13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 7. 2007

Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti

Rolf Bossart
Koreferát ze setkání Komise švýcarských církví pro mír, spravedlnost a zachování stvoření v St.Gallen ve Švýcarsku.

Abychom porozuměli tomu, proč je rostoucí kontrola nad jednotlivými lidmi a nad veřejným prostorem přijímána takřka bez odporu, ba často dokonce souhlasně, musíme hovořit nejprve o mnoha jiných věcech, přiblížit si mnoho jiných procesů a navzájem je spojit.

Moc kamer a mobilů

Nejprve by se muselo hovořit o parkovacích budovách, podchodech, hloubkových garážích a jiných architektonických nehostinných místech, kde se kamera vzhledem k prostorovému stísnění stává jedinou nadějí proti poškození, a k tomu klamnou. Neboť i v těch řídkých případech, kdy opravdu za monitorem někdo je, může kamera nanejvýš pomoci zločin objasnit, ale nezabrání mu. Muselo by se mluvit o moci kamer a fotoaparátů, které jsou už dlouho nasazeny k dozoru nad silničním provozem. Neboť stále vyššími pokutami se dopravní provinilci stále více dělí na dvě třídy, na tu, která si to bez problémů může dovolit a tu, kterou ze všeho nejméně pokuty a zadlužení zadrží před tím, aby si své nahromaděné pocity méněcennosti vycházející ze ztráty perspektiv nekompenzovala na ulicích.

Kromě toho by se muselo mluvit o nadměrném privátním nasazení filmových kamer a fotokamer, o neustálém focení, o zachycování a zajišťování okamžiků, o zaznamenávání prožitého dříve, než to je zažito, pojistce toho, že se také skutečně stalo to, co si člověk chce zajistit, a také o bránění vzpomínání jako vnitřním přijetí události. Dále by se muselo mluvit o přehnaném používání mobilů, o používání a zneužívání lidské schopnosti řeči k neustálému sdělování pozice ('Kde teď jsi?') a k permanentnímu přesvědčování o náklonnosti a lásce po telefonu ('Máš mě rád/a?' 'Myslíš na mě?').

Náboženství strachu

A muselo by se hovořit o kanibalismu zapsaných dat, soukromých i veřejných, která nám předstírají příběh tam, kde je zvěčněná jen náhoda, vědění, kde je jen informace, sbírku, kde je jen nahromadění a význam tam, kde je v příliš mnoha datech už jen lhostejnost. A proti čemu všichni ochránci dat světa, kteří to myslí dobře, nemohou pochodit, protože zde je už dávno k dispozici náboženství, kult model, proti kterému může pomoci pouze boj o pravého Boha. A také by se muselo hovořit o náboženství strachu a jeho hlavním božstvu - bezpečnosti.

Poznávacím znamením tohoto náboženství, které zneuctívá člověka, je toto: S úzkostmi a strachy lidí, jak nedefinovaným základním strachem tak i se specifickými obavami a úzkostmi, se nebojuje ani se je nesnaží všemi prostředky zmenšovat. Nehledají se všechny cesty k tomu, abychom, jak říká Dorothee Sőlle, "byli stále více beze strachu", nýbrž strach je to, co je dáno. Proti strachu se nepodniká nic, ale spíš proti tomu, čím se strach vyznačuje. Toto náboženství se maskuje. Říká: "Je třeba strachy lidí brát vážně." Ale tím nemíní, že je třeba se podívat na to, co se děje a prozkoumat, co nehraje. Bere vážně to, z čeho lidé mají strach, ale ne to, proč mají strach. A tak toto náboženství říká: musíme předpoklady strachu přijmout. A říká také, musíme se se strachem a úzkostmi naučit žít, a zároveň podniká všechno pro to, abychom se s těmi, kteří strach vzbuzují, žít nenaučili. Protože je lépe ponechat strach a vykázat lidi.

Velkou modlou, které ale v náboženství strachu patří veškerá kultovní úcta, je bezpečnost, bezpečí. Je výlučná a panovačná, všechno, co je mimo okruh její platnosti, sežehává kouzelným paprskem nicotnosti a marnosti. Argument bezpečnosti působí jako věštecký výrok. Kdekoli je vysloven, je každý protiargument holým nerozumem.

Závislost na bezpečnostním průmyslu

Příkladem, který, ačkoli se zdá být tak nepatrný a vzdálený, dobře ukazuje jako málokterý jiný nezadržitelnou logiku víry v bezpečnost, je cyklistická helma. Čemu se naučí děti, kterým se zapíná cyklistická helma už na tříkolce? Učí se, že jejich nejbližším a už také jim samotným se vede dobře jen tehdy, když se pohybují v bezpečnostní výstroji, a že helma je prodlouženou rukou rodičů, tak jako později mobil. Učí se, že je možno bezpečně překračovat hranice dané tělesnými schopnostmi nebo věkem. To znamená, že se neučí kontrolovat samy sebe, nýbrž se svěřují klamné bezpečnosti materiálu, která na ně dává pozor a kontroluje je. Učí se závislosti na bezpečnostním průmyslu. (Jednou bezpečnost, vždycky bezpečnost: cyklistická helma, ochrana zad ke snowboardu, poplašný systém, zbraň v rukavici, biometrické poznávací znaky.)

Děti se učí, že pocit bezpečnosti nepřichází z vnitřní vyrovnanosti, ale tomu, že ho lze zvenčí přikoupit. Učí se, že nejistota a strach před nebezpečím se nekrotí hlavně sebekontrolou a jistotou zkušenosti, ale že se odzbrojují drahými zařízeními. Učí se, že zájmy pojišťoven ovlivňují způsoby chování působivěji než svobodné a demokratické úmluvy a dohody.

Aby se velká závislost lidí na bezpečnostním průmyslu zakryla, vystupuje se zároveň ve jménu svobody proti sociálním zabezpečením. Právě proti těm systémům bezpečnosti, které jako jediné garantují svobodu a nezávislost, protože budují bezpečnost skrze solidaritu a společenskou smlouvu a ne skrze využívání individuálního strachu osamělých lidí.

Zde končím s poukazem na to, že když se při kontrole a dozoru ve veřejném prostoru jedná o symptom strašlivého náboženství strachu, můžeme tento boj vyhrát pouze jako křesťané a křesťanky, kteří ve jménu Boha ne-strachu odmítají kult božstva bezpečnosti všude, kde tento kult spotřebovává a požírá naši solidaritu, naši svobodu a naši vůli.

Z němčiny v Neue Wege 4/2007 přeložila Marta Pešková

                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica