27. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 7. 2007

Pokrytectví ve sporu o srp a kladivo v Brně

Žiji v brněnské části Královo Pole, kterou první místostarosta René Pelán uvedl na mezinárodní politickou scénu tím, že se osobně účastnil na odstranění srpu a kladiva z pomníku padlých rudoarmějců. S velice smíšenými pocity jsem shledal, že informace o záležitosti byly v celostátních médiích předkládány poněkud jinak než odpovídalo skutečnosti, popřípadě byly zmíněny jenom na regionální úrovni.

René Pelán vyhlásil (1) o sovětském symbolu "Je to stejně nebezpečný symbol, jako je hákový kříž. Dvacáté století nepřineslo nic horšího než nacismus a komunismus". A to je první pokrytectví v postoji místostarosty, protože v Brně se nachází další symbol srpu a kladiva na hrobech rudoarmějců. Jde o čestné pohřebiště na brněnském ústředním hřbitově (2), kulturní památku, chráněnou legislativou (55/1989 Sb.), kde v minulosti brněnský magistrát pořádal pietní akty u příležitosti osvobození Brna. A to i za éry primátorů z řad ODS.

◄ Ústřední hřbitov v Brně

Mezi zastupiteli města Brna (3) se nachází také jméno René Pelán, kterému druhý symbol srpu a kladiva pravděpodobně nevadí a za zločinný ho nepovažuje. Tak tomu příliš nerozumím, stejně jako právnímu výkladu, že týž náhrobní symbol na jednom hrobě rudoarmějců je v souladu se zákonem, zatímco na jiném hrobě téže armády má být zločinný.

Dalším pokrytectvím je stanovisko starosty Králova Pole Ing. Ivana Kopečného i místostarosty, že jim vadí jen symbol, pomník sám ne. René Pelán (1) " Památník je kompletně opraven, ruská strana nemusí mít obavu o jeho nedůstojný stav". Ve skutečnosti už dříve, než byl restaurován symbol srpu a kladiva, místostarosta chtěl pomník úplně zbořit, "kultivovat" prostor (6) a na místě umístit bludný balvan. Vyzval veřejnost k vyjádření ke svému záměru článkem v radničním zpravodaji Královopolské listy č. 5, květen 2007 (8), který se doručuje do schránek občanů, školám aj. Text mi připadá velice zvláštní, nezaznamenal jsem, že by se média o něm zmínila.

V souvislosti návrhem René .Pelána je vhodné uvést krátce informaci o pomníku.. Nejedná se o nějaký symbolický památník vděku, ale náhrobek z roku 1946 na válečném hrobě 326 padlých (5) v podobě strohého jehlanu, ve spodní části olemovaného děkovným nápisem (dvě věty) v latince a azbuce, kterou jsou napsána také dvě jména pohřbených důstojníků s datem narození a místem původu (3десь похоронен ст. л-т. 3акалин Дмитpий Mихайлoвич 1914 г. pождениa -- Bлaдимиpcкoй oблacти -- д. Кoняeвo 3десь похоронен стapший лeйтeнaнт Пшeчeнкo Aлeкcaндp Ивaнoвич pожд. 1912 г. в cелe Mypзoвкa, Чигpинcкий paйoн, Киpoвoгрaдcкoй oблacть)

V blízkosti se nachází pravoslavný kříž a pár desítek metrů dále katolický kostel (4). Jde o místo pietní a současně živoucí, v kostele jsem zažil nedávno radostnou chvíli, když se mladá dvojice vydala na společnou cestu životem.

Za úvodním vyhlášením svého článku, že "O mrtvých jen dobré", René Pelán vybírá z paměti svých předků - o pohřbených uvádí: "horda pistolníků s dechem zabarveným vodkou a předloktím plných hodinek". Také chválí: "Rudá armáda nebyla plná primitivních trestanců, kteří první toaletu uviděli až v Brně". Je to asi nezvyklý projev piety označit padlé osvoboditele za hordu pistolníků a zmiňovat se o toaletě, i když je to nepochybně užitečné zařízení. Tak osobitou veřejnou meditaci o mrtvých jsem nikdy neslyšel ani nečetl.

Z vlastní zkušenosti se zločinným komunistickým režimem, René Pelán uvádí dvojku z mravů, kterou snad dostal za to, že stříkal benzin na lampion nebo spolužáka během oslav Velkého října. Jak prosté bývají osobní pohnutky, dvojka z mravů přispěla k odstranění sovětského symbolu a vyvolání mezistátního napětí mezi Ćeskou republikou a Ruskem..

Obávám se ale, že ani dnes by stříkání benzínu v blízkosti hořícího ohně nevyvolalo radostnou odezvu. Bohužel sklon k razantnímu jednání jsem zaznamenal také během převzetí místního koupaliště Dobrák právníky a černými šerify. Místostarosta Pelán tento styl považoval za přiměřený (9). Pak je logické, že vzal sám brusku do ruky a odstraňoval symbol na pomníku..

O vzhledu pomníku místostarosta píše: "Je to dávno, pár pamětníků ještě zůstalo, a jako němý svědek se v "Kadetce" naparuje kamenné monstrum s nápisem v azbuce." (pozn. autora Kadetka = místní pojmenování). Neumím si představit, jak se naparuje jednoduchý jehlan nebo padlí důstojníci, jejichž jména jsou opravdu uvedena v azbuce. Je ovšem nezvratitelnou skutečností, že mrtví psali azbukou, proč by to tedy mělo vadit ? Používá se dodnes.

Čas plyne a místostarosta to vidí následovně.:"Nesmrtelné monstrum se však směje vesele dál. Dnes už sice bez srpu a kladiva, ale veškerá snaha o kultivaci tohoto prostoru vždy vyšuměla". Vidina vesele smějícího se náhrobku 326 mrtvých je až neskutečná, realitou je však, že nešlo o symboly, které v květnu na pomníku nebyly, snahou bylo odstranit pomník celý.

René Pelán veřejnosti nabízí k diskusi následující závěr: "Můj návrh je odstranit šílené monstrum a umístit bludný kámen s textem : Na památku všem obětem 2. světové války". Není mi vůbec jasné, proč by se měly na válečném hrobě sovětských vojáků v Brně připomínat všechny oběti války, například esesáci. Válka vyšla z Německa s cílem vyhlazení národů a je podstatný rozdíl mezi obětmi a jejich katy, jak se konstatovalo v Norimberském procesu. Nyní místostarosta jen kličkuje před zodpovědností, jak nasvědčuje pozdější vyjádření (7), že údajně "šílené monstrum" je řádně opravený a důstojný pomník, i když zůstal až na symboly v původním stavu.

Nakonec starosta Ing.Ivan Kopecký zcela zpochybnil svoji důvěryhodnost tvrzením o dohodě s ruskou stranou, že srp a kladivo nemusí být na pomníku, což ruský konzulát (10) v Brně označil jako výmysl.

Pomník byl na jaře zhanoben nacistickými znaky a následné odstranění srpu a kladiva podala většina médií v obvyklé rovině srovnání totalitních symbolů komunismu a nacismu, včetně debaty nostalgických důchodců s mladíky, odsuzujícími jak srp s kladivem tak hákový kříž. Tož ať mi tedy, proboha, někdo vysvětlí, jak se k těm nacistickým znakům připletl nápis (7) "white power" (bílá síla)? Kouzlem nechtěného se tak absurdně ustavily dvě ideologické fronty, kdy proti pomníku stál v jedné řadě nacismus, americký rasismus (Ku-Klux-Klan ?) a členové ODS, na straně druhé pak komunisté a mrtví. Zdá se mi, že spor o symboly je jen zástupným problémem pro mocenské ambice některých členů v ODS, jejíž královopolští představitelé s místním rozhledem nedomysleli možný dopad až na mezistátní úroveň.

Není mi jasné, proč ministerstvo zahraničí jednalo o nápravě se starostou městské části Ing. Ivanem Kopečným, je-li hrob v majetku magistrátu města Brna. Český rozhlas v rozhovoru s ním sice přesně rozváděl zločinnost symbolů, ale starostu označil zcela mylně dokonce za představitele města Brna (11), třebaže je v čele pouze jedné z 29 městských částí. Když jsem se na to zeptal současného primátora Romana Onderky na jeho portálu, dotaz nebyl připuštěn, nedostal jsem ani privátní odpověď mailem.

Nějak se mi vytrácí smysl tahanic o symboly, doprovázených všelijakými metaforickými "kdyby" bylo či nebylo, historie byla jen jedna. Traduje se, že český název měsíce srpen se odvozuje od srpu, kterým se kdysi sklízelo obilí -"Svatá Markéta hodila srp do žita.". Obilné klasy byly také součástí státního znaku SSSR, a přesto chléb neodmítáme jako projev zločinné propagandy, spíše ho vnímáme jako dar Boží. Hákový kříž se nachází na vlajce presidenta Finska, které se považuje za demokratický stát. Také se kdysi užíval v armádě USA.

Domníval jsem se, že svoji zlobu k mrtvým do světa veřejně vyhlásili zatím a také naposledy jen nacisté vandalským zničením Lidic včetně zhanobení lidických hrobů..

Vlastně mě jednání radních dosti zarmucuje, mám značné pochybnosti o jejich kompetentnosti jako zástupců lidu, je totiž množství jiných problémů v okolí, které se mi jeví jako podstatnější. Snad nikdy za těch padesát let, co v Králově Poli přebývám, nebylo tolik špíny na ulicích jako v posledních letech. Nechme ty mrtvé v poklidu, věnujme se raději živým.

1 MF Dnes 12.7.2007 Rusové se zlobí. I kvůli brněnskému památníku http://mfdnes.newton.cz

2 Ústřední hřbitov, čestné pohřebiště Brno,
3 zastupitelstvo města Brna
4 Lidové noviny 1.6.2007 Ruská hvězda se vrátila
5 válečný hrob Brno, Královo Pole
6 MF Dnes 12.5.2007 Královopolští řeší pomník rudoarmějců http://mfdnes.newton.cz
7 MF Dnes 24.04.2007 Hitler měl narozeniny a kdosi zhanobil pomník
8 Královopolské listy č.5 květen 2007 (formát pdf)
9 Lidové noviny Dobrák 3.5.2007
10 Ruský konzulát v Brně 9.7.2007
11 Český rozhlas rozhovor 29.6.2007
                 
Obsah vydání       27. 7. 2007
28. 7. 2007 Czech Prime Minister Mirek Topolánek has lied in Parliament. Here is the evidence Jan  Čulík
28. 7. 2007 Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. Štěpán  Kotrba
29. 7. 2007 Když lže premiér v parlamentě, je to opravdu vážné
29. 7. 2007 Magistrát ustoupil tlaku ochránců soukromí
29. 7. 2007 Jak britská rozvědka pomohla Američanům při zatýkání "teroristy"
29. 7. 2007 Další z obcí odmítla radar v referendu
28. 7. 2007 Co jsou mikrovlny? WHO o vlivu mikrovln na lidský organismus
28. 7. 2007 Bush do buše, vlastně do Brd Pavel  Čámský
28. 7. 2007 Proč Česká televize bojuje za radar? Bohumil  Kartous
28. 7. 2007 Proč Britské listy bojují proti radaru?
27. 7. 2007 Americký Kongres zasadil těžkou ránu Bushově projektu raketové obrany v Evropě
28. 7. 2007 Kongresové jednání o raketové obraně bylo naopak "menším vítězstvím pro Bushe"
27. 7. 2007 Pane premiére, nepřeháníte to už více, než je únosné? Jan  Neoral
29. 7. 2007 Jsem spíš pro základnu, ale budu i dál publikovat v Britských listech Boris  Cvek
28. 7. 2007 Zákazníky s notebookem vyhazují i v Poděbradech
28. 7. 2007 Bojí se majitelé restaurací, že notebook poškodí?
28. 7. 2007 Wagner jako ikona prominentů v Bayreuthu Tomáš  Krček
27. 7. 2007 USA: Gates má "mimořádný náhradní plán" na stažení vojsk z Iráku
27. 7. 2007 Preventivní likvidace obchodníka se smrtí Olega Orlova Štěpán  Kotrba, Blahoslav  Zahradníček
28. 7. 2007 Miroslav Šuta: Vymazal jsem Britské listy z oblíbených
27. 7. 2007 Nejvýznamnější orgán pro lidská práva s celosvětovou působností po druhé kriticky posoudil situaci v Česku
27. 7. 2007 Nástup nové totality? Pavel  Urban
27. 7. 2007 Radar a jeho pravý význam Jiří  Jírovec
27. 7. 2007 Pouť do Staré vody
27. 7. 2007 Ještě jedno vysvětlení o zdravotnictví v Libyi Petr  Wagner
27. 7. 2007 Léky proti cukrovce způsobují selhání srdce
27. 7. 2007 Kočka, která předpovídá, kdy který pacient zemře
27. 7. 2007 Euthanasií na bolesti českého zdravotnictví po jedenácti letech Jaroslav  Kuba
27. 7. 2007 Papežův tajemník varoval před přistěhovalectvím muslimů do Evropy Lukáš  Lhoťan
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 ■ ■ ■ Karel  Dolejší
27. 7. 2007 Za odmítáním referenda se skrývá strach z demokratické diskuse Jakub  Rolčík
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Pokrytectví ve sporu o srp a kladivo v Brně Ivan  Sommer
26. 7. 2007 Síť restaurací Paneria vyhazuje zákazníky s notebookem Bohumil  Kartous
27. 7. 2007 Ke Komunistickému manifestu 2 aneb partaje jsou pakáž Michal  Kuklík
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková
27. 7. 2007 Nejen harašení jako téma Petr  Baubín
27. 7. 2007 Novináři, megawatty, Temelín Josef  Vít
27. 7. 2007 R.C.Cook: Záchranný program k reformování finančního systému v USA
27. 7. 2007 Castro nepřítomen na oslavách Dne revoluce
27. 7. 2007 BBC: Fidel Castro - světový symbol
27. 7. 2007 Loupež mozků Fidel Castro Ruz
27. 7. 2007 Účet za Bushe...nebo poukázka na titul buran roku?!? Ladislav  Žák
27. 7. 2007 A tak všichni nakupovali Beno  Trávníček
27. 7. 2007 Omyly ohledně Richarda Wagnera
27. 7. 2007 O svobodě a blahobytu Zdeněk  Vopat
27. 7. 2007 Langer v Peříčku Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 I já jsem smutný Jaromír  Eisman
27. 7. 2007 Někteří lékaři nejsou kromě medicíny schopni pochopit nic
26. 7. 2007 Karel Havlíček Borovský o referendu k americkému radaru
26. 7. 2007 Rada Českého rozhlasu: neschopní škůdci Štěpán  Kotrba
26. 7. 2007 Posudek Ústavu státu a práva ve věci legality vysílání Radia Wave
24. 7. 2007 Rowlingová je nána... Martina  Dostálová