsem pro násilné rovnostářství: bohatí rodiče ať darují dětem vilu, chudým ať na bídný byt půjčí obec nebo kampelička.

Kdo si hraje s chalupou, ten nezlobí. Partaje, to je nájemníci, podle Karla Poláčka jsou pakáž.

Prozatím ať právo pana domácího vlastnit činžák je výsada, kterou musí obec přísně střežit tak, aby „majitel realit“ měl z činže sotva co do huby, a když činžák schválně nechá zpustnout, aby byl obcí drakonicky potrestán.

(Majitel realit sice nájemní smlouvou odevzdává realitu nájemníkovi „k užívání“, avšak ve skutečnosti tuto realitu dál užívá majitel realit ke svému obohacení – spravedlivému, nebo nespravedlivému?)

Děsné potíže

Co se služebnictvem, které žije v zámku svého pána? Co s byty důstojnictva a žoldáků? Co s kláštery?

Co s těmi Rómy, jejichž zvykem je vybydlet byt a jít si na obec pro jiný zdarma? Když ani obec by nesměla mít chudobinec –

K budoucím „restitucím“

Sovětská orientální despocie nechávala otázku majetku nejasnou – pro poddaného byl podstatný jeho podíl na moci duchovních vůdců, od kterého se odvíjel jeho podíl, duchovními mu udělený, na správě a užívání majetku „lidu“.

Zrcadlově v západním kapitalismu je podstatný vztah majetníků k majetku. Od majetku se totiž odvíjí podíl majetníka na moci v obci – a tím na možnosti svůj majetek rozmnožovat.

V teokracii správciuživatelé majetku obce jsou jen slouhy duchovních vládců. Zrcadlově v obci majetníků jsou obecní politici jen slouhy majetníků. Vůle duchovních k moci může ochabnout – avšak zdá se, že láska k majetku trvá.

Rozkradením zdánlivého „majetku lidu“ se loupeživí baroni jen dopustili nových křivd na bídácích. Neodehrála se nějaká „restituce majetku“, pouze se kolo dobra a zla pootočilo o jeden zub.

Kdy asi se bídáci zmohou na to, aby pootočili kolem „právo na majetek“ dál?

Coda

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
§ 697

Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení.

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ze dne 8. června 1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

Vláda k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nařizuje:

§ 2

Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

To je 91,25 procent ročně. Na chudej lid musí bejt přísnost!

                 
Obsah vydání       27. 7. 2007
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
29. 7. 2007 Když lže premiér v parlamentě, je to opravdu vážné
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí
29. 7. 2007 Jak britská rozvědka pomohla Američanům při zatýkání "teroristy"
29. 7. 2007 Další z obcí odmítla radar v referendu
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus
28. 7. 2007 Bush do buše, vlastně do Brd Pavel  Čámský
28. 7. 2007 Proč Česká televize bojuje za radar? Bohumil  Kartous
28. 7. 2007 Proč Britské listy bojují proti radaru?
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě
28. 7. 2007 Kongresové jednání o raketové obraně bylo naopak "menším vítězstvím pro Bushe"
27. 7. 2007 Pane premiére, nepřeháníte to už více, než je únosné? Jan  Neoral
29. 7. 2007 Jsem spíš pro základnu, ale budu i dál publikovat v Britských listech Boris  Cvek
28. 7. 2007 Zákazníky s notebookem vyhazují i v Poděbradech
28. 7. 2007 Bojí se majitelé restaurací, že notebook poškodí?
28. 7. 2007 Wagner jako ikona prominentů v Bayreuthu Tomáš  Krček
27. 7. 2007 USA: Gates má "mimořádný náhradní plán" na stažení vojsk z Iráku
27. 7. 2007 Preventivní likvidace obchodníka se smrtí Olega Orlova Štěpán  Kotrba, Blahoslav  Zahradníček
28. 7. 2007 Miroslav Šuta: Vymazal jsem Britské listy z oblíbených
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku
27. 7. 2007 Nástup nové totality? Pavel  Urban
27. 7. 2007 Radar a jeho pravý význam Jiří  Jírovec
27. 7. 2007 Pouť do Staré vody
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
27. 7. 2007 Léky proti cukrovce způsobují selhání srdce
27. 7. 2007 Kočka, která předpovídá, kdy který pacient zemře
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Papežův tajemník varoval před přistěhovalectvím muslimů do Evropy Lukáš  Lhoťan
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 ■ ■ ■ Karel  Dolejší
27. 7. 2007 Za odmítáním referenda se skrývá strach z demokratické diskuse Jakub  Rolčík
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Pokrytectví ve sporu o srp a kladivo v Brně Ivan  Sommer
26. 7. 2007 Síť restaurací Paneria vyhazuje zákazníky s notebookem Bohumil  Kartous
27. 7. 2007 Ke Komunistickému manifestu 2 aneb partaje jsou pakáž Michal  Kuklík
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková
27. 7. 2007 Nejen harašení jako téma Petr  Baubín
27. 7. 2007 Novináři, megawatty, Temelín Josef  Vít
27. 7. 2007 R.C.Cook: Záchranný program k reformování finančního systému v USA
27. 7. 2007 Castro nepřítomen na oslavách Dne revoluce
27. 7. 2007 BBC: Fidel Castro - světový symbol
27. 7. 2007 Loupež mozků Fidel Castro Ruz
27. 7. 2007 Účet za Bushe...nebo poukázka na titul buran roku?!? Ladislav  Žák
27. 7. 2007 A tak všichni nakupovali Beno  Trávníček
27. 7. 2007 Omyly ohledně Richarda Wagnera
27. 7. 2007 O svobodě a blahobytu Zdeněk  Vopat
27. 7. 2007 Langer v Peříčku Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 I já jsem smutný Jaromír  Eisman
27. 7. 2007 Někteří lékaři nejsou kromě medicíny schopni pochopit nic
26. 7. 2007 Karel Havlíček Borovský o referendu k americkému radaru
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Posudek Ústavu státu a práva ve věci legality vysílání Radia Wave
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová