27. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2007

Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus

Slovo je nová zbraň a satelity nové artilerie...
mediální magnát Elliot Carver
James Bond, Zítřek nikdy neumírá, 28. 7. 2007, TV Nova

Mikrovlny nedělají nic jiného, než že prohřívají tkáně, a to i do hloubky, nechal se slyšet vládní "expert", který v květnu 2007 přijel spolu s premiérem Topolánkem přesvědčovat občany Brd, že se jim nemůže nic stát, když budou mít radar za humny. Starosta obce Trokavec Jan Neoral veřejně odpověděl, že občané mají právo rozhodovat, jestli chtějí mít své tkáně ohřáté, či nikoliv. Jak je to doopravdy s ohříváním tkání a mikrovlnami? U citlivých tkání, jako například u varlat, je jejich ohřívání mikrovlnami značně nebezpečné....

Mikrovlny jsou vysokofrekvenční radiové vlny (radiofrekvenční elektromagnetická pole) a jsou -- stejně jako viditelné světlo -- částí elektromagnetického spektra. Mikrovlny se používají především pro vysílání televize, v radarech pro vzdušnou a námořní navigaci a pro telekomunikaci, počítaje v to mobilní telefony. Používají se také v průmyslu při zpracování materiálů, v lékařství pro léčbu diatermií a v kuchyních pro přípravu jídel. Podobně jako světlo se mikrovlny šíří prostorem, odrážejí se od předmětů a pohlcují v materiálech. Kovové materiály mikrovlny úplně odrážejí, nekovové materiály jako sklo a některé plasty jsou pro mikrovlny většinou průhledné. Materiály, které obsahují vodu, například potraviny, kapaliny nebo tkáně účinně pohlcují mikrovlnnou energii, která se pak mění v teplo. Tento informační list se zabývá funkcí mikrovlnných trub a otázkami bezpečnosti provozu mikrovlnných trub používaných v domácnostech. Podrobnosti o podstatě elektromagnetických vln a o zdravotních vlivech radiofrekvenčních a mikrovlnných polí jsou k dispozici v listech WHO č. 182 a 183.

Mikrovlnná energie se v těle člověka absorbuje a zahřívá exponovanou tkáň. U orgánů, které mají špatnou cirkulaci krve a méně účinnou teplotní regulaci jako je oko, nebo u orgánů citlivých na teplotu jako například varlata, je riziko tepelného poškození větší. Tepelné poškození však může nastat jen při dlouhé expozici velmi vysokým výkonovým úrovním, které velmi překračují úrovně, jaké se naměří vně mikrovlnných trub.

Mezinárodní standardy

Některé státy a stejně tak Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), Mezinárodní komitét pro elektromagnetickou bezpečnost (ICES) při elektrotechnickém institutu elektrických a elektronických inženýrů (IEEE) a evropský komitét pro elektrotechnické standardy (CENELEC) vyhlásily pro mikrovlnné trouby limit 50 W/m2 pro jakékoli místo vzdálené 5 centimetrů od vnějšího povrchu výrobku. Ve skutečnosti je emise moderních mikrovlnných trub podstatně nižší než tento mezinárodní limit, a zařízení má jištění znemožňující expozici lidí mikrovlnným zářením, když je trouba zapnutá a její dvířka zůstala otevřená. Expozice rychle klesá se vzdáleností -- například osoba vzdálená od trouby 50 cm je vystavena záření stokrát slabšímu než osoba ve vzdálenosti 5 cm.

Výše uvedené emisní limity jsou určeny pro zkoušení, zda výroky vyhovují technickým předpisům a nikoli bezprostředně pro ochranu před expozicí. Komise ICNIRP publikovala směrnice pro stanovení expozičních limitů pro celé elektromagnetické spektrum. Limity pro mikrovlny jsou stanoveny tak, že jejich dodržení vylučuje poškození zdraví jakýmkoli známým působením. Jsou pro zaměstnance i pro obyvatelstvo hluboko pod hladinami, kdy se projevuje nebezpečnost z ohřívání expozicí mikrovlnnému záření. Emisní limit zmíněný výše je v souladu s expozičními limity doporučenými komisí ICNIRP.

Světová zdravotnická organizace vytvořila prostřednictvím "Projektu EMF" program pro posuzování výsledků výzkumu a vyhodnocování rizik z expozice elektromagnetickým polím z intervalu frekvencí od 0 do 300 GHz. Vyhodnocování WHO provádí ve spolupráci s komisí ICNIRP. Projekt EMF má webovou stránku spojenou s "Informacemi WHO" ("WHO Fact Sheets"), kde se vyjadřuje k různým aspektům expozice EMF a zdraví.

zdroj: WHO Information - Centrum pracovního lékařství - překlad Luděk Pekárek ZDE

WHO Fact Sheets - v angličtině ZDE

V ČR je závaznou normou vyhláška MZ ČR č.408/1990 Sb. .Dle této vyhlášky je nejvyšší přípustná hodnota ozáření pro pracovníky obsluhy zařízení dána vzorcem : WSP = S (W) . t(h) = 800 mikroW/cm2 při dodržení podmínky že maximální výkonová hustota pole nesmí být větší než 2650 mikroW/cm2 a pro obyvatelstvo WSO = S(W) .- t(h) = 120 mikroW/cm2 při dodržení podmínky, že maxumální výkonová hustota pole nepřesáhne 250 mikroW/cm2 . Z toho vyplývá že pro trvalý 24 hodinový pobyt v elektromagnetickém poli nesmí průměrná výková hustota přesáhnout 33 (5) mikroW/cm2 .

zdroj: Mykos ZDE

Je všeobecně známou skutečností, že mikrovlné záření degradativním způsobem rozkládá buňky živého organismu - působením na molekulárně váznanou vodu, což může vést k rozvoji rakoviny kůže, oslepnutí a dalších nevratných projevů skryté povahy v živém organismu. Tento princip je mimo jiné principem mikrovlnné trouby. To, co je kvalitné tepelnou úpravou potravin, je ovšem procesem neslučitelným se životem.

Patent na mikrovlnnou troubu byl podán v r. 1952 a první mikrovlnka se na trhu objevila v r. 1961. V České republice jsou mikrovlny již od roku 1994 používány k sušení dřeva, které je nejen rychlejší, ale také levnější než v klasických sušárnách. Výhodou je, že k ohřevu dochází uvnitř dřeva a tlakem vznikající páry je vlhkost rychleji vytlačována k povrchu. Schopnost silně pohlcovat mikrovlnné záření mají polární látky, např. voda, která má hlavní podíl na ohřevu potravin. Interakce mikrovln s molekulami polárních látek vede k vzniku tepla na molekulární úrovni. Polární molekuly jsou běžně neuspořádané, v elektrickém poli se orientují zápornou částí ke kladnému pólu a kladnou k zápornému. V mikrovlnném poli se polarita mění 2,45.109 krát za sekundu, polární molekuly se snaží tyto rychlé změny sledovat, tj. pokaždé změnit orientaci, dochází k jejich vibraci až rotaci ve směru pole. Při vysoké rychlosti oscilace pole nestačí molekuly tyto změny zcela sledovat a výsledkem pohybu a vzájemného "tření" molekul je přeměna mikrovlnné energie na teplo. Při ohřevu nehomogenních materiálu se proto silně zahřívá pouze polární část. Dá se říci zjednodušeně, že rychlost změn polarity je odvislá od kmitočtu mikrovln. Mikrovlny se uplatňují i při sterilizaci půdy nebo osiv (tento účinek je současně i průvodním jevem při sušení v mikrovlnné sušárně) a znamenají také spolehlivou metodu při likvidaci plísní, hub a dřevokazného hmyzu. Dalšími podstatnými vlastnostmi, které ovlivňují interakci látky s mikrovlnným zářením jsou tepelná kapacita, tepelná vodivost, skupenství látky (ovlivňující možnost rotace molekul) a u kapalných látek jejich výparné teplo.

Riziko působení na lidský organizmus tedy spočívá v působení tepelných efektů narušujících strukturu některých makromolekul, a ohřívající vodu v buňkách, v případě úniku mikrovln mohou být nejcitlivěji zasaženy oči.

Mikrovlnými technologiemi se v České republice zabývá pracoviště Ústavu chemických procesů Akademie věd (ÚCHP) v Praze, např. ing. Milan Hájek, CSc., ale i odborné pracoviště Ústav leteckého zdravotnictví Vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se po dlouhou dobu zkoumal vliv radarů na lidský organismus.

Populáně podané informace o mikrovlnách naleznete na stránkách MFF Karlovy univerzity.

připravil -koš-

                 
Obsah vydání       27. 7. 2007
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
29. 7. 2007 Když lže premiér v parlamentě, je to opravdu vážné
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí
29. 7. 2007 Jak britská rozvědka pomohla Američanům při zatýkání "teroristy"
29. 7. 2007 Další z obcí odmítla radar v referendu
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus
28. 7. 2007 Bush do buše, vlastně do Brd Pavel  Čámský
28. 7. 2007 Proč Česká televize bojuje za radar? Bohumil  Kartous
28. 7. 2007 Proč Britské listy bojují proti radaru?
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě
28. 7. 2007 Kongresové jednání o raketové obraně bylo naopak "menším vítězstvím pro Bushe"
27. 7. 2007 Pane premiére, nepřeháníte to už více, než je únosné? Jan  Neoral
29. 7. 2007 Jsem spíš pro základnu, ale budu i dál publikovat v Britských listech Boris  Cvek
28. 7. 2007 Zákazníky s notebookem vyhazují i v Poděbradech
28. 7. 2007 Bojí se majitelé restaurací, že notebook poškodí?
28. 7. 2007 Wagner jako ikona prominentů v Bayreuthu Tomáš  Krček
27. 7. 2007 USA: Gates má "mimořádný náhradní plán" na stažení vojsk z Iráku
27. 7. 2007 Preventivní likvidace obchodníka se smrtí Olega Orlova Štěpán  Kotrba, Blahoslav  Zahradníček
28. 7. 2007 Miroslav Šuta: Vymazal jsem Britské listy z oblíbených
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku
27. 7. 2007 Nástup nové totality? Pavel  Urban
27. 7. 2007 Radar a jeho pravý význam Jiří  Jírovec
27. 7. 2007 Pouť do Staré vody
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
27. 7. 2007 Léky proti cukrovce způsobují selhání srdce
27. 7. 2007 Kočka, která předpovídá, kdy který pacient zemře
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Papežův tajemník varoval před přistěhovalectvím muslimů do Evropy Lukáš  Lhoťan
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 ■ ■ ■ Karel  Dolejší
27. 7. 2007 Za odmítáním referenda se skrývá strach z demokratické diskuse Jakub  Rolčík
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Pokrytectví ve sporu o srp a kladivo v Brně Ivan  Sommer
26. 7. 2007 Síť restaurací Paneria vyhazuje zákazníky s notebookem Bohumil  Kartous
27. 7. 2007 Ke Komunistickému manifestu 2 aneb partaje jsou pakáž Michal  Kuklík
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková
27. 7. 2007 Nejen harašení jako téma Petr  Baubín
27. 7. 2007 Novináři, megawatty, Temelín Josef  Vít
27. 7. 2007 R.C.Cook: Záchranný program k reformování finančního systému v USA
27. 7. 2007 Castro nepřítomen na oslavách Dne revoluce
27. 7. 2007 BBC: Fidel Castro - světový symbol
27. 7. 2007 Loupež mozků Fidel Castro Ruz
27. 7. 2007 Účet za Bushe...nebo poukázka na titul buran roku?!? Ladislav  Žák
27. 7. 2007 A tak všichni nakupovali Beno  Trávníček
27. 7. 2007 Omyly ohledně Richarda Wagnera
27. 7. 2007 O svobodě a blahobytu Zdeněk  Vopat
27. 7. 2007 Langer v Peříčku Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 I já jsem smutný Jaromír  Eisman
27. 7. 2007 Někteří lékaři nejsou kromě medicíny schopni pochopit nic
26. 7. 2007 Karel Havlíček Borovský o referendu k americkému radaru
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Posudek Ústavu státu a práva ve věci legality vysílání Radia Wave
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová