13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 7. 2007

26. ledna 2008 – Globální den akcí

Informace o výsledcích posledního setkání Mezinárodní rady Světového sociálního fóra

V roce 2008 se nebude konat setkání Světového sociálního fóra. Všechny organizace, které jsou členy Mezinárodní rady, vyhlásily Globální den akcí. Ten je podpořen krátkou společnou výzvou: Žádáme každého, kdo je součástí globální aliance za jiný svět, aby v ten den zorganizoval nějakou akci zaměřenou na zviditelnění svých zápasů, kampaní, alternativ ve formě a způsobu, kterým dává přednost.

Návrh je zaměřen na posílení mnoha tématických, politických a kulturních pluralit, které dnes vytvářejí hnutí mnoha hnutí, na bránění riziku fragmentace a rozpuštění, růst solidarity mezi rozdílnostmi. Bude možno mít tisíce a tisíce akcí všude po celém světě: demonstrace, koncerty, setkání, velké a malé akce na místní a národní úrovni.

Pro všechny akce bude globální komunikace s využitím specifických nástrojů (druh googlovské mapy ukazující všechny akce, virtuální hodiny ukazující akce po hodinách...).

2009: Světové sociální fórum

V roce 2009 se bude konat Světové sociální forum v Amazonii, v její brazilské oblasti. Bude organizováno sítí shromažďující všechna hnutí ve všech zemích amazonské oblasti. Bude to příležitost zaměřit se na životní prostředí, naléhavost klimatu, biodiverzitu, kulturní diverzitu, model rozvoje, energii a ekonomiku, společenství a demokracii.

A dál...

V roce 2011 bude Afrika ochotna stát se hostitelem dalšího Světového sociálního fóra, po procesu zaměřeném na zvětšení a posílení propojování afrických sociálních hnutí, které je třeba od nynějška podporovat. V téže době bude věnována zvláštní pozornost Asii, velmi důležité oblasti teď i v budoucnosti, aby se pro země a hnutí vytvořila možnost připojit se k procesu.

Mezitím...

Mezinárodní rada bude diskutovat o sobě, své roli, svém fungování, své obnově, jak to žádá mnoho organizací. Mezinárodní sekretariát, doposud ve skutečnosti vedený pouze Brazilci, se změní. Bude diskutovat, které datum má být využito pro globální setkání a pro fóum: zda to má zůstat datum summitu v Davosu nebo nějaké jiné, lepší pro mobilizace na Severu i na Jihu.

Bude diskutovat, zda bude potvrzena volba mít fórum každý druhý rok a rok mezitím využívat pro globální akce a konsolidaci regionálních a místních procesů. Musí určitě diskutovat své nové složení, protože tak důležitý orgán není ještě otevřen pro mnohé zkušenosti, fóra a hnutí aktivní v rámci Světového sociálního fóra.

2008: Výzva pro budoucnost

Volba organizovat Globální den akcí poskytuje zcela jistě lepší rámec pro diskusi o Mezinárodní radě a o budoucnosti Světového sociálního fó ra.

Kolem roku 2008 se vytváří velké sblížení všech nejdůležitějších sociálních hnutí včetně těch, která byla rozhodnuta proces SSF opustit, existuje dobrá energie a vůle k mobilizování, k překonávání rizika, že SSF bude viděno jako tradiční událost, která nemá žádný sociální a politický dopad na globální úrovni.

Globální den akcí je velkou výzvou, od které závisí budoucnost procesu. Úspěch Globálního dne akcí záleží na každé organizaci, na každém hnutí, odborech, síti, sdružení, které se rozhodnou vstoupit na palubu a postupně ji zlepšovat.

Výzva ke Dni akcí a mobilizaci 26. ledna 2008

Jsme miliony žen a mužů, organizace, sítě, hnutí, odbory, ze všech částí světa; pocházíme z vesnic, z regionů, ze zemědělských oblastí i městských center; jsme lidé nejrůznějšího stáří, různých národů, kultur, různých věr; ale jsme spojeni silným přesvědčením, že JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ.

Se vším bohatstvím své plurality a různorodosti i svých alternativ a návrhů bojujeme proti neoliberalismu, válce, kolonialismu, rasismu a patriarchátu, které plodí násilí, vykořisťování, vyloučení, bídu, hlad a ekologickou katastrofu a zbavují lidi lidských práv.

Po mnoho let klademe odpor a vytváříme inovativní proces, nové kultury organizace a akce, od místních po globální, zvláště v rámci procesů a Charty principů Světového sociálního fóra, odkud tato výzva přichází.

Vědomi si potřeby stanovit svou vlastní agendu a zvýšit vliv těchto tisíců výrazů a projevů jsme odhodláni k posilování solidarity a sbližování mezi našimi zápasy, kampaněmi a k vytváření alternativ a aliancí.

Zavazujeme se k týdnu akcí, který vyvrcholí v Globální den mobilizace a akce 26. ledna 2008.

Se svou různorodostí, která je naší silou, zveme všechny muže a ženy, aby v tom týdnu podnikli tvořivé akce, setkání, aktivity, události a konvergence tématicky zaměřené a vyjádřili je způsoby, které si sami zvolí.

JEDNEJME SPOLEČNĚ PRO JINÝ SVĚT!

Z anglického sdělení přeložila Marta Pešková

                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica